aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

14. Vojkovská 25
                                  Dňa 26.04.2014 uskutočnila sa turistická akcia.
                
                                                           Vojkovská 25 - ka.
 
 
Usporiadateľ :  KST Sľubica Vojkovce
 
Trasa akcie : Vojkovce – Sedlo Predky – Sľubica – Rajtopiky – Rudník – Sedlo Branisko – Motorest Branisko –
 
                    Sedlo Predky - Vojkovce
 
Dĺžka trasy :  25 km         Prevýšenie : 1000 m       Čas trasy podľa mapy:  7.00 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacky, Muller, Papcun, Gengeľ, Kunová, Kandričák,        
                       
 
Turistická mapa VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125   Turistický atlas list č. 100, 140
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Vojkovce zelenou značkou smerom sedlo Predky. <<<  Vojkovce patria najstarším spišským
obciam so slovanským osadením. Už koncom 13. Storočia sa v listinách uvádzajú ako dedina ( VILLA VOYK 1290. )
Neskoršie pomenovanie má viac podôb napríklad Wykfoula, Woyk, Wojkenadorf, Wojkovce, Vojkócz, Vojkfalva. Spočiatku
patrili rodu Žehranských (Szigray) zo Źehry, od 16. storočia boli súčasťou hradného panstva Spiš. V 17. storočí ich
majitelia Spišského hradu Čákiovci zálohovali rodine Holló. V strede obce na malej vyvýšenine sa nachádza malý cintorín.
Pôvodne to bola okrajová časť obce. Miesto po malej kaplnke si obyvatelia zvolili pre stavbu nového chrámu.  Kostol
svätého Bartolomeja sa začal stavať v roku 1990, vysvätený bol v roku 1992. O dva roky potom architekt za toto dielo
bol ocenenýprestížnou cenou Spolku architektov Slovenska a Fondu výtvarných umení – Cenou Dušana Jurkoviča.
V kategórii architektonickej tvorby získal cenu práve architekt Rybarčák za zrealizovanie diela „ Rímsko-katolícky
kostol svätého Bartolomeja vo Vojkovciach“ a to za výnimočné architektonické hodnoty. >>>  Pri kostole zabočíme
vľavo po širokej ceste smerom do doliny. Počasie je zamračené ale dosť teplo. Postupujeme hore dolinkou. Za rampou
značka odbočí z cesty a pokračuje okolo potôčika hore dolinou, ale mi pokračujeme ako zvyčajne ďalej po ceste.  
/ Chodník ktorým vedie značka v prípade zlého počasia je dosť nebezpečný, preto odporúčam neodbočiť z cesty a 
pokračovať stále po ceste, po chvíli budeme križovať značku ktorá prichádza sprava, vyjdeme na skládku dreva kde
už pokračujeme žltou značkou z Richnavy smerom na Sľubicu. / Prichádzame na lúku v sedle Predky. Vpravo na
začiatku lúky na drevenej tabuli je napísaná prosba lesa. Postoj, prečítaj si prosbu lesa a rešpektuj ju. Na lúke
pokračujeme vľavo do lesa cestou, po chvíli značka odbočí vľavo. Pred nami je strmší výstup úzkym chodníkom
ktorý vedie rovno hore. Po zdolaní strminy prechádzame dlhou a úzkou lúkou pred vrcholom Sľubice. Tu už začalo
drobné mrholiť. Postupne vychádzame na vrchol Sľubice, je nízka oblačnosť, len smerom na Spišské Vlachy sa
otvára trochu výhľadu. Za pekného počasia výstup na Sľubicu stoji za tú námahu. V prípade pekného počasia je
z vrcholu Sľubice je nádherný výhľad do širokého okolia. Vľavo sa začína Bielou skalou, začiatok hrebeňa Galmus
nad Krompachmi, ktorý sa tiahne až po Vranie vrchy. Za Galmusom sa tiahne hrebeň Volovských vrchov, pokračujú
obrysy Vraních vrchov, za nimi sa vypína Kráľová hoľa začiatok hrebeňa Nízkych Tatier. Horizont prechádza vpravo
na siluetu hrebeňa Západných Tatier, postupne zubatý hrebeň Vysokých Tatier končiaci hrebeňom Belianských Tatier.
Pred nimi tajomné a nepoznané Levočské vrchy, končiac na hrebeni Braniska  a to Smrekovicou a Patriou. Pred
nami sa rozprestiera Hornádska kotlina so svojím klenotom pod Sľubicou. Najväčšia travertínová kopa v strednej
Európe Dreveník, najväčší hrad v strednej Európe Spišský hrad a historická Spišská kapitula. Z vrcholu pokračujeme
vpravo cestou dolu lesom, po vyjdení z lesa je pred nami železný Slovenský kríž Na skale za ním v prípade pekného
počasia je vidieť vľavo Smrekovica, vpravo Patria. Po vyjdení z dolinky na hrebeň a  otočení sa je vidieť pred sebou
Širockú brázdu, s obcou Víťaz a Ovčie nad nimi vpravo je vrchol Roháčky. V pozadí typická silueta okolia Prešova.
Vľavo je Lysá Stráž, Stráž, vpravo je Kapušiansky hradný kopec, pred nimi vľavo silueta Šarišského hradného kopca.
Pokračujeme značkou cez lúku až prichádzame na lesný polom. Odtiaľ sa nám naskytá výhľad podobný ako zo Sľubice.
Pred nami je hornádska kotlina so všetkými jej dominantami a pozadím. Lepší je však pohľad na Dúbravu. Značka
vedie krajom polomu, zabočí doprava cez les prichádza k Suchému hrbu, kde odbočí vpravo dole strmším zostupom
na cestu, pokračuje vľavo cestou ktorá východným a severným svahom obchádza Suchý hrb až schádza do sedla
Humenec. Tu už prestalo mrholiť, je vysoká vlkosť vzduchu a je dosť teplo. Zo sedla Humence krátkym trochu strmším
výstupom zo sedla vystúpime na hrebeň Rajtopiky. Krátky ale o to krajší hrebeň tvorený vápencovým podložím
vystupujúcim na povrch. Je tvorený rôznymi kolmými stenami, menšími a väčšími vežičkami a rôznymi prírodnými útvarmi.
Hrebeň ukrýva veľmi pekný prírodný útvar – nádherné skalné okno. Pri skalnom okne nad chodníkom smerom na Rudník
sa nachádza krátka jaskynka. Postupne prechádzame chodníkom ktorý vedie západným svahom hrebeňa. Na niektorých
miestach odbočujú chodníčky na skalnaté steny odkiaľ je výhľad do Hornádskej kotliny. Najkrajší chodník je na jar, keď
južné svahy sú porastené vzácnymi teplomilnými rastlinami. Teraz z dôvodu krátkej a teplej zimy na hrebeni Rajtopiky
už poniklec odvitá. Schádzame do sedla a krátky strmým výstupom vystupujeme na Rudník. Vrchol Rudníka z južnej
a východnej strany nie je porastený lesom umožňuje pohľad do doliny ktorou vedie cesta zo Širokého do sedla Braniska.
Prechádzame skalnatým vrcholom Rudníka, chodník vchádza do lesa a vedie hrebeňom po chvíli bočným svahom až
prídeme k vysielaču pod Rudníkom. Pokračujeme po ceste, chodník odbočí vľavo lesom vedie až na lúku nad sedlom,
po krátkom zostupe prídeme na hlavnú cestu v sedle Branisko / Chvalabohu /. Podľa ľudového podania názov sedlo
dostalo podľa výroku furmanov, ktorý keď došli do sedla si vydýchli  „ Chvalabohu sme hore “.  Zo sedla pokračujeme
vpravo modrou značkou po ceste smerom Široké. Táto značka v starších mapách nie je vyznačená. V motoreste
Branisko si oddýchneme, občerstvíme sa dobrou šošovicovou polievkou a po chvíli pokračujeme po ceste, cez mostík
zabočíme vpravo do doliny. Tu už znovu začína drobné mrholiť. Postupujeme hore dolinkou, popod Peklisko, vľavo
cesta obchádza Brezovú, prechádza Francovou dolinou  a stále sledujúc vrstevnice stúpa smerom do sedla Predky.
V sedle už prestalo mrholiť a oteplilo sa. Zo sedla Predky pokračujeme zelenou značkou smerom do Vojkoviec. /
V prípade zlého počasia odporúčam pokračovať žltou značkou po ceste až na skládku dreva kde opustíme značku a 
pokračujeme vpravo po ceste až do Vojkoviec /. V obci ukončime trasu.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Začiatok trasy pri obecnom úrade Vojkovce
-
-
Na vrchole Sľubice.
 
-
-
Pohľad na Hornádsku kotlinu okolo mesta Spišské Vlachy pohľad z vrcholu Sľubice. 
 
-
-
Sedlo Humance.
-
-
Sedlo Humance.
 
-
-

Hrebeň Rajtopiky, nádherný skalný útvar Skalné okno.
 
-
-
Účastníci prechodu Vojkovskej 25-ky na Motoreste Branisko.
 
-
-
Účastníci prechodu Vojkovskej 25-ky na Motoreste Branisko.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Krompachy - Predky /
                                   Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Sľubica  /
                                   Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Rajtopiky - Rudník - Sedlo Branisko /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-