aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

40. Výstup na Korban
                                     Dňa 8.11.2014 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                              Jesenné výstupy na vrcholy hôr.
 
 
Usporiadateľ :  RR KST Spišská Nová Ves
 
Trasa akcie : Slovinky – Lacemberská dolina – Sedlo Svinská jama – Orlí vrch – Korban – Sedlo pod Bukovcom
 
                      – Lacemberská dolina – Slovinky.
 
Dĺžka trasy :  18 km         Prevýšenie :  610 m       Čas trasy podľa mapy:  6.00 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká,  Muller, Papcun
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125    Turistický atlas list č. 140, 180
 
Popis trasy :
Trasu začíname na konečnej zastávke autobusu z Krompách do Sloviniek, na konci obce v časti Dorotea do
Lacemberskej doliny, táto cesta nie je značená pásovou značkou. <<<  Obec Slovinky leží vznikla ako banícka osada na
pôvodnom gelnickom chotári. V prvej písomnej zmienke, kráľovskej listine kráľa Ľudovíta z roku 1368 sa prvýkrát spomínajú
Slovinky ako „Villa Abakuk“. Úryvok z dokumentu „Kráľovská listina kráľa Ľudovíta I.“ z roku 1368, kde sa prvý krát spomínajú
Slovinky ako „Villa Abakuk“. V 14. storočí patrila obec Richnavskému panstvu. V 15. storočí Zápoľskovcom. Po nich
Thurzovcom, neskôr Csakyovcom až do zrušenia poddanstva v roku 1848. Z roku 1460 pochádza dokument svedčiaci
už o existencií dvoch obcí s názvom „Zluwinkautraque“. Od roku 1550 sa v dokumentoch spomínajú
Vyšné Slovinky – Zlowinka superior, Felsewszlovinka a od roku 1555 aj Nižné Slovinky – Alsószlovinka. Obyvateľstvo
Sloviniek tvorili väčšinou baníci, uhliari a drevorubači. Čiastočne sa zaoberali aj roľníctvom a dobytkárstvom. V chotári
Sloviniek sa v dávnej minulosti ťažilo striebro a meď. V 18. storočí sa Slovinky preslávili aj oceliarskou hutou Sv. Mikuláš,
ktorú vlastnili ťažiari zo spolku „Hornouhorských ťažiarov.“ Pôvodným obyvateľstvom Sloviniek boli pravdepodobne Slováci.
V priebehu 16. storočia sa sem prisťahovalo veľké množstvo Rusínskeho obyvateľstva, ktoré so sebou prinieslo aj ľudovú
kultúru a zmenu náboženského charakteru oboch obcí, kedy sa ujal Grécko-katolícky východný obrad. Kostol a fara v
Slovinkách existovali už v 14. storočí. >>>  V tejto časti obce  je vidieť pozostatky banskej činnosti ktorá sa dlhé storočia
prevádzala v Slovinkách . Pokračujeme po ceste ktorá prichádza od Sloviniek do doliny.  Vpravo pod cestou stála sociálna
budova, za ňou rôzne budovy ktoré zabezpečovali prevádzku šachty. Teraz už len vysoká burina pokrýva miesto kde stála
sociálna budova. Vľavo sa nachádza budova strojovne, oproti pod cestou stála ťažobná veža, teraz už je demontovaná
a ťažobná jama je zakrytá betónovou platňou. Počasie je celkom dobre, vysoká oblačnosť a dosť teplo na to ročné obdobie.
Pokračujeme po ceste hore dolinou, po čase prechádzame okolo úpravne pitnej vody pre Krompachy ktorá sa nachádza
pod cestou. Prejdeme niekoľkými zákrutami, dlhou rovinkou a sme pri žltej značke ktorou zabočíme vľavo smerom do
sedla Svinská jama. Značka prichádza po ceste od smerovníka pri ktorom zostupuje sprava popod Slovinskú skalu  až
z Poráčskej doliny. Vystupujeme hore lesom po starých a nových lesných cestách, do sedla Svinská jama na hlavnom
hrebeni, kde zabočíme vpravo zelenou značkou smerom Bukovec. Chodník porastený trávou postupuje hore svahom cez
nevysoký ale dosť hustý les. Po čase vychádzame na vrchol Orlí vrch, kde les je redší, na severnom svahu je lesný polom,
ktorý umožňuje výhľad severným smerom. Vpravo sa týči vrchol Slovinskej skaly, pred nami sa rozprestiera rozsiahla
Slovinská hora za ňou sa tiahne hrebeň Galmus s nádhernými skalnými stenami v časti prírodnej rezervácie Červené skaly.
Postupujeme hrebeňom ktorý je mierne zvlnený, prechádza časťami mladého a hustého lesa, striedajúceho sa z  trávnatými
plochami. Hrebeň je už dosť zarastený a preto sa tu vyskytujú niektoré problematické miesta. Ak zídete zo značky ako sa
to stálo nám, je potrebné sa držať vpravo a po hrebeni sa znovu vrátite na značku. Prichádzame na rozsiahlejšiu lúku z
 ktorej je pekne vidieť plochejší a trávnatejší vrchol Korban. Značkou prichádzame na severný svah vrcholu Korban, kde
odbočíme vľavo smerom na neznačkovaný vrchol Korbanu. Prechádzame cez vrchol na južnú stranu vrcholu odkiaľ je
výhľad do Hnileckej doliny a na hrebeň ktorý sa tiahne z vrcholu Kojšovskej holi cez Kloptáň, ďalej cez Lastovičí vrch
smerom na západ. Na vrchole sa stretávame s ďalšími účastníkmi hviezdicového výstupu na vrchol Korbanu. Je celkom
pekné počasie, dosť teplo na príslušné ročné obdobie. Postojíme na vrchole, porozprávame sa a pokračujeme cez vrchol
do sedla Pod Bukovcom. Prichádzame do sedla kde účastníci z Hnileckej doliny zabočia vľavo modrou značkou do Švedlára.
Ostatný zabočíme vpravo neznačenou lesnou cestou. Po chvíli účastníci zo Spišskej Novej Vsi odbočia vľavo lesnou cestou
smerom Poráč, ostatný zabočíme vpravo do Lacemberskej doliny ktorou prídeme do obce Slovinka na zastávku autobusovej
dopravy, kde ukončíme trasu.    
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Začíname vystupovať žltou značkou z Lacemberskej doliny do sedla Svinská jama.
-
-
Nádherné vápencové skaly južného svahu vrcholu Slovinskej skaly odeté v jesennom šate.
-
-
V sedle Svinská jama na zelenej značke hlavného hrebeňa.
-
-
Slovinky pohľad z Orlieho vrchu.
-
-
V sedle Štadujka na zelenej značke hlavného hrebeňa.
-
-
Neznačkovaný vrchol Korban, pohľad zo zelenej značky hlavného hrebeňa.
-
-
Účastníci Jesenného výstupu na vrcholy hôr, na vrchole Korban.
-
-
Účastníci Jesenného výstupu na vrcholy hôr, na vrchole Korban.
-
-
Účastníci Jesenného výstupu na vrcholy hôr, na vrchole Korban.
-
-
Pamätníci studených a drsných poveternostných podmienok na vrchole Korban.
-
-
Účastníci Jesenného výstupu na vrcholy hôr, na vrchole Korban.
-
-
Účastníci Jesenného výstupu na vrcholy hôr, na vrchole Korban.
-
-
Účastníci Jesenného výstupu na vrcholy hôr, na vrchole Korban.
-
-
Zostup z vrcholu Korban do sedla Pod Bukovcom.
-
-
V sedle Pod Bukovcom na zelenej značke hlavného hrebeňa.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Plejsy - Bukovec - Poráč /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-