aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

19. Výstup na Smrekovica.
                               Dňa 31.05.2014 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska na Smrekovici.
 
 
Usporiadateľ :  KST - sekcia pešej turistiky
                        Redakcia časopisu Krásy Slovenska
                        RR KST Levoča – Branisko
                        KST Smrekovica Kamilky Vyšný Slavkov
                        Obec Veľký Slavkov
 
Trasa akcie : Vyšný Slavkov – Chrasť – Smrekovica – Chrasť - Vyšný Slavkov kameňolom
 
Dĺžka trasy :   11,5 km         Prevýšenie :  640 m       Čas trasy podľa mapy:  4 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Muller, Mullerová, Čupaj, Olšavský, Olšavská,  Papcun,
 
                                    Matisová, Kunová, Mikulová
 
 
Turistická mapa ŠARIŠSKÁ VRCHOVINA – Branisko č. 115   Turistický atlas list č. 100
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname novou modrou značkou z Vyšného Slavkov od obecného úradu. <<<  Prvé materiálne dôkazy
o osídlení chotára siahajú do vzdialenej minulosti, kde sa môže hovoriť o púchovskej kultúre z doby halštatskej,
na ktorú nadväzovalo sídlisko z prelomu letopočtov. Archeológovia sa pri svojich výskumoch opierajú o katastrálne
názvy obcí. Veľmi zaujímavým názvom v chotári je Hradisko. Toto pomenovanie poukazuje na to, že pravdepodobne
sa tu nachádzalo hradné opevnenie z obdobia po príchode Slovanov na toto územie.  Z historického hľadiska je
presné vymedzenie začiatkov existencie Vyšného Slavkova nemožné, keďže ani väčšie mestá Spiša nemajú presné
určenia. V súvislosti s istými udalosťami, ktoré boli historicky zaznamenané, je možné dosť presne určiť totožnosť
či časovosť. Približne v čase výstavby Spišského hradu začiatkom 13. storočia je spomínaná oblasť silného prúdu
vody v údolí Slavkovského potoka – Slavkovské žriedlo. Takto prichádzame k najstarším dôkazom o osídlení.
Najstaršiu zachovanú písomnú správu o Spiši vydal kráľ Ondrej II. v roku 1209. Písomné dôkazy o osídlení terajšej
dediny Vyšný Slavkov sú útržkovité. Z roku 1754 sa zachoval zoznam miestnych zemepánov: Franciscus
Horváth-Kissevicz, vdova po Ladislai Kolacszkovszký, Stephanus Kolacszkovszký, Emericus Radácsy, Casparus
Simoni, Mathias Neiblingh, vdova po Casparis Roll, Ignatius Vitkócsy. V súčasnosti sa v obci nachádza už iba
meno Kolačkovský. >>>  Počasie je s vysokou oblačnosťou, dosť teple. Pri obecnom úrade sa uskutočnila
prezentácia účastníkov stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska. Od obecného úradu začíname modrou
značkou smerom na horný koniec obce. Prechádzame pekne upravenou obcou, s novou proti povodňovou úpravou
na Antalovom potoku. Prichádzame na koniec obce k smerovníku Vyšný Slavkov – kameňolom, kde zabočíme
vpravo žltou značkou. Chodník vedie trávnatým porastom, ktorý sa tiahne úzkym pásom cez les. Za nami sa čoraz
viac otvára výhľad na Levočské vrchy a dolinu smerom na Nižný Slavkov. Chodník vchádza do lesa až vyjdeme k
 smerovníku Zelená skala kde odbočíme na vyhliadku. Západným smerom pod nami leží sedlo Prašivá, pred nami
sa rozprestierajú rozsiahle Levočské vrchy za nimi sa tiahne hrebeň Vysokých Tatier. Vľavo sa ukazuje
Hornádska kotlina s dominantou Spišským hradom. Severným smerom je vidieť Vyšný Slavkov, Nižný Slavkov
v pozadí sa tiahne Ľubovniansko – Šarišské medziholie. Vychádzame na hrebeň pred vrcholom kde sa na viacerých
miestach nachádzajú polomy. Z hrebeňa je výhľad na sever smerom na Vyšný Slavkov, na juh do Hornádskej kotliny.
Cez kamenné suťovisko na južnom svahu Smrekovice pomaly vystupujeme na vrchol Smrekovice, najvyšší vrch
pohoria Branisko. Na severnej strane tesne pred vrcholom sa nychádza vyhliadkové miesto smerom na Vyšný Slavkov
a Levočské vrchy. Hustým lesom zarastený vrchol neposkytoval skoro žiadne výhľady na okolie. Situácia sa zmenila
po polome a následnej ťažbe dreva kde sa otvoril južný svah vrcholu.  Vľavo sa týči vrchol Patria, ktorý leží ešte
pred sedlom Branisko. Za ním sa tiahne hrebeň Braniska zo sedla Branisko cez Rudník, Rajtopíky na Sľubicu.
V pozadí vpravo sa ukazuje horizont Volovských vrchov, dole medzi stromami sa ukazuje Hornádska kotlina s 
dominantou Spišského hradu,  v pozadí sa tiahne hrebeň Galmusa. Na vrchole Smrekovice už začali príhovory
organizátorov. Vrchol Smrekovice je plný turistov, postojíme, občerstvíme sa, urobíme si fotografiu. Smerom na
Kravcovú sú rozsiahle polomy a prechod je veľmi ťažký, rozhodli sme sa vrátiť späť po žltej značke. Na vrchole
dosť fúka vietor a je chladnejšie. Žltou značkou sa vrátime k smerovníku Zelená skala, kde zabočíme vľavo
miestnym značením žlto – biele trojuholníky smerom do sedla Prašivá. Schádzame do sedla Prašivá. Zo sedla
pokračujeme vpravo žltou značkou smerom Vyšný Slavkov. Prechádzame nádhernými a udržiavanými rozsiahlymi
lúkami smerom do obce Vyšný Slavkov. Značka vedie cez lúku, okolo lesa, odtiaľ je výhľad do doliny smerom na
Nižný Slavkov. Pri lese je postavený kamenný kríž s prosbou za návrat syna z frontu druhej svetovej vojny
postavený v roku 1945. Schádzame dole svahom na koniec obce a dole obcou k obecnému úradu. Tu už je
množstvo turistov, hrá country hudba, je pekné slnečné počasie. Dáme si veľmi dobrý guláš k tomu čapované
pivo. Počúvame hudbu a relaxujeme. O 16.00 boli prednesene príhovory starostkou obce, prednostu Levočského
okresu. Kultúrny program začal stavaním mája folklorným  súborom z Vyšného Slavkova, potom pokračoval
hymnou obce Vyšný Slavkov po ktorej sme sa vcrátili domov.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Obec Veľký Slavkov, začiatok výstupu na Smrekovicu.
-
-
Prezentácia účastníkov stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska pri obecnom úrade Vyšný Slavkov.
-
-
Suchá dolina pohľad zo žltej značky smerom na Smrekovicu.
-
-
Vyhliadková skala v časti Chrasť nad sedlom Prašivá.
-
-
Sedlo Prašivá v pozadí sa tiahnu tajomné a nepoznané Levočské vrchy pohľad z vyhliadkovej skaly v časti
Chrasť nad sedlom Prašivá.
-
-
Obec Brutovce  v pozadí sa tiahnu tajomné a nepoznané Levočské vrchy pohľad z vyhliadkovej skaly v
 časti Chrasť nad sedlom Prašivá
-
-
Vyhliadková skala v časti Chrasť nad sedlom Prašivá.
-
-
Obec Vyšný Slavkov  v pozadí sa tiahnu tajomné a nepoznané Levočské vrchy pohľad z vyhliadkovej skaly
v časti Chrasť nad sedlom Prašivá.
-
-
Vrchol Smrekovice, účastníci stretnutia čitateľov časopisu Krása Slovenska.
-
-
Vrchol Smrekovice, účastníci stretnutia čitateľov časopisu Krása Slovenska.
-
-
Vrchol Smrekovice, účastníci stretnutia čitateľov časopisu Krása Slovenska.
-
-
Vrchol Smrekovice, účastníci stretnutia čitateľov časopisu Krása Slovenska.
-
-
Vrchol Smrekovice, účastníci stretnutia čitateľov časopisu Krása Slovenska.
-
-
Vrchol Smrekovice, účastníci stretnutia čitateľov časopisu Krása Slovenska.
-
-
Na vrchole Smrekovice.
-
-
Rozsiahle lúky v sedle Prašiva.
-
-
Severný svah vrcholu Smrekovica pohľad zo žltej značky z lúk zo sedla Prašivá smerom do Vyšného Slavkova.
-
-
Lúky smerom do sedla Prašivá sponad Vyšného Slavkova.
-
-
Vyšný Slavkov pohľad zo žltej značky z lúk zo sedla Prašivá smerom do Vyšného Slavkova.
-
-
Vystúpenie country skupiny v rámci kultúrneho programu vo Vyšnom Slavkove.
-
-
Účastníci výstupu na Smrekovicu užívajú si pohodu a občerstvenie ktoré pre účastníkov pripravili
v obci Vyšný Slavkov.
-
-
Krompašský turisti pri dobrom guláši a pive si užívajú pohodu po zostupe.
-
-
Účastníci výstupu na Smrekovicu užívajú si pohodu a občerstvenie ktoré pre účastníkov pripravili
v obci Vyšný Slavkov.
-
-
Účastníci výstupu na Smrekovicu užívajú si pohodu a občerstvenie ktoré pre účastníkov pripravili v 
obci Vyšný Slavkov.
-
-
Kultúrne vystúpenie jedného z účastníkov výstupu na Smrekovicu.
-
-
Začiatok kultúrneho programu, folklórny súbor z Vyšného Slavkova predvádza tradíciu stavania mája.
-
-
Folklórny súbor z Vyšného Slavkova predvádza tradíciu stavania mája.
-
-
Folklórny súbor z Vyšného Slavkova predvádza tradíciu stavania mája.
-
-
Účastníci výstupu na Smrekovicu pri sledovaní kultúrneho programu. 
-
-
Spevácke vystúpenie folklórneho súboru z Vyšného Slavkova.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Vyšný Slavkov - Smrekovica - 
 
                                   sedlo Prašivá /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-