aktualizované: 21.07.2024 17:48:09

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

Fotogaléria - Rôzne
                                                                               ZOO Košice.
 
<<<  ZOO Košice sa buduje od roku 1979 na 292 ha v časti Košice - Kavečany. Zameriava sa prevažne na euroázijskú faunu,
chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam. Návštevníci medzi
chovanými druhmi nájdu aj zástupcov z iných kontinentov - Austrálie, Ameriky, Afriky. Zo 121 chovaných druhov sú
najpočetnejšie zastúpené huculské kone. Pre svoju vzácnosť a ohrozenie boli v 1996 zaradené do genofondu Slovenska.
Pripravuje sa ich využitie na hipoterapiu. Prebudovaním výbehov euroázijskej a africkej fauny vznikli zmiešané skupiny zvierat,
ktoré mohol doteraz návštevník obdivovať len v prírodopisných filmoch. Medzi atraktívne a vzácne zvieratá patria tiež tiger
sumatranský, medveď hnedý, rys ostrovit, pavián pláštikový, zebra Chapimancová, pony shetlandský, kôň Przewalského,
kamzík horský, antilopa nilgau, jak tibetský, pštros emu a pštros dvojprstý, zástupcovia vodného vtáctva, dravcov, sov a
papagájov. V priestoroch exotária môžu návštevníci pozorovať anakondu žltú, pytóna, korytnačky, ale aj vzácne pavúky a
škorpióny. Košická ZOO sa môže pochváliť jedinečnými druhmi, ktoré sú chované ako jediné v Česku a na Slovensku
- thar himalájsky, perlička modrá, makak magot, kamzík horský, a ako jediná na Slovensku chová druhy - fretka, kuna skalná,
líška obyčajná, rys červený, dikobraz indický, nutria, zebra bezhrivá, koza bezoárová, koza kašmírska, jak domáci,
kačica smaragdová, hrdlička chichotavá, aratinga jendaya, alexander veľký a malý, korytnačka kaspická, veľhadovec bahamský.
Od mája 2000 je v košickej ZOO vybudovaná kontaktná ZOO pre deti, kde sú vystavené mláďatá zvierat. Deti si ich môžu
pohladkať a kŕmiť špeciálnym krmivom, ktoré sa predáva v pokladni ZOO. >>>
Trasa fotogaléria :
Trasa fotogalérie sa nachádza v ZOO Košice.
Poloha  trasy fotogalérie :
ZOO Košice sa nachádza v juhovýchodnej časti pohoria Čierna Hora, severne od obce Kavečany.
Prístup na trasu fotogalérie :
Prístup je cez obec Kavečany.
 
Mapa polohy fotogalérie :
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-