aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

36. Výstup na Jahňací štít.
                                            Dňa 11.10.2014 uskutočnili sa turistická akcia.
 
                                                           Výstup na Jahňací štít.
 
 
Usporiadateľ :  Vlastná
 
Trasa akcie : Parkovisko Kežmarskej Bielej vody – Zelené pleso – Jahňací štít – Zelené pleso –
 
                      Parkovisko Kežmarskej Bielej vody
 
Dĺžka trasy :   19,5  km         Prevýšenie : 1360 m       Čas trasy podľa mapy:  8.40 hod
 
Účastníci akcie :  Šlacký, Šlacká, Papcun, Vozárová
 
 
Turistická mapa Vysoké Tatry  č.113                         Turistický atlas list č.61, 62
 
 
Popis trasy : Trasu začíname na parkovisku v ústi doliny Kežmarskej Bielej vody žltou značkou smerom Zelené pleso,
Jahňací štít. Po chvíľke prídeme na rozsiahlu skládku dreva odkiaľ je pekný výhľad na Lomnický a Kežmarský štít,
Lomnický hrebeň.  Pokračujeme širokou pohodlnou lesnou cestou, ktorá mierne stúpa. Postupujeme okolo koryta
Kežmarskej Bielej vody, ktoré je pokryté veľkými balvanmi vytvárajúcimi kaskády rôznej veľkosti. Prichádzame k Šalviovému
prameňu kde odbočuje modrá značka k Veľkému Bielemu plesu. Prichádzame na ďalší polom odkiaľ sa ukazujú pekné
výhľady na hrebeň Belianskych Tatier s vrcholmi Zadné Jatky, Veľký Košiar, Bujačí vrch, Skalné vráta. Prichádzame k 
Zelenému potoku, ktorý odbočuje vľavo z Kežmarskej Bielej vody dolinou Zeleného plesa smerom k Zelenému plesu.
Tu už má koryto potoka prudší spád a vytvára menšie vodopády s väčšími alebo menšími misami. Pokračujeme chodníkom
Zelenou dolinou. Po chvíli sa začínajú ukazovať prvé výhľady na záver doliny Zeleného plesa. Vpravo sa týči Kozí štít, vľavo
sa tiahne Červená dolina nad ňou sa týči Jastrabia a Zmrzla veža. Vľavo sa po chvíli ukáže severná stena Veľkej Svišťovky,
ktorá prechádza hrebeňom na vrchol Malého Kežmarského štítu, vedľa sa ukazuje Čierny štít, hrebeň pokračuje na Kolový štít.
Pokračujeme dolinou Zeleného plesa, pred nami sa v plnej kráse ukáže záver doliny Zeleného plesa, vľavo v tieni so štítmi
poprášenými snehom, vpravo sa ukazuje na slnku v plnej kráse Kozí a Jahňací štít bez snehu. Prechádzame okolo spodnej
vodnej nádrži odkiaľ sa ukazuje v plnej kráse chata pri Zelenom plese. Prichádzame k Zelenému plesu, cez lávku prejdeme
ponad Zelený potok, niekoľkými schodíkmi vychádzame k chate pri Zelenom plese kde je mnoho turistov ktorý využívajú
pekné počasie. <<<  Dolinu Zeleného plesa už v dávnej minulosti navštevovali nielen hľadači pokladov a baníci, ale aj turisti.
Zaznamenali tu prvý známy turistický výlet (kňažná Beata Laskyová z Kežmarku r. 1565) a prvé známe horské nešťastie
( r. 1771 sa zo zrázov Čierneho štítu zrútil Ján Papyrus) na území Tatier. Prví turistickí návštevníci Zeleného plesa mali
možnosť prenocovať len pod holým nebom alebo v salašoch na Rakúskej poľane a v Predných Meďodoloch. Roku 1876
vyrástla na Rakúskej poľane aj prvá útulňa, Egidova chata, ktorú r. 1887 premiestnili na južný breh Zeleného plesa.
V roku 1890 však vyhorela. Roku 1897 postavili na severnom brehu novú, Fridrichovu chatu, z ktorej prístavbami v r. 1924
 a povojnovými prestavbami vznikol dnešný objekt. Chata po r. 1950 niesla meno Alberta Brnčala, profesora telesnej výchovy,
odchovanca spolku tatranských horolezcov IAMES, ktorý 1.8.1950 ako horolezecký inštruktor zahynul pod Jastrabím
sedlom v Malej Zmrzlej doline. V súčasnosti sa chata nazýva Chata pri Zelenom plese. >>>  Od chaty pokračujeme ďalej
žltou značkou, ktorá zabočí vľavo do strmého svahu. Prechádzame kosodrevinou, pokračujeme peknou skalnou stenou,
odkiaľ je nádherný výhľad na Zelené pleso a chatu. Pred nami sa ukazuje vrchol Veľkej Svišťovky, Malý Kežmarský štít a
 okolité štíty. Po chvíli kosodrevina ustúpi a začína trávnatý porast. Po vystúpení svahom sa dostaneme do skalnatého
terénu, kde sa nachádza Červené pleso. Odtiaľ je vidieť záver Červenej doliny s dominantou vrcholom Jahňacieho štítu.
Chodník pokračuje východným svahom Jastrabej a Zmrzlej veže, miernejším stúpaním pokračujeme Červenou dolinou.
Je nádherné slnečné počasie, Jahňací štít sa vypína na pozadí modrej oblohy. Len nad Kežmarským štítom sa začínajú
zjavovať ťažšie mračná. Pekné počasie využívajú aj horolezci ktorých počuť z juhozápadnej steny Kozieho štítu.
Prechádzame ponad Belasé pleso. A sme na konci mierneho chodníka, tu už začína naj náročnejší výstup na
Slovenskej strane Vysokých Tatier.  Začíname výstup hladkou skalnou stenou ktorý je zabezpečený reťazou. Po chvíli
pokračuje úzkou skalnou rozsadlinou taktiež zabezpečenou reťazou. Tu už je prechod problematický, je potrebné čakať
na výstup alebo zostup. Po prejdení hrebeňa na severnú stranu sa nám zjavil úplne iný svet. Pred nami sa otvoril nádherný
výhľad do Kolovej doliny s kolovým plesom pod nami. Vpravo je vidieť Javorovú dolinu z ktorej vybieha dolina Zadne Meďodoly.
Za stredným hrebeňom sa ukrýva Bielovodská dolina v pozadí sa ukazujú Poľské Tatry. Ponad hrebeň Jahnencov je
vidieť severnú časť Belianských Tatier s vrcholmi Muráň a Nový. Najzaujímavejšie sa nám ukáže keď pozrieme celkom vpravo,
pozdĺž hrebeňa. Predstavuje sa nám malé skalné mesto. Skaly rôznych veľkosti, tvarou, úzke skalnaté rozsadliny, úzke
suťové svahy sa striedajú s chodníkom vedúcim bočným svahom nad veľkou hĺbkou. Milovníci adrenalínu si tu prídu na svoje.
Na chodníku je veľa turistov, preto výstup je pomalší, je potrebné sa vyhýbať, prípadne vystúpiť z chodníka a nechať prejsť
zostupujúcich. Pod vrcholom je vidieť do Červenej doliny, na chodníku sa vinie had turistov vystupujúci hore dolinou tesne
pod skalnou stenou Kolového priechodu. Vychádzame na vrchol, je stále pekné počasie, nefúka vietor, vysoká riedka
oblačnosť len nad Kežmarským štítom straší tmavá oblačnosť. <<<  Jahňací štít sa vypína v severovýchodnej časti
Vysokých Tatier. V minulosti niesol Jahňací štít aj tieto pomenovania: Štít Bieleho plesa, Lastovica či Biely štít. Z vrcholu
vybiehajú štyri hrebene: juhozápadný cez Kolový priechod (2 118 m n. m.) smerom ku Kolovému sedlu (2 089 m n. m.),
kadiaľ vedie turistický značkovaný chodník ň(žltá značka)  severozápadný (hrebeň Jahnencov) oddeľuje Jahňací kotol od
Kotlinky pod Kolovým sedlom severovýchodný vedie cez ahňací hrb (1 924 m n. m.) do Kopského sedla juhovýchodný
(Kozí hrebeň) oddeľuje Červenú dolinu od Doliny Bielych plies, jeho dominantou je Kozí štít. Zo štítu je pekný výhľad na
okolité doliny a štíty (Lomnický štít, Pyšný štít, Kolový štít a iné), no vidno je i Poľsko a Pieniny s ich vrcholom Tri koruny.
Zo štítu je pekný výhľad na Belianske Tatry, okolité doliny, Lomnický štít, Pieniny. Výhľad patrí medzi najkrajšie vo
Vysokých Tatrách. Pred výstupom na štít, pri prechode cez Kolový priechod, je chodník náročnejší, vedú ním reťaze.
Od chaty trvá výstup 2 hodiny, k chate sa dá dostať buď zo Skalnatého plesa cez Veľkú Svišťovku alebo Dolinou Kežmarskej
Bielej vody z Kežmarských Žľabov. Prvý známy výstup na štít uskutočnil anglický cestovateľ Robert Townson so sprievodcom
Hansom Grossom v auguste 1793 pri svojej návšteve Uhorska, pred ním však na štít pravdepodobne vyšli pastieri a pytliaci
z okolia a tiež baníci ťažiaci v 18. storočí v okolí štítu meď. V roku 1911 boli na štíte prví horolezci počas zimy. >>>  Z vrcholu
je pekný kruhový výhľad. Severovýchodným smerom leží nádherný zubatý vápencový hrebeň Belianskych Tatier, ktorého
svahy sú vo veľkej miere pokryté trávnatým porastom narušovaný kosodrevinovým porastom. Zo severu sa postupne týčia
vrcholy Muráň, Nový, Havran, Ždiarská vidla, Široké sedlo v ktorom končí Monková dolina. Pokračuje vrcholom Hlúpy,
Zadné Jatky, Veľký Košiar, Bujačí vrch, nádherné skalnaté Skalné vráta.  Pod severnou časťou sa nachádza dolina
Zadné Meďodoly, ktorá cez Kopské sedlo sa prelína do doliny Predné Meďodoly. Juhovýchodným smerom pod nami je
vidieť dolinu Veľkého Bieleho plesa, ktorá pokračuje dolinou Veľkej Kežmarskej Bielej vody. Južným smerom z vrcholu
vybieha hrebeň na Kozí štít. V pozadí sa vypína vrchol Veľkej Svišťovky, vpravo pokračuje hrebeňom smerom na
Kežmarský štít, silueta hrebeňa pokračuje cez Lomnický štít ďalej cez Baranie rohy, Čierny štít, Kolový štít, Zmrzla veža z
 ktorej vľavo vybieha hrebeň smerom na Jastrabiu vežu. Západným smerom sa vypína vrchol Širokej za ktorým sa tiahne
Bielovodská dolina, v pozadí sa rozprestierajú Poľské Tatry. Vľavo pod nami leží Kolová dolina s Kolovým plesom.
Posedím si na vrchole, občerstvíme sa a po chvíl i sa začíname vracať späť tým istým chodníkom ktorým sme vystúpili na
vrchol. Počas zostupu pri Červenom plese sa vpravo od chodníka predvádza Kamzík Tatranský, pekný jedinec. Po chvíli
spoza plesa vybehnú dvaja kamzici, predpokladám samica s mladým, jeden z nich bol menší. Samozrejme pohyb na chodníku
ustal, všetci začali fotiť kamzíkov. Schádzame k chate kde sa nachádza ešte veľa turistov.
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Pri smerovníku na parkovisku v ústi doliny Kežmarskej Bielej vody.
-
-
Sprava sa nachádza Kežmarský štít, Lomnický štít, Lomnický hrebeň pohľad z  ústia doliny Kežmarskej Bielej vody.
-
-
Hrebeň Belianskych Tatier, zľava Hlúpy, Zadné Jatky, Veľký Košiar, Bujačí vrch pohľad z polomu pred Šalviovým prameňom.
-
-
Malý vodopád na Zelenom potoku v ústi doliny Zeleného potoka.
-
-
Jastrabia veža, vpravo sa nachádza Zmrzlá veža, vľavo sa nachádza Kolový štít pohľad z ústia doliny Zeleného plesa. 
-
-
Červené pleso v Červenej doline.
-
-
Záver Červenej doliny s Jahňacím štítom, vľavo sa nachádza Kolový priechod pohľad od Červeného plesa.
-
-
Náročný výstup skalnou stenou zabezpečený reťazou pod Kolovým priechodom.
-
-
Výstup náročnou členitou skalnatou stenou na vrchol Jahňacieho štítu.
-
-
Výstup náročnou členitou skalnatou stenou na vrchol Jahňacieho štítu.
-
-
Na vrchole Jahňacieho štítu.   
-
-
Severná časť hrebeňa Belianskych Tatier, zľava rozložitý Muráň, vrchol Nový, nádherný špicatý Havran, Ždiarska vidla
pohľad z vrcholu Jahňacieho štítu.
-
-
Chvíľka oddychu na vrcholu Jahňacieho štítu pri celkom peknom počasí.
-
-
Červená dolina s Červeným a Belasím plesom pohľad z vrcholu Jahňacieho štítu.
-
-
Domorodý obyvateľ Červenej doliny kamzík Tatransky.
-
-
Na skale v Červenom plese.
-
-
Chata pri Zelenom plese v závere Dolina Zeleného plesa.
-
-

Pri chate pri Zelenom plese.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Vysoké Tatry / Biela voda – Zelené pleso /
                                   Fotogaléria – Vysoké Tatry / Jahňací štít /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-