aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

6. Zahurácka stopa
                             Dňa 8.02.2014 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                               Zahurácka stopa.
 
 
Usporiadateľ :  Miestna akčná skupina   Sľubica
 
Trasa akcie :   Krompachy – poľovnícka chata Galmus – Za horou - Kolinovce - Krompachy
 
Dĺžka trasy :  15.5 km         Prevýšenie : 350 m       Čas trasy podľa mapy:  5.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacky, Šlacká, Muller, Mullerová, Gengeľ, Papcun, Mikulová, Kunová,
 
                                   Kandričák, Peruš, Lenárt, Neubeller
 
Nečlen KST MŠK : 1 účastník
 
                       
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125   Turistický atlas list č. 140
 
 
Popis trasy:
Trasu začíname od mapy Galmus ktorá je vľavo od Mestskom úrade zelenou značkou smerom na Bielu skalu. Počasie
je hmlisté, mierne mrholí ale je dosť teplo.. <<< Prvý hodnoverný písomný doklad o existencií Krompách pochádza z
listiny kráľa Ladislava IV. z roku 1282. V tej dobe boli majetkom kráľovského Spišského hradu. Od začiatku 14. storočia
pribúdajú listinné doklady s údajmi o obchode s meďou, trhových právach, významných osobnostiach a ozbrojených
konfliktoch. Obdobia bez vojen boli vyplnené vnútornými majetkovými spormi, alebo povstaniami, ktoré vždy znamenali
prekážku pre rozvoj. Napriek tomu v 16. storočí bývalo v Krompachoch toľko šľachtických rodín, že vytvorili samostatný
administratívny celok. V tomto období tiež do mesta prichádzali bohatý kupci s rodina. V roku 1602 bola po dohode so
zemepán poddanská práca nahradená odvodmi. Odvtedy boli Krompachy považované za slobodné kráľovské mesto.
Roku 1670 do mesta vpadli Kuruci. Miestnymi zemepánmi sa v tom období stal rod Csákyovcov. V roku 1831 vypukli v
meste tri spišské sedliacke povstania, ktoré súviseli s epidémiou cholery. Po ich potlačení bolo popravených 12 osôb.
Začiatok priemyselného rozvoja nastal v roku 1841, kedy Ľudovít Trangus s ďalšími podnikateľmi založil modernú
železiareň a valcovňu. V roku 1848 sa zemepán A. V. Csáky vzdal svojich práv a nárokov voči mestu. >>> Prechádzame
 zelenou značkou cez most okolo VÚB vľavo, pred kaplnkou sv. Jána Nepomúckehopostavenej v roku 1776 zabočíme
vpravo smerom na Čardu. <<< Vľavo sa nachádza Baroková kúria postavená v polovici 18. storočia a prebudovaná
koncom 18. storočia  rodinou Gundelfingerovcou. Po nich sa stal majiteľom barón Piller – park okolo kúrie sa dodnes
volá Piller - park. >>>  Dnes objekt slúži ako penzión.  Za Vitálnym svetom odbočí vpravo lesnou cestou ponad paneláky,
pri troch betónových krížoch prudko značka zabočí vľavo na úzky chodník vedúci lesom. Tu už je potrebné zvýšiť opatrnosť,
cesta je pokrytá ľadom ktorý je mokrý od dažďa. Na južnom a východnom svahu Líščieho vrchu je vidieť množstvo lesných
chodníkov vybudovaných v roku 1908 ako súčasť budovania slnečných kúpeľov ktoré v roku 1908 začal stavať na
Líščom vrchu Ing. Viktor Lorenc. <<< Pravdepodobne v roku 1910 sa konala veľkolepá slávnosť s príležitosti otvorenia
časti kúpeľov.  V zime bola otvorená sánkarská dráha s požičiavaním sánok. Nedostatok financií začalo sprevádzať
stavbu kúpeľov. V roku 1912 prebehlo exekučne konanie kde sa Lorencov majetok rozpredal. Kúpele skončili. Budovy
ktoré tu ostali sa postupne rozobrali miestnym obyvateľstvom.  >>>  Značka južným svahom postupne pokračuje lesnou
cestou na lúčnatý hrebeň Líščieho vrchu, odtiaľ už začínajú prvé výhľady na Bielu skalu a na Sľubicu. Naďalej je nízka
oblačnosť, jemne mrholí, nie je žiadna viditeľnosť. Pred smerovníkom Pod skalou, vpravo je prvý výhľad na Hornádsku
kotlinu a hrebeň Braniska. Prestalo pršať aj viditeľnosť sa zlepšila. Pokračujeme popod vápencové skalnaté zrázy pod
Kobylou, o chvíľu prechádzame veľkou lúkou pod Kobylou, ktorá je vpravo. Pokračujeme ďalšou lúkou so senníkom,
ktorá je súčasťou veľkej lúky okolo poľovníckej chaty na Galmuse. Pri poľovníckej chate je prístrešok so stolom kde si
môžete oddýchnuť, občerstviť sa a v prípade zlého počasia je možné sa tu ukryť. V chate je prezentácia účastníkov
turistickej akcie. Vľavo od cesty na zákrute je prameň vody, jediný prameň na hrebeni Galmus. Okolo chaty je slabá vrstva
snehu. čerstvého snehu. Pokračujeme vpravo žltou značkou smerom Za Horou. Cesta sa vo svojej vrchnej časti postupne
zúži, z dôvodu strmého svahu, kde sa cesta hlboko zarezáva do vápencového skalného podložia. Na ceste sú vyjazdené
koľaje ľadu, ale je dosť mäkký, postupovalo sa cestou celkom dobre.  Za väčšou skládkou dreva značka odbočí z cesty
vľavo úzkou lesnou cestou,  žltá značka vyústi z lesa popod lyžiarsky vlek pri starej horárni,ku ktorej je pristavené pódium
na ktorom v letných mesiacoch tu ponorí do lesa a pokračuje lesnou cestou až na vystupuje country skupina Zahuráci.
Pri smerovníku odbočíme vľavo cestou k chate Sabínka. V chate si dáme dobrú kapustnicu, za chvíľku začne v chate hrať
country skupina Zahuráci. Po chvíli oddychu pokračujeme naspäť k smerovníku. Táto trasa je značená miestnym značením
žlto - bielymi trojuholníkmi. Od smerovníka pokračujeme rovno asfaltovou cestou ktorá prichádza zo Spišských Vlách na
skládku dreva kde odbočíme vpravo na lesnú cestu. Po čase cesta vyústi z lesa na lúky okolo železničnej trati.  Odtiaľ je
pekný pohľad na časť Spišských Vlach v pozadí vľavo hrebeň Vysokých Tatier, v strede sa čnie najväčšia travertínová
kopa v strednej Európe, vpravo najväčší hrad v strednej Európe Spišský hrad v pozadí tajomné a nepoznané
Levočské vrchy. Značka sleduje okraj lesa až k potôčiku kde značka prechádza popod železničnú trať, vpravo
sa späť vráti k trati a pokračuje popod trať okolo Hornádu / ktorý v týchto miestach oddeľuje hrebeň Braniska od hrebeňa
Galmus / až k potôčiku. Opustime značku a vľavo ulicou vojdeme do Kolinoviec.  <<< Prvá písomná zmienka o obci
pochádza z r. 1312 ako Villa Colinii, neskôr premenovaná na Kolendorf alebo Kolinfalva. V r. 1409 obec vtedy panujúci
kráľ Žigmund, daroval fare Spišské Vlachy ako základinu slúženia každodennej svätej omše ku cti sv. Jána Krstiteľa za
kráľových rodičov. Vľavo na svahu postavený okolo roku 1830 klasicistický kostol  sv. Jána Krstiteľa z Asisi. Išlo o stavbu
sieňového typu s troma poľami pruskej klenby. Oltár v klasicistickom štýle s obrazom sv. Františka z Asissi. Vpravo v strede
novo postavený kostol. >>>   Pokračujeme na hlavnú cestu kde sledujeme zelenú značku vpravo po ceste smerom
do Krompách. Prejdene popod železničný podjazd.  Pri starej benzínovej pumpy vľavo za Hornádom pod svahom stojí
budova prvej vodnej elektrárne na Slovensku postavenej v roku 1889. Po chvíli vchádzame do Krompách, pokračujeme
vpravo do centra kde ukončíme trasu.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Pri mestskom úrade v Krompachoch.
 
-
-
Na lúke pod Kobylou.
 
-
-
Na lúke pod Kobylou.
-
-
Pri poľovníckej chate Galmus.
 
-
-
Účastníci Zahuráckej stope v cieli v chate Sabinka Zahurou.
 
-
-
Účastníci Zahuráckej stope v cieli v chate Sabinka Zahurou.
-
-
Účastníci Zahuráckej stope v cieli v chate Sabinka Zahurou.
-
-
Účastníci Zahuráckej stope v cieli v chate Sabinka Zahurou.
-
-
Účastníci Zahuráckej stope v cieli v chate Sabinka Zahurou.
-
-
Krb v chate Sabinka.
 
-
-
Účastníci Zahuráckej stope v cieli v chate Sabinka Zahurou.
-
-
Účastníci Zahuráckej stope v cieli v chate Sabinka Zahurou v pozadí hrá country skupina Záhuráci.
-
-
Účastníci Zahuráckej stope v cieli v chate Sabinka Zahurou s malou tanečníčkou na parkete.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria trás - Krompachy / Krompachy - Galmus - Poráč  /
                                   Fotogaléria trás - Krompachy / Sp.Vlachy - Za horou - Galmus /
                                   Fotogaléria trás - Krompachy / Za horou  /
                                   Fotogaléria trás - Krompachy / Krompachy – Za horou – Olcnava  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<   >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-