aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

9. Výstup k Zelenému plesu
                                    Dňa 15.03.2014 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                            Výstup k chate pri Zelenom plese.
 
 
Usporiadateľ :  KST Sľubica Vojkovce
 
Trasa akcie : Tatranské Matliare – Chata pri Zelenom plese – Tatranské Matliare
 
Dĺžka trasy :  14 km         Prevýšenie : 640 m       Čas trasy podľa mapy:  5.40 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacka, Muller, Mullerová, Papcun, Kunová, Smrek, Smreková              
 
                       
Turistická mapa VYSOKÉ TATRY č.113      Turistický atlas list č.  62
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname žltou značkou na parkovisku v ústi doliny Kežmarskej Bielej vody pri Kyslom prameni smerom  Zelené pleso.
Dolina Kežmarskej Bielej vody je dolina na východnej strane Vysokých Tatier. Preteká ňou Kežmarská Biela voda. V hornej čast
i sa vetví na Dolinu Zeleného plesa, Dolinu Bielych plies a Predné Meďodoly. Je dosť teplo, bez snehu s vysokou oblačnosťou.
Postupujeme Dolinou Kežmarskej Bielej vody, pred nami sa vypínajú južné svahy Malej Svišťovky. Po chvíli sa vľavo ukážu
vrcholy Huncovského, Kežmarského a Lomnického štítu. Postupujeme po ceste lesom až prichádzame k miestu kde začína
úsek cesty pokrytý súvislou vrstvou ľadu. Ľad je šmykľavý a bez turistických mačiek alebo niečoho podobného na topánky
postup je veľmi náročný a nebezpečný z dôvodu pokĺznutia. Na túto možnosť sme boli pripravený a preto sa nám postupuje
hore dolinou celkom dobre. Prechádzame lesom ktorý poskytuje otrasný pohľad. Podľa môjho názoru vďaka takzvaným
ochranárom ktorý chránia lykožrúta, les v doline Kežmarskej Bielej vody bude onedlho poskytovať takýto neútešný pohľad.
Prechádzame okolo Šalviového prameňa, Študenskej studni. Tu už ľad ustúpil a na ceste je súvislá utlačená vrstva snehu a
 postup je oveľa príjemnejší a ľahší. Po chvíli značka zabočí vľavo do doliny Zeleného plesa kde sa nám ako prvé ukážu vľavo
severné svahy Kežmarského štítu. Postupne sa nám ukáže záver doliny Zeleného plesa. Vľavo začínajúc Kežmarským štítom,
Čiernym štítom, Kolovým štítom, Jastrabou vežou, Janňacím štítom pokračujúc hrebeňom Belianských Tatier. Prechádzame
popod severné svahy Veľkej Svišťovky až prídeme k chate pri Zelenom plese. <<<   Dolinu Bielej vody Kežmarskej a dolinu
Zeleného plesa už v dávnej minulosti navštevovali nielen hľadači pokladov a baníci, ale aj turisti. Zaznamenali tu prvý známy
turistický výlet (kňažná Beata Laskyová z Kežmarku r. 1565) a prvé známe horské nešťastie ( r. 1771 sa zo zrázov Čierneho
štítu zrútil Ján Papyrus) na území Tatier. Prví turistickí návštevníci Zeleného plesa mali možnosť prenocovať len pod holým
nebom alebo v salašoch na Rakúskej poľane a v Predných Meďodoloch. Roku 1876 vyrástla na Rakúskej poľane aj prvá
útulňa, Egidova chata, ktorú r. 1887 premiestnili na južný breh Zeleného plesa. V roku 1890 však vyhorela. Roku 1897 postavili
na severnom brehu novú, Fridrichovu chatu, z ktorej prístavbami v r. 1924  a povojnovými prestavbami vznikol dnešný objekt.
Chata po r. 1950 niesla meno Alberta Brnčala, profesora telesnej výchovy, odchovanca spolku tatranských horolezcov IAMES,
ktorý 1.8.1950 ako horolezecký inštruktor zahynul pod Jastrabím sedlom v Malej Zmrzlej doline. V súčasnosti sa chata
nazýva Chata pri Zelenom plese. >>>  Posedíme si v chate, dáme si občerstvenie a vychádzame z chaty. Tu nás už čaká
veľke prekvapenie v podobe snehovej metelici so silným vetrom. Sneh je drobný, skôr ľadové kryštáliky. Ale aj napriek celkom
dobrej viditeľnosti postup je dosť náročný z dôvodu pichania ľadových kryštálikov v očiach. Po príchode do lesa sa situácia
zlepšila, snehová metelica ustala. Vďaka vyššej teplote po ľade na ceste začína tiecť voda, zostup je o to náročnejší.
Prechádzame ľadovým miestom a po chvíli prichádzame na parkovisko. Tu už je lepšie počasie, snehová metelica ostala
na hrebeni Vysokých Tatier.    
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Začiatok výstupu k Zelenému plesu na parkovisku v ústi doliny Kežmarskej Bielej vody.
-
-
Vľavo sa nachádza Lomnický štít, vpravo Kežmarský štít pohľad z parkoviska v ústi doliny Kežmarskej Bielej vody.
-
-
Smerovník na rázcestí Šalviový prameň.
-
-
Prechádzame lesom ktorý najprv bol zničený lykožrútom, potom silným vetrom. Okolo cesty je množstvo
koreňov vyvrátených stromov, ozaj skľučujúci pohľad na les ktorý nám mizne pred očami.
-
-
Prechádzame lesom ktorý najprv bol zničený lykožrútom, potom silným vetrom. Okolo cesty je množstvo
koreňov vyvrátených stromov, ozaj skľučujúci pohľad na les ktorý nám mizne pred očami.
-
-
Zľava Kolový štít, Jastrabia veža, Zmrzla veža, Kozí štít pohľad z ústia doliny Zeleného plesa.
-
-
Severná stena Kežmarského štítu pohľad doliny Zeleného plesa.
-
-
Bujačí vrch, vrchol hrebeňa Belianských Tatier pohľad z doliny Zeleného plesa.
-
-
Zľava Kolový štít, Jastrabia veža, Zmrzla veža, záver doliny Zeleného plesa s chatou pri Zelenom plese
pohľad z doliny Zeleného plesa.
-
-
Hrebeň Belianských Tatier cez Bujačí vrch, Skalné vráta pokračuje vpravo a končí nad Tatranskou Kotlinou
pohľad spod chaty pri Zelenom plese.
-
-
Chata pri Zelenom plese v pozadí sa vypína Jastrabia veža pohľad spred chaty.
-
-
Chvíľka občerstvenia v chate pri Zelenom plese.
-
-
Spoločná fotografia pred chatou pri Zelenou plese, na fotografii je vidieť prebiehajúcu snehovú metelicu.
-
-
Pohľad na Kežmarský štít ukrytý v snehovej metelici.
-
-
Viac fotografii pozri : Fotogaléria – Vysoké Tatry / Dolina Bielej Kežmarskej vody /                                            
                                  Fotogaléria – Vysoké Tatry / Zelené pleso – Biele pleso  /
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-