aktualizované: 21.07.2024 17:48:09

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

Turistické akcie 2012
 
Prehľad o účasti na akciách.      
           
Číslo Dátum    Popis trasy Členovia Nečlen. Dížka
trasy     MŠK MŠK  
           
1 7.1.2012    Čingov – Prielom Hornádu – Kláštorná roklina – Kláštorisko - Čingov 8 3 14
2 14.1.2012    Slovinky – Lacemberská dolina – Havrania hlava – Plejsy – Krompachy       16 5 17
3 21.1.2012    Olcnava – Kňazovka – Zbojský stôl – Galmus – Líšči vrch - Krompachy 7 0 17,5
4 28.1.2012    Priesmyk Branisko – Smrekovica – Priesmyk Branisko 5 0 10
5 4.2.2012    Levoča - Marianska hora - Diablov vrch - Levočská dolina - Levoča 5 1 13,5
6 18.2.2012    Kojšov - Jedlinský potok - Kojšovská hoľa - Kojšov 18 2 16
7 3.3.2012    Miklinpark - Folkmarská skala - Kojšov - Perlová dolina - ŽSR Žakarovce  11 1 16,5
8 24.3.2012    Starý Smokovec – Hrebienok – Obrovský vodopád – Skalnaté pleso – Tatranská Lomnica 10 0 15,5
9 9.4.2012    Veľkonočný pondelok  / Olcnava - Blatná - Sejková - Chata Galmus - Krompachy 3 0 16,5
10 21.4.2012    Vojkovská 25 2 0 25
11 5.5.2012    Magnezitárska " 60 " 6 0 35/50
12 8.5.2012    Okolo Slovinok / Slovinky - Slovinská skala – Slovinky /                                  5 0 15
13 25.5.2012    Zámok Kunerád - Veterné - Veľká lúka - Sedlo Mariková . Zámok Kunerád 14 0 20,5
14 26.5.2012    Fačkov - Kľak - Fačkové sedlo 14 0 10,5
15 27.5.2012    Čičmany, Slovenský Betlehem - Rajecká Lesná, Šútovský vodopád 14 0  
16 2.6.2012    ŽSR Richnava - Klinkovec - Roháčka - hrebeň - Kluknava 11 0 16
17 15.7.2012    Kojšovská 25 3 0 25
18 11.8.2012    Liptovský Ján - Poludnica - Sedlo Pod Kúpeľom - Liptovský Ján 12 0 13
19 18.8.2012    Dolný Kubín – Minčol – Kubínska hoľa – Chata na Kubínskej holi – Dolný Kubín 4 0 20
20 19.8.2012    Jasenová – Drapáč – Veľký Choč – Poľana – Valaská Dubová 4 0 11
21 14.9.2012   Oravice – Juráňová dolina – Bobrovecká dolina – Oravice, Múzeum Oravskej dediny  13 0 17,5
22 15.9.2012    Zverovka – Spálená dolina – Baníkov – Salatín – Brestová – Predný Salatín - Zverovka  13 0 17,5
23 16.9.2012    Zverovka – Látaná dolina – Rakoň – Volovec – Sedlo Zábrať – Roháčská dolina - Zverovka 13 0 18
24 20.10.2012    Levoča – Zbojnícka lúka – Brezová  - Penzión Pod Mariánskou horou - Levoča   5 0 16
25 10.11.2012    Sucha Bela - Kláštorisko - Hrdlo Hornádu - Podlesok 9 0 15
26 26.12.2012    Štefánsky výstup na Sľubicu 14 3 15
27 31.12.2012    Krompachy – Líšči vrch – Mlynček – Biela skala - Líšči vrch – Chata Vápenec - Krompachy 26 18 15