aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

31. Výstup na Poludnicu
                                      Dňa 6.09.2014 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                               Nízke Tatry - Výstup na Poludnicu.
 
 
Usporiadateľ :  Vlastná
 
Trasa akcie : Liptovský Ján – Poludnica – Sedlo Pod Kúpeľom – Liptovský Ján
 
Dĺžka trasy :     12 km         Prevýšenie :   900 m       Čas trasy podľa mapy:  5 hod
 
 Účastníci  akcie : Šlacky, Šlacka, Papcun, Čupaj         
 
             
Turistická mapa NÍZKE TATRY – Chopok č.122    Turistický atlas list č.  91
 
 
Popis trasy : 
Trasu začíname v obci Liptovský Ján – kúpele od hotela Strachanovka  - Jánska koliba  zelenou značkou smerom do
Sedla Pod Kúpeľom Počasie je celkom dobré, vysoká riedka oblačnosť a dosť teplo.  <<< Začiatky obce sa kladú do
roku 1200 – keď bola postavená misionárska modlitebňa (miesto, kde je dnes kostol), ako to dokladá listinami prof. Luby.
V roku 1263 - kráľ Belo IV. daroval Bogomírov donáciou kostolík zasvätený Jánovi Krstitelovi (kaplnku sv. Jána).
V roku 1263 - 1331 Bogomír a jeho synovia - vlastníci územia, na ktorom vznikol aj Liptovský Ján, používali v
"Predikáte názov Liptov".  V roku 1270 - údajne vznikol súkromný hrad, postavený Bogomírom, na spustnutom hradišti
na kopci zvanom "Hrádok" nad Sv. Jánom. V roku 1286 - zakladateľ rodu Svätojánskych je syn Bogomíra (comesa)
Bodo. V roku 1327 - menovite je uvedená dedina, synovia Bogomíra (Bodo), si stažovali pred kráľom  Karolom Róbertom,
že bol vykradutý "Svätojánsky kostol" a odniesli z neho aj listinu kráľa Ladislava IV. o jednom z ich majetku. Podľa tejto
listiny kostol už jestvoval z konca l3.st. a zač.l4.st. V roku 1352 - 1360 názov Liptovského Jána poznáme v predikáte jeho
vlastníka až od r.1352, resp.1360, čo dokazuje, že v Lipt. Jáne tunajší zemania mali svoje kúrie.  Podľa vtedajších zvyklostí
postavili v 14. stor. na návrší nad obcou rím. kat. kostol. Nový objekt prevzal zasvätenie staršieho kostola, po ktorom bola
pomenovaná obec a pravdepodobne ho postavili aj na jeho mieste. Najstaršou častou tejto jednoloďovej stavby je
polygonálny presbytár s rebrovou krížovou klenbou, zbiehajúcou sa do ostruhových konzol a valene klenutá sakristia.
Okolo objektu postavili v 17.stor. murovanú ohradu, ktorá uzatvárala cintorín a súčasne mohla slúžiť za ochranu v čase
vojnového nebezpečenstva. Barokové obdobie prispelo k tomuto komplexu stavbou poschodovej budovy zvonice, ktorú
vsunuli do staršieho opevnenia. Z gotického vnútorného zariadenia sa zachoval krídlový oltár Ukrižovania, ktorý vznikol
asi začiatkom 16. stor., v strede s obrazom Veľkej kalvárie, v pozadí s náznakom krajiny. Na krídlach sú obrazy štyroch
evanjelistov na zlatom neutrálnom pozadí. Dva trojuholníkové nástavce s mimoriadne kvalitnými poprsiami Daniela proroka
z druhej polovice 15. stor. sú prenesené z iného oltára. Gotickú, esovite prehnutú Madonu z druhej polovice 15. stor. vložili
do barokového oltára s rastlinnými akantovými krídlami na prelome 17. a 18. stor. a neskoršie spolu s oltárom nevhodne
premaľovali. Začiatkom 16. stor. doplnili vnútorné zariadenie kamennou krstiteľnicou. Dnešný hlavný oltár Ukrižovania,
ktorým nahradili starší gotický oltár, vznikol v druhej polovici 17. stor. spolu s kazateľnicou, ktorej parapet obnovili v 18. stor.
V druhej polovici 18. stor. zaobstarali nový organ. Historické jadro Liptovského Jána ako celok zaznamenalo len menšie
stavebno-technické zmeny napr. asanáciu hospodárskych budov pri historických architektúrach, prípadne postupnú
prestavbu jednotlivých objektov, dodnes sa z pôvodného množstva zachovalo 16 kaštieľov, niektoré z nich majú aspoň v
exteriéri pôvodný stav, ale interiér a vnútorná dispozícia je vo väčšine prestavaná. Súčasťou obce sú kúpele Liptovský Ján
ležia v pohorí Nízke Tatry zo severnej strany v ústi Jánskej doline. Na travertínových návršiach sa nachádza žriedelná oblasť
termálnych a minerálnych prameňov. Patria k studeným až veľmi nízko termálnym, veľmi slabo až silno uhličitým, dusíkatým
slabo mineralizovaným sírovodíkovým vodám. Pramene v obci sú považované za najväčší zdroj minerálnej vody na
Slovensku (35 litrov/sekundu). Južne od obce sa nachádza areál letných termálnych kúpalísk a krytá plaváreň, bazén 50 m,
2 detské bazény, 1 oddychový bazén , ktoré využívajú prameň Rudolf s teplotou vody 28.2 °C. Termálna voda má
dokázateľne liečivé účinky, lieči kožné choroby, choroby pohybových ústrojov, látkovej výmeny, ženské, nervové ba aj
choroby srdca a ciev. >>>  Konečne v nádherných kútoch Slovenskej prírody sa zhotovujú stavby ktoré nerušia
prírodu ale umocňujú jej krásu. Príkladom je aj Jánska koliba – Strachanovka. Nádherná zrubová stavba. Vedľa stojí stánok
s predajom suvenírov, ktorý ponúka domáce remeselné výrobky. Od smerovníka pokračujeme zelenou značkou cez potôčik,
okolo zástavby drevených domov ktoré slúžia na ubytovanie. Vchádzame do lesa, vľavo sa nachádza drevený objekt
na predaj. Vystupujeme lesom, vľavo sa nachádza penzión Štiavnica. Prechádzame starou úzkou zjazdovkou až vyjdeme
na širokú novú zjazdovku smerom na Javorovicu. Čaká nás náročný výstup dosť strmou zjazdovkou. Na vrchole zjazdovky
si chvíľu odpočinieme, občerstvíme sa. Odtiaľ je pekný výhľad na Liptovskú kotlinu s Liptovský Jánom, kúpalisko v kúpeľoch
Liptovský Ján  v pozadí sú končiare Západných Tatier. Postupujeme hore lesom cez Okrúhlu, svah sa zmierňuje až do
sedla Rakytovica. Pred sedlom sa na hrebeni nachádzajú lúčnaté porasty z ktorých sú výhľady do Liptovskej kotliny
a prvý výhľad na severnú skalnatú stenu vyhliadkovej skaly Prednej Poludnice. Pred sedlom vpravo sa nachádza lesná
chata. Zo sedla pokračujeme žltou značkou smerom na Poludnicu. A pred nami je opäť náročný strmý výstup na
Prednú Poludnicu. Prichádzame k jaskyni pod Prednou Poludnicou. Pekná jaskyňa s možnosťou ukryť sa v prípade
nepriaznivéhompočasia. Postupujeme okolo peknej skalnej stany. Pod vrcholom Prednej Poludnice prechádzame bočným
svahom pokrytým lúčnymm porastom, pred nami sa ukazuje kolmá a vysoká terasovite členená severná stena
Prednej Poludnice. Vychádzame na vrcholovú lúkunPrednej Poludnice, vpravo sa nachádza vyhliadková skala.
Z Prednej Poludnici je nádherný výhľad na Liptovskú kotlinu s jej dominantou vodnou nádržou Liptovská Mara, vľavo sa
nachádza Veľký Choč, ďalej sa tiahne horizont Chočských vrchov, hrebeň Západných Tatier, Vysoké Tatry sú ukryté
v mrakoch. Po chvíli začíname vystupovať na Poludnicu. Postup je dosť náročný, chodník vedie riedkym lesom porasteným
kríkmi a rôznou vysokou trávou. Miestami sú cez chodník vyvrátené kmene stromov, prechod cez ne je veľmi náročný.
Vychádzame na vrchol Poludnice ktorý je pokrytý trávnatým porastom. Z vrcholu  je veľmi pekný pohľad na hrebeň
Nízkych Tatier časť Chopok, Dereše, bočný hrebeň smerom na Sinú. Pred nami sa ukazuje vrchol Krakovej holi. Schádzame
západným svahom hrebeňa smerom do Sedla Pod Kúpeľom, kde po chvíli začína nádherný skalný hrebeň, netušil som že
tu na hrebeni sa skrýva takáto nádhera. Každým krokom, za každou zákrutou sa menia podoby hrebeňa. Kolmé skalné
stena na mnohých miestach vytvárajú previsy,  na úpätí s množstvom malých a väčších dier. Prichádzame do najkrajšej
časti hrebeňa. Veľkej jaskyne s množstvom skalných okien, prepájacích dier smerom na všetky strany. Nádherný jaskynný
systém v mikro vydaní. Pokračujeme okolo Kolmej skalnej stany ktorá naďalej prekvapuje každým krokom. Doposiaľ úpätie
skalnej steny začínalo buď zo skalných sutín alebo z vychodeného chodníka, teraz skalná stena vystupuje s trávnatého
svahu a tým sa krása skalnej steny zvýrazňuje. Cez Kúpeľ schádzame smerom do sedla Pod Kúpeľom. Ktohovie podľa
čoho tento vrcholček dostal názov. Pod Kúpeľom zabočíme vľavo zelenou značkou smerom do Liptovského Jána.
Pokračujeme východným svahom Poludnice. Chodník vedie lesom. Po chvíli vľavo sa ukážu skalné steny Poludnice.
Miestami prechádzame lesom porasteným vysokou trávou. Prechádzame sedlom Rakytovica a schádzame dole
lyžiarskym svahom až prichádzame na parkovisko predJánskou kolibou.      
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Ústie Jánskej doliny, Liptovský Ján kúpele hotel Strachanovka – Jánska koliba.
 
-
-
V ústi jaskyni pri žltej značke pod Prednou Poludnicou.
 
-
-
Nádherná skalnatá severná stena Prednej Poludnice.
 
-
-
Liptovská kotlina s dominantou vodnou nádržou Liptovská Mara, v pozadí vľavo sa vypína vrchol Veľkého Choča
vpravo sa tiahne horizont Chočských vrchov pohľad z Prednej Poludnice.
 
-
-
Na vrchole Prednej Poludnice.
 
-
-
Na vrchole Poludnice.
 
-
-
Nádherné západné skalnaté steny Poludnice smerom do sedla Pod Kúpeľom.
 
-
-
V ústi jaskyne Za Humnom.
 
-
-
Nádherné západné skalnaté steny Poludnice smerom do sedla Pod Kúpeľom.
 
-
-
Nádherné západné skalnaté steny Poludnice smerom do sedla Pod Kúpeľom.
 
-
-
Hrebeň smerom do sedla Pod Kúpeľom.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria trás – Nízke Tatry / Liptovský Ján kúpele – Poludnica /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-