aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

43. Silvestrovský výstup na Bielu skalu
                             Dňa 31.12.2014 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                     Silvestrovský výstup na Bielu skalu
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Krompachy – Líšči vrch – Pod skalou – popod Kobylu – Poľovnícka chata Gamlus –
 
                     – Biela skala  – Pod Kobylou - Chata Vápenec - Krompachy
 
Dĺžka trasy :  13 km         Prevýšenie : 470 m       Čas trasy podľa mapy:  4.00 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacky, Šlacka, Muller, Mullerová, Papcun, Gaľa, Olšavský, Olšavská, Kunová, Gengeľ, Neubeler,
 
                                 Mertinko, Mertinko, Miček, Kandrik, Mikulová, Šlacky, Matisová, Pobiecka, Stanek, Neubeller
 
Nečlenovia KST MŠK : 12 účastníci z Krompách                               
                       
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125        Turistický atlas list č. 140
 
Popis trasy :
Predpoveď počasia sa vydarilo, je pekne slnečno a poridne mrazivo. Trasu začíname od informačnej mapy združenia
Galmus, ktorá sa nachádza vľavo od mestského úradu modrou značkou smerom  Galmus. <<< Prvý hodnoverný písomný
doklad o existencií Krompách pochádza z listiny kráľa Ladislava IV. z roku 1282. V tej dobe boli majetkom kráľovského
Spišského hradu. Od začiatku 14. storočia pribúdajú listinné doklady s údajmi o obchode s meďou, trhových právach,
významných osobnostiach a ozbrojených konfliktoch. Obdobia bez vojen boli vyplnené vnútornými majetkovými spormi,
alebo povstaniami, ktoré vždy znamenali prekážku pre rozvoj. Napriek tomu v 16. storočí bývalo v Krompachoch toľko
šľachtických rodín, že vytvorili samostatný administratívny celok. V tomto období tiež do mesta prichádzali bohatý kupci s
rodinami. V roku 1602 bola po dohode so zemepán poddanská práca nahradená odvodmi. Odvtedy boli Krompachy
považované za slobodné kráľovské mesto. Roku 1670 do mesta vpadli Kuruci. Miestnymi zemepánmi sa v tom období
stal rod Csákyovcov. V roku 1831 vypukli v meste tri spišské sedliacke povstania, ktoré súviseli s epidémiou cholery.
Po ich potlačení bolo popravených 12 osôb. Začiatok priemyselného rozvoja nastal v roku 1841, kedy Ľudovít Trangus
s ďalšími podnikateľmi založil modernú železiareň a valcovňu. V roku 1848 sa zemepán A. V. Csáky vzdal svojich práv a
nárokov voči mestu. Na prelome 19. a 20. storočia dosahuje mesto a železiareň najväčší rozmach. Železiareň zamestnávala
viac ako polovicu obyvateľov / 3500 zo 6500 / a jej produkcia dosahovala 85 tisíc ton železa a viac ako 100 tisíc ton ocele
ročne, čím sa stala najväčšou železiarňou v Uhorsku. V roku 1889 vznikla v Krompachoch prvá vodná elektráreň na
Slovensku s výkonom 22 kW. >>> Prechádzame zelenou značkou cez most, vľavo okolo VÚB, pred kaplnkou
sv. Jána Nepomúckeho postavenej v roku 1776 zabočíme vpravo smerom na Čardu. <<<  Vľavo sa nachádza Baroková
kúria postavená v polovici 18. storočia a prebudovaná koncom 18. storočia  rodinou Gundelfingerovcou. Po nich sa stal
majiteľom barón Piller – park okolo kúrie sa dodnes volá Piller - park. >>>  Dnes objekt slúži ako penzión. Pokračujeme
ďalej, vľavo sa nachádza vitálny svet Velnes.  Za vitálnym svetom odbočíme vpravo okolo betónových krížov, pri
poslednom kríži značka prudko zabočí vľavo a pokračujeme lesným chodníkom. Na južnom a východnom svahu Líščieho
vrchu je vidieť množstvo lesných chodníkov vybudovaných v roku 1908 ako súčasť budovania slnečných kúpeľov ktoré v
 roku 1908 začal stavať na Líščom vrchu Ing. Viktor Lorenc. <<< Pravdepodobne v roku 1910 sa konala veľkolepá slávnosť
s príležitosti otvorenia časti kúpeľov.  V zime bola otvorená sánkarská dráha s požičiavaním sánok. Nedostatok financií
začalo sprevádzať stavbu kúpeľov. V roku 1912 prebehlo exekučne konanie kde sa Lorencov majetok rozpredal. Kúpele
skončili. Budovy ktoré tu ostali sa postupne rozobrali miestnym obyvateľstvom. >>>  Značka južným svahom postupne
pokračuje lesnou cestou na lúčnatý hrebeň Líščieho vrchu, odtiaľ už začínajú prvé výhľady. Oproti je vrchol Sľubice za nami
sú Plejsy, vľavo je Biela skala. Cesta po chvíli pokračuje lesom, v miestach Pod skalou kde niekedy bol les, vpravo teraz je
olomové rúbanisko, ktoré umožňuje výhľad do Hornádskej kotliny, vpravo sa nachádza hrebeň Braniska so Sľubicou a Patriou.
Pred v pozadí nami sa tiahnu rozsiahle Levočské vrchy.  Pokračujeme ďalej po značke až Postupne prechádzame popod
Kobylu až prídeme na lúku pod Kobylou kde pokračujeme ďalej modrou značkou ponad jeden z mála prameňov na hrebeni
Galmus a rozsiahlou lúkou k poľovníckej chate na Galmuse. Pri chate je prístrešok kde je možné ukryť sa v prípade zlého
počasia. Pokračujeme vľavo žltou značkou ktorá prichádza zo Spišských Vlach smerom Biela skala. Prechádzame lúkou
okolo prameňa Harmanka a strmším chodníkom vystupujeme na vrcholovú lúku Bielej skaly ktorá je teraz už dosť zarastená.
Na lúke pokračujeme vpravo na vrchol Bielej skaly, ktorý je otvorený smerom na juh. Pohľad je na hrebeň oddeľujúci
Hnileckú dolinu od Sloviniek. Zľava začiatok hrebeňa Plejsy, Krompašský vrch, Ostrý vrch, Havrania hlava hrebeň pokračuje
na Bukovec. Vpravo masív Slovinskej skaly. Dole leží stará banícka obec Slovinky,  vznikli ako banícka osada v roku 1368.
Postojíme na vrchole, občerstvíme sa, zapíšeme do vrcholovej knihy, urobíme spoločnú fotografiu a pokračujeme späť žltou
značkou k poľovníckej chate. Po zídení z vrcholovej lúky odbočíme zo žltej značky vpravo starou lesnou cestou po severnom
svahu až zídeme späť na modrú značku na lúke Pod Kobylou a pokračujeme modrou značkou vpravo, popod juhovýchodné
skalné steny Kobyly. Po chvíli odbočíme zo značky vpravo po úzkej novej lesnej ceste ktorá sa tiahne po juhovýchodnom
svahu Kobyly až schádza na zelenú značku, ktorou sa pustíme vľavo až prichádzame  do časti dolinky nazývanej Vápenec.
Táto časť má pomenovanie podľa zvyškov starej pece na pálenie vápenca na vápno. Prichádzame k chate Vápenec
/ miestny názov Čárda / dáme si malé občerstvenie, dobrý boršč a predtým niečo menšie. Posedíme si v útulných priestoroch
tejto starej chaty vyhrievanej železnou pieckou. Po chvíli zelenou značkou sa pustíme do Krompách s pocitom dobré
stráveného dňa v peknej prírode okolo Krompách.     
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Začiatok výstupu na Bielu skalu pri mestskom úrade v Krompachoch.
-
-
Začiatok výstupu na Bielu skalu pri mestskom úrade v Krompachoch.
-
-
Začiatok výstupu na Bielu skalu pri mestskom úrade v Krompachoch.
-
-

Začiatok výstupu na Bielu skalu pri mestskom úrade v Krompachoch.
-
-
Na Líščom vrchu.
-
-
Na Líščom vrchu.
-
-
Pri poľovníckej chate Galmus.
-
-
Pri poľovníckej chate Galmus v pozadí sa črtá hrebeň Vysokých Tatier.
-
-
Na vrchole Bielej skaly.
-
-
Na vrchole Bielej skaly.
-
-

Na vrchole Bielej skaly.
-
-
Posedenie na chate Vápenec / miestny názov Čárda / pri dobrom boršči. 
-
-
Posedenie na chate Vápenec / miestny názov Čárda / pri dobrom boršči. 
-
-
Posedenie na chate Vápenec / miestny názov Čárda / pri dobrom boršči. 
-
-
Posedenie na chate Vápenec / miestny názov Čárda / pri dobrom boršči. 
-
-
Posedenie na chate Vápenec / miestny názov Čárda / pri dobrom boršči. 
-
-
Posedenie na chate Vápenec / miestny názov Čárda / pri dobrom boršči. 
-
-
Posedenie na chate Vápenec / miestny názov Čárda / pri dobrom boršči. 
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Krompachy - Galmus - Poráč /
                                   Fotogaléria - Krompachy / Biela skala /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-