aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

32. Prechod hrebeňom Veľkej Fatry
                                  Dňa 26.09.2014 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                             Prechod hrebeňom Veľkej Fatry.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Nižná Revúca časť Teplé – Severné Rakytovské sedlo – Južné Rakytovské sedlo  – Grúň – Stredná Revúca
 
Dĺžka trasy :  15 km         Prevýšenie : 740 m       Čas trasy podľa mapy:  5.00 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Mullerová, Čupaj, Čupajová, Mosin, Ševčíková, Olšavský, Olšavská, Kunová              
 
Nečlenovia KST MŠK :  1 účastník
                       
 
Turistická mapa Veľká Fatra č. 121   Turistický atlas list č. 128
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname pred obcou Liptovská Revúca v časti tepla v ústi Teplej doline žltou značkou smerom severné
Rakytovské sedlo. Postupujeme hore dolinou ktorou vedie asfaltová cesta. Dolina miestami sa zužuje do úzkych miest kde
je miesto len pre potok a cestu. Pri poľovníckej chate je miesto zo stolom na oddych. Po opustení cesty začíname stúpať
hore strmou úzkou lesnou cestou. Začína mierne mrholiť, cesta je mokrá a blatistá. Touto cestou hnali dole hovädzí dobytok
a cestu značne rozbahnili a zanechali za sebou kravské lajna, výstup jer dosť náročný a je potrebné dávať veľký pozor
na pošmyknutie. Po čase vychádzame na väčšiu lúku pod útulňou Limba na juhovýchodnom svahu vrcholu Rakytov.
Odtiaľ už môžu začínať prvé výhľady, ale z dôvodu hustej hmly nie je žiadny výhľad. Po chvíľke oddychu pri útulni
pokračujeme krátkym lesom až vychádzame na začiatok trávnatého vrcholu Rakytov. Chodník z východu obchádza
vrchol až vychádza do severného Rakytovského sedla. V sedle začína silnejšie mrholiť a fúkať vietor, rozhodli sme sa
nepokračovať na vrchol Rakytov ale sme pokračovali žltou značkou ktorá obchádza zo severu vrchol a končí v južnom
Rakytovskom sedle. Chodník vedie strmým severným svahom ktorého pokrytie sa strieda trávnaté s lesným porastom.
Vychádzame do južného Rakytovského sedla kde pokračujeme vpravo zelenou hrebeňovou značkou smerom sedlo
Čierny kameň. Zo sedla krátkym a strmým svahom vystúpime na vrchol Minčola. Aj v tejto hmle si môžeme  vytvoriť
 predstavu o nádhere tejto časti hrebeňa Veľkej Fatry. Schádzame do sedla Čierny kameň kde pokračujeme vľavo červenou
značkou smerom Liptovské Revôce. Postupujeme krátko bočným svahom až začíname zostupovať strmým lesom až
vychádzame na lúky nad Liptovskou Revúcou, kde sme zišli pod úroveň hmly a ukazujú sa prvé vzhľady do okolia.
Prechádzame lúkami až zídeme do obce Liptovská Revúca. <<< Liptovská Revúca najstaršia zmienka o slovanskej
občine pochádza z roku 1233, kedy kráľ Ondrej II daroval istému Hudkovi 3 podlužia zeme (Terra Reucha). Občina s
názvom Revúca zanikla v roku 1355. Ďalšie zmienky o priestore Liptovských Revúc pochádzajú až z 15. storočia, kedy
sa osada spomína v súvislosti so spracovaním medenej rudy vyťaženej v Španej doline. S úpadkom banskej činnosti
klesal aj význam osady a po skončení ťažby v roku 1560 už prevládalo poľnohospodárstvo.V roku 1625 sa v likavskom
urbári objavila Nižná a Stredná Revúca. V roku 1671 sa objavila zmienka o Veľkom a Malom Hričkove (Vyšná Revúca),
čím sa spojili tri osady neskôr už s názvom Tri Revúce (Revúca, Veľká a Malá Revúca) pod jedným zemepánom.
Revúckou dolinou viedla stará kráľovská cesta z Krakova cez Liptov, Veľký Šturec do Banskej Bystrice a ďalej do Budapešti.
Revúčania sa preto často živili aj ako povozníci, alebo prenajímali svoje kone na prekonanie stúpania cez Šturec.
Po výstavbe novej cesty z Ružomberka do Banskej Bystrice cez Donovaly a výstavbe Košicko-bohumínskej železnice a
úzkorozchodnej trate do kúpeľov Korytnica tento spôsob obživy stratili. Prvá polovica 20. storočia bola v obci v znamení
vysťahovalectva, najmä počas krízových rokov obyvatelia odchádzali do viacerých európskych štátov, ale aj do
Severnej Ameriky.  >>>
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Pri smerovníku v ústi Teplej doliny.
-
-
Pekné skalné steny v Teplej doline.
-
-
Na viacerých miestach Teplý potok je prerušovaný viacerými skalnými prahmi.
-
-
Chvíľka oddychu pri poľovníckej chate v Teplej doline.
-
-
Útulňa Limba v závere Teplej doline.
-
-
Útulňa Limba v závere Teplej doline.
-
-
Malé jazierko pri útulni Limba v závere Teplej doline.
-
-
Malé jazierko pri útulni Limba v závere Teplej doline.
-
-
Chvíľka oddychu pri útulni Limba v závere Teplej doline.
-
-
V severnom Rakytovskom sedle.
-
-
Na vrchole Minčol v hlavnom hrebeni Veľkej Fatry.
-
-
Zostup zo sedla Čierny Kameň na Magurku.
-
-
Posedenie v spoločenskej miestnosti Chaty u Baníku.
-
-
Sušenie mokrých vecí pri krbe v spoločenskej miestnosti. 
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-