aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

10. Výstup k Zbojníckej chate
                                        Dňa  22.03.2014 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                  Zimný výstup k Zbojníckej chate.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Starý Smokovec – Hrebienok – Zbojnicka chata – Hrebienok - Starý Smokovec
 
Dĺžka trasy :  18,5 km         Prevýšenie : 1095 m       Čas trasy podľa mapy:  6.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Kunová, Muller, Mullerová, Gengeľ, Miček, Mičeková, Papcun,
 
                                   Čupaj, Čupajová, Gaľa, Gaľová, Mikulová, Vozárová, Matisová, 
                       
 
Turistická mapa VYSOKÉ TATRY č.113        Turistický atlas list č.  61
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname od centrálneho smerovníka v Starom Smokovci zelenou značkou smerom na Hrebienok. <<< Najstaršia
tatranská turisticko-rekreačná osada na úbočí Slavkovského štítu, dôležité východisko do centrálnej časti Vysokých Tatier.
Záujem podtatranských obyvateľov o smokovskú minerálku má korene v hmlistej minulosti. Nie je vylúčené, že v svojich
začiatkoch mal čosi spoločné aj s uctievaním zmoka, staroslovanského božstva nerastných bohatstiev a vôd. Roku 1793
vyrástla v blízkosti prameňov horáreň a poľovnícka chata majiteľa okolitých lesov Štefana Csákyho. R.1797 mala už
osada - prvá svojho druhu vo Vysokých Tatrách - funkciu letoviska. Prvý rozvoj nastal nastal v polovici 19. storočia za nájomcu
Juraja Rainera (1800 až 1872), ktorý Starý Smokovec sprístupnil aj širším spoločenským vrstvám. Vtedy vyrástli prvé väčšie
hotely a reštaurácie i vodoliečebné zariadenie so stálym lekárskym dozorom. Ďalší rast osady bol podmienený výstavbou
košicko - bohumínskej železnice (1871) a snahou úspešne konkurovať novým strediskám, ktoré vtedy rýchle jedno po
druhom vyrastali na južnom úbočí Vysokých Tatier. Ako dominanta Smokovca vyrástol 1904 Grandhotel podľa projektov
budapeštianskeho architekta Guida Hoepfnera, ktorý bol pôvodne monoblokom, neskôr bol trojnásobne rozšírený. Súčasný
rozvoj charakterizuje okrem modernizácie a rozšírenia hotelovo-reštauračných zariadení výstavba viacerých verejných
administratívnych budov, obchodnej siete a prevádzkových objektov dopravy. V rokoch 1947-1960 bol Starý Smokovec sídlom
obce a okresu Vysoké Tatry, v roku 1960 bol znovu pričlenený k okresu Poprad. Od roku 1999 je znovu sídlom mesta
Vysoké Tatry. >>>  Počasie je pekné slnečné, na oblohe bola riedka slabá oblačnosť. Z dôvodu extrémne slabej zimy
Starý Smokovec je už bez snehu. Prechádzame okolo údolnej stanici pozemnej lanovky, postupujeme chodníkom, ktorý
vedie okolo koľajiska pozemnej lanovky, chvíľami vedie asfaltovou cestou. Po chvíli prichádzame na Hrebienok.
<<< Hrebienok (1285 m) je veľmi dôležité turistické a lyžiarske centrum nad Starým Smokovcom, na juhovýchodnom úpät
í Slavkovského štítu.  Od polovice 19. storočia kúpeľní hostia zo Starého Smokovca radi vyhľadávali toto obľúbené miesto.
Prv ako vznikli budovy na vlastnom Hrebienku, stáli už na jeho severovýchodnom úbočí na mieste Bilíkovej chaty tzv.
Studenopotocké kúpele. Popri dávnom turistickom chodníku vznikla r. 1894 vozovka s tvrdým podkladom (neskôr autocesta)
a r. 1908 pozemná lanovka. >>>  Chvíľku postojíme a vyhrievame sa na slnku. Pokračujeme červenou značkou chodníkom ktorý
bol postavený pre potreby telesne postihnutých pohybujúcich sa na vozíku. Týmto chodníkom sa dostanú až na Rainerovú chatu.
Na chodníku sa nachádza slabá vrstva snehu, ktorý je mäkký. Prichádzame  na Starolesnianskú poľanu, pri smerovníku odbočíme
vľavo modrou značkou do Veľkej studenej doliny smerom na Zbojnícku chatu. <<< Veľká Studená dolina je 7 km dlhá, turisticky
príťažlivá dolina na južnej strane Vysokých Tatier. Na juhu ju lemuje mohutná rázsocha Slavkovského štítu, v závere časť
hlavného hrebeňa Vysokých Tatier. Na severovýchode hrebeň Prostredného hrotu. Preteká ňou Veľký Studený potok, ktorý v
Je to dolina s najväčším počtom plies (22) v celých Tatrách. Sú to: Vareškové pleso, Dlhé pleso, tri Sesterské plesá, štyri
a dve Nižné Strelecké plesá. Dolinou prechádza modro značkovaný turistický chodník z Tatranskej Lomnice, resp.
Starého Smokovca cez Prielom na Lysú.  >>>  Chodník spočiatku vedie lesom až vychádzame na úzke otvorenú časť ústia
Veľkej Studenej doliny. Vľavo sa ukazujú severné svahy Slavkovského štítu. Vpravo sa tiahnu steny Prostredného hrebeňa.
Sneh je  mäkký ale nie je mokrý a celkom dobre drží, preto je postup zatiaľ dobrý a nenáročný. Až prichádzame do čast
i kde sneh je na kosodrevine,  miestami sa prebárame do snehu. Prichádzame do širšej časti, kde sa nám dolina pod
chatou ukazuje v plnej kráse. Pokračujeme dnom doliny, po chvíli zabočíme vľavo do svahu po takzvanej zimnej ceste.
Vystupujeme svahom, sneh nie zamrznutý, vystupuje sa dobre, len miestami sa nachádzajú kratšie úseky kde je potrebná
zvýšená opatrnosť. Začína miestami fúkať studenší vietor, ale aj tak je dosť teplo. Prechádzame úzkym žľabom až vychádzame
na svah pod Zbojníckou chatou. Počasie je stále pekné, slnečné a obloha sa celkom pekne vyčistila a začína prevažovať
pekná modrá obloha. V chate si dáme občerstvenie. <<< Zbojnícka chata / 1960 m n. m. / je celoročne otvorená vysokohorská
chata v hornej časti Veľkej Studenej doliny, ukrytá za Zbojníckym chrbtom. Uhorský lesný erár postavil tu r. 1907 poľovnícku
chatku a po menších úpravách ju r. 1910 odovzdal turistickej verejnosti. Prístavbou z r. 1924 vznikla terajšia obhospodarovaná
chata, ktorá bola v r. 1984 až 1986 rekonštruovaná. Po požiari v roku 1999 bola znovu obnovená. Jej názov pripomína pytliacku
minulosť doliny. Je veľmi vyhľadávaným turistickým objektom. V súčasnosti poskytuje ubytovanie pre 16 osôb v spoločnej
nocľahárni, vhodnej i na dlhšie pobyty. K dispozícii je kuchynka s plynovým varičom, úžitková voda a sušiareň, WC je mimo
chaty. Zariadenie ponúka i stravu, pripravovanú priamo na chate. Pre návštevníkov je prístupná terasa s výhľadom do doliny,
v zime a nevhodnom počasí poteší posedenie pri krbe. Pre aktívnych turistov je k dispozícii ľahká i náročná turistika,
horolezectvo a lyžovanie s inštruktormi. >>> Zo skaly nad chatou je nádherný kruhový výhľad do záveru Veľkej Studenej doliny.
Vpravo sa týčia severné steny Slavkovského štítu, pokračuje hrebeň cez Východnú, sedlo Prielom, Svišťový štít, Javorový štít,
Ostrý štít, Priečne sedlo na Prostredný hrebeň. Nad Slavkovským štítom sa začínajú zjavovať prvé mračná a začína fúkať
silnejší vietor, ktorý vytvára pocitovú zimu. Urobíme si spoločnú fotografiu a začíname schádzať tou istou cestou naspäť dole
dolinou až na Starolesnianskú poľanu. Sneh vďaka slnečným lúčom je už dosť mäkký, ale nie je kašovitý. Aj tie náročnejšie
miesta zmäkli a zostup aj keď nie je náročný, stále je potrebné dávať pozor na šmyknutie. Prechádzame miestom kde
chodník vedie po snehu ponad kosodrevinu, sneh bol už mäkší a začali sme sa prebárať do snehu. Niektorým naším členom
sme museli pomáhať dostať sa zo snehu kde zapadli až po pás. Pri smerovníku na Starolesnianskej poľane pokračujeme
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Začiatok výstupu na Zbojnícku chatu v Starom Smokovci.
-
-
Chvíľka oddychu na Hrebienku.
-
-
Ústie Veľkej Studenej doliny.
-
-
Stredná časť Veľkej Studenej doliny.
-
-
Výstup spodnou časťou Veľkej Studenej doliny.
-
-
Na vrcholu strmého výstupu pred úzkou rozsadlinou pod Zbojníckou chatou.
-
-
Pod Zbojníckou chatou.
-
-
Zbojnícka chata.
-
-
Chvíľa oddychu v reštaurácii Zbojníckej chaty.
-
-
Chvíľa oddychu v reštaurácii Zbojníckej chaty.
-
-
Vyrezávaný drevený erb Zbojníckej chaty.
-
-
Na drevenej plošine pred Zbojníckou chatou.
-
-
Spoločná fotografia pred Zbojníckou chatou.
-
-
Zbojnícka chata v pozadí vrchol Slavkovského štítu.
-
-
Skalnatý hrebeň smerom na Svišťový štít.
-
-
Pri zostupe v strednej časti Veľkej Studenej doliny.
-
-
Pri zostupe v strednej časti Veľkej Studenej doliny.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Vysoké Tatry / Veľká Studená dolina  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<   >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-