aktualizované: 21.07.2024 17:48:09

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.


Dňa 12.1.2024 sa zišli členovia turistického oddielu MŠK Krompachy na výročnej členskej schôdzi. Na nej bilancovali rok 2023, diskutovali o návrhu činnosti na rok 2024 a volili si výkonny výbor TO na roky 2024-2026.

Z priebehu výročnej schôdze vyberám :

Členská základňa - na začiatku roka 2023 sme mali 106 členov. V hodnotenom roku  do oddielu vstúpili alebo obnovili činnosť 21, ukončili činnosť 3 , stav k 31.12.2023 bol 124 členov. Ku dňu 12.1.2024 prejavili záujem a vstúpili do oddielu 14 noví, a teda súčasny počet je 138 členov čím sme sa stali druhým najväčším oddielom v rámci RR SNV a Gelnica. Máme aj oddiel TOM kde momentálne je 18 členov.

V roku 2023 sa uskutočnilo 47 turistických podujatí v súlade s plánom činnosti,  z toho boli 2 oddielové podujatia 3-dňové, 1 autobusový zájazd,  3 oddielové podujatia pre verejnosť, 34 oddielových podujatí jednodenných, 7 podujatí iných klubov.

Účasť na podujatiach celkom : 736 členov TO MŠK, 153 členov iných klubov alebo neorganizovaných. Do podujatia 100 jarných kilometrov sa zapojilo 42 členov TO MŠK a 11 členov TOM. Počas celoslovenského podujatia  Čisté hory 23 našich členov + 7 členov TOM + 22 žiakov ZŠ + 5 neorganizovaných vyčistilo 38 km turistických ciest v okolí Krompách.

Turistický prechod krompašskými vrchmi sa uskutočnil tradične v druhú júnovu sobotu - 47. ročník bol 10.6.2023, počet trás 5 od 9-38 km, počet účastníkov 101, z toho deti do 15 rokov 2, mládež 1, dospelí do 60 rokov 54, nad 60 rokov 44.

Skupina značkárov pracuje v zložení : Gengeľ, Papcun, Neubeller, Rodzik. Majú na starosti údržbu 131 km značených turistických chodníkov, asi 15 km chodníkov s miestnym značením, 57 ks smerovníkov a 12 ks turistických kolov.

Najväčší sponzori a podporovatelia turistiky : Mesto Krompachy, Hasma Krompachy.

V roku 2024 sa budeme riadiť schváleným plánom činnosti, kde chceme pokračovať  v tradičných akciách aj sa snažiť zatraktívniť  svoju činnosť a prilákať na akcie mladšie vekové skupiny a školské kolektívy.

Do výkonného výboru kandidovali iba jeho súčasní členovia a títo aj jednohlasne získali dôveru na ďalšie dvojročné obdobie. 

 

Výkonnostná turistika.

1. Výkonnostná turistika v línií zápočtových ciest/ZC/ - po absolvovaní troch ZC III, stupňa bola udelená po schválení kvalifikačnou komisiou KST III. VT týmto členom : Gengeľ, Riemer, Papcun, Kakalejčíková, Kakalejčík, Muller, Cicoň, Longauerová.

2. Výkonnostné odznaky /VO/ presunov - držiteľ VO pešej turistiky bronzový Gengeľ, držiteľ VO vysokohorskej turistiky strieborný Gengeľ.

3. Odznak TURISTA sú 3. stupne bronzový, strieborný a zlatý. Podmienky splnili a bronzový odznak získali : Gengeľ, Mullerová, Muller, Papcun, Kakalejčíková, Kakalejčík, Čupajová, Čupaj, Nemcová, Riemer. Strieborný odznak majú : Gengeľ, Mullerová, Muller, Papcun, Riemer. Zlatý odznak má Gengeľ.

4. Oblastné a tematické odznaky

- kategória Slovensko 2000m n.m. a viac. Podmienky splnili alebo si plnia Gengeľ, Muller, Papcun.

-kategória Tatranské dvojtisícovky Bronzový a strieborný odznak majú Gengeľ, Riemer, Haduch, Podracký, Tobis. Zlatý odznak získali Haduch, Podracký, Tobis, Riemer.

- odznak Cesta hrdinov SNP Podmienky si plnia Nemcová, Riemer, Haduch, Podracký, Tobis.

-odznak Zimný prechod tiesňavami Slovenského raja splnili už viacerí členovia TO MŠK.

Z vyššieuvedených najaktívnejších členov TO si obdiv zaslúži Zoly Riemer, ktorý začal s turistikou až po 60-ke a v posledných rokoch dosiahol skutočne veľa, a to začiatkom roka 2024 oslávil 70-ku. Srdečne blahoželáme !