aktualizované: 21.07.2024 17:48:09

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

Trasy Krompachy - možnosti turistiky
V tejto sekcii Vám chcem predstaviť  prírodné krásy a kultúrne bohatstvo nachádzajúce sa v širšom
okolí regiónu Krompachy.  Prezentovaním turistických trás v danom regióne Vám predstavím  širokéj
možnosti turistiky v danom regióne. Popisovaná trasa Vám predstaví určitú lokalitu ktorou vedie
značkovaný turistický chodník. Na konci danej trasy Vám budú ponúknuté ďalšie možnosti, buď
pokračovať ďalej v turistike a poznať ďalšiu lokalitu alebo ukončiť predstavovanú trasu a ukončiť turistiku. 
 
Krompachy ležia uprostred zaujímavého turistického regiónu. Nech sa pustíme ktorýmkoľvek smerom vždy nájdeme zaujímavú
turistickú lokalitu. Smerom na juh leží lyžiarske stredisko Plejsy, ktoré je súčasťou zaujímavého hrebeňa s hrebeňovými lukmi a s množstvom výhľadov do okolia, ktorý sa tiahne od Ružinskej vodnej nádrži pri Margecanoch cez Plejsy, Bukovec, Závadku
až po Vranie vrchy.  Smerom na západ sa tiahne zaujímavý lesnatý hrebeň Galmus. Začína Líščim vrchom pri Krompachoch,
cez Bielu skalu, Zbojský stôl, Vysoký vrch a končí pri Matejovciach s možným pokračovaním na Markušovské skalné steny
s prírodným výtvorom Markušovský skalný hríb. Hrebeň Galmusa skrýva mnoho rozsiahlych lúk, jaskýň, nádherných zákutí
a doliniek s charakterom roklín Slovenského raja, žiaľ mnohé nie sú značkou turisticky sprístupnené. Z juhu je ohraničený
peknou Poráčskou dolinou a s ešte krajším záverom pod Poráčom. Smerom na sever sa tiahne krajinkársky nádherný hrebeň
Braniska začínajúci pri Kolinovciach cez Sľubicu s nádhernými vyhliadkami na Hornádsku kotlinu, Volovské vrchy, Kráľovu hoľu,
Vysoké tatry, tajomné a nepoznané Levočské vrchy. Pokračujúc  vápencovo skalným hrebeňom Rajtopík s prírodný
výtvorom – skalné okno, Rudník, v sedle Branisko plynulo nadväzujúci na pohorie Bachurne s nádherným Lačnovský kaňonom.
Ako súčasť tohto turisticky predstavovaného Krompašského regiónu Vám predstavím aj najväčšiu travertínovú kopu v strednej
Európe – Dreveník ale aj predstavenie turistického chodníka ktorý vedie južnou časťou Levočských vrchov.
Ako súčasť turisticky predstavovaného Krompašského regiónu, je súčasťou trás aj predstavenie  historickej minulosti tohto
regiónu. Najväčší hrad v strednej Európe – Spišský hrad.  Historické Spišské Podhradie so Spišskou kapitulou. Markušovský
kaštieľ s hudobným múzeom – Dardanely. Markušovský hrad. Bazilika na Mariánskej hore nad Levočou. Kostol sv. Ducha
v Žehre. Banícke múzeum v Gelnici. Staré kráľovské mesto – Spišské Vlachy. Levoča. Staré banícke obce Slovinky a Poráč.     
< Prvý hodnoverný písomný doklad o existencií Krompách pochádza z listiny kráľa Ladislava IV. z roku 1282. V tej dobe boli
majetkom kráľovského Spišského hradu. Od začiatku 14. storočia pribúdajú listinné doklady s údajmi o obchode s meďou, trhových
právach, významných osobnostiach a ozbrojených konfliktoch. Obdobia bez vojen boli vyplnené vnútornými majetkovými spormi, alebo
povstaniami, ktoré vždy znamenali prekážku pre rozvoj. Napriek tomu v 16. storočí bývalo v Krompachoch toľko šľachtických rodín,
že vytvorili samostatný administratívny celok. V tomto období tiež do mesta prichádzali bohatý kupci s rodina.
V roku 1602 bola po dohode so zemepánom poddanská práca nahradená odvodmi. Odvtedy boli Krompachy považované za
slobodné kráľovské mesto. Roku 1670 do mesta vpadli Kuruci. Miestnymi zemepánmi sa v tom období stal rod Csákyovcov. V roku 1831
vypukli v meste tri spišské sedliacke povstania, ktoré súviseli s epidémiou cholery. Po ich potlačení bolo popravených 12 osôb.
Začiatok priemyselného rozvoja nastal v roku 1841, kedy Ľudovít Trangus s ďalšími podnikateľmi založil modernú železiareň
a valcovňu. V roku 1848 sa zemepán A. V. Csáky vzdal svojich práv a nárokov voči mestu.
Na prelome 19. a 20. storočia dosahuje mesto a železiareň najväčší rozmach. Železiareň zamestnávala viac ako polovicu
obyvateľov / 3500 zo 6500 / a jej produkcia dosahovala 85 tisíc ton železa a viac ako 100 tisíc ton ocele ročne, čím sa stala
najväčšou železiarňou v Uhorsku. V roku 1889 vznikla v Krompachoch prvá vodná elektráreň na Slovensku s výkonom 22 kW. >
-
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Krompachy  /
-
-
Fotografie a Informácie pod fotografiami označené v zátvorkách  <    >   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
Správca web stránky nie je ich autorom. 
 
-
-
-