aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

8. Prechod Slovinskou horou
                                    Dňa 8.03.2014 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                   Prechod Slovinskou horou.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie :  Slovinky – Lacemberská dolina – Slovinská hora – Lyžiarske stredisko Brôdok –  Poráčská dolina - Slovinky
 
Dĺžka trasy :   22,5  km         Prevýšenie :  500  m       Čas trasy podľa mapy:  7  hod
 
Členovia KST MŠK :  Muller, Mullerová, Čupaj, Papcun, Neubeller                    
 
Nečlenovia KST MŠK : 21 účastníkov                               
 
                      
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125         Turistický atlas list č. 140
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname na konečnej zastávke autobusu z Krompách do Sloviniek, na konci obce v časti Dorotea do Lacemberske
doliny, táto cesta nie je značená pásovou značkou. <<<  Obec Slovinky leží vznikla ako banícka osada na pôvodnom
gelnickom chotári. V prvej písomnej zmienke, kráľovskej listine kráľa Ľudovíta z roku 1368 sa prvýkrát spomínajú Slovinky
ako „Villa Abakuk“. Úryvok z dokumentu „Kráľovská listina kráľa Ľudovíta I.“ z roku 1368, kde sa prvý krát spomínajú Slovinky
ako „Villa Abakuk“. V 14. storočí patrila obec Richnavskému panstvu. V 15. storočí Zápoľskovcom. Po nich Thurzovcom,
neskôr Csakyovcom až do zrušenia poddanstva v roku 1848. Z roku 1460 pochádza dokument svedčiaci už o existencií
dvoch obcí s názvom „Zluwinkautraque“. Od roku 1550 sa v dokumentoch spomínajú Vyšné Slovinky – Zlowinka superior,
Felsewszlovinka a od roku 1555 aj Nižné Slovinky – Alsószlovinka. Obyvateľstvo Sloviniek tvorili väčšinou baníci, uhliari
a drevorubači. Čiastočne sa zaoberali aj roľníctvom a dobytkárstvom. V chotári Sloviniek sa v dávnej minulosti ťažilo
striebro a meď. V 18. storočí sa Slovinky preslávili aj oceliarskou hutou Sv. Mikuláš, ktorú vlastnili ťažiari zo spolku
„Hornouhorských ťažiarov.“ Pôvodným obyvateľstvom Sloviniek boli pravdepodobne Slováci. V priebehu 16. storočia sa
sem prisťahovalo veľké množstvo Rusínskeho obyvateľstva, ktoré so sebou prinieslo aj ľudovú kultúru a zmenu
náboženského charakteru oboch obcí, kedy sa ujal Grécko-katolícky východný obrad. Kostol a fara v Slovinkách
existovali už v 14. storočí.  >>>  V tejto časti obce  je vidieť pozostatky banskej činnosti ktorá sa dlhé storočia prevádzala
v Slovinkách . kračujeme po ceste ktorá smeruje do Lacemberskej doliny. Vpravo pod cestou sa nachádza už len rovná
plocha, výsledok asanácie schátralej sociálnej budovy, za ňou stály rôzne budovy ktoré zabezpečovali prevádzku šachty.
Vľavo sa nachádza budova strojovne, oproti pod cestou stála ťažobná veža, teraz už je demontovaná, ťažobná jama je
zasypaná a zakrytá betónovou platňou. Počasie je celkom dobre, riedka vysoká oblačnosť. Pokračujeme po ceste hore
dolinou, po čase prechádzame okolo úpravne pitnej vody pre Krompachy, ktorá sa nachádza pod cestou. Prejdeme
niekoľkými zákrutami, dlhou rovinkou až prechádzame okolo smerovníka, ktorý vytyčuje chodník značený žltou značkou.
Značka začína v sedle Svinská jama a smeruje cez Suchinec do Poráčskej doliny. Pokračujeme hore dolinou,
prechádzame okolo bývalej horárne, ktorá vyhorela. Po chvíli odbočíme vpravo cez betónový a budeme pokračovať
lesnou cestou. Cesta vedie južným svahom Slovinskej skaly aby z lesa vyústila na rozsiahle lúky Slovinskej hory.
Pred nami sa tiahne hrebeň Galmusa, vľavo je vidieť Poráč v pozadí sa tiahne hrebeň Vysokých Tatier. Ďale
pokračujeme zelenou značkou vľavo smerom Poráč. Lúkami riedko porasteným krovím postupujeme cez Železnú na Lazy.
Prechádzame Lazmi až prichádzame na lyžiarsky svah Brôdok. Zídeme dole svahom a  pokračujeme zelenou značkou,
po chvíli odbočíme vpravo zo značky a dole lúkou schádzame k chatám, kde pokračujeme vpravo červenou značkou dole
Poráčskou dolinou. Pred nami sa vľavo ukazuje pekná vyhliadková skala Červených skál, škoda že nie je k nej vyznačený
chodník. Po chvíli sa ocitneme pred rekreačným strediskom Poráčpark, ktorý patri firme BBF. Bývalé rekreačne stredisko
ŽB Rudňany sa zmenilo na nepoznanie. Celé stredisko sa opravilo, dobudoval sa vitálny svet, bouling, miesto pre deti.
Ideálne miesto na oddych a relax. Pokračujeme cestou ďalej, vpravo sa nachádza lyžiarsky svah ktorý patrí k rekreačnému
stredisku Poráčpark. Prechádzame cez potôčik ktorý vyteká z jaskyni vľavo ktorá je ukrytá v skalnej stene. V minulosti
Slovinský speleológovia po odstránení pieskových nánosov zo vstupného otvoru sa dostali do jaskyne.  Dnes je  vchod
do jaskyne opäť zanesený pieskom a neprechodný. Vľavo je nádherná vyhliadková skala Červených skál, škoda že nie
je prístupná značkovaným chodníkom. Chodník zabočí vľavo k  starej zvonici odkiaľ je pekný pohľad na záver
Poráčskej doliny. Značka prechádza mladým smrekovcovým lesom až k smerovníku kde končí žltá značka zo Svinskej jamy,
spojová značka zo sedla v hrebeni nad Hnileckou dolinou, Lacemberskú dolinu, popod Slovinskú skalu do Poráčskej doliny.
Cesta pokračuje dolinou ktorá sa postupne zužuje, až prídeme k chate Čierny Bocian. V minulosti chata bola otvorená
pre verejnosť, obľúbené výletne miesto obyvateľov Sloviniek a Krompách, na ohnisku bolo možné opiecť slaninku
a zapiť ju dobrým pivom. Na lúke bola možnosť si zašportovať. Teraz je v súkromných rukách a je zatvorená. Za chatou
sa nachádza pekná dolinka s vodopádom ktorá nie je značená. Postupujeme dolinou až prídeme na otvorený priestor
kde môžeme vľavo pozorovať južné skalnaté svahy NPR Červené skaly, vpravo je severný svah Slovinskej skaly.
Prechádzame drevený most, vľavo sa nachádza zaniknutá lesná škôlka. Vychádzame na lúky ktoré sa tiahnu až
k Slovinkám. Vľavo sa tiahne hrebeň Galmusa s ukončením Bielou skalou. Prechádzame okolo kaplnky kde vľavo
sa tiahne dolinka Vlašský chodník, kadiaľ sa chodilo do Spišských Vlách cez Galmusa Za horou. Schádzame k
 Poráčskému potoku, vpravo je vidieť lyžiarsky svah. Pokračujeme ulicou až k cintorínu kde zabočíme
vpravo ku kostolu na autobusovú zastávku.        
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Spoločná fotografia v obci Slovinky v časti Dorotea.
-
-
Južné skalnaté svahy vrcholu Slovinskej skaly pohľad z Lacemberskej doliny.
-
-
Na začiatku rozsiahlych horských lúk Slovinskej hory.
-
-
Príroda veľký umelec.
-
-
Rozsiahle horské lúky Slovinskej hory smerom k lyžiarskemu stredisku Brôdok.
-
-
Vľavo sa nachádza Suchý vrch, vpravo obec Poráč v pozadí sa tiahne hrebeň Vysokých Tatier pohľad z
rozsiahlých horských lúk Slovinskej hory.
-
-
Osada Poráčske mlynky v závere Poráčskej doliny v pozadí sa tiahnu južné skalnaté svahy prírodnej rezervácie
Červené skaly pohľad z lúk Slovinskej hory.
 
-
-
Záver Poráčskej doliny vľavo sa vypína vyhliadková skala južného svahu prírodnej rezervácie Červené skaly.
-
-
Pekne opravené staré chalupy v osade Poráčske mlynky.
-
-
Lyžiarsky svah ktorý patrí rekreačnému stredisku Poráčpark.
-
-
Smerovník pred rekreačným strediskom Poráčpark.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Slovinky /
                                   Fotogaléria - Krompachy / Slovinky - Slovinská hora - Poráč  /
                                   Fotogaléria - Krompachy / Slovinky - Poráčska dolina - Poráč  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-