aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

22. Výstup na Veľkú Vápenicu
                                         Dňa 5.07.2014 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                   Výstup na Veľkú Vápenicu.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Heľpa – Sedlo Priehyba – Veľká Vápenica – Sedlo Priehybka Heľpa
 
Dĺžka trasy :  16 km         Prevýšenie : 1000 m       Čas trasy podľa mapy:  4.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Muller, Mullerová, Mosin, Ševčíková, Čupaj              
                       
 
Turistická mapa NÍZKE TATRY – Kráľova hoľa č.123            Turistický atlas list č.134,135
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname na konci obce Heľpa v časti Dolinky žltou značkou smerom sedlo Priehyba. <<< Najstaršia písomná
zmienka o existencii obce pochádza z urbáru Muránskeho panstva z roku 1549, v ktorom habsburský generál Mikuláš
zo Salmu spísal práva a povinnosti obyvateľov horehronských osád, medzi nimi aj Heľpy. Teda najstaršími doposiaľ
zistenými obyvateľmi obce boli pastieri oviec, nazývaní valasi. S rozširovaním plôch poľnohospodárskej pôdy sa
postupne venovali aj pestovaniu poľnohospodárskych plodín a chovu dobytka. Takto sa z pôvodných pastierov už
v 17. stor. stávali roľníci. >>> Je slnečné počasie s riedkou vysokou oblačnosťou. Postupujeme asfaltovou cestou
dolinou smerom sedlo Priehyba. Po chvíli značka opustí asfaltovú cestu a miestami pokračujeme pevnou lesnou
cestou a miestami vystupujeme strmým svahom zarasteného a hustého lesa až cez malinčie prichádzame na hlavný
hrebeň Nízkych Tatier do sedla Priehyba. Tu už začína fúkať silnejší vietor a zjavuje sa stále viac tmavosivý mrakov.
Po chvíľke oddychu pokračujeme červenou značkou smerom Veľká Vápenica.  Začíname vystupovať hore dosť strmým
západným svahom Veľkej Vápenice. Spočiatku značka vedie hustejším lesom,  zo značky sú dosť obmedzené výhľady
do okolia. S pribúdajúcou výškou les začína rednúť a začínajú výhľady do okolia. Ukazuje sa vrchol Kolesárová v hlavnom
hrebeni smerom na západ. Po chvíli sa ukáže severný bočný hrebeň smerom na Veľký Bok. Vľavo sa ukazuje
Horehronské Podolie s Fabovou hoľou v pozadí. Les v tejto výške už ustupuje porastu borievky a kosodreviny. Stromy
sú nižšieho rastu a je tu veľa suchých stromov. Prechádzame okolo peknej skaly vedľa chodníka, žiaľ nie je z nej výhľad.
Vychádzame nad hranicu lesa, južný svah po hrebeň je porastený kosodrevinou. Severný svah je pokrytý porastom
borievky prerušovaný ojedinele rastúcimi nízkym stromovým porastom. Odtiaľ už začínajú pekné výhľady do okolia.
Vľavo je pohľad do Horehronského podolia v pozadí s Fabovou hoľou. Pred nami sa tiahne hlavný hrebeň Nízkych Tatie
r smerom Kolesárová, Zadná hoľa, Homoľka. Vpravo odbočuje severný bočný hrebeň smerom cez Zadnú Širokú na
Veľký Bok. V pozadí sa ukazuje vrchol Ďumbiera. Vpravo sa ukazuje tiahly a zubatý horizont Západných a Vysokých Tatier.
Postupujeme pekným porastom borievky ako keby ste chodili po hustom a vysokom koberci. Vychádzame na vrchol
Veľkej Vápenici. Počasie sa zlepšilo, fúka miernejší vietor a obloha je pokrytá jemným oparom. Veľká Vápenica  je
nádherná a výrazná hora v hrebeni Nízkých Tatier. Južné svahy sú dosť krátke a strmé, zalesnené, porast kosodreviny
a s výskytom limby dosahuje okraje vrcholovej plošiny. Severné a severovýchodné svahy sú miernejšie a široké hôľnaté
s množstvom dolín.  Vrchol je veľmi plochý s menšími porastmi kosodreviny. Sú tu väčšie skalné útvary, ktoré sú až
bizarne modelované. Veľká Vápenica umožňuje neskutočný výhľad, začíname  západným  smerom. Je vidieť hlavný
hrebeň Nízkych Tatier s vrcholom Homôľka a odbočujúcim bočným severným hrebeňom smerom na Veľký Bok.
V pozadí sa vypína majestátny Ďumbier vpravo pod vrcholom Veľkého Boku je skalnatá Kraková hoľa. Vpravo od vrcholu
Veľkého Boku je vidieť vrchol Veľkého Choču, pokračuje nízka silueta Chočských vrchov postupne prechádzajúca cez
Sivý vrch do nádhernej scenérii Západných Tatier. Zľava sa čnie vrchol Baníkova, Hrubá kopa, Tri kopy, Plačlivé,
Ostrý Roháč pod nimi majestátny a rozľahli Baranec. Ostrý a výrazný hrebeň cez Ostredok na Jakubinu orientovaný
sever – juh. Bystrá najvyšší vrchol Západných Tatier, nižší profil hlavného hrebeňa na Kasprov vrch ktorý je skrytý za
Kriváňom. Pokračujeme nádherne zubatým hrebeňom Vysokých Tatier. Začíname nádherným a majestátne krivým
Kriváňom, Hrubý vrch, Kôprovský štít, Rysy, Vysoká, Končistá, masívny a rozľahlý Gerlachovský štít, tiahly svah
Slavkovského štítu, Prostredný hrebeň, štíhly a vysoký Lomnický štít, cez Huncovský štít a Veľkú Svišťovku
prechádzajúc na malebné a nádherné Belianske tatry. Prechádzajúc pohľadom cez Hornádsku kotlinu a Prednú hoľu
na majestátnu a rozložitú Kráľovú hoľu.  Na vrcholu Veľkej Vápenici trochu oddýchneme, občerstvíme sa a plnými
dúškami vnímame nádhernú okolitú scenériu. Nádherný pohľad akoby z lietadla. Posledný pohľad okolo seba a 
pokračujeme červenou značkou do sedla Priehybka smerom na Kráľovu hoľu. Pred nami defiluje hrebeň cez Bartkovú,
Orlovú, Strednú hoľu na Kráľovu hoľu. V sedle Priehybka odbočíme vpravo modrou značkou smerom Heľpa.
Schádzame južným svahom Veľkej Vápenici. Prichádzame na staré polomy odkiaľ je výhľad do Horehronského
podolia v pozadí sa vľavo tiahne Fabová hoľa vpravo horizont Veporských vrchov. Po chvíli viac vľavo sa ukáže obec
Pohorelá v pozadí horizont Muránskej planiny. Schádzame dolu rozsiahlymi starými polomami, po otočení vľavo je
vidieť hrebeň Nízkych Tatier s vrcholmi  Bartková a Orlová. Prechádzame rozsiahlymi lúkami ktoré sú kosené a 
udržiavané ktorými prichádzame do obce Heľpa.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Koniec obce Heľpa časť Dolinky, kde začíname výstup na Veľkú Vápenicu.  
-
-
Hlavný hrebeň Nízkych Tatier – sedlo Priehyba.
-
-
Sedlo Priehyba.
-
-
Horehronské Podolie, obec Závadka nad Hronom v pozadí sa tiahne Fabová hoľa pohľad z červenej značky
zo západného výstupového svahu Veľkej Vápenice.
-
-
Skaly na červenej značky západného výstupového svahu Veľkej Vápenice.
-
-
Severný bočný hrebeň smerom na Veľký Bok. Zľava Zadná hoľa, Zadná Široká, Veľký Bok pohľad z červenej
značky zo západného výstupového svahu Veľkej Vápenice.
-
-
Na červenej značky západného výstupového svahu Veľkej Vápenice.
-
-
Severný bočný hrebeň smerom na Veľký Bok. Zľava Zadná hoľa, Zadná Široká, Veľký Bok v pozadí sa
vypína vrchol Ďumbiera pohľad z červenej značky z vrcholu Veľkej Vápenice.
-
-
Vysoké Tatry pohľad z vrcholu Veľká Vápenica.
-
-
Pri skalách na vrcholu Veľká Vápenica.
-
-
Skala so smerovníkom na vrchole Veľkej Vápenice.
-
-
Hlavný hrebeň smerom na Kráľovu hoľu pohľad z vrcholu Veľkej Vápenice.
-
-
Vľavo sa tiahnu Západné Tatry, Vysoké Tatry pohľad z vrcholu Veľká Vápenica.
-
-
Sedlo Priehybka pod východným výstupovým svahom Veľkej Vápenice
-
-
Vrcholy Bartková a Orlová v hlavnom hrebeni Nízkych Tatier smerom na Kráľovu Hoľu pohľad z
 modrej značky nad obcou Heľpa.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Nízke Tatry / Heľpa – sedlo Priehybka  /
                                   Fotogaléria – Nízke Tatry / Veľká Vápenica /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-