aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

30. Výstup na hrad Liptov
                              Dňa 30.08.2014 uskutočnili sme turistickú akciu.
 
                                               Výstup na hrad Liptov.
 
 
Usporiadateľ :  Vlastná
 
Trasa akcie : Bukovina – Sedlo pod Kráľovou – Hrad Liptov – Sedlo pod Kráľovou - Bukovina
 
Dĺžka trasy :  9 km         Prevýšenie : 410 m       Čas trasy podľa mapy:  2.30 hod
 
Správca web stránky – Šlacký, Šlacká
 
 
Turistická mapa CHOČSKÉ VRCHY – vodná nádrž Liptovská Mara  č.111 
 
Turistický atlas list č. 56,90
 
 
Popis trasy :  Trasu začíname na konci obce Bukovina červenou značkou smerom hrad Liptov.
<<<  Obec Bukovina sa vyvinula na území lesa pri potoku Sestrč, ktorý v roku 1297 daroval Ondrej III. Ladislavovi,
Noseovmu synovi. Patrila tunajším zemanom Bukovinským. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: silva
Nagbukovina (1297), Bokovina, Bokovina a. n. Stelistyge (1388), Bakonia a. n. Selihche,(1392), Bukovina (1506);
maďarsky Bukovina. V roku 1784 mala 17 domov a 88 obyvateľov, v roku 1828 mala 15 domov a 159 obyvateľov.
Zaoberali sa poľnohospodárstvom a pracovali v lesoch.
Jánošovce: Obec sa spomína v roku 1455 ako Janusshaza. Ďalšie staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli:
Janosfalwa (1519), Janossowice (1773), Jánossowce (1808); maďarsky Jánosháza. Patrila viacerým zemianskym
rodinám. V roku 1784 mala 9 domov a 56 obyvateľov, v roku 1828 mala 13 domov a 123 obyvateľov. Začiatkom
20. storočia bola zlúčená s obcou Bukovina.
Dušany: Osada sa spomína v roku 1735 ako Dussani, neskôr v roku 1808 ako Dussany (cum Bukovina). Patrila
Kubínyiovcom. V 18. storočí sa obyvatelia zaoberali hrnčiarstvom. V roku 1784 mala 11 domov a 68 obyvateľov,
všetko želiarov a 1 zemana, v roku 1828 mala 9 domov a 57 obyvateľov. V polovici 19. storočia splynula s obcou
Bukovina.
Podhradie: Obec je doložená z roku 1273 ako Varalia. Vyvinula sa ako podhradie Liptovského Starého hradu.
V 14. storočí splynula s obcou Bukovina.
Gergelovce: Osada pri potoku Sestrč sa spomína v roku 1299 ako pratum Georguis, v roku 1380 ako Gergefalva.
Zanikla v stredoveku. >>> Na konci obce Bukovina sa nachádza Roľnícka usadlosť z polovice 19. storočia.
<<< Je ojedinelou urbanizačnou jednotkou funkčného typu. Komplex tvorí zrubový štvorpriestorový dom / izba, pitvor,
dve komory s pivnicou, humno, maštaľ, kôlňa, samostatne stojaca sýpka a zrubová studňa. >>>  Je celkom pekné
počasie s vysokou oblačnosťou a dosť teplo. Postupujeme dolinou okolo potoka Sestrič ktorý priteká od obce Malatiná.
Vpravo sa rozprestierajú rozsiahle lúky smerom pod Pravnáč a ďalej nad obec Liptovská Anna. Lúky sú pekné,
spásane ovčími stádami. Po chvíli vľavo uvidíme Sielnickú horu, kde na vrchole ležia zrúcaniny hradu Liptov. Značka
odbočí vľavo z asfaltovej cesty a zabočí do plytkej dolinky ktorou vystúpime do sedla pod Kráľovou. Práve tu prebieha
ťažba dreva. Cesta je zničená lesnými mechanizmami, je po daždi a je tu množstvo blata. Postup je dosť náročný a
 musíme dávať aby sme neskončili v blate. Konečné vychádzame na lúku ktorou s dostaneme do sedla pod Kráľovou.
Tu značka pokračuje vpravo širšou pohodovou lesnou cestou. Po chvíli značka zabočí vpravo do lesa a po dosť
strmom výstupe prichádzame k rebríku ktorým sa dostaneme cez skalnú stenu na spodné nádvorie hradu.
<<<  Nazývaný aj hrad Liptov, Liptovský starý hrad, Veľký hrad liptovský, Sielnický hrad. Dal meno celému regiónu.
Za svoje meno vďačí pravdepodobne pôvodnému majiteľovi Ľubota - Ľubtov hrad, pomaďarčením sa zmenil Ľubtov,
neskôr na Liptov. Jeho ruiny dokladajú pôdorys a funkcie feudálneho sídla, ktoré bolo zničené a opustené v 15. st.
Hrad vznikol v druhej štvrtine 13. st. Prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1262. Pôvodne bol kráľovský a mal
chrániť hranice krajiny. Spočiatku tu sídlil zástupca zvolenského župana. Na začiatku 14. st. patril pravdepodobne
Matúšovi Čákovi, v rokoch 1313-1337 zvolenskému kráľovskému županovi, magistrovi Dončovi. Okolo roku 1340
sa Zvolenská župa rozpadla na menšie župy, ktoré mali svoje hrady ako administratívne centrá. Župným hradom
Liptova sa stal Liptovský hrad, ktorý sa od 1396 uvádza aj prívlastkom Veľký (Magnum catrum, Magnum castrum
Liptovience). Roku 1397 obsadili hrad vojská moravského markogrófa Prokopa a opolského kniežaťa Vladislava,
prívržencov českého kráľa Václava IV. V roku 1399 kráľ Žigmund vyzdvihuje zásluhy šlachticov pri obrane hradu
a odmeňuje ich donáciami na Liptove a v banskej oblasti. Tak získal 1406 Mikuláš Gara hrad a hodnosť liptovského
župana. Hrad v roku 1441 pravdepodobne obsadili husiti. Možno tak usudzovať z donácie kráľa 1440 a 1441 Ladislavovi
Rikolfimu zo Šarišskej Kamenice, kde bola podmienka, že nový majiteľ dá hrad opraviť. Rikolfiho v roku 1445 obvinili
zo zbojstva a uväznili. Roku 1447 ho kráľ omilostil s tým, že hrad, ktorý bol centrom lupežných výprav, zbúra. Listina
z 1453 uvádza už len pusté miesto. V nasledujúcom roku 1454 Ján Hunyady daroval Pongrácovcom majetky v Liptove.
Popri Likave a Liptovskom Hrádku aj Liptovský hrad s požiadavkou na jeho opravu. V roku 1459 kráľ Matej Korvín
daroval všetky tri liptovské hrady a Oravský hrad Petrovi Komorskému, ktorého vymenoval za liptovského a oravského
župana. Komorovský sa však pridal k odbojnej šľachte, sympatizujúcej s poľskými kráľmi. Matej Korvín, po uzavretí
spišskonovoveského mieru v roku 1474 s poľským kráľom Vladislavom Jagelovským, Komorovskému majetky odňal a
budovy i hradby Liptovského hradu dal zdemolovať až po základy. Vyše päťsto rokov zarastali základy hradu hustým
lesným porastom, iba terénny reliéf a zvyšok jediného múru označovali miesto, kde hrad stál. Z funkčného hľadiska
môžeme hrad rozdeliť na dve časti – horný a dolný hrad. Predpokladá sa aj tretia časť – predhradie s hospodárskou
zástavbou, doteraz sa ju nepodarilo archeologický doložiť. Tento predpoklad potvrdzuje aj fakt, že hrad
nemal priamy vozový vstup a prístup do hradu bol len pre peších a jazdcov. >>>  Prechádzame najnižšou časťou hradu,
cez malú skalnú rozsadlinu a rebríkom sa dostaneme na nádvorie dolného hradu. Sú tu viditeľné stopy po
archeologickom výskume. Na nádvorí sa nachádza informačná tabuľa hradu Liptov. Na nádvorie horného hradu
vystúpime sprava okolo hradného múra. Tú je najlepšie vidieť stopy po archeologickom výskume, zakonzervované
hradné múry, vyčistené priestory horného hradu. Na najvyššie položených miestach je vidieť zvyšky nádrže na vodu,
vo vrchnej miestnosti v rohu je vidieť zvyšky kozuba. Z najvyššieho miesta horného hradu si môžete dobré predstaviť
rozlohu hradu a rozmiestnenie miestnosti. Taktiež z najvyššieho miesta horného hradu je nádherný výhľad do okolia.
Východným smerom sa rozprestiera Liptovská kotlina s dominantou vodnou nádržou Liptovská Mara, v pozadí sa
tiahne hrebeň Nízkych tatier. Južným smerom sa rozprestiera Chočské podhorie s obcou Kalameny v pozadí sa tiahne
najzápadnejšia časť Nízkych Tatier. Juhozápadným smerom je vidieť Ružomberok v pozadí sa tiahne hrebeň Veľkej Fatry.
Západným smerom je vidieť najvyšší vrchol Chočských vrchov Veľký Choč. Severným smerom je vidieť obec Malatina
v pozadí je vidieť horizont Oravskej vrchoviny. Po chvíľke oddychu vrátime sa rovnakou trasou späť do Bukoviny.   
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Pred roľníckou usadlosťou v Bukovine.
 
-
-
Bukovina – Roľnícka usadlosť z polovice 19. storočia.
 
-
-
Vrchol Pravnáč pohľad z červenej značky od potoka Sestrč.
 
-
-
Sielnická hora na vrchole ktorej stojí Liptovský hrad  pohľad z červenej značky od potoka Sestrč.
 
-
-
Chočské podhorie s obcou Kalameny v pozadí vpravo sa tiahne hrebeň Veľkej Fatry.
 
-
-
Liptovská kotlina pohľad z hradu Liptov.
 
-
-
Informačná tabuľa hradu Liptov.
 
-
-
Vstupná brána do horného hradu pohľad z dolného hradu.
 
-
-
Vstupná brána do horného hradu pohľad z nádvoria horného hradu.
 
-
-
Nádvorie dolného hradu pohľad z horného hradu.
-
-
Zakonzervované hradné múry horného hradu.
 
-
-
Priestory horného hradu po archeologických vykopávkach, v rohu sú zachovalé zvyšky predpokladám že kozuba.
 
-
-
Vrchol Veľkého Choča pohľad z hradu Liptov.
 
-
-
Na nádvorí hradu Liptov.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Hrady a zámky / Liptov /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-