aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

42. Štefánský výstup na Sľubicu
                               Dňa 26.12.2014 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                          Štefánsky výstup na Sľubicu.
 
 
Usporiadateľ :  KST Sľubica Vojkovce
 
Trasa akcie : Vojkovce – sedlo Predky – Sľubica - Slovenský kríž Na skale – sedlo Predky – Vojkovce - Kaľava - Krompachy
 
Dĺžka trasy :  16 km         Prevýšenie : 670 m       Čas trasy podľa mapy:  5.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Muller, Mullerová, Čupaj, Čupajová, Kunová, Pobiecká,
 
                                   Gaľa, Gaľová, Gengeľ, Rodzík, Olšavský, Olšavská, Matisová, Matis
 
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125      Turistický atlas list č. 140
 
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Vojkovce zelenou značkou smerom sedlo Predky spred kostola. <<< Vojkovce patria k najstarším
spišským obciam so slovanským osadením. Už koncom 13. Storočia sa v listinách uvádzajú ako dedina ( VILLA VOYK 1290. )
Neskoršie pomenovanie má viac podôb napríklad Wykfoula, Woyk, Wojkenadorf, Wojkovce, Vojkócz, Vojkfalva. Spočiatku
patrili rodu Žehranských (Szigray) zo Źehry, od 16. storočia boli súčasťou hradného panstva Spiš. V 17. storočí ich majitelia
Spišského hradu Čákiovci zálohovali rodine Holló. V strede obce na malej vyvýšenine sa nachádza malý cintorín. Pôvodne to
bola okrajová časť obce. Miesto po malej kaplnke si obyvatelia zvolili pre stavbu nového chrámu.  Kostol svätého Bartolomeja
sa začal stavať v roku 1990, vysvätený bol v roku 1992. O dva roky potom architekt za toto dielo bol ocenený prestížnou cenou
Spolku architektov Slovenska a Fondu výtvarných umení – Cenou Dušana Jurkoviča. V kategórii architektonickej tvorby získal
cenu práve architekt Rybarčák za zrealizovanie diela „ Rímsko-katolícky kostol svätého Bartolomeja vo Vojkovciach“ a to za
výnimočné architektonické hodnoty. >>>  Je vysoká oblačnosť, so slabým popraškom snehu, teplota sa pohybuje okolo nuly.
 Pri kostole zabočíme vľavo po širokej ceste smerom do doliny. Za rampou značka odbočí z cesty vpravo a pokračuje okolo
potôčika hore dolinou. / Chodník ktorým vedie značka v prípade zlého počasia je dosť nebezpečný /. Zvykli sme si už chodiť
stále rovno ďalej po ceste. Po chvíli budeme križovať značku ktorá prichádza sprava a pokračujem úzkou dolinkou ďalej.
Pokračujeme ďalej lesnou cestou, až vyjdeme na skládku dreva kde už pokračujeme žltou značkou ktorá prichádza sprava z
 Richnavy smerom na Sľubicu. / Zo skládky je obmedzený výhľad do Hornádskej kotliny a hrebeň Galmusa v prípade dobrého
počasia. Stále je vysoká oblačnosť bez hmly. Zem je zamrznutá postupuje sa dobre. Postupujeme cestou až prichádzame na
zelenú značku, zabočíme vpravo a vychádzame na lúku v sedle Predky. Na začiatku lúky vpravo na drevenej tabuli je
napísaná prosba lesa. Postoj, prečítaj si prosbu lesa a rešpektuj ju. Na lúke zabočíme vľavo do lesa cestou, po chvíli značka
odbočí vľavo do svahu. Pred nami je strmší výstup úzkym chodníkom ktorý vedie rovno hore. Po zdolaní strminy vychádzame
na dlhú a úzku lúku pred vrcholom Sľubice. Tu už je ťažší postup z dôvodu lesného polomu. Na lúke je tiež niekoľko
vyvrátených stromov.  Z dôvodu polomu je už z lúky vidieť turistov na vrchole Sľubice. Prichádzame pod vrchol Sľubice kde
je už vidieť rozsah zničenie lesa. Kedysi zalesnený vrchol z východnej strany teraz je preč. Chodník zabočuje vľavo a
 vychádza po novej trase na vrchol z južnej strany. Na vrchole je už jasnejšie, nefúka vietor a je celkom príjemne. Hornádska
kotlina a Galmus je ukrytý v hmle. Z vrcholu vďaka polomu je už výhľad na Šarišskú stranu, je vidieť obec Široké, Šarišský
hradný vrch a vrcholy Stráž a Lysá stráž nad Prešovom. Výhľad z vrchlu Sľubice sa viac otvoril na východnú stranu.  / 
V prípade pekného počasia je nádherný výhľad na okolité vrchy.  Vľavo začína Bielou skalou, začiatok hrebeňa Galmus
nad Krompachmi, ktorý sa tiahne až po Vranie vrchy. Za Galmusom sa tiahne hrebeň Volovských vrchov, pokračujú obrysy
Vraních vrchov, za nimi sa vypína Kráľová hoľa začiatok hrebeňa Nízkych Tatier. Horizont prechádza vpravo na siluetu
hrebeňa Západných Tatier, postupne zubatý hrebeň Vysokých Tatier končiaci hrebeňom Belianských Tatier. Pred nimi
tajomné a nepoznané Levočské vrchy, končiac na hrebeni Braniska  a to Smrekovicou a Patriou. Pred nami sa rozprestiera
Hornádska kotlina so svojím klenotom pod Sľubicou. Najväčšia travertínová kopa v strednej Európe Dreveník, najväčší hrad
v strednej Európe Spišský hrad a historická Spišská kapitula. /  Na vrchole už tradične niektorý turisti opekajú. Pohodu
narušilo počasie. Zrazu sa spustilo husté krátke  sneženie. Po skončení sneženia sa vyčasilo, začína svietiť aj slnko
a je pekný výhľad do Hornádskej kotliny. Pokračujeme vpravo cestou dolu lesom, po vyjdení z lesa je pred nami železný
Slovenský kríž Na skale  za ním je vidieť vľavo Smrekovicu, vpravo Patriu. Po vyjdení na  hrebeň zabočíme vpravo a
neznačeným chodníkom prechádzame okolo Slovenského kríža. Za krížom veriaci zo Širokého majú postavenú striešku z
 oltárikom kde chodievajú na svätú omšu v lese. Schádzame dole svahom,  cestou vpravo bočným východným svahom
Sľubice. Vpravo sa ukazuje vrchol Roháčky. Cestou prídeme na zelenú značku ktorá prichádza sprava z vrcholu Sľubice.
Pokračujeme rovno do sedla Predky, rovnakou trasou sa vrátime do Vojkoviec kde na obecnom úrade je cieľ trasy.
Občerstvíme sa, oddýchneme a pokračujeme zelenou značkou smerom Krompachy. Po vyjdení z kultúrnej miestnosti na
ulicu zrazu sme sa ocitli v inom svete. Hustú sneženie s vetrom. Zmena počasia z minúta za na minútu, ako sme zvyknutý
vo Vysokých Tatrách. Prechádzame obcou, po chvíli cestou vystupujeme miernym svahom cez starú a už nepoužívanú
plantáž kde sa pestovali ríbezle. Vyjdeme na najvyšší bod cesty Na Hŕbkoch, tu už prestalo snežiť. Vchádzame do Kaľavy.
<<<  Kaľava existovala už v 13. stor., v pís. prameňoch sa objavuje začiatkom 14. stor. Prvýkrát v listine Spišskej kapituly
z 2. 5. 1300 ako majetok rodiny zo Žehry (Kaloua). Od pol. 15. stor. bola súčasťou richnavského hradného panstva.
Obyvatelia boli roľníci a poľnohospodársky robotníci. Časť pracovala v blízkych Krompachoch, ktoré sú aj dnes pre
niektorých pracoviskom. Po r. 1989 ožilo drobné súkromné podnikanie. Pôvodný rím. kat. kostol Povýšenia sv. Kríža bol
postavený v r. 1933. Na jeho mieste postavili v r. 2001 nový. >>>  V obci značka odbočuje vpravo do Kolinoviec, ale
pokračujeme rovno ďalej cestou okolo kostola, pomedzi domy, za cintorínom zabočíme vpravo cestou hore lúkou na
vrchol. Na vrchole pokračujeme vľavo cestou cez lúku, vchádzame do lesa a úzkou lesnou cestou schádzame k
železničnej trati. Prechádzame trať, okolo budovy starej vodnej elektrárni zabočíme vľavo cez most na hlavnú cestu
až vojdeme do mesta.
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Na lúke v sedle Predky.
-
-
Na lúke v sedle Predky.
-
-
Stromy vyvrátené vetrom na lúke pred vrcholom Sľubica.
-
-
Vrchol Sľubice po veternom polome.
-
-
Pohľad na vrchol Sľubice z netradičnej južnej výstupovej strany vďaka veternému polomu.
-
-
Na vrchole Sľubice.
-
-
Informačná tabuľa na vrchole Sľubice. Zadná strana informačnej tabule sa vyžíva ako pietne spomienkové miesto
na turistov ktorý už nie sú medzi nami.
-
-
Už tradičné opekanie na vrchole Sľubice.
-
-
Po veternom polome sa otvoril výhľad z vrcholu Sľubice východným smerom na Šarišskú stranu. Dole je vidieť obec
Široké v pozadí sa týčia vpredu Šarišský hradný vrch za ním Stráž nad Prešovom.
-
-
Na vrchole nás prekvapilo krátke sneženie.
-
-
Na vrchole nás prekvapilo krátke sneženie.
-
-
Spoločná fotografia na vrchole Sľubice.  
-
-
Krásavec na vrchole Sľubice.
-
-
Hornádska kotlina s dominantou Spišským hradom v pozadí sa tiahne hrebeň Levočských vrchov pohľad z
 vrcholu Sľubice.
-
-
Stále ďalší turisti vychádzali na vrchol Sľubice.
-
-
Prístrešok s oltárikom Na skale veriacich z obce Široké.
-
-
V sedle Predky.
-
-
V cieli Štefánského výstupu na Sľubicu v kultúrnej miestnosti v obci Vojkovce.
-
-
V cieli Štefánského výstupu na Sľubicu v kultúrnej miestnosti v obci Vojkovce.
-
-
Viac fotografii pozri : Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Krompachy - Predky /
                                  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Sľubica  /                                  
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-