aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

41. Výstup na Minčol
                            Dňa 15.11.2014 uskutočnili sme turistickú akciu.
 
                                                 Výstup na Minčol.
 
 
Usporiadateľ :  Vlastná
 
Trasa akcie : Kamenica – Sedlo Ždiare – Minčol – Kyjov - Kamenica
 
Dĺžka trasy :  19 km         Prevýšenie : 660 m       Čas trasy podľa mapy:  6.00 hod
 
Účastníci akcie  :  Šlacký, Šlacka, Muller, Mullerová, Papcun             
 
 
Turistická mapa Čergov – č. 104   Turistický atlas list č. 67
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Kamenica žltou značkou smerom sedlo Ždiare. <<< Kamenica vznikla v blízkosti starej, strategicky
významnej kráľovskej cesty (via regia), ktorá spájala centrálne a východné Uhorsko (Potisie) cez Miškovec – Košice –
Prešov – Lipany – Starú Ľubovňu s Poľskom, predovšetkým s mestami Starý a Nový Sacz a za križovatkou pri Ľubotíne v
údolí rieky Popradu s Muszynou a Krynicou. Významná obchodná cesta, blízke susedstvo s Poľskom, posúvanie uhorskej
hranice stále viac na sever, hradné panstvo, to všetko sú reality, ktoré vytvorili bohatú históriu Kamenice. Obec vznikla v
polovici 13. storočia pod kráľovským poľovníckym hradom Kamenica, z ktorého sa dodnes zachovali len zvyšky. Prvá
zmienka je z roku 1248 po prvom tatárskom vpáde, ale listina sa podľa historikov považuje za falzum spred roku 1288.
Prvá hodnoverná písomná zmienka je z roku 1270, keď uhorský kráľ Štefan V., syn Bela IV., daroval územie za Červenickou
bránou, teda územie za zásekmi, ako aj roľnícke osady Kamenicu a Pusté Pole synom Detricha a ich spoločníkom synom
Mikuláša. Roku 1275 donáciu potvrdil aj kráľ Ladislav IV. a roku 1287 ju opätovne potvrdila jágerská kapitula. Hradný vrch
Kamenica, bralo vysoké 725 m n. m, bolo útočiskom pred Tatármi. V sedle za hradným vrchom je dodnes prameň pitnej vody,
čo malo veľký význam pre ukrývajúcich sa. Treba podotknúť, že prvá písomná zmienka neznamená začiatok existencie obce.
V 13. storočí sa uvádza ako Torkueley, Thorkw, Torkow. Zistilo sa tu slovanské pohrebisko z 10. -12. storočia, čo by iste
posunulo slovanské osídlenie Kamenice aspoň do 9. storočia. >>>  Je celkom pekné slnečné počasie aj keď trochu
chladnejšie. Spred kostola pokračujeme vpravo poza kostol až vychádzame z obce. Prechádzame popod nepatrné zvyšky
Kamenického hradu. <<<  Hrad Kamenica (Kamenický hrad) sa nachádza na severovýchod od obce Kamenica na
vápencovom brale, v nadmorskej výške 725 m. Hrad Kamenica bol postavený v roku 1248, pravdepodobne po vpáde Tatárov.
Nechal ho na kráľovské povolenie postaviť Ditrich Čiernik. Hrad bol postavený na pretiahnuté horskom chrbte, ktorý je delený
sedlom na 2 časti. Hrad Kamenica sa skladal z horného gotického hradu s vežou (donjon) a palácom na nádvorí. Mal dobre
vybudované obranné valy. Roku 1557 sem však pritiahlo dobre vyzbrojené cisárske vojsko, aby pokorilo neposlušnú majiteľku
hradu Annu Tárczay-Drugethovou. Vojsko hrad dobylo a zbúrali. Dodnes sa zachovali iba ruiny hradu. Zostali zvyšky
pozorovacej veže, múrov a zemného valu. >>>  Cez rozsiahle lúky prichádzame do obce Potoky, vedľa značky vľavo sa
nachádza pomník obetiam druhej svetovej vojny. V obci pokračujeme asfaltovou cestou hore dolinou. Prichádzame k ústiu
doliny Kalinovského potoka kde miestny turisti vyznačili miestne značenie ktoré slúži ako spojovacia značka zo žltej značky
na zelenú značku ktorá vedie Sokoliou dolinou a vychádza na Lazy na hlavnom hrebeni. Pokračujeme nenáročným výstupom
lesom do sedla Ždiare. V sedle začínajú prvé výhľady na severnú časť rozsiahleho pohoria Čergov. V sedle už začína fúkať
silnejší vietor.  Zo sedla Ždiare pokračujeme vľavo modrou značkou hlavným hrebeňom Čergova. Chodník vedie hustým
lesom miestami prerušovaným zarastenými polomami z ktorého sú minimálne výhľady. Prechádzame Hýrovou, cez Lazy kde
sú už dobré výhľady na severnú časť pohoria Čergov. Prichádzame na otvorený trávnatý hrebeň, ktorý vedie až na vrchol
Minčol. Na pred vrchole je postavený vysoký drevený kríž. Pomaličky hrebeňom vystupujeme na vrchol Minčola kde sa týči
betónový ihlan. Na vrchole už fúka chladnejší vietor. V dolinách a v diaľke  je opar. Preto z vrcholu je obmedzený výhľad len
na severnú časť rozsiahleho pohoria Čergov. V prípade pekného počasia Minčol predstavuje nádherný vrchol s kruhovým
výhľadom. Na východ sa tiahne rozsiahly hrebeň Čergova, s množstvom doliniek a bočných hrebeňov tiahnucimi sa rôznymi
smermi. Na juhu sa rozprestiera rozsiahle pohorie Bachurne. Na juhozápade sa rozprestierajú tajomné a nepoznané
Levočské vrchy. Na západe sa týči zubatý hrebeň Vysokých Tatier. Pokračujeme modrou značkou prudkým zostupom na
rozsiahle lúky nad Kyjovom. Odtiaľ máme pred sebou údolie okolo Plavča. Schádzame popod Lysú horu do obce.
<<< Obec Kyjov vznikla v 1. polovici 15. storočia na území panstva Kamenica. Koncom 16. storočia bola stredne veľkou
dedinou s výlučne poddanským obyvateľstvom, ktorého časť bola roľnícka a časť valaská slovenského a rusínskeho pôvodu.
Gréckokatolícky Kostol Narodenia Panny Márie bol postavený roku 1868 v barokovo-klasicistickom štýle. Je to jednoloďový
objekt s rovným uzáverom presbytéria a do štítového priečelia situovanou barokovou vežou. Vnútorné zariadenie pochádza
zo začiatku 20. storočia. >>>  V obci Kyjov pokračujeme od kostola poľnou neznačenou cestou smerom do Kamenici.
Po vyjdení z obce na mierny hrebeň, pred nami sa otvára Šarišské medzihorie. Vľavo sa tiahne hrebeň Čergova s najvyšším
vrcholom Minčol. Pred nami leží obec Kamenica s nepatrnými zvyškami hradu Kamenica. V Sokolej doline sa pred nami
týči pekná kolmá stena Sokolej skaly. Pokračujeme asfaltovou cestou do Sokolej doliny kde pokračujeme poľnou cestou
dole dolinou smerom do obce Kamenica. Dolinou prichádzame k rodinnej Farme Kamenica. Vedľa cesty je postavený
vybudovaný oddychový areál so sochou svätého Huberta. V priestoroch farmy za rybníkom je zriadená malá expozícia
poľnohospodárskych  strojov a náradia. Pri farme je postavený voltýžny parkúr kde práve jazdili na koňovi. Obcou zídeme
pred kostol kde ukončíme trasu.    
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
V obci Kamenica pred miestným kostolom.
-
-
Hrad Kamenica pohľad zo žltej značky.
-
-
Pamätník obetiam druhej svetovej vojny na žltej značke pri obci Potoky.
-
-
V sedle Ždiare.
-
-
Pohorie Čergov pohľad severovýchodným smerom zo sedla Ždiare.
-
-
Hlavný hrebeň Čergova smerom na MInčol.
-
-
Pri kríži na vrchole pred vrcholom Minčol  na  hlavnom hrebeni Čergova.
-
-
Vychádzame na vrchol Minčol.
-
-
Pri betónovom obelisku na vrchole Minčol.
-
-
Prírodný výtvor v pohorí Čergov.
-
-
Nádherná príroda nad obcou Kyjov.
-
-
Pôvodný kamenný sypanec / priestor na uskladnenie obilia / v obci Kyjov.
-
-
Pôvodné zrubové drevenice v obci Kyjov.
-
-
Sokolia skala nad zelenou značkou v Sokolej doline nad obcou Kamenica.
-
-
Pri drevenej soche Svätého Huberta pri farme Kamenica v obci Kamenica.
-
-
Malá expozícia poľnohospodárskych strojov a náradia na farme Kamenica.
-
-
Malé technické múzeum poľnohospodárskych strojov a náradia na farme Kamenica.
-
-
Veľmi pekný kostol v obci Kamenica.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Čergov  / Sedlo Ždiare - Minčol /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-