aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

5. Roklina Piecky
                                    Dňa  1.02.2014 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                      Zimný Prechod Slovenským rajom – Piecky.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie :  Podlesok - Hrabušice Píla - Piecky - Záver Suchej Belej - Vtáči hrb - Podlesok 
 
Dĺžka trasy :  14.5 km         Prevýšenie : 440 m       Čas trasy podľa mapy:  4.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacky, Šlacká, Muller, Papcun, Neubeller, Kunová, Čupaj, Vozárová, Mikulová
 
 
Turistická mapa  SLOVENSKÝ RAJ  č.124       Turistický atlas list č.  137
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname zelenou značkou na ATC Podlesok od informačných tabúľ smerom Hrabušice časť Píla. <<<  Celoročné
stredisko cestovného ruchu – miestna časť obce Hrabušice. Je východiskom na túry do centrálnej a severozápadnej časti
Slovenského raja, do Prielomu Hornádu, do roklín Suchá Bela, Kyseľ, Piecky a Veľký Sokol. >>>  Na Podlesku je súvisla
tenká vrstva snehu, teplota okolo nuly. Značka vedie okolo ATC na Podlesku, rozsiahle táborisko ktoré už nutne potrebuje
investovať do opravy a modernizácie. Pokračujeme pozdĺž potoka Veľkej Bielej  vody. Vpravo je vidieť pekný pár koníkov.
Prichádzame do najkrajšej časti riečiska a to Tiesňavy, kde potok eróznou činnosťou vytvoril veľmi peknú úzku a hlbokú
skalnú rozsadlinu, prechádzame vodorovnými rebríkmi ponad potok. Riečisko sa postupne rozširuje, lúčny porast sa
strieda s lesným porastom. Vľavo za potokom sa nachádza bývali detský tábor, teraz objekty sú veľmi pekne opravené
ako ranč, škoda že to nie je prístupné verejnosti. Asfaltovou cestou prichádzame do Hrabušice časť Píla. Osada prešla
veľkou zmenou, opravené staré drevené domy, novo postavené, nové informačné tabule pri vstupe do osady poskytujú
dostatok informácii o okolí. Opar ustúpil a začína sa ukazovať aj slnko. Vedľa chaty Lesnica sa nachádza veľmi pekný
vyrezávaný betlehém. Vstup do rokliny Piecky je priamo v osade kde odbočíme pri smerovníku vľavo žltou značkou.
<<< Dolná časť rokliny od jej začiatku až po rozvetvenie pri Veľkom vodopáde sa nazýva Biela dolina, pri prechádzaní
spodnou časťou pochopíte prečo sa tak nazýva. Široké riečisko pokryté vápencovým kamení a pieskom priam žiari
bielou farbou. Zo začiatku sa  pohybujeme v miernejšom reliéfe, tak ako vo väčšine tiesňav Slovenského raja. Až neskôr,
v strednej časti, sa začínajú objavovať krajinné prvky, typické pre tiesňavy a rokliny. Obdobný reliéfny model sa uplatňuje
aj v ostatných tiesňavách územia. Je to dané geologickým vekom, v ktorom sa tieto hydrogeologické sústavy práve
nachádzajú. Začínajú Veľkým vodopádom s najvyšším rebríkom v Slovenskom raji, ďalej atraktívne časti so zúženými
korytami, prudkým sklonom potokov, kaskádami a vodopádmi v slede postupu: Veľký vodopád, Kaskádový vodopád,
Terasový vodopád.  Prvý prechod tiesňavou sa pripisuje A. Mervayovi so spoločníkmi v roku 1911. Tiesňava Piecky je
národnou prírodnou rezerváciou s rozlohou 245 ha. Roklina a jej bezprostredné okolie bolo vyhlásené národnou prírodnou
rezerváciou r. 1964. >>>  Dno rokliny je pokryté tenkou vrstvou snehu, koryto potôčika nie je zamrznutá, na bočných
stenách rokliny sa miestami vytvárajú ľadopády. Prichádzame k Veľkému vodopádu ktorý je celkom pekne pokrytý ľadom.
Prechádzame najužšou časťou rokliny, dnom vedú vodorovné rebríky na ktorých je utlačená tenká vrstva snehu, ktorá je
zmrznutá a preto prechod je náročnejší je potrebná zvýšená opatrnosť. Prichádzame k vrchnému vodopádu, rebrík je do
polovice pokrytý ľadom, priečky rebríka sú vysekané od ľadu a rebrík sa dá prejsť so zvýšenou opatrnosťou. Stúpačky
nad vodopádom sú tiež dosť pokryté ľadom. V závere rokliny je viac ľadu.  Vrchná časť rokliny je miernejšia s plochejším
dnom, v závere končí na lesnej ceste ktorá pokračuje do záveru Suchej belej. Pod prístreškom v závere Suchej Belej si
posedíme oddýchneme  a pokračujeme žltou značkou Pod Vtáčim hrbom. Spod Vtáčieho hrbu zabočíme vľavo červenou
značkou. Značka vedie lesnou cestou. Po chvíli odbočíme vľavo z cesty na svah, je tam pekná vyhliadka na Hornádsku
kotlinu a Vysoké Tatry, ale vyhliadka začína dosť zarastať onedlho z nej nebude žiadny výhľad. Vrátime sa späť a 
pokračujeme cestou dolu lesom, cestou nie sú žiadne vyhliadky do okolia. Po čase prichádza sprava žltá značka z
Kláštoriska. Značka opúšťa cestu a zabočí vpravo dole lesom. Je potrebné zvýšiť opatrnosť. Vychádzame na Podleso.
Posedíme si v útulnej reštaurácii Rumanka a zakončíme nádherne strávený deň.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Raňajšia romantika na Podlesku.
 
-
-
Chata Plesnivec v časti Hrabušice Píla.
 
-
-
Vyrezávaný drevený betlehem v časti Hrabušice Píla.
 
-
-
V spodnej časti roklina Piecky.
 
-
-
Pod Obrovským vodopádom v rokline Piecky. Aj napriek veľmi slabej zime je vodopád veľmi pekne zaľadnený.
 
-
-
Najužšie miesto rokliny nad Obrovským vodopádom.
 
-
-
V strednej časti rokliny Piecky.
 
-
-
Vo vrchnej časti rokliny Piecky sa nachádzajú  aspoň trochu namrznuté ľadopády.
-
-
Vo vrchnej časti rokliny Piecky sa nachádzajú  aspoň trochu namrznuté ľadopády.
-
-
Nad vodopádom vo vrchnej časti rokliny Piecky.
 
-
-
Zamrznutý kovový rebrík od vody ktorá po ňom stekala. Aby sa po ňom
dalo prejsť, museli sa priečky rebríka vysekať z ľadu. 
-
-
Kovové stúpačky začína pokrývať vrstva ľadu.
 
-
-
Vo vrchnej časti rokliny Piecky sa nachádzajú  aspoň trochu namrznuté ľadopády.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Slovenský raj / Veľká Biela voda /
                                   Fotogaléria – Slovenský raj / Piecky /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-