aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

4. Výstup na Smrekovicu
                                Dňa 25.01.2014 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                           Zimný výstup na Smrekovicu.
 
 
Usporiadateľ :  KST Sľubica Vojkovce
 
Trasa akcie :  Priesmyk Branisko – Smrekovica – Sedlo Smrekovica – Rázsochy - Priesmyk Branisko
 
Dĺžka trasy :  10,5 km         Prevýšenie : 530 m       Čas akcie :  5.00 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Muller, Mullerová, Čupaj, Papcun, Kunová, Mikulová, Gengeľ,
 
                                    Vozárová, Matisová, Neubeller 
                       
 
Turistická mapa ŠARIŠSKÁ VRCHOVINA – Branisko č. 115      Turistický atlas list č. 100
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname modrou značkou z priesmyku  Branisko smerom Kravcová. <<<  Pohorie Branisko tvorí morfologicky
výrazný horský chrbát smeru S—J o dĺžke asi 18 km. Na západe s Levočskými vrchmi a Spišskou kotlinou, na severe
s celkom Bachureň, východe so Šarišskou vrchovinou. Na juhu je oddelený tokom Hornádu od hrebeňa Galmus,
Kluknavským potokom od  masívu Čiernej hory (Slovenského rudohoria).  Z geomorfologického hľadiska je pohorie
súčasťou Fatransko-tatranskej oblasti. Sedlo Chvalabohu v priesmyku Branisko rozdeľuje pohorie na dva podcelky.
Geologicky možno pohorie rozčleniť na severnejšiu a masívnejšia Smrekovicu s najvyšším vrchom Smrekovica a južnejšiu
Sľubicu s najvyšším vrchom Sľubica. Až tri štvrtiny pohoria sa nachádzajú vo výške od 700 do 1 200 m. Značné rozdiely
v nadmorskej výške mali za následok spätnú eróziu stráňových tokov, ktoré spôsobili zarezanie vodných tokov a vznik
systému rázsoch. >>>  Podľa ľudového podania názov sedlo dostalo podľa výroku furmanov, ktorý keď došli do sedla
si vydýchli  „ Chvalabohu sme hore “.  Od budovy bývalého pohostinstva v priesmyku Branisko začíname postupovať hore
dolinou okolo potoka Svinka. Už v ústi doliny je asi 5 cm čerstvého snehu. Prichádzame k vstupnému otvoru jaskyni
Diablová diera ktorý sa nachádza vpravo od cesty pod skalnou stenou. <<<  Pohorie Branisko má niekoľko zaujímavých
krasových objektov. Jedným z nich je jaskyňa Diablova diera, ktorú vyhĺbili v dolomitoch vody potoka Svinka, pričom vytvorili
 výrazný ponor na východnej i vyvieračku na západnej strane hrebeňa pohoria. Jaskyňa Diablova diera, ktorá je vytvorená v
dolomitových vrstvách, je typickou ukážkou krasových foriem. Vytvorená bola vodami Veľkej Svinky, ktorá je pozoruhodná
hlavne pre rozdvojenie toku rieky. Tento jav sa odborne nazýva bifurkácia (rozdvojenie) a je pri horských riekach východného
Slovenska vzácny. Vody Svinky Diablovou dierou pretekajú krasovými puklinami vo vrstvách dolomitu a vytekajú v podobe
prameňa na západnej Spišskej strane pohoria juhovýchodne od dediny Poľanovce  a potokom  Branisko a Margecianka sa
vlieva aj do Hornádu v Spišských Vlachoch. Povrchovým tokom odteká na východnú Šarišskú stranu pohoria  potokom 
Veľká Svinka vteká do Hornádu pri obci Kysak. Voda z prameňa sa tak dostane do rieky dvoma cestami a paradoxné je,
že odklonená časť pretekajúca Diablovou dierou oveľa skôr, ako hlavný tok Veľkej Svinky. Voda vystupuje na povrch v podobe
vyvieračky a výškový rozdiel medzi ponorom a výverom je 60m. Ponor je miesto, kde povrchová voda vsakuje alebo vteká do
podzemia. Voda presakuje väčšinou cez rôzne sedimenty a zvetraliny. Menej často vtekajú povrchové vody priamo do jaskýň
rôznych rozmerov. Väčšina ponorov je epizodických. Sú aktívne iba pri topení snehu, alebo väčších zrážkach. Aktívne ponory
sú hlavne na miestach, kde sa stále alochtónne toky ponárajú na styku s krasovými horninami. Ponory majú väčšinou len
obmedzenú kapacitu, čo spôsobuje vznik občasných jazier na dnách slepých údolí aj niektorých závrtov. Ponor Diablovej
diery sa nachádza v dostupnom teréne neďaleko priesmyku Branisko. >>>  Postupujeme dolinou okolo viacero súkromných
chatiek. Snehu začína pribúdať, počasie je stále pod mrakom a dosť mrazivo. Prichádzame k smerovníku kde odbočíme z 
modrej značky vpravo a na vrchol Smrekovice pokračujeme modrou značkou označujúcou vrchol – modrým trojuholníkom
v bielom trojuholníku. Vchádzame do lesa až vyjdeme na menšie polomové miesto. Polom je porastený malinčím, malými
stromčekmi, je tu asi 10 cm snehu ale postupuje sa celkom dobre. Počasie je pod mrakom ale fúka nepríjemný studený
nárazový vietor. Vychádzame na hrebeň kde pokračujeme žltou značkou spolu s modrou vľavo a po chvíli vychádzame na
vrchol Smrekovice. Vrchol je pokrytý asi 10 cm vrstvou neporušeného snehu. Na vrchole sa občerstvíme, dáme si vrcholovú
pečiatku a spoločnú vrcholovú fotografiu. Ale z dôvodu silného vetra rýchlo schádzame dole. Z vrcholu sa vrátime tou istou
trasou k smerovníku, kde pokračujeme vľavo modrou značkou smerom do sedla Smrekovica. V sedle Smrekovica
pokračujeme vpravo zelenou značkou smerom Rázsochy, ďalej do sedla Branisko.  Autami sa vrátime na motorest Branisko,
kde je záver výstupu. Dáme si dobrú fazuľovú polievku. -
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Účastníci výstupu na Smrekovicu v sedle Branisko. 
 
-
-
Členovia KST MŠK v sedle Branisko pred výstupom na Smrekovicu.
 
-
-
Smerovník na odbočke pre výstup na Smrekovicu.
 
-
-
Pod vrcholom Smrekovica.
 
-
-
Na vrchole Smrekovica.
 
-
-
Na vrchole Smrekovica.
 
-
-
Smerovník v sedle Smrekovica.
 
-
-
V sedle Smrekovica.
-
-
Pri smerovníku v časti Rázsochy.
-
-
Na modrej značke smerom do sedla Branisko.
-
-
Záver výstupu na Smrekovicu na motoreste Branisko pri dobrej fazuľovej polievke.
-
-
Záver výstupu na Smrekovicu na motoreste Branisko pri dobrej fazuľovej polievke.
-
-
Záver výstupu na Smrekovicu na motoreste Branisko pri dobrej fazuľovej polievke.
-
-
Záver výstupu na Smrekovicu na motoreste Branisko pri dobrej fazuľovej polievke.
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-