aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

34. Prechod Krížnou a Ostredkom
                        Dňa 28.09.2014 sme  uskutočnili  turistickú akciu
                         
                           Veľká Fatra – výstup na Krížnu, Ostredok 
 
 
Usporiadateľ : KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie  :  Vyšná Revúca – Suchá dolina – Krížna – Ostredok – Koniarky – Chyžky - Vyšná Revúca 
 
Dĺžka trasy : 22 km         Prevýšenie : 890 m       Čas trasy podľa mapy: 8 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Muller, Mullerová, Kunová
 
Nečlenovia KST MŠK : 2 nečlenovia
 
 
Turistická mapa VEĽKÁ FATRA č.121            Turistický atlas list č. 127, 128
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Vyšná Revúca zelenou značkou od chaty u Baníkov. <<< Stará osada Revúca je doložená v
 roku 1233 ako Reucha, keď z jej rozsiahleho chotára, zahrňujúceho aj dnešný chotár Ružomberka, vyčlenili 3 poplužia
zeme a udelili Hudkontovi. Ďalšie názvy osady sú doložené v roku 1330 ako Resevnicze, v roku 1355 ako Rewutze.
Zanikla po roku 1355. Koncom 15. storočia okolo medenej huty na území, kde v 2. polovici 13. storočia dolovali medenú
rudu, vznikla uhliarska a hutnícka osada, ktorá nemá kontinuitu s občinou Revúca. Huta spracovávala rudu zo Španej Doliny.
Zanikla v roku 1560. Koncom 16. a začiatkom 17. storočia sa osídlenie pri osade na hornom toku potoka Revúca rozšírilo
pastierskym obyvateľstvom, ktoré tu založilo osadu Hričkov. Historicky doložený je Dolný a Horný Hričkov. Neskôr sa názov
Revúca preniesol na oba Hričkovy, pričom vznikla rozsiahla komunita s názvom Tri Revúce, dnes už Nižné, Stredné a
Vyšné Revúce. Okrem zrubových domov je významnou kultúrnou pamiatkou obce rímskokatolícky barokovoklasicistický
kostol z roku 1819, ktorý stojí na mieste staršieho dreveného z roku 1694. Nástenné maľby a obraz sú dielom známeho
slovenského maliara Jozefa Hanulu. >>> Prechádzame ulicou hore obcou, miestami sa nachádzajú ešte drevné domy,
o dvoroch sa nachádzajú pekne upravené skalky. Na jednej bránke do dvora ma zaujme nápis ktorý má niečo do seba
. „ POZOR DOBRÝ PES  ale má slabé nervy“. Vychádzame z obce a vstupujeme do Suchej doliny. Dnes nerobí dobré
meno svojmu názvu, dolu dolinou tečie veľa vody. Svahy doliny sú miestami pokryté skalnými zrázmi. Prechádzame okolo
horárne Hajabačka kde odbočuje žltá značka na Východné Prašnické sedlo pod Veterným vrchom. Po chvíli za horárňou
z doliny je už vidieť lúčnatý hrebeň z Krížnej na Ostredok. Čoraz viac sa objavujú vysoké skalnaté svahy po oboch
stranách doliny. S pribúdajúcou výškou začínajú sa zjavovať trávnaté porasty okolo potoka. Po odbočení zo širokej lesnej
cesty vpravo na chodník natrafíme na čerstvú medvediu stopu. Chodník vedie bočným lesným svahom a je dobre
vychodený. Prekročíme potôčik Revúca a pokračujeme chodníkom ktorý vedie trávnatým svahom porastený burinou a
 rôznymi kríkmi. Prejdeme krátkym lesíkom až vychádzame na južný trávnatý svah Suchej doliny. Svah je miestami
porastený  kosodrevinou, postupujeme okolo potôčika Revúca smerom pod vrchol Krížnej, po chvíľke zabočíme vľavo až
chodníkom  cez trávnatý svah vystúpime do Rybovského sedla. Zo sedla sa už ukazujú prvé pekné výhľady. Na juh sa
ukazuje južná časť Veľkej Fatry. Severným smerom sa ukazuje hrebeň z Krížnej na Ostredok. Pokračujeme vpravo
červenou značkou smerom vrchol Krížna.  Zdolávame náročnejší strmý výstup na hrebeň až vychádzame na vrchol
Krížnej s vojenským objektom spojovej služby s vysielačmi ohradenými železným plotom. Je pekné slnečné počasie s 
dobrou viditeľnosťou. Severným smerom sa tiahne na Ostredok plochejší trávnatý hrebeň, vpravo je vidieť vrcholy Ploská,
Rakytov, rozľahlý zalesnený vrchol Smrekovica. Východným smerom sa rozprestiera západná časť Nízkych Tatier s
 množstvom nízkych hrebeňov. Pred nami sa ukazuje trávnatý vrchol Zvolen nad Donovalmi v pozadí sa tiahne hlavný
hrebeň Nízkych Tatier. Južným smerom sa rozprestiera južná časť Veľkej Fatry. Západným smerom sa tiahne pekný trávnatý
hrebeň smerom na Kráľovu studňu. Severozápadným smerom sa rozprestiera nádherná vápencová časť okolo Gaderskej
a Blatnickej doliny s nádhernými vrcholmi Ostrá a Tlstá. V pozadí sa tiahne hrebeň Lúčianskej Malej Fatry. Po chvíľke
oddychu a občerstvenia sa pokračujeme červenou značkou smerom na Ostredok.  ! POZOR ! Z červenej značky ktorá
pokračuje na Kráľovu studňu a je označená ako E8, odbočuje červená značka smerom na Ostredok. Ak nezaregistrujete
rozdiel v označení červenej značky môžete pokračovať tam kde ste pôvodne nechceli. Ak je dobré počasie nie je to veľký
problém, vidieť odbočku vpravo medzi kosodrevinou kde odbočuje chodník smerom na Ostredok. Ale keď je hmla že
nevidieť na pár metrov, tak odbočku od plota nevidieť a môžete pokračovať smerom na Kráľovu studňu. Odbočíme vpravo
medzi medzeru v kosodrevine, kde pokračujeme pekným trávnatým hrebeňom ktorý sa tiahne cez vrchol Frčkov, Ostredok
až pod Suchý vrch. Vychádzame na najvyšší vrchol Veľkej Fatry - Ostredok. Z Ostredku je podobný kruhový výhľad do
okolia. Najviac je tu výhľad severozápadným smerom na Turčianskú kotlinu s mestom Martin. Severným smerom sa
ukazuje hrebeň Krivianskej Malej Fatry s dominantami Malým a Veľkým Kriváňom, Veľkým Rozsutcom. Severným smerom
pred nami sa ukazuje nádherný vrchol Borišov. Severovýchodným smerom sa tiahne hrebeň Západných a Vysokých Tatier
. Nádherný kruhový výhľad na veľkú časť Slovenska, jeden z najkrajších na Slovensku. Schádzame hrebeňom pod skalnatý
vrchol Suchého vrchu. Chodník zabočí vľavo západným svahom Suchého vrchu, prechádza nízkym a riedkym ihličnatým
porastom. Vľavo sa čoraz viac ukazuje výhľad na nádherný vrchol Borišov s  chatou pod Borišovom ukrytou na úpätí.
Chata umiestnená v nádhernom prostredí, ďaleko od civilizácie, bez elektriny, len pri petrolejke. Ideálne miesto na útek
pred civilizáciou. Schádzame do časti Koniarky. Chodník cez Koniarky je veľmi pekný, vedie lúkou a z trávy vystupujú
vápencové skaly. Krátkym strmím zostupom schádzame do sedla Chyžky. Pred nami sa ukazuje trávnaté sedlo, ktoré plynule
prechádza v hrebeň ktorý sa vystupuje na vrchol Ploskej. V sedle Chyžky odbočíme vpravo modrou značkou do Zelenej
doliny. Schádzame dole rozsiahlou lúkou v závere Zelenej doliny ktorá je skrášľovaná vápencovými skalami vystupujúcimi
z podložia. Lesom schádzame okolo Zeleného potoka do Vyšnej Revúcej.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Čerstvá medvedia stopa v Suchej doline po odbočení zo širokej lesnej cesty na lesný chodník.
-
-
Záver Suchej doliny pod vrcholom Križná.
-
-
Na južnom svahu Suchej doliny.
-
-
V Rybovskom sedle.
-
-
Vrchol Krížna s vojenským objektom spojovej služby s vysielačmi pohľad z Rybovského sedla.
-
-
Rybovské sedlo v strede sa nachádza trávnatý vrchol Zvolen nad Donovalmi v pozadí sa tiahne hrebeň Nízkych Tatier
pohľad spod vrcholu Krížna.
-
-
Hlavný trávnatý hrebeň Veľkej Fatry z Krížnej na Ostredok, vpravo sa nachádza rozľahlý trávnatý vrchol Ploskej
pohľad z vrcholu Krížna.
-
-
Chvíľka oddychu na vrchole Krížnej.
-
-
Pri smerovníku na vrchole Krížna.
-
-
Vpravo dole sa nachádza vrchol Borišov, v pozadí sa tiahne hrebeň Krivianskej Malej Fatry, vľavo sa týči kužeľ vrcholu
Veľkého Kriváňa, v strede sa týči vrchol Stoh a Veľký Rozsutec pohľad z vrcholu Ostredok.
-
-
V strede sa nachádza trávnatý vrchol Zvolen nad Donovalmi v pozadí sa tiahne hrebeň Nízkych Tatier pohľad
z vrcholu Ostredok.
-
-
Na vrchole Ostredku – najvyššom vrchole Veľkej Fatry.
-
-
Na vrchole Ostredku – najvyššom vrchole Veľkej Fatry v pozadí sa tiahne hrebeň Nízkej Fatry.
-
-
Vľavo sa nachádzajú južné skalnaté svahy Gaderskej doliny, Turčianská kotlina s mestom Martin v pozadí vľavo sa
nachádza severná časť Lučianskej Malej Fatry, vpravo západná časť Krivianskej Malej Fatry pohľad z vrcholu Ostredok.
-
-
Vľavo sa nachádza vrchol Borišov, časť Močidlá, vpravo vrchol Ploská pohľad z vrcholu Ostredok.
-
-
Pod Suchým vrchom.
-
-
Rozľahlý trávnatý vrchol Ploskej pohľad z časti Koniarky.
-
-
Vrchol Borišov pohľad z časti Koniarky.
-
-
V sedle Chyžky v pozadí sa vypína Suchý vrch.
-
-
Pri skalách  v závere rozsiahlej Zelenej doliny.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Veľká Fatra / Suchá dolina  /
                                  Fotogaléria – Veľká Fatra / Krížna – Ostredok - Chyžky  /
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-