aktualizované: 21.07.2024 17:48:09

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

Fotogaléria - Čierná hora
Pohorie Čierna hora je sa nachádza zhruba medzi mestom Košice a potokom Sopotnica. Najvyšším vrchom je
Roháčka (1 028,5 m n. m.) na západnom konci pohoria. Na území pohoria je na Hornáde vybudovaná priehrada
Ružín. Čierna hora sa využíva najmä na lesné hospodárstvo a turizmus.  Podnebie: mierne teplé,vo vrcholových častiach
chladne; január priemerne -5 °C, júl priemerne 16,5 °C; zrážok priemerne 700 – 800 mm ročne. Typ pohoria: väčšinou
hornatina. Reliéf: väčšinou plošina. Porast: z vyše 70% les (najmä bučiny). Geologické zloženie: v strednej časti horniny
kryštalinika (pararuly, svory a pod.), v severnej a južnej časti druhohorné horniny krížňanskej jednotky (kremence,
bridlice a pod.). Pôdy: väčšinou hnedé, miestami rendziny, na nive Hornádu nivné pôdy.
 
 
                                   Hradová – Košický hrad, vyhliadková veža.
 
<<<  Košický hrad, ktorý stál na vrchu Hradová, je dodnes opradený tajomstvami, ktoré sa pokúša odhaliť archeologický
výskum. Aký vlastne bol a čo sa z neho zachovalo. O tom, že tu niekedy stál hrad, svedčia zvyšky stredovekých základov
a obvodového muriva. Známy je najmä tým, že sa pod ním roku 1311 odohrala známa bitka pri Rozhanovciach.
Z konfigurácie terénu a architektonických artefaktov možno usudzovať, že vysoký úzky chrbát skalného masívu bol
vkomponovaný do areálu. Opevnenie tvorí okrúhla veža a trojuholníková bašta, na ktorú nadväzuje múr. Po sto metroch
múr končí. Nič nenasvedčuje pokračovaniu hradieb. Z toho historici usudzujú, že nebol dostavaný a bola to skôr pevnosť,
ktorá bola dostatočným ochranným múrom pred útokmi nepriateľov. >>>
Trasa fotogalérie :
Trasa fotogalérie začína na parkovisku na ceste z časti Podhradová mesta Košíc do obce Kavečany pri chatovej osade.
Poloha trasy fotogalérie :
Chodník značený žltou pásovou značkou sa nachádza na sever od časti Podhradová mesta Košíc.
Prístup na trasu fotogalérie :
Na parkovisku na ceste z časti Podhradová mesta Košíc do obce Kavečany pri chatovej osade.
 
Mapa polohy fotogalérie :
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
                                           Richnava – Roháčka - Margecany.
 
<<<  Kľuknava : Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1304, kedy sa spomína ako „CLICHNO“. V roku 1316 sa už
spomína ako CLUCHNOW-CLYCHNOW,v roku 1336 ako KLUKNOW,v roku 1786 ako KLUKNAWA a v roku 1920 ako
KLUKNAVA. Slovenské meno má podľa kľuky Hornádu, ktorá je zavinená Dolinským potokom, ktorý obcou preteká.
Kluknava ako samostatná obec vznikla na základoch staršej Richnavy. Materiál zo zničeného richnavského hradu bol
použitý ako stavebný materiál na stavbu kaštieľa v Kluknave. Dnes do značnej miery schátralý barokový kaštieľ z
rokov 1715-1720 renesančného pôvodu patril medzi majetky kluknavsko-iliašovskej vetvy rodu Csakyovcov. Je to
jednopodlažná budova štvorcového pôdorysu so štyrmi nárožnými vežami, sedlovou strechou a uzavretým dvorom.
Kedysi krásne sídlo šľachty, dnes čas zanechal na jeho vzhľade svoje stopy. Kaplnka sv. Jána Nepomuckého je
baroková stavba z 2. polovice 18. storočia. Je to stavba takmer štvorcového pôdorysu s oblou oltárnou konchou.
Oltár so sochou sv. Jána Nepomuckého ja vzácna drevorezba.
Čierna hora : Je krajinný celok ktorý sa tiahne od obce Kľuknava juhovýchodným smerom až k mestu Košice.
Vrchol Čierna hora : Je druhým najvyšším vrchom horského krajinného celku Čierna hora.
Nachádza v podcelku Roháčka na sever od obce Margecany a na východ od obce Kluknava. Na hrebeňovom úseku
medzi vrchom Rohačky a vrchom Čiernej hory  sa nachádzajú bralá a skalky s peknými výhľadmi na sever a
severovýchod krajiny (Branisko, Šarišskú vrchovinu, Čergov, Slánske vrchy a za priaznivého počasia aj Vysoké Tatry).
Rozsypaná skala : Skalnaté bralá spolu s vrcholom Čierná hora vytvárajú dominantný skalný hrebeň nazývaný
Rozsýpaná skala. Na vrchole Čiernej hory sa nachádza čistinka, skaly, drevená soška pohanskej čiernej madony,
veľký kríž a ohnisko. Vrch ponúka krásny výhľad do okolia.
Vrchol Roháčka : Je so svojou výškou najvyšším vrchom pohoria Čierna hora. Vrch sa nachádza v severozápadnej
časti pohoria, vypína sa medzi obcami Margecany (juh), Klenov (východ), Hrabkov (sever) a Kluknava (západ).
Cez Roháčku prechádza administratívna hranica medzi okresmi Gelnica a Prešov, ako aj medzi Prešovským a
Margecany : Obec s veľmi starou históriou. Historik Varsík v knihe Osídlenie východného Slovenska do XV. storočia
píše: Slováci v Margecanoch, ktorí sídlia pri vtoku Hnilca do Hornádu sú na svojom pôvodnom mieste bez prerušenie
kontinuity od čias spred príchodu Nemcov k rieke Hnilec, teda od čias Svätoplukových v IX. - X. storočí. Prvé písomné
zmienky o Margecanoch sú z r.1235. Z nich vyplýva, že dedinka Margecany vznikla v chotári banského mesta Gelnica a
jej pôvodný názov sa viaže k názvu tunajšieho kostola. V priebehu storočí sa názov obce menil. Napriek značnému
poklesu obyvateľov následkom morových epidémií v r. 1662-1710 boli Margecany na konci 18. storočia už významným
územným sídlom. Dokazuje to aj skutočnosť, že mali svoju pečať. Jej vznik je datovaný rokom 1789. Na pečati
je zobrazená sv. Margita s troma margarétami a nápis "Sigil: Communitatis Margithfalva 1789". Uvedená pečať je
uchovaná na listine. >>>
Trasa fotogalérie :
Trasa fotogalérie začína na ŽSR Richnava cez obec Kľuknava, vrchol Rohačka až končí v obci Margecany.
Poloha trasy fotogalérie :
Chodník značený modrou a žltou značkou sa nachádza v západnej časti krajinného celku Čierna hora severne od
obce Margecany.
Prístup na trasu fotogalérie :
Na ŽSR Richnava.
Na ŽSR Margecany.
 
Mapa polohy fotogalérie :
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                               ŽSR Ružín - Klenov.
 
<<<  Čierna hora : Je krajinný celok ktorý sa tiahne od obce Kľuknava juhovýchodným smerom až k mestu Košice. >>>
Trasa fotogalérie :
Trasa fotogalérie začína na ŽSR Ružín cez Suchý vrch až končí v sedle pod Rohačkou.
Poloha trasy fotogalérie :
Chodník značený modrou pásovou značkou sa nachádza v krajinnom celku Čierna hora vo východnej časti podcelku
Roháčka severovýchodne od vodnej nádrží Ružín.
Prístup na trasu fotogalérie :
Na ŽSR Ružín.
Žltou pásovou značkou z obce Margecany do sedla pod Roháčkou.
 
Mapa polohy fotogalérie :
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                       ŽSR Ružín – Pokryvy – Jánošíková bašta.
 
<<<  Jánošíkova bašta (522,7 m. n. m.) – vápencový skalný útvar a výrazná prírodná dominanta nad dolinou Hornádu.
Jánošíková bašta (523 m) je až 40 metrov vysoká skalná veža, budovaná z vápenca, na okraji oblasti Ružínskeho krasu.
Skala síce nevystupuje nad úroveň hrebeňa ale vystupuje nad úroveň zalesneného svahu. Okolie Jánošíkovej bašty
poskytuje niekoľko pekných miest na oddych, relaxovanie a piknik v prírode. Ale dôvod, prečo sa tam naozaj oplatí ísť je
výhľad ktorý odkrýva neopísateľný pohľad do doliny Hornádu, na Humenec, železničnú trať, panorámu Kysackého hradu,
Slanských vrchov a je tiež výborným mierne náročným skalolezeckým terénom. Veľmi navštevované miesto, kde človek
dokáže sedieť, oddychovať a iba sa dívať. >>>
Trasa fotogalérie :
Trasa fotogalérie začína na ŽSR Ružin cez Malý Ružinok, Pokryvy, Jánošíkovú baštu až končí na ŽSR Kysak.
Poloha trasy fotogalérie :
Chodník značený modrou, zelenou a červenou pásovou značkou sa nachádza na hrebeni krajinného celku Čierna Hora
južne od rieky Hornád pod vodnou nádržou Ružín.
Prístup na trasu fotogalérie :
Na ŽSR Ružín.
Na ŽSR Kysak.
 
Mapa polohy fotogalérie :
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                               ŽSR Ružín - Sivec.
 
<<<  Výhľadový vrch Sivec je vápencový hrebeň s výrazným ostrým bralom a priľahlými strmými svahmi. Vrch Sivec (781 m)
sa nachádza v prírodnej rezervácii Sivec  vo vrchoch Čiernej hory v podcelku Pokryvy, severozápadne od mesta Košice.
Ľudovo nazývaný Šivou skalou alebo aj Šivcom. Vrcholové bralo je pretiahnuté do úzkeho skalného hrebienka. Na vrchu a
v jeho okolí sa nachádzajú pozoruhodné krasové javy, najmä jaskyne (v doline Malý Ružinok). Strmé severné skalné steny
Sivca prudko klesajú nad priehradnú hrádzu vodnej nádrže Ružín. Sivec je výraznou dominantou nad vodnou nádržou Ružín
a je najkrajším vrchom Čiernej hory. Z vrcholového brala je pekný výhľad na Volovské vrchy, vodnú nádrž Ružín, Branisko,
Čergov, Slanské vrchy a za priaznivého počasia aj na Vysoké Tatry. Okolitá prírada je charakteristická chránenou
teplomilnou vegetáciou a horskými prvkami, hniezdami vzácnych a chránených druhov vtákov (orla skalného, jastraba
a myšiaka). Veľmi bohatá a pestrá je kvetena hrebeňovej časti Sivca, kde tu môžete obdivovať   poklinec otvorený,
prvosienku holú, waldsteinia trojpočetná a pribilicu moldávsku. Preto tu platí vysoký stupeň ochrany, ktorá neumožňuje
vybočovať návštevníkom z turistických značkovaných trás.  >>>
Trasa fotogalérie :
Trasa fotogalérie začína na ŽSR Ružin až končí na vrchole Ružín.
Poloha trasy fotogalérie :
Chodník značený žltou pásovou značkou v severnej časti podcelku Pokryvy v krajinnom celku Čierna Hora.
Prístup na trasu fotogalérie :
Na ŽSR Ružin.
 
Mapa polohy fotogalérie :
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                         Skalnatý hrebeň – Čierna hora.
 
<<<  Čierna hora : Je krajinný celok ktorý sa tiahne od obce Kľuknava juhovýchodným smerom až k mestu Košice.
Vrchol Čierna hora : Je druhým najvyšším vrchom horského krajinného celku Čierna hora.
Nachádza v podcelku Roháčka na sever od obce Margecany a na východ od obce Kluknava. Na hrebeňovom úseku
medzi vrchom Rohačky a vrchom Čiernej hory  sa nachádzajú bralá a skalky s peknými výhľadmi na sever a
severovýchod krajiny (Branisko, Šarišskú vrchovinu, Čergov, Slánske vrchy a za priaznivého počasia
aj Vysoké Tatry). >>>
Trasa fotogalérie :
Trasa fotogalérie začína na modrej značke za vrcholom Koľvek a končí pri poľovníckej chate na Čiernej hore.
Poloha trasy fotogalérie :
Chodník značený modrou vrcholovou značkou sa nachádza na skalnatom bočnom hrebeni Čiernej hory.
Prístup na trasu fotogalérie :
Modrou pásovou značkou z obce Kluknava na vrchol Koľvek kde vrcholový chodník hrebeňom.
 
Mapa polohy fotogalérie :
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-