aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

16. Okolo Slovinok
                                Dňa 8.05.2014 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                     Okolo Slovinok.
 
 
Usporiadateľ :  Obecný úrad Slovinky
 
Trasa akcie : Slovinky – Poráčská dolina -– Suchinec –  Slovinská skala - Slovinky
 
Dĺžka trasy :  15 km         Prevýšenie : 540 m       Čas trasy podľa mapy:  4.30 hod
 
Členovia KST MŠK :   Papcún, Gengeľ, Neubeller
 
                                  
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125     Turistický atlas list č. 140
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname od obecného úradu, kde bolo otvorenie turistickej akcie. <<< Obec Slovinky leží vznikla ako
banícka osada na pôvodnom gelnickom chotári. V prvej písomnej zmienke, kráľovskej listine kráľa Ľudovíta z
roku 1368 sa prvýkrát spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“. Úryvok z dokumentu „Kráľovská listina kráľa
Ľudovíta I.“ z roku 1368, kde sa prvý krát spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“. V 14. storočí patrila obec
Richnavskému panstvu. V 15. storočí Zápoľskovcom. Po nich Thurzovcom, neskôr Csakyovcom až do zrušenia
poddanstva v roku 1848. Z roku 1460 pochádza dokument svedčiaci už o existencií dvoch obcí s názvom
„Zluwinkautraque“. Od roku 1550 sa v dokumentoch spomínajú Vyšné Slovinky – Zlowinka superior,
Felsewszlovinka a od roku 1555 aj Nižné Slovinky – Alsószlovinka. Obyvateľstvo Sloviniek tvorili väčšinou baníci,
uhliari a drevorubači. Čiastočne sa zaoberali aj roľníctvom a dobytkárstvom. V chotári Sloviniek sa v dávnej
minulosti ťažilo striebro a meď. V 18. storočí sa Slovinky preslávili aj oceliarskou hutou Sv. Mikuláš, ktorú vlastnili
ťažiari zo spolku „Hornouhorských ťažiarov.“ Pôvodným obyvateľstvom Sloviniek boli pravdepodobne Slováci.
V priebehu 16. storočia sa sem prisťahovalo veľké množstvo Rusínskeho obyvateľstva, ktoré so sebou prinieslo
aj ľudovú kultúru a zmenu náboženského charakteru oboch obcí, kedy sa ujal Grécko-katolícky východný obrad.
Kostol a fara v Slovinkách existovali už v 14. storočí.  >>> Je zamračené počasie s nízkou oblačnosťou, drobné
a husto prší. Od obecného úradu vľavo novopostaveným chodníkom okolo cintorína prichádzame do centra obce,
kde sa uskutoční pietna spomienka pri pamätníkoch  obetiam druhej svetovej vojny.  Od smerovníka sa pustíme
červenou  značkou smerom Poráčska dolina. Pred nami je vidieť ústie Poráčskej doliny. Vľavo sa nachádza
rozsiahla lúka s  lyžiarskym vlekom, pod ňou sa nachádza  pravoslávny kostol. Vpravo je vidieť vrchol Bielej skaly
začiatok hrebeňa Galmus. Prechádzame ulicou pomedzi domy, vpravo cez mostík až vyjdeme ku kaplnke.
Tu odbočuje vpravo žltá značka Vlašským chodníkom cez vrchol Bielej skaly smerom do Spišských Vlách. 
Postupujeme červenou značkou. Prechádzame dreveným mostíkom, vvvpravo sa nachádza južný svah Galmusa
zbrázdený malými dolinkami. Vľavo je vidieť vrchol Slovinskej skaly časť Matisovec. Vpravo sa nachádza stará
už nepoužívaná lesná škôlka. Prejdeme ďalším dreveným mostíkom až prídeme na otvorený priestor kde môžeme
vpravo pozorovať južné skalnaté svahy NPR Červené skaly, vľavo je severný svah Slovinskej skaly. Postupne
prídeme k chate Čierny Bocian. V minulosti chata bola otvorená pre verejnosť, obľúbené výletne miesto obyvateľov
Sloviniek a Krompách, na ohnisku bolo možné opiecť slaninku a zapiť ju dobrým pivom. Na lúke bola možnosť
si zašportovať. Teraz je v súkromných rukách a je zatvorená. Cesta pokračuje dolinou ktorá sa postupne zužuje,
až na niektorých miestach je miest len pre potok a cestu. Prichádzame k smerovníku Pod Suchincom, kde
odbočíme vľavo žltou značkou smerom sedlo Suchinec. Cesta je spočiatku široká a pohodlná, neskôr začína
stúpať strmšie, cesta sa zúžila, až prichádza do miest kde sa už nepoužíva a je preto ťažšie schodná, nakoniec
prechádza lúkou ktoru vychádzame do sedla Suchinec. Značka pokračuje cez Lacemberskú dolinu do sedla
Svinská jama. Zo Suchinca je už prvý pohľad na Poráč a Vysoký vrch. Zabočíme vľavo úzkou kamenistou neznačenou
cestou ktorá vedie západným svahom na prvú a najväčšiu lúku na vrcholovej planine Slovinskej skaly. Pri vychádzaní
na lúku vpravo sa nachádzajú pekné skalnaté zrázy. Na lúke zabočíme vpravo smerom na východ a držíme sa
južného svahu vrcholovej planiny. Prechádzame lúkou, po chvíli sa začnú striedať lúčnaté porasty s lieskovým
porastom, lúka je zvlnená ale stále stúpa k vrcholu Slovinskej skaly. Pod vrcholom je posledná rovná lúka. Z lúky
smerom na západ je pohľad na Bukovec a okolité kopce. Na konci lúky zabočíme vpravo lesom, po chvíli prídeme
na kamenistý svah vrcholu kde je postavený kríž. Zídeme trochu nižšie kde je pekná vyhliadková skala odkiaľ je výhľad
na Lacemberskú dolinu, náprotivný hrebeň až smerom na Bukovec. Vrátime sa naspäť ku krížu a na lúku. Pokračujeme
vpravo úzkym a strmým chodníkom dole východným svahom Slovinskej skaly. Prichádzame na širokú cestu ktorá
prichádza z Poračskej doliny, prekročíme ju , prejdeme vpravo lesom až prídeme na zelenú značku. Pokračujeme vľavo
zelenou značkou smerom   Slovinky.  Značka vedie lúkou a kopíruje kraj lesa.  Pred nami sa tiahne hrebeň  oddeľujúci
Lacemberskú dolinu od Hnileckej doliny s vrcholmi od Krompašského vrchu cez Ostrý vrch, Havraniu hlavu, Korban a
 sedlo Pod Bukovcom na Bukovec.  Prechádzame lúkami ktoré sa striedajú s porastom liesky na medziach ktoré
rozdeľujú lúky.  Chodník po čase vyjde na vrchol lúky na lyžiarskom svahu. Pred nami sa tiahne hrebeň Galmusa,
sprava začínajúci vrcholom Bielej skaly. Schádzame lyžiarskym svahom ponad pravoslávny kostol k smerovníku pri
cintoríne, kde pokračujeme vľavo červenou značkou k obecnému úradu kde je cieľ prechodu.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Vzdanie pocty obetiam druhej svetovej vojny z obce Slovinky.
-
-
Vzdanie pocty obetiam prvej svetovej vojny z obce Slovinky.
-
-
Vzdanie pocty predstaviteľmi cirkvy a účastníkov turistického pochodu.
-
-
Pri smerovníku Pod Suchincom v Poráčskej doline.
-
-
Prechod cez lávku v Poráčskej doline,
-
-
Pri smerovníku v sedle Suchinec.
-
-
Slovinská skala.
-
-
Malé banícke múzeum pri obecnom úrade Slovinky.
-
-
Účastníci prechodu Okolo Slovinok v kultúrnych priestoroch obecného úradu.
-
-
Drevený odznak prechodu Okolo Slovinok.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Slovinky /
                                   Fotogaléria - Krompachy / Slovinky - Slovinská hora - Poráč 
                                   Fotogaléria - Krompachy / Slovinky - Poráčska dolina - Poráč  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-