aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

33. Výstup na Ploskú
                                Dňa 27.09.2014 sme  uskutočnili  turistickú akciu.
                                
                                                       Výstup na Ploskú.
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie      :  Vyšná Revúca – Ploská – Vyšná Revúca
 
Dĺžka trasy :  12 km         Prevýšenie : 810 m       Čas trasy podľa mapy: 4.00 hod
 
Členovia KST MŠK :   Šlacký, Šlacká, Muller, Mullerová, Mosin, Šefčíková, Kunová, Olšavský, Olšavská, Čupaj, Čupajová
 
Nečlenovia KST MŠK : 2 účastníci
 
 
Turistická mapa VEĽKÁ FATRA č.121            Turistický atlas list č. 127, 128
 
 
Popis trasy:
Trasu začíname v obci Vyšná Revúca žltou  značkou od chaty u Baníkov dolu obcou okolo ruiny bývalého starého konského
hostinca, v minulosti tadiaľto viedla stará konská cesta zo severu na Juh. Stajne slúžili na prepriahanie koní. Hostinec
poskytoval možnosťou ubytovania a občerstvenia. Počasie oproti včerajšku sa zlepšilo, hmla ustúpila a je zatiaľ na hrebeni.
<<< Stará osada Revúca je doložená v roku 1233 ako Reucha, keď z jej rozsiahleho chotára, zahrňujúceho aj dnešný chotár
Ružomberka, vyčlenili 3 poplužia zeme a udelili Hudkontovi. Ďalšie názvy osady sú doložené v roku 1330 ako Resevnicze,
v roku 1355 ako Rewutze. Zanikla po roku 1355. Koncom 15. storočia okolo medenej huty na území, kde v 2. polovici
13. storočia dolovali medenú rudu, vznikla uhliarska a hutnícka osada, ktorá nemá kontinuitu s občinou Revúca. Huta
spracovávala rudu zo Španej Doliny. Zanikla v roku 1560. Koncom 16. a začiatkom 17. storočia sa osídlenie pri osade na
hornom toku potoka Revúca rozšírilo pastierskym obyvateľstvom, ktoré tu založilo osadu Hričkov. Historicky doložený je
Dolný a Horný Hričkov. Neskôr sa názov Revúca preniesol na oba Hričkovy, pričom vznikla rozsiahla komunita s názvom
Tri Revúce, dnes už Nižné, Stredné a Vyšné Revúce. Okrem zrubových domov je významnou kultúrnou pamiatkou obce
rímskokatolícky barokovoklasicistický kostol z roku 1819, ktorý stojí na mieste staršieho dreveného z roku 1694.
Nástenné maľby a obraz sú dielom známeho slovenského maliara Jozefa Hanulu. >>> Pri smerovníku odbočíme vľavo z 
hlavnej cesty na poľnú cestu smerom Ploská. Pred vstupom do lesa vľavo sa nachádza informačná tabuľa náučného
chodníka Čierny kameň. Prechádzame lúkami nad obcou odkiaľ je vidieť Vyšnú a  Strednú Revúcu. Cesta miestami má
strmšie stúpanie, z niektorých miest je výhľad na obec. Vrcholy kopcov hrebeňa Veľkej Fatry sú ukryté v hmle.
Prechádzame cez Magury, pri vychádzaní k salašu zjavuje sa slnko z južnej strany kde sa . Rozsiahle lúky pod
Čiernym kameňom sa začínajú ukrývať v hmle a začína mierne mrholiť. Stúpame lúkou porastenou skupinkami krovín.
Vpravo v hmle je ukrytý Čierny kameň. <<< Vrchol Čierneho kameňa je troskou chočského príkrovu nad mráznickým
súvrstvím fatrika. Severozápadný svah Čierneho kameňa, vo výške od 1200 do 1480 m tvorí územie štátnej prírodnej
rezervácie. Bola vyhlásená v roku 1964 s cieľom ochrany pralesovitých porastov  smreku obyčajného, mukyne obyčajnej,
javora horského a bohatého podrastu smrekového a kosodrevinového charakteru, so zachovanou prirodzenou
pásmovitosťou lesných vegetačných stupňov od 5. po 8. stupeň. Jej rozloha je 34 ha. Vrchol Čierneho kameňa nie je
turistický prístupný. Cez prírodnú rezerváciu možno prejsť po hrebeni zelenou značkou z Ploskej alebo z Rakytova. >>>
Pod sedlom Ploskej je novo postavený drevený prístrešok, kde je možné sa ukryť v prípade zlého počasia. Vychádzame
do sedla, kde začína fúkať silný vietor a začína silnejšie pršať. Niektorý sa rozhodli pokračovať ďalej, ostatný sa po
včerajšom zmoknutí na Rakytove rozhodli vrátiť späť do Revúcej.  Vychádzame na vrchol ktorý nám ukazuje prečo
dostal pomenovanie Ploská. Široký a ploský vrchol porastený trávou, teraz je ukrytý hustej hmle. <<< Ploská je vrchol
v hlavnom hrebeni Veľkej Fatry. Vrch budujú spodnokriedové sliene príkrovu fatrika. Hôľnu, mierne uklonenú časť
tvorí široká, mierne sklonená plošina, porastená subalpínskymi lúkami a pasienkami. Obvod lemujú veľké svahové
poruchy a lavínovité ryhy. >>>  Na vrchole prestal fúkať vietor. Naspäť sa vraciame tým istým chodníkom. Schádzame
dolu chodníkom nad salašom je čiastočný pohľad na Rakytov ktorého vrchol je ešte ukrytý v hmle. Pokračujeme
zostupom za lepšieho počasia ako ráno.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškovy profil trasy :
-
-
-
Vyšná Revúca, pred chatou  u Baníkov pred začiatkom turistickej akcie.
-
-
Vyšná Revúca, pred chatou  u Baníkov. Pekná chata v nádhernom prostredí, ideálne miesto ma relax.
-
-
Informačná tabuľa o náučnom chodníku Čierny Kameň.
-
-
Vyšná Revúca pohľad od informačnej tabuli.
-
-
Výstup rozsiahlou lúkou k salašu.  
-
-
Výtvor najväčšieho umelca – prírody.
-
-
Rozsiahla lúka okolo salaša.
-
-
Drevená chatka nad salašom.
-
-
Južná časť Veľkej Fatry nad obcou Turecká.
-
-
Pri drevenom prístrešku v sedle Ploská.
-
-
Sedlo Ploská.
-
-
Pomník padlého vojaka v druhej svetovej vojny na vrchole Ploskej.
-
-
Pekná vyrezávaná drevená informačná tabuľa na vrchole Ploskej.
-
-
Pri smerovníku na vrchole Ploskej.
-
-
Sušenie mokrých veci pri krbe v chate u Baníkov.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Veľká Fatra / Vyšná Revúca - sedlo Ploskej /
                                      Fotogaléria – Veľká Fatra / Ploská - Borišov  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-