aktualizované: 21.07.2024 17:48:09

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

Trasa :  Čingov - Čertová sihoť - Kláštorisko - Obrovský vodopád - Vyšný Kyseľ - Klauzy -

            Tomášovská Bela - Čingov

Viac informácii - Turistické akcie  2008              1. Slovenský raj - V. Kyseľ               

 

Trasa :  Čingov - Čertová sihoť - Kláštorisko - Letanovský mlyn - Prielom Hornádu - Čingov

Viac informácii - Turistické akcie  2013            28. Pietna spomienka na Kláštorisku              

 

Trasa :  Čingov - Ďurkovec - Tomášovský výhľad - Letanovský mlyn - Ihrik - Zelená hora -

                      Hrdlo Hornádu - Prielom Hornádu - Čingov

Viac informácii - Turistické akcie  2013            21. Tomášovský - Ihrík - Hrdlo Hornádu              

 

Trasa :  Čingov - Prielom Hornádu - Kláštorská roklina - Kláštorisko - Tomašovska Bela - Čingov

Viac informácii - Turistické akcie  2009              6. Slovenský raj - Prielom - Kláštorska

 

Trasa :  Čingov - Prielom Hornádu - Letanovský mlyn - Kláštorská roklina - Kláštorisko

              Čertová sihoť - Prielom Hornádu - Čingov  

Viac informácii - Turistické akcie  2012              1. Zimný prechod Slovenským rajom     

 

Trasa :   Čingov - Tomášovská Bela - Sokolia dolina - Biskupské chyžky - Záver Sucha Bela -

                       Pod Vtáčim hrbom - Kláštorisko - Čertová sihoť - Čingov

Viac informácii - Turistické akcie  2014               7. Sokolia dolina              

 

Trasa :  ŽSR Dedinky - Dedinky - Stratená - Dobšinská ľadová jaskyňa - Stratenská dolina -

            Stratená

Viac informácii - Turistické akcie  2004 - 2005  19. Stratená - Dob. Ľad. jaskyňa

 

Trasa :  ŽSR Dedinky - Dedinky - Zejmarská roklina - Geravy - Glacká cesta - Pod Vtáčim hrbom -

             Podlesok - Hrabušice

Viac informácii - Turistické akcie  2008               7. Slovenský raj - Zejmarská roklina

 

Trasa :  Hrabušice Mýto - Podlesok - Hrabušická Píla – Piecky - Záver Suchej Belej - Vtáči hrb

             - Podlesok - Hrabušice

Viac informácii - Turistické akcie  2007               4. Slovenský raj - Piecky

 

Trasa :  Hrabušice Mýto - Podlesok - Hrabušická Píla – Piecky - Vtáči hrb - Podlesok - Hrabušice -

              Vydrník

Viac informácii - Turistické akcie  2009               4. Slovenský raj - Piecky               

 

Trasa :  Hrabušice  Mýto - Prielom Hornádu - Lesnica - Košiarný Briežok - Spišská Nová Ves

Viac informácii - Turistické akcie  2007             11. Slovenský raj - Prielom Hornádu

 

Trasa :  Hrabušice Mýto – Piecky - Glacká cesta - Geravy - Dedinky

Viac informácii - Turistické akcie  2006             17. Piecky - Geravy - Dedinky

 

Trasa :  Hrabušice Mýto - Podlesok - Suchá Bela - Pod Vtáčim hrbom - Kláštorisko -

            Letanovský mlyn - Prielom Hornádu - Čingov - Smižany 

Viac informácii - Turistické akcie  2008             37. Slov. raj - Suchá Bela - Prielom Ho             

 

Trasa :  Hrabušice Mýto - Prielom Hornádu - Čingov - Smižany  

Viac informácii - Turistické akcie  2004 - 2005  12. Prielom Hornádu

 

Trasa :  Hrabušice Mýto - Suchá Bela - Pod Vtáčim hrbom - Podlesok - Hrabušice.

Viac informácii - Turistické akcie  2006               2. Slovenský raj - Suchá Bela

 

Trasa :   Hrabušice  Píla - Veľký Sokol - Malá Poľana - Hrabušice Píla  

Viac informácii - Turistické akcie  2009               9. Slovenský raj - Veľký Sokol

 

Trasa :  Mlynky - Zejmarská roklina - Geravy - Glacká cesta - Kláštorisko - Letanovce

Viac informácii - Turistické akcie  2004 - 2005  20. Zejmarská  roklina – Geravy - Kláš

 

Trasa :  Podlesok - Hrabušice časť Píla - Roklina Piecky - Záver Suchej Belej - Kláštorisko -

             Hrdlo Hornádu - Podlesok

Turistické akcie  2011             25. Piecky - Kláštorisko - Podlesok

 

Trasa  :  Podlesok - Hrabušice Píla - Piecky - Záver Suchej Belej - Vtáči hrb - Podlesok 

Viac informácii - Turistické akcie  2014               5. Roklina Piecky               

 

Trasa :  Podlesok - Suchá Bela - Kláštorisko - Prielom Hornádu - Podlesok.

Viac informácii - Turistické akcie  2009               7. Slovenský raj - Suchá Bela - Prielom

 

Trasa :   Podlesok - Sucha Bela - Kláštorisko - Hrdlo Hornádu - Podlesok

Viac informácii - Turistické akcie  2011               3. Prechod Suchou Belou               

 

Trasa :  Podlesok - Prielom Hornádu - Kláštorská roklina - Kláštorisko - Obrovský vodopád -

             Malý Kyseľ - Vtáči hrb - Podlesok

Viac informácii - Turistické akcie  2010              3. Podlesok - Kláštorná - Kyseľ - Podlesok

 

Trasa :   Podlesok - Prielom Hornádu - Kláštorská roklina - Kláštorisko - Obrovský vodopád

              - Veľký  Kyseľ - Suchá Bela - Pod Vtáčim hrbom - Podlesok

Viac informácii - Turistické akcie  2010            17. Prielom - Kláštorisko - Veľký Kyseľ

 

Trasa :  Smižany - Prielom Hornádu - Čingov - Dzurkovec - Tomášovský výhľad - Prielom Hornádu

      - Letanovský mlyn - Kláštorska roklina - Kláštorisko - Čertová sihoť - Prielom Hornádu - Čingov 

Viac informácii - Turistické akcie  2006            19. Prielom Hornádu - Kláštorska rokl

 

Trasa :  Spišská Nová Ves - Košiarny Briežok - Sovia skala - Čingov - Džurkovec -

            Tomášovský výhľad - Prielom Hornádu - Letanovský mlyn - Letanovce

Viac informácii - Turistické akcie  2008            26. Slov. raj - Sovia skala - Prielom

 

Trasa :  Spišské Tomášovce - Tomášovský výhľad - Prielom Hornádu - Kláštorisko -

              Veľký Kyseľ -  Záver Suchej Belej - Podlesok - Hrabušice

Viac informácii - Turistické akcie  2004 - 2005    7. Tomášovský výhľad - Veľký Kyseľ

 

Trasa :   Spišské Tomášovce - Tomášovský výhľad - Prielom Hornádu - Tomášovská Bela -

              Sokolia dolina - Záver Sucha Bela - Podlesok - Hrabušice - Vydrník

Viac informácii - Turistické akcie  2009               8. Slovenský raj - Sokolia dolina              

 

Trasa :   Spišské Tomášovce - Tomášovský výhľad - Tomášovská Bela -

               Sokolia dolina - Záver Sucha Bela - Pod Vtáčim hrbom - Kláštorisko - Letanovce

Viac informácii - Turistické akcie  2007              15. Slovenský raj - Sokolia dolina

 

Trasa :  Stratená - Stratenská píla - Občasný prameň - Havrania skala - Stratenský kaňon - Stratená    

Viac informácii - Turistické akcie  2007              24. Slovenský raj – Občasný prameň

 

Trasa :  Vydrník - Podlesok - Veľký Sokol - Záver Suchej Belej - Malý Kyseľ - Kláštorisko - Čingov - Smižany  

              Hrabušice Mýto - Suchá Bela - Kláštorisko - Čingov - Smižany

Viac informácii - Turistické akcie  2008              17. Slovenský raj - Veľký Sokol