aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

37. Prechod Rohačkou
                                     Dňa 18.10.2014 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                        Prechod Roháčkou.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Štefánska huta – Predná dolina – Poľovnícka chata Čierna hora – Rohačka – Margecany
 
Dĺžka trasy :     15 km         Prevýšenie :   700 m       Čas trasy podľa mapy:   5  hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacka, Muller, Mullerová, Čupaj, Papcun            
                       
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125         Turistický atlas list č. 141
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname na zastávke  ŽSR Kluknava, neznačenou cestou do obce Štefanská Huta. <<<  Súčasťou obce Kluknava
je osada Štefánska Huta, ktorá je známa tým, že sú v nej zrúcaniny prvej továrne v Európe na elektrolytickú výrobu medi.
Továreň bola postavená v rokoch 1845-1848. Ďalej sa v nej vyrábala ortuť, striebro a antigón. Z objektov huty ostali však
už iba jednotlivé fragmenty. Obec Kluknava s osadou Štefánska Huta spája drevený krytý most cez rieku Hornád, ktorý je
technickou pamiatkou. Bol postavený v roku 1832 a v rokoch 1981-1984 bol zrekonštruovaný. Je jediný svojho druhu, ktorý
sa zachoval dodnes a svedčí o zručnosti niekdajších spišských tesárov. Vyniká svojím ojedinelým technickým riešením. >>> 
Je pomerne teplé počasie s nízkou oblačnosť. Prechádzame obcou okolo zrúcanín továrne smerom k drevenému mostu
cez Hornád. <<<   Krytý most  z roku 1832. Kluknavu a Štefanskú Hutu, ktorá je miestnou časťou Kluknavy spája drevený
krytý most, ktorý je pýchou slovenských drevených krytých mostov a je jediný svojho druhu na Slovensku. Postavili ho v
roku 1832 zo smrekovca cez Hornád medzi Kluknavou a Štefanskou Hutou. Už viac ako 170 rokov slúži svojmu účelu a je
dokumentom majstrovstva niekdajších spišských tesárov. Vyniká svojím ojedinelým technickým riešením. Most bol majetkom
Banskej hutnej spoločnosti v Mária Hute. V rokoch 1981-1984 bol tento most celý zrekonštruovaný. V súčasnosti v
roku 2003 a 2004 bola na tomto moste opravená podlaha, doplnené niektoré chýbajúce časti /strecha - drevené šindle,
bočná ochrana/ a celý most bol ošetrený - natretý ochrannou konzervačnou látkou. >>>  Za mostom pokračujeme rovno
poľnou cestou, po skončení poľa zabočíme vpravo dolinkou smerom na lúky, okolo skládky maštaľného hnoja, zabočíme
vprav a po chvíli zabočíme vľavo smerom do Prednej doliny. Širokou lesnou cestou postupujeme hore dolinou. Miestami
začína mierne mrholiť, ale stále je teplo. Na viacerých miestach cesta odbočuje vpravo ale stále postupujeme rovno
dolinou. V závere doliny už široká cesta pokračuje starou lesnou nepoužívanou cestou, ktorá sa miestami skoro stráca.
Na modrú značku vychádzame až tesne pod poľovníckou chatou na Čiernej hore. Vpravo pri ceste je studnička s pramenitou
vodou, jediný prameň vody na turistickej značke. Pokračujeme  okolo chaty na hrebeň Čiernej hory, porastený malinčím,
riedkym krovím striedajúcim sa s stromovým porastom. Prichádzame na najkrajšiu časť tejto trasy. Vrchol Čierna hora
/ miestny názov Roztrúsené skaly /, na vrchole už je drevená plastika Panny Márii, ale kovový kríž s Ježišom. Vrchol je
holý a skalnatý s výhľadom na Prešovskú stranu a Margecanskú stranu. Teraz je hustá hmla a jemne mrholí z tohto dôvodu
nie je žiadny výhľad. Pokračujeme modrou značkou lesom ktorým vedie skalnatý hrebeň. Z chodníka je ho vidieť po ľavej
strane, odporúčam odbočiť ku skalám a pozrieť si ho zblízka. Vrchol Rohačky je porastený lesom nie sú z neho žiadne výhľady.
Pokračujeme žltou značkou smerom do obce Margecany. Spočiatku chodník vedie miernejším bočným svahom, po chvíli
chodník začína prudko klesať až do sedla pod Roháčkou. Odtiaľ na Grúň chodník vedie mierne zvlneným hrebeňom pokrytým
lesom. Prechádzame okolo opraveného košiara, ohradeného kamennou ohradou kde v minulosti pastieri zatvárali ovce.
Prichádzame pohodlným chodníkom až na Grúň. Po prechode Grúňa začína chodník prudko klesať a zostup je veľmi
náročný z dôvodu mokrého starého lístia na chodníku, je potrebné dávať veľký pozor. Pred Holým hŕbkom kde začína
miernejší svah, vľavo je postavený starý železničný vagón. Teraz je už nepoužívaný a dosť poškodený, v minulosti slúžil ako
chatka. Rád bi som sa dozvedel ako dopravili do týchto miesto vagón. Schádzame do sedla pred Holým hŕbkom kde je voľné
priestranstvo pokryté lúčnatým porastom. Nepokračujeme ďalej značkou z dôvodu veľmi zarasteného chodníka, ale zabočíme
vľavo lesnou cestou cez lesík až vyjdeme na rozsiahle lúky. Oblačnosť ustúpila, počasie sa zlepšilo a je vidieť pred nami
ležiace Bujanovské vrchy s vrcholom Bystrá vpravo sa vypína vrchol Šľuchty. Cestou ktorá vedie po boku lúky prídeme naspäť
na značku, ktorou pokračujeme do obce Margecany. Chodník znovu vedie lesom odkiaľ nie sú výhľady až tesne na svahu
pred obcou je výhľad na Margecany. Schádzame do obce Margecany. <<<  Obec s veľmi starou históriou. Historik Varsík v
knihe Osídlenie východného Slovenska do XV.storočia píše: Slováci v Margecanoch, ktorí sídlia pri vtoku Hnilca do Hornádu
sú na svojom pôvodnom mieste bez prerušenie kontinuity od čias spred príchodu Nemcov k rieke Hnilec, teda od čias
Svätoplukových v IX. - X. storočí. Prvé písomné zmienky o Margecanoch sú z r.1235. Z nich vyplýva, že dedinka Margecany
vznikla v chotári banského mesta Gelnica a jej pôvodný názov sa viaže k názvu tunajšieho kostola. V priebehu storočí sa
názov obce menil. Napriek značnému poklesu obyvateľov následkom morových epidémií v r. 1662-1710 boli Margecany
na konci 18. storočia už významným územným sídlom. Dokazuje to aj skutočnosť, že mali svoju pečať. Jej vznik je datovaný
rokom 1789. Na pečati je zobrazená sv. Margita s troma margarétami a nápis "Sigil: Communitatis Margithfalva 1789".
Uvedená pečať je uchovaná na listine. >>>  Prechádzame obcou popod železničnú trať hlavnou cestou ktorá vedie smerom
obec Klenov. Bočné steny železničného podchodu sú pomaľované grafity. Maľovanie sa uskutočnilo počas kultúrnej akcie
Margecianské fajnoty. Pokračujeme cestou až k uličke ktorá smeruje k obecnému úradu. Tu sa uskutočňuje predajný jarmok
a ukážka výroby domácich špecialít dolného Spiša - "kuchňe" z Kojšova, Veľkého Folkmára, Jakloviec, Margecian, Krompách,
Sloviniek, Kolinoviec, Kluknavy a banícka "kuchňa" z Gelnice. Folklórne súbory tu varia typické jedlá pre danú obec a ponúkali
ich návštevníkom. Pri obecnom úrade bolo postavené pódium na ktorom vystupovali folklórne súbory z okolia. Pekná akcia
ktorá prezentuje tradičné ľudové remeslá a jedlá. Počasie ktoré sa zlepšilo a dokonca zasvietilo aj slnko prispelo k zdarnému
priebehu akcie.  
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Pri historickom drevenom moste cez Hornád pri obci Štefanská Huta.                                              
-
-
Pri poľovníckej chate na Čiernej hore.
-
-
Na Roztrúsených skalách na vrchole Čiernej hore.
-
-
Zostup náročným svahom z Grúňa.
-
-
Pohľad na obec Margecany.
-
-
Grifity vytvorené na stenách železničného podjazdu smerom na Klenov, vytvorené počas kultúrnej akcie Margecianské fajnoty.
-
-
Grifity vytvorené na stenách železničného podjazdu smerom na Klenov, vytvorené počas kultúrnej akcie Margecianské fajnoty.
-
-
Návštevníčka Margecianských fajnot skúša tkať koberec na krosnách.
-
-
Ľudový remeselník a výrobca drevených fujár a píšťal predvádza svoj výrobok – fujaru.
-
-
Drevené črpáky,  píšťaly a kožené výrobky ktoré ponúka ľudový rezbár.
-
-
Vystúpenie folklórnych súborov z obcí dolného Spiša počas kultúrneho programu Margecianských fajnot.
-
-
Návštevníci Margecianských fajnot sledujú vystúpenie folklorných súborov.
-
-
Na ulici smerom k obecnému úradu boli postavené stánky kde členovia folklórnych skupín z jednotlivých obci dolného Spiša
varili a ponúkali špeciality jednotlivých obcí.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria -  Čierna hora  / Richnava - Roháčka - Margecany  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<   >>>    sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-