aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

13. Veľkonočný prechod Galmusom
                                   Dňa 21.04.2014 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                             Veľkonočný prechod Galmusom.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Krompachy – Líšči vrch – chata Galmus – Sejková - Suchá – Za horou – Kolinovce – Krompachy
 
Dĺžka trasy :  18 km         Prevýšenie : 800 m       Čas trasy podľa mapy:  6.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacka, Čupaj, Olšavský, Olšavská, Vozárová,, Matisová, Kandrik, Kandriková, Uhrin, Petruš       
 
Nečlenovia KST MŠK : 1 účastník     
 
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125     Turistický atlas list č. 140
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname od mapy Galmus ktorá je vľavo od Mestskom úrade zelenou značkou smerom na Bielu skalu. Počasie
je celkom pekné s riedkym oparom a dosť teplo. <<<  Prvý hodnoverný písomný doklad o existencií Krompách pochádza
z listiny kráľa Ladislava IV. z roku 1282. V tej dobe boli majetkom kráľovského Spišského hradu. Od začiatku 14. storočia
pribúdajú listinné doklady s údajmi o obchode s meďou, trhových právach, významných osobnostiach a ozbrojených
konfliktoch. V roku 1602 bola po dohode so zemepán poddanská práca nahradená odvodmi. Odvtedy boli Krompachy
považované za slobodné kráľovské mesto. >>>  Prechádzame modrou značkou cez most okolo VÚB vľavo, pred kaplnkou
sv. Jána Nepomúckeho postavenej v roku 1776 zabočíme vpravo smerom na Čardu. <<< Vľavo sa nachádza Baroková
kúria postavená v polovici 18. storočia a prebudovaná koncom 18. storočia  rodinou Gundelfingerovcou. Po nich sa sta
l majiteľom barón Piller – park okolo kúrie sa dodnes volá Piller - park. >>> Dnes objekt slúži ako penzión. Pokračujeme
ďalej ulicou vľavo sa nachádza vitálny svet Velnes Za Vitálnym svetom odbočí vpravo lesnou cestou ponad paneláky, pri
troch betónových krížoch prudko odbočí vľavo na úzky chodník, bočným svahom lesa až vyústi na lesnú cestu, pokračujeme
vpravo na hrebeň Líščieho vrchu pokrytého rozsiahlou lúkou, z ktorého sú prvé výhľady na Plejsy. Pred smerovníkom
Pod skalou, vpravo je prvý výhľad na Hornádsku kotlinu a hrebeň Braniska. Pokračujeme popod vápencové skalnaté zrázy
pod Kobylou, o chvíľu prechádzame veľkou lúkou pod Kobylou, ktorá je vpravo. Pokračujeme ďalšou lúkou so senníkom,
ktorá je súčasťou veľkej lúky okolo poľovníckej chaty na Galmuse. Pri poľovníckej chate je prístrešok so stolom kde si
môžete oddýchnuť, občerstviť sa a v prípade zlého počasia je možné sa tu ukryť. Je nádherný slnečný deň, miestami však
fúka silnejší vietor.  Vľavo od cesty na zákrute je prameň vody, jediný prameň na hrebeni Galmusa. Cez úzku tiesňavu
netypickú pre hrebeň pokračujeme dlhou lúkou, v tretine lúky z oboch strán cesty sú dva prepadliny. Vchod do prepadliny
vpravo bol zaistený drevenou výstužou a bolo možné sa dostať pomocou lana do hlbín diery. Speleológovia zo Sloviniek v 
minulosti často zostupovali do diery kde robili prieskum. Keď prestali prieskumy, vchod sa neudržiaval a časom sa zasypal.
Prepadlina vľavo bola zasypaná zeminou. Postupom času nastalo však uvoľnenie a na dne prepadliny sa vytvoril kolmý otvor
do hlbín prepadliny. Značka pokračuje hrebeňom, pred časťou Nad Sejkovou vpravo sú rozsiahle polomy ktoré umožňujú
výhľady do Hornádskej kotliny, pohľad na hrebeň Braniska a na tajomné a nepoznané Levočské vrchy. Pri smerovníku
Nad Sejkovou odbočujeme vpravo žltou značkou smerom do Prostej doliny k druhému jazeru Za horou. Postupujeme dlhou
rovnou lesnou cestou po žltej značke až prídeme na skládku kde značka prudko zabočí vľavo. Odbočíme zo značky a
 pokračujeme rovno cez skládku ďalej užšou lesnou cestou dolu lesom. Cesta zo začiatku sleduje bočný svah po čase
vyústi na hrebeň ktorý potom sleduje ďalej. Prejdeme križovatku lesných ciest, vpravo schádza cesta do Jánskej doliny,
vľavo cesta do Prostej doliny. Pokračujeme hrebeňom ďalej, po prejdení malého hŕbku na hrebeni za chvíľu odbočíme vľavo
lesnou cestou dolu svahom, cesta prechádza hlbokými závozmi až vyústi na rozsiahlu lúku Za horou časť Suchá. Odbočíme
vpravo cez lúku okolo betónového skeletu, pozostatok začatia výstavby rekreačného objektu v 80 rokoch minulého storočia.
Vyjdeme na asfaltovú cestu ktorou prídeme k bufetu Sabinka pri prvom jazere Za horou. Posedíme, dáme si dobré pivo,
posedíme si na slnku a po chvíli pokračujeme cestou smerom do Spišských Vlách. Pri smerovníku začína miestne značenie
žlto – bielymi trojuholníkmi. Po príchode na skládku dreva odbočíme vpravo lesnou cestou značenou miestnym značením.
Po chvíli vyjdene z lesa na lúku odtiaľ je pekný pohľad na časť Spišských Vlach v pozadí vľavo hrebeň Vysokých Tatier,
v strede sa čnie najväčšia travertínová kopa v strednej Európe – Dreveník,  vpravo najväčší hrad v strednej Európe
Spišský hrad v pozadí tajomné a nepoznané Levočské vrchy. Postupujeme okolo lesa, pri podjazde popod železničnú trať
je vidieť vrchol Sľubice. Po prejdení podjazdu sa vrátime naspäť k trati kde ďalej pokračujeme ďalej okolo Hornádu / ktorý
v týchto miestach oddeľuje hrebeň Braniska od hrebeňa Galmus / až prídeme do Kolinoviec. <<<  Prvá písomná zmienka
o obci pochádza z r. 1312 ako Villa Colinii, neskôr premenovaná na Kolendorf alebo Kolinfalva. V r. 1409 obec vtedy
panujúci kráľ Žgmund, darova fare Spišské Vlachy ako základinu slúženia každodennej svätej omše ku cti sv. Jána
Krstiteľa za kráľových rodičov. Vľavo na svahu postavený okolo roku 1830 klasicistický kostol  sv. Jána Krstiteľa z Asisi.
Išlo o stavbu sieňového typu s troma poľami pruskej klenby. Oltár v klasicistickom štýle s obrazom sv. Františka z Asissi.
Vpravo v strede novo postavený kostol. >>>  Na hlavnej ceste odbočíme vpravo zelenou značkou cestou smerom
do Krompách. Pri starej benzínovej pumpy vľavo za Hornádom pod svahom stojí budova prvej vodnej elektrárne na
Slovensku postavenej v roku 1889. Na križovatke zabočíme vpravo do centra mesta kde ukončíme trasu.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Hornádska kotlina v pozadí sa tiahne hrebeň Braniska s najvyšším vrcholom Sľubica, pohľad z modrej
značky pred Kobylou.
 
-
-
Vyhliadka na Hornádsku kotlinu z modrej značky.
 
-
-
Prístrešok pri poľovníckej chate Galmus.
 
-
-
Chvíľka oddychu pod prístreškom v časti Nad Sejkovou.
 
-
-
Bočný hrebeň od Nad Sejkovou smerom do Suchej.   
 
-
-
Za Horou časť Suchá, vpravo betónový skelet po nedostavaným rekreačným strediskom v pozadí sa vypína
najvyšší vrchol Braniska – Sľubica.
 
-
-
Nádherná drevená socha medveďa.
-
-
Chvíľa oddychu pri chate Sabínka Za Horou. 
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Krompachy - Galmus - Poráč  /
                                   Fotogaléria - Krompachy / Za horou  /
                                   Fotogaléria - Krompachy / Krompachy – Za horou – Olcnava  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<     >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-