aktualizované: 29.06.2022 13:22:03

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

25. Prechod Veľkou Svišťovkou
                                 Dňa 2.08.2014 uskutočnil som turistickú akciu.

                                           Prechod Veľkou Svišťovkou.

 

Usporiadateľ :  Vlastná turistická akcia.
 
Trasa akcie : Parkovisko v doline Kežmarská Biela voda – Šalviový prameň – Skalnaté pleso – Veľká Svišťovka –
 
                      Zelené pleso – Veľké Biele pleso – Šalviový prameň - Parkovisko v doline Kežmarská Biela voda 
 
Dĺžka trasy :  23 km         Prevýšenie : 1200 m       Čas trasy podľa mapy:  8,30 hod
 
Účastník turistickej akcie :  správca web stránky - Šlacký
 
                       
Turistická mapa VYSOKÉ TATRY č.113      Turistický atlas list č.  62
 
 
Popis trasy :
Trasu začínam žltou značkou z parkoviska Kežmarská Biela voda v časti Tatranské Matliare. <<<  Tatranské
sú prvou rekreačnou osadou pri Ceste slobody medzi Tatranskou Lomnicou a Tatranskou Kotlinou. V blízkosti
dnešnej osady stál v 14. storočí majer Metler alebo Maklar, ktorý patril veľkolomnickému veľkostatku. Na majeri žili
tirolskí kolonisti pochádzajúci z horskej obce Matrei. V kežmarskej listine z roku 1326 sa spomína osada Martyrumfalua
ležiaca na brehu Skalnatého potoka. Okolo roku 1360 majer zanikol, pasienky a lesy v tejto oblasti sa však naďalej
menom pripomínajúcim tirolských osadníkov. Z pôvodného pomenovania Matreier Laren sa postupne vyvinul názov
, z ktorého poslovenčovaním vznikli dnešné Matliare. Novodobá história Tatranských Matliarov siaha do polovice 19. storočia.
Približne odvtedy tu stojí horáreň huncovského združenia vlastníkov pôdy. Matej Loisch, ktorý bol jedným z členov
združenia, dal v roku 1884 postaviť vedľa horárne poľovnícku chatu. Chatu neskôr sprístupnil verejnosti a vedľa
nej v roku 1889 postavil turistický hotel Skalnatý potok (vtedy Steinbach). Do začiatku prvej svetovej vojny pribudli ďaľšie
objekty - vila Tatra, Kúpeľný dom a vila Ratzenberg. V roku 1928 tu otvorili luxusný hotel Esplanade, ktorý sa zároveň
využíval aj ako sanatórium. Po druhej svetovej vojne sa Tatranské Matliare dostali pod vojenskú správu a hotel Esplanade
sa stal centrálnym objektom Vojenskej ozdravovne. V roku 1956 sa liečba pľúcnych chorôb presťahovala do liečebňe
v Novej Polianke a Matliarčanom zostalo zabezpečovanie zdravotno - rekreačných služieb príslušníkom armády.
V rokoch 1982 a 1985 sa Tatranské Matliare rozšírili o odborárske zotavovne Metalurg a Hutník, ktoré sú dnes súčasťou
hotelovej siete Sorea. V lese nižšie od Tatranských Matliarov sa nachádza národná prírodná rezervácia Pramenište,
ktorú vyhlásili v roku 1991 na ploche 45,6 ha. Rezervácia chráni najzachovalejší reliktný borovicovo - brezový porast
v tatranskej oblasti. Kvôli výskytu kriticky ohrozených druhov nie je prístupná verejnosti. >>> Je pekné slnečné počasie
a veľmi teplé počasie. Postupujem lesným polomom a predo mnou na pozadí peknej modrej oblohe sa vypínajú južné
svahy Malej Svišťovky. Po chvíli sa vľavo ukážu vrcholy Huncovského, Kežmarského a Lomnického štítu ukryté v hmle.
Postupujem lesnou cestou, ktorá je dobré upravená a postupuje sa dobre. Prechádzam okolo Šalviového prameňa,
Študenskej studni. Po chvíli značka zabočí vľavo do doliny Zeleného plesa. Na Kovaľčíkovej poľane odbočím na zelenú
značku, ktorou sa dostanem na modrú značku smerom sedlo pod Malou Svišťovkou, Skalnaté pleso. Postupujem lesom
prerušovaným viacerými polomami na ktorých je množstvo čučoriedok. Vychádzam do sedla pod Malou Svišťovkou,
počasie sa trochu pokazilo, začína fúkať studenší vietor. Nad Lomnickým a Kežmarským štítom sa zjavili ťažké tmavé
mraky. Aj keď z juhu svieti slnko na severe to nevyzerá dobre. Chodník vedie juhovýchodným svahom nad hranicou
kosodreviny, je pohodlný a má nenáročné stúpanie. Prichádzam na Skalnaté pleso, kde sa počasie prudko zmenilo.
Mraky sa stratili a je veľmi pekné počasie. <<<  Skalnaté pleso je morénové pleso v Tatrách na Slovensku v najnižšom
kare Skalnatej doliny. Má rozlohu 1,23 ha, hĺbku 2 m a nachádza sa v nadmorskej výške 1 754 m n. m. Pri plese je stanica
ktorá premáva z Tatranskej Lomnice na Skalnaté pleso s medzistanicou Štart a kabínovej lanovky, ktorá je mimo prevádzku ),
stanica Horskej služby. Skalnaté pleso je v suchom období  bez vody, pretože pri stavbe lanovky narušili nepriepustnosť jeho .
do Lomnického sedla, Observatórium Astronomického ústavu SAV, Hotel Encián, Skalnatá chata a stanica Horskej služby.
Skalnaté pleso je v suchom období  bez vody, pretože pri stavbe lanovky narušili nepriepustnosť jeho dna. >>>  Na Skalnatom
je množstvo návštevníkov Vysokých Tatier. Chvíľku si posedím a pokračujem červenou značkou smerom na Veľkú
Svišťovku. Na chodníku smerom Veľká Svišťovka je už množstvo turistov, ktorý sa pohybujú oboma smermi. Postupujem
juhovýchodným svahom Huncovského štítu. Odtiaľ je už výhľad na Belianské Tatry a Podtatranskú kotlinu. Vrcholy štítov
sa opäť skryli v hustých a tmavých mrakoch. Postupne vychádzam do sedla, kde odbočím vpravo na vrchol Veľkej
Svišťovky. Z vrcholu je nádherný kruhový výhľad na východnú časť Vysokých Tatier. Ak sa pozrieme západným smerom
ponad sedlo zľava je vidieť Huncovský štít, Kežmarský štít, Malý Kežmarský štít s jeho severnými skoro kolmými skalnými
stenami. Vpravo severným smerom vybieha z Lomnického štítu úzky a vysoký skalný hrebeň tvorený viacerými štítmi.
Začína Pyšným štítom pokračuje cez Čierny štít, Kolový štít, Zmrzlu vežu až končí na severe Jahňacím štítom. Pod nimi
v hlbine je ukrytý nádherný záver Doliny Zeleného plesa, s prekrásnym Zeleným plesom a starou turistickou chatou
postavenou na brehu plesa. Hrebeň z Jahňacieho štítu prudko padá dolu do Kopského sedla, ktoré ho oddeľuje od
hrebeňa Belianských Tatier, ktorý sa tiahne z juhovýchodu smerom na severozápad. Severovýchodným smerom je
neskutočný pohľad na hrebeň Belianských Tatier kde zo zelených trávnatých svahov prerušovaných bielymi vápencovými
skalnými zrázmi vystupujú biele skalnaté vrcholky štítov. Prvý zo severu začína nádherný skalnatý Muráň, špicatým
Havranom a Ždiarskou vidlou. Pokračuje cez Široké sedlo na vrchol Hlúpy aby ďalej pokračoval nádherným mierne
zvlneným klesajúcim trávnatým hrebeňom zo západnej strany lemovaný nádhernými skalnými stenami cez nenápadné
Zadné Jatky, mohutný a rozložitý Veľký Košiar s vysokými skalnými stenami pod vrcholom. Hrebeň pokračuje cez tiahly
Bujačí vrch a schádza na nižšie položené Skalné vráta nad chatou Plesnivec. Pod nimi leží ešte krajšia dolina Bielych
plies ukončená Kopským sedlom. Podľa môjho názoru je to najkrajšia scenéria vo Vysokých Tatrách, pohľad z vrcholu
Veľkej Svišťovky na Belianské Tatry a dolinu Bielych plies. Po chvíľke oddychu a občerstvenia sa schádzam do sedla a
 pokračujem červenou značkou smerom Zelené pleso. Chodník zabočí vľavo a pokračuje svahom mierne klesajúc. Po
chvíli zabočí dolu svahom a začína strmé klesanie. Záver svahu pokračuje úzkou skalnou roklinou s náročným skalnatým,
trerénom, zostup aj výstup tu je zabezpečený kovovou reťazou. Je potrebná zvýšená opatrnosť. Aj je celkom pekné
počasie spoza Kežmarského štítu ktorý je zahalený v ťažkých mrakov je počuť hrmenie. Schádzam do doliny Zeleného
plesa a pokračujem k chate pri Zelenom plese. <<<   Dolinu Bielej vody Kežmarskej a dolinu Zeleného plesa už v dávne
j minulosti navštevovali nielen hľadači pokladov a baníci, ale aj turisti. Zaznamenali tu prvý známy turistický výlet (kňažná
Beata Laskyová z Kežmarku r. 1565) a prvé známe horské nešťastie ( r. 1771 sa zo zrázov Čierneho štítu zrútil Ján
Papyrus) na území Tatier. Prví turistickí návštevníci Zeleného plesa mali možnosť prenocovať len pod holým nebom alebo v
salašoch na Rakúskej poľane a v Predných Meďodoloch. Roku 1876 vyrástla na Rakúskej poľane aj prvá útulňa, Egidova
chata, ktorú r. 1887 premiestnili na južný breh Zeleného plesa. V roku 1890 však vyhorela. Roku 1897 postavili na severnom
brehu novú, Fridrichovu chatu, z ktorej prístavbami v r. 1924  a povojnovými prestavbami vznikol dnešný objekt. Chata
po r. 1950 niesla meno Alberta Brnčala, profesora telesnej výchovy, odchovanca spolku tatranských horolezcov IAMES,
ktorý 1.8.1950 ako horolezecký inštruktor zahynul pod Jastrabím sedlom v Malej Zmrzlej doline. V súčasnosti sa chata
nazýva Chata pri Zelenom plese. >>>  V chate je množstvo turistov z dôvodu zhoršenia počasia, je chladnejšie a fúka
silnejší vietor. Nezdržím sa dlho a pokračujem červenou značkou smerom Veľké Biele pleso. Chodník vedie juhovýchodným
svahom Kozieho štítu. Z chodníka je pekný výhľad na severný svah Kežmarského štítu a Veľkej Svišťovky. Chodník mierne
stúpa a prediera sa hustou kosodrevinou. Vychádzam na voľnejší priestor odkiaľ je dobre vidieť na Belianské Tatry. Prechádzam
okolo Trojrohého plesa a už je tu Veľké Biele pleso, dnes potvrdzuje oprávnenosť pomenovania z dôvodu množstva vody
v plese. Citeľne sa ochladilo a počuť častejšie hrmenie spoza Jahňacieho štítu. Nezdržujem sa a pokračujem modrou
značkou smerom Šalviový prameň. Chodník spočiatku je celkom dobrý ale postupne ako schádzam do lesa začína biť
veľmi kamenistý z dôvodu vymytia chodníka dažďovou vodou a postu je dosť náročný. Prichádzam k smerovníku Šalviový
prameň kde pokračujem žltou značkou smerom Biela voda. Prechádzam opäť okolo potoka Kežmarská Biela voda, na
niektorých miestach si odskočím k potoku ktorým tečie množstvo vody a svojou scenériou pripomína kaskády na Studenom
potoku. Počasie sa zlepšilo, oteplilo sa a aj tmavé mračna ustúpili. Schádzam na parkovisko kde už je teplo.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy:
-
-
-
Parkovisko Kežmarská Biela voda v pozadí sa vypínajú Lomnický a Kežmarský štít.
-
-
Skalnaté pleso v pozadí sa vypína Lomnický štít.
-
-
Záver doliny Zeleného plesa ohraničený nádherným hrebeňom štítov. Zľava Čierny štít, Kolový štít, dolina
Červeného plesa, Jahňací štít pohľad z vrcholu Veľkej Svišťovky.
-
-
Na vrchole Veľkej Svišťovky v pozadí sa tiahne hrebeň Belianských Tatier.
-
-
Dolina Bieleho plesa v pozadí sa tiahne hrebeň Belianských Tatier. Zľava hrebeň začína nižším a rozložitým
Muráňom, štíhlymi a skalnatými vrcholkami Havran a Ždiarska vidla, Široké sedlo, vrcholom Hlúpy začína
nenáročný hôľnatý hrebeň Belianských Tatier pohľad z vrcholu Veľkej Svišťovky. 
-
-
Kamzík Tatranský domorodý obyvateľ tejto časti Vysokých Tatier.
-
-
Kamzík Tatranský domorodý obyvateľ tejto časti Vysokých Tatier.
-
-
Skalná rozsadlina pri zostupe a výstupe do sedla pod Veľkou Svišťovkou.
-
-
Jastrabia veža vľavo v pozadí sa vypína Kolový štít pohľad spod skalnej rozsadliny na severnom svahu
Veľkej Sviľťovky.
-
-
Chata pri Zelenom plese / Brnčalová chata /.
-
-
Veľké Biele pleso v pozadí sa nachádza Kopské sedlo.
-
-
Pri Veľkom Bielom plese v pozadí sa vypína Jahňací štít, vľavo sa nachádza Kozí štít.
-
-
Koryto potoka Kežmarskej Bielej vody.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Vysoké Tatry / Dolina Bielej Kežmarskej vody/
                                  Fotogaléria – Vysoké Tatry / Skalnaté pleso – Veľká Svišťovka /                        
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-