aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

27. Výstup na Krakovu hoľu
                                  Dňa 23.08.2014 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                  Výstup na Krakovu hoľu.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Demänovská jaskyňa Slobody – Lúčky – Široká dolina - Sedlo Javorie – Kraková hoľa –
 
                     Pusté - Demänovská jaskyňa Slobody
 
Dĺžka trasy :  14 km         Prevýšenie : 900 m       Čas trasy podľa mapy:  5.15 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Muller, Mosin, Ševčíková, Čupaj, Papcun              
 
 
Turistická mapa Nízke Tatry – Chopok č. 122      Turistický atlas list č.91, 131
 
 
Popis trasy : Trasu začíname na parkovisku Demänovskej jaskyni Slobody v strednej časti Demänovskej doliny zelenou
značkou smerom Lúčky, Široká dolina. <<<  Demänovská dolina svojimi osobitnými prírodnými danosťami patrí k
najkrajším a najnavštevovanejším  dolinám  Nízkych Tatier. Má dĺžku 15 km a je hlavným centrom cestovného ruchu.
Geograficky a geologicky pozostáva z dvoch rozdielnych častí: horná časť, priľahlá k hlavnému hrebeňu, je žulová a tvorí
celý komplex menších dolín, dolná časť je zarezaná vo vápencoch a bohato zvisle členená. Horná časť sa javí ako temer
pravidelný štvoruholník, vo vrcholoch ktorého sa týčia štyri prvotriedne výhľadové končiare: na severozápade Siná (1560 m),
severovýchode Krakova hoľa (1751 m), na juhovýchod Ďumbier (2043 m) a na juhozápade Poľana (1889 m). V strede
južnej hrany doliny tvorenej hlavným hrebeňom Nízkych Tatier vyčnieva Chopok (2024 m), z ktorého sa spúšťa na sever
grúň zakončený masívom Ostredka (1211 m). Pretekajú ňou potoky Demänovka a Zadná voda. Štvrtohorné zaľadnenie
tu vytvorilo obrovské ľadovcové kotly a zanechalo rozsiahle morény s Vrbickým plesom a Lukovým plieskom. Dolná časť
má tvar hlbokého vápencového kaňona a vznikla na sútoku potokov Demänovka a Zadnej vody. Obe vetvy krátko pred
svojím spojením prechádzajú do oblasti vápencov, oba potoky sa ponárajú a vytvárajú svetoznámy podzemný systém
Demänovských jaskýň. Sprístupnené sú Demänovská ľadová jaskyňa a Demänovská jaskyňa slobody. Dolina bola
osídlená už v praveku o čom svedčia nálezy v jaskyni Okno. V historických časoch bola dolina dlho neosídlená, iba
v 18. a 19. storočí na niekoľkých miestach dolovali rudu, stáli tu salaše, pastierske koliby a drevorubačské domce.
Záujem o dolinu prudko vzrástol objavením Demänovskej jaskyne slobody v roku 1921. Mimoriadny rozmach návštevnosti
doliny nastal po vybudovaní sedačkovej lanovky z Jasnej na Chopok. Obec Demänovská Dolina vznikla 1.8.1964, keď
bola zo všetkých objektov cestovného ruchu vytvorená samostatná obec s miestnymi časťami Tri studničky, Jaskyne,
Repiská, Lúčky a Jasná. Turistické možnosti sú neobyčajne bohaté. Dolinou prechádza a na okolité hrebene vystupuje
množstvo značkovaných trás s turistickými chodníkmi. Okrem toho v doline je vybudovaná sieť prechádzkových chodníkov.
Jasná bol pôvodne názov častí horných partií Demänovskej doliny a postupne sa rozšíril na ďalšie časti doliny (okolie
Vrbického plesa, Záhradky). Leží vo vlastnom chránenom území NAPANT - u a sú tu vybudované rozsiahle ubytovacie
a stravovacie kapacity, lanovky a lyžiarske vleky. Demänovská dolina v centre ďumbierskych Tatier patrila v dávnej
minulosti prírode, poľovníkom, drevorubačom a pastierom. Prístupné pozemky vlastnili zemepáni Liptova, ktorí ich
využívali na ťažbu dreva, pasenie dobytka a oviec v letnom období.  >>>  Počasie je dosť zamračené, hlavný hrebeň
Nízkych Tatier je v mrakoch, ale je dosť teplo. Zelená značka chodníkom sleduje hlavnú cestu až do časti Lúčky, kde pri chate
Energetik zabočíme vľavo smerom do Širokej doliny. Hneď za smerovníkom je postavený pamätník venovaný ľuďom pracujúcim
v odboji počas SNP. Prechádzame rozsiahlou lúkou z ktorej vľavo je vidieť západné svahy Krakovej holi. Vo vrchnej časti lúky je
opravený hrob troch partizánov, ktorý tu padli v boji proti nemeckým fašistom. Po krátkom úseku lesom prichádzame do časti
Širokej doliny zničenej veternou kalamitou. Les na dne doliny je na veľkej časti zničený a je tu veľký priestor voľnej plochy.
V časti Krčahovo odbočuje červená značka smerom sedlo Javorie. Po chvíli začínajú odtiaľ prvé výhľady na Chopok, hrebeň
ktorý sa tiahne z Poľany cez Bôr na Sinú. Prichádzame do časti Podroh kde sú rozsiahle polomy na okolitých svahoch.
Chodníkom strmým svahom vystúpime do sedla Javorie. Po veternej smršti je odtiaľ pekný výhľad na Demänovskú dolinu a 
okolité vrchy. V sedle odbočíme vľavo žltou značkou smerom sedlo pod Krakovou hoľou. Postupujeme hrebeňom ktorý začína
meniť svoj charakter. Začína viac prevládať trávnatý porast husto prerastaný kosodrevinovým porastom. Vpravo je vidieť záver
Jánskej doliny. Vychádzame do časti Kosienky kde modrá značka odbočuje smerom na Poludnicu. Pokračujeme vľavo žltou
značkou do sedla pod Krakovou hoľou, kde odbočíme modrou vrcholovou značkou smerom na vrchol Krakovej holi. Vystúpime
na vrchol Krakovej holi, ktorý tvorí plošinu s porastom kosodreviny a výhľad je na severnej strane vrcholu. <<<  Krakova
hoľa 1751 m. n. m. je turisticky jeden z najzaujímavejších končiarov v pohorí Nízke Tatry. Výnimočný pohľad je odtiaľ na
sever a severozápad, kde sú Západné a Vysoké Tatry. V podzemí masív ukrýva v hĺbke -320 m v Čiernej doline najhlbšiu
jaskyňu na Slovensku a v Záskočí jaskyňu s hĺbkou -278 m s podzemnými tokmi, ktoré vyvierajú v Jánskej doline. Vrchol
je husto zarastený kosodrevinou, na strmých bralnatých svahoch sa vyskytuje pestrá horská flóra.  >>>  Z vrcholu je
nádherný skoro kruhový výhľad. Začíname Južným smerom sa nachádza hlavný hrebeň Nízkych Tatier s vrcholom
Chopku a pokračuje cez Dereše na Poľanu, kde odbočuje bočný hrebeň severným smerom cez Bôr na vrchol Sina.
Dolu sa nachádza Demänovská dolina. Pod nami sa nachádza nádherný skalnato trávnatý svah Pusté. V pozadí sa
rozprestiera  zo západu východným smerom Liptovská kotlina s dominantou vodnou nádržou Liptovská Mara.
Severozápadným smerom sa rozprestierajú Chočské vrchy s najvyšším vrcholom Veľký Choč. Severovýchodným
smerom pred nami sa vypína vrchol Poludnica za ním sa tiahne hrebeň Západných Tatier, dnes je ukrytý v hmle. Pod
nami sa zvažuje strmý severný trávnatý svah z ktorého vystupuje množstvo vápencových skalnatých útvarov. Po chvíli
sa vrátime do sedla a pokračujeme modrou značkou smerom Demänovská jaskyňa Slobody. Schádzame na hrebeň
ktorým prichádzame do časti Pusté. Z hrebeňa pred Pustým  je vidieť rozsiahly skalnatý severný svah vrcholu Kraková
hoľa. Krátkym výstupom vychádzame na začiatok hrebeňa Pusté v sedle Machnaté, kde po chvíli prichádzame na
južný svah hrebeňa Pusté. <<<  Pusté je masív dosahujúci výšku 1501 metrov, týčiaci sa nad Demänovskou dolinou
a nachádzajúci sa v rázsoche Krakovej hole. Tvoria ho dve poľany (Nižné a Vyšné Pusté). Jeho najvyšší bod sa nazýva
Prašivô. Z jeho vrcholu je prekrásny výhľad na Ďumbier a Dereše. Na jeho území sa nachádzajú mnohé krasové javy a
na jeho upätí leží Demänovská jaskyňa slobody. >>>  Prechádzame strmým bočným trávnatým svahom popod nádherné
skalnaté steny tvorené usadeninami. Nachádza sa tu množstvo rôznych skalnatých útvarov, stien a prudko klesajúcich
 úzkych skalných rozsadlín. Nádherný kút severnej časti Nízkych Tatier nad Demänovskou dolinou. Vchádzame do lesa
ktorým zídeme ku Demänovskej jaskyni Slobody. Strmým svahom vedú krátke serpentíny na ktorých sa Vám skoro zatočí
hlava. Po dlhom zostupe prichádzame k vchodu do jaskyni. <<<  Demänovská jaskyňa slobody je krasová jaskyňa v
Nízkych Tatrách v Demänovskej doline, jedna z Demänovských jaskýň. Objavená roku 1921, najnavštevovanejšia na
Slovensku. Jaskyňa je na kvapľovú výzdobu najbohatšia zo známych Demänovských jaskýň. Umelo prekopaný vstupný
otvor leží na západnom svahu Demänovskej Poludnice vo výške 870 m n. m., asi 50 m nad hladinou Demänovky.
Sprístupnená je od roku 1924. Z celkovej dĺžky 8 897 m (spolu s jaskyňou Pustá) je pre verejnosť sprístupnených
len 1 600 m. Jaskyňa pozostáva z dómov, siení a chodieb, vytvorených v šiestich jaskynných úrovniach, ktoré vznikli
počas pleistocénu. Podzemný tok Demänovky teraz preteká najnižšou úrovňou. Jaskynné priestory sú vyzdobené
živými kvapľovými útvarmi, sfarbenými zlúčeninami železa a mangánu do žlta až červena. Na povale sa objavujú
sklovité brká a hrubšie stalaktity, na dne robustnejšie stalagmity a stĺpy, na stenách kvapľové vodopády. Priehlbiny
jaskynného dna vypĺňajú Koralové, Zlaté, Hroznové a Leknové jazierko. Raritou jaskyne sú inoväťové stalaktity v
Klenotnici a jaskynné perly - guľôčky podoby hrachu - na dne jazierka vo Veľkom dóme. Že kvaple rastú veľmi pomaly
je vidieť napr. na sklovitom brku vo Veľkom dóme, ktoré podrástlo za 10 rokov (1958 – 68) len o 2 mm, čo predstavuje
Teplota jaskyne je 6 – 7 °C a relatívna vlhkosť 95 – 97 %. Tri povrchové otvory vo výškach 812, 870 a 889 m n. m.
spôsobujú silné prievany, čím nadobúda charakter dynamickej jaskyne. Z pleistocénnej fauny sa v Medvedej chodbe
našli kosti jaskynného medveďa (Ursus speleus). V hlinených jazierkach na brehu podzemnej Demänovky žije jaskynný
kôrovec krivák (Niphargus tatrensis), z jaskynných netopierov tu bol zistený netopier obyčajný (Myotis myotis). Pri
elektrických reflektoroch vegetujú rôzne druhy rias a machov (vodopád Smútočnej vŕby, Snežný dóm). >>> Od jaskyn
i schádzame na parkovisko kde ukončíme trasu.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Pri smerovníku v ústi Širokej doliny v časti Lúčky. 
 
-
-
Pamätník obetiam odboju počas SNP.
 
-
-
Chvíľka oddychu v sedle Javorie.
 
-
-
Výstup zo sedla Javorie na hrebeň Jasienky pohľad zo sedla Jasienky.
-
-
Na vrchole Krakovej holi.
-
-
Chvíľka oddychu na Krakovej holi.
 
-
-
Vrchol Poludnica v pozadí sa tiahne Liptovská kotlina pohľad z vrcholu Kraková hoľa.
 
-
-
Pusté nádherný trávnatý svah prerušované skalnými stenami a samostatne rastúcim stromovím porastom
pohľad z vrcholu Kraková hoľa.
 
-
-
Južný lyžiarsky svah vrcholu Chopku pohľad z vrcholu Krakovej holi.
 
-
-
Vrchol Krakovej holi pohľad z hrebeňa spred časti Pustá.
 
-
-
Pusté nádherný trávnatý svah prerušovaný skalnými stenami, samostatne rastúcim stromovým porastom,
výčnelkami a ďalšími rôznymi výtvormi.
 
-
-
Pusté nádherný trávnatý svah prerušovaný skalnými stenami, samostatne rastúcim stromovým porastom,
výčnelkami a ďalšími rôznymi výtvormi.
-
-
Pusté nádherný trávnatý svah prerušovaný skalnými stenami, samostatne rastúcim stromovým porastom,
výčnelkami a ďalšími rôznymi výtvormi.
-
-
V časti Pusté na chodníku ktorý vedie nádherným trávnatým svahom
prerušovaný skalnými stenami, samostatne rastúcim stromovým porastom,
výčnelkami a ďalšími rôznymi výtvormi.
 
-
-
Pusté nádherný trávnatý svah prerušovaný skalnými stenami, samostatne rastúcim stromovým porastom,
výčnelkami a ďalšími rôznymi výtvormi.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Nízke Tatry / Lúčky – Sedlo Javorie /
                                  Fotogaléria – Nízke Tatry / Krakova hoľa – Pusté /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-