aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

26. Výstup na Jakubinu
                         Dňa 9.08.2014 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                           Výstup na Jakubinu.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie :  ATC Račková dolina – Úzka dolina – Račková dolina – Hrubý vrch – Jakubina
 
                       Hrubý vrch – Jamnická dolina - ATC Račková dolina
 
Dĺžka trasy :  20 km         Prevýšenie : 1300 m       Čas trasy podľa mapy:  7.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Mosin, Šefčíková, Čupaj, Vozárová, Uhrín, Smrek, Smreková                                  
 
 
Turistická mapa ZÁPADNÉ  TATRY - Roháče  č.112   Turistický atlas list. 58, 59  
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname z ATC Račková dolina modrou značkou Úzkou dolinou na rázcestie Jamnickej a Račkovej doliny.
<<<  ATC sa nachádza 4 km od obce Pribylina v turisticky zaujímavom a neobyčajne krásnom prostredí. Turista tu
nájde všetko, mohutné skalnaté vrcholy , ostré bralá , hlboké lesy, vodopády alebo plesá, malebné doliny kontra vysoké
štíty. Milovníci cykloturistiky určite ocenia krásu okolia na bicykloch do Tichej a Kôprovej doliny. Neopakovateľná atmosféra
prírodnej scenérie Západných Tatier a lacnej dovolenky v ATC Račková dolina je zárukou k stráveniu príjemných chvíľ pre
každého návštevníka . ATC je situovaný priamo v lese, kde si prídu na svoje aj hubári. >>> Je pekné slnečné počasie
s málo bielymi mrakmi a je dosť teplo. Prechádzame Úzkou dolinou okolo potoka Račková, vpravo sa nachádza
protipovodňová hrádza v Úzkej doline ktorá má za úlohu zachytávať prívalovú vodu z Račkovej a Jamnickej doliny.
Račkovou tečie veľa vody, hladina vody za protipovodňovou hrádzou je vysoká a nachádza sa v nej množstvo stromov.
Prichádzame na rázcestie Račkovej a Jamnickej doliny. Práve prebieha sčítanie návštevníkov Západných Tatier.
Odbočíme vpravo žltou značkou do Račkovej. <<<  Ráčková dolina – 9km dlhá a sú v nej dobre zachované stopy po zaľadnení.
V hornej časti doliny, pod Klinom(2173m) sa hlavný hrebeň vetví. V závere západnej časti doliny sú Ráčkové plesá. Východná
odnož doliny sa volá Gáborová dolina. Obidvoma závermi dolín vedú turistické chodníky k jedinečným prírodným objektom
Západných Tatier. Chodník do Račkového sedla(1958m) vedie popri Račkových plies. Najväčšie je Vyšné Račkovo pleso (1717m),
ktorého hĺbka je 10m. Chodník Gáborovou dolinou sa pod hlavným hrebeňom roz- dvojuje. Jeden pokračuje do Gáborovho
sedla(1890m) a druhý do Bystrého sedla(1960m). Chodník cez strmé svahy vedie najprv ny Blyšť(2169m) v hlavnom hrebeni,
z ktorého je už na dosah ruky Bystrá(2248m), najvyšší vrch v Západných Tatrách. >>>  V ústi Račkovej doliny je umiestnená
informačná tabuľa o Medveďom teritóriu a pohybu v ňom. Snáď si to prečítali aj medvede a budú dodržiavať pokyny na tabuli
a nebudú sa pohybovať po turistických chodníkoch. Pôvodný zámer bol výstup na Jakubinu cez hrebeň Otrhance zelenou značkou.
Pri smerovníku  bola osadený stĺp so značkou zakazujúcou vstup na chodník z dôvodu rozsiahleho lesného polomu. Rešpektujeme
  zákazovú značku a pokračujeme ďalej žltou značkou smerom Račková dolina.  V ústi doliny postupujeme lesom a nie sú žiadne
výhľady. Koryto potoka Račková je posiate veľkými balvanmi a vytvára množstvo prahov, pri množstve  vody ktorá preteká korytom
vytvára efektnú bieloskvúcu divú riavu podobnú vodopádom Studeného potoka. Postupne ponad vrcholy stromov vľavo sa začína
ukazovať východný svah Ostredku. Vychádzame z lesa na otvorený priestor, pred nami sa tiahne Račková dolina. Vľavo sa už v
 plnej kráse ukazuje hrebeň z Ostredku na Jakubinu. Vpravo pod Prostrednou sa tiahne pás lesa zničeného veternou smršťou.
Prechádzame dnom doliny kde už nie je vidieť škody spôsobené veternou smršťou. Svahy Račkovej doliny sú rozdielne. Kým
vľavo svahy popod Ostredok sú dosť skalnaté porastené trávnatým porastom s mnohými trsmi kosodreviny a samostatne rastúcimi
stromami. Svahy vpravo sú pokryté lesom. Prechádzame časťou doliny porastenej množstvom rôznych kvetín a rastlín. Les a
 kosodrevina ustúpila a prechádzame lúčnatým porastom až prichádzame na Rázcestie pod Klínom kde sa nachádza najvyššie
položená pastierska koliba pod Klínom, ktorá sa využíva sa ako turistická útulňa. V týchto miestach z Račkovej dolina vpravo
odbočuje Gáborová dolina.  Vpravo nad nami sa ukazuje masív Bystrej najvyššieho vrcholu Západných Tatier. Pred nami ležia
južné svahy Klína. Postupujeme žltou značkou, potok Račková vľavo vytvorila niekoľko metrov vysoký vodopád, ktorý vďaka
množstva vody vytvára nádhernú kulisu Račkovej doliny. Prechádzame strmou ale krátkou morénou. Za nami sa ukazuje vrcho
l Bystrej. Prechádzame stále lúčnatým porastom dnom doliny iba miestami prerušovanej trsmi kosodreviny. Prechádzame okolo
Račkových plies ktoré sú veľké z dôvodu množstva vody, pred nami sa ukazuje Račkové sedlo, Končistá a vrchol Jakubinej.
Postupujeme nádherným lúčnatým svahom do Račkového sedla. Vychádzame do sedla, pokračujeme vľavo až na vrchol Končistej
Račkové sedlo je zaujímavé svojím tvarom. Široký hrebeň je narušený  viacerými brázdami. Vychádzame na Končistú. Niektorý
nepokračujú ďalej a vracajú sa späť Račkovou dolinou. Pokračujeme červenou značkou po hlavnom hrebeni Západných Tatier,
ktorý je v týchto miestach dosť úzky a miestami je prerušovaný krátkymi zoskupeniami skál. Vychádzame na Hrubý vrch. Z tejto
časti hrebeňa je nádherný výhľad na Poľskú a Slovenskú časť Západných Tatier. Odbočíme zelenou značkou smerom vrchol
Jakubina. Vystupujeme úzkym hrebeňom kde sa skalnaté časti striedajú s trávnatým porastom. Vychádzame na tiahly vrchol
Jakubiny. Z vrcholu je nádherný kruhový výhľad na Západné Tatry. Začíname hrebeňom Otrhance ktorý vybieha južným smerom
z vrcholu Jakubina. Skalnatý a členitý profil hrebeňa potvrdzuje svoje pomenovanie. Západným smerom hlboko pod nami sa
tiahne Jamnická dolina. Juhozápadným smerom sa vypína mohutný a rozložitý vrchol Baranec, ktorý pokračuje hrebeňom cez
Žiarske sedlo na vrchol  Plačlivé kde sa pripája na hlavný hrebeň Roháčov. Severným smerom je vidieť vrchol Bobrovec ktorým
dá sa povedať začína severná časť hrebeňa Západné Tatry. Lúčnatý hrebeň pokračuje smerom juh cez Lúčnu, Rákoň na Volovec,
kde sa stáča na východ a pokračuje cez Deravú, Hrubý vrch, Klín, Blišč, Veľké Kamenisté až končí v Červených vrchoch. Na
vrchole Volovec odbočuje juhozápadným smerom hrebeň Roháčou ktorý pokračuje cez Ostrý Roháč, Plačlivé, Tri kopy, Hrubá kopa,
Baníkov, Pachoľa, Spálenu, Salatín, Brestovú, Sivý vrch, Biele skala  až končí pri horárni pod Bielou skalou. Neskutočný pohľad
na nádherné skalnaté hrebene striedajúce sa s ešte krajšími lúčnatými hrebeňmi a svahmi, pod nimi sa ukrývajú nádherné doliny
s množstvom malých plies. Severným a severovýchodným smerom je nádherný pohľad na vápencovú časť Poľských Vysokých Tatier.
Po chvíli z dôvodu silnejšieho vetra schádzame na Hrubý vrch, kde pokračujeme vľavo zelenou značkou dolu západným svahom
Hrubého vrchu. Je potrebné pri zostupu dávať veľký pozor, svah je náročný na zostup. Po zídení strmej časti hrebeňa opäť
zabočíme vľavo a začíname schádzať do Jamnickej doliny. Svah je náročný, kamenistý a silno poškodený dažďovou vodou.
Pred nami sa ukazuje záver Jamnickej doliny s vrcholom kamenistého Ostrého Roháča a oblým vrcholom Plačlivého. Postupujeme
Jamnickou dolinou, chodník je silno poškodený dažďom a postupuje sa ťažko. Prichádzame do miest kde dolina je poškodená
veternou kalamitou. Až tu začína poriadne peklo. Les poškodený kalamitou, chodník zničený ťažbou dreva, problematické
obchádzanie poškodených časti chodníka. Zostup trval neuveriteľne dlho. Konečne prichádzame do Úzkej doliny kde už môžeme
konečne pohodlne postupovať na ATC Račková dolina.  
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
ATC Račková dolina, ústie Úzkej doliny.
-
-
Račková dolina, vľavo sa týči vrchol Jakubina, vpravo sa týči vrchol Klín pohľad zo začiatku polomu v 
spodnej časti Račkovej doliny.
-
-
Ostredok vrchol v spodnej časti hrebeňa Otrhancov pohľad od pastierskej koliby pod Klínom v Račkovej doliny.
-
-
Chvíľka oddychu a občerstvenie pri kolibe pod Klínom v Račkovej doliny.
-
-
Pred kolibou pod Klínom v Račkovej doliny.
-
-
Pekný Račkov vodopád pohľad od pastierskej koliby pod Klínom v Račkovej doliny.
-
-
Záver Račkovej doliny s Račkovým sedlom pohľad sponad Račkového vodopádu.
-
-
Račkové plesá v závere Račkovej doliny pohľad z žltej značky spod Račkového sedla.
-
-
V Račkovom sedle.
-
-
Záver Račkovej doliny s Račkovými plesami pohľad z Račkového sedla.
-
-
Hlavný hrebeň Roháčov, sprava Volovec, Ostrý Roháč, Plačlivé v pozadí sa tiahne hrebeň zľava Baníkov,
Spálená, Salatín, Brestová pohľad z Hrubého vrchu.
-
-
Na Hrubom vrchu.
-
-
Vrchol Jakubina pohľad z Hrubého vrchu.
-
-
Vrchol Jakubina.
-
-
Hrebeň Otrhance, zľava Nižná Magura, Ostredok, Vyšná Magura pohľad z vrcholu Jakubina.
-
-
Na vrchole Jakubina.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Západné Tatry / Račková dolina /
                                   Fotogaléria – Západné Tatry / Račkové sedlo – Hrubý vrch /                     
                                   Fotogaléria – Západné Tatry / Jakubina /                                                                                            
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-