aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

9. Výstup na Minčol
                                  Dňa 8.03.2015 uskutočnili sme turistickú akciu.
 
                                                      Výstup na Minčol.
 
 
Usporiadateľ :  Vlastná
 
Trasa akcie : Kamenica – Lazy – Minčol – Kyjov - Kamenica
 
Dĺžka trasy :  15,5 km         Prevýšenie : 660 m       Čas trasy podľa mapy:  5.00 hod
 
Účastníci akcie  :  Šlacký, Šlacka, Čupaj             
 
 
Turistická mapa Čergov – č. 104   Turistický atlas list č. 67
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Kamenica spred farmy Kamenica  zelenou značkou, Sokolov dolinou smerom hrebeň Čergova - Lazy.
<<< Kamenica vznikla v blízkosti starej, strategicky významnej kráľovskej cesty (via regia), ktorá spájala centrálne a
východné Uhorsko (Potisie) cez Miškovec – Košice – Prešov – Lipany – Starú Ľubovňu s Poľskom, predovšetkým s mestami
Starý a Nový Sacz a za križovatkou pri Ľubotíne v údolí rieky Popradu s Muszynou a Krynicou. Významná obchodná cesta,
blízke susedstvo s Poľskom, posúvanie uhorskej hranice stále viac na sever, hradné panstvo, to všetko sú reality, ktoré
vytvorili bohatú históriu Kamenice. Obec vznikla v polovici 13. storočia pod kráľovským poľovníckym hradom Kamenica,
z ktorého sa dodnes zachovali len zvyšky. Prvá zmienka je z roku 1248 po prvom tatárskom vpáde, ale listina sa podľa
historikov považuje za falzum spred roku 1288. Prvá hodnoverná písomná zmienka je z roku 1270, keď uhorský
kráľ Štefan V., syn Bela IV., daroval územie za Červenickou bránou, teda územie za zásekmi, ako aj roľnícke osady
Kamenicu a Pusté Pole synom Detricha a ich spoločníkom synom Mikuláša. Roku 1275 donáciu potvrdil aj kráľ Ladislav IV.
a roku 1287 ju opätovne potvrdila jágerská kapitula. Hradný vrch Kamenica, bralo vysoké 725 m n. m, bolo útočiskom pred
Tatármi. V sedle za hradným vrchom je dodnes prameň pitnej vody, čo malo veľký význam pre ukrývajúcich sa. Treba
podotknúť, že prvá písomná zmienka neznamená začiatok existencie obce. V 13. storočí sa uvádza ako Torkueley, Thorkw,
Torkow. Zistilo sa tu slovanské pohrebisko z 10. -12. storočia, čo by iste posunulo slovanské osídlenie Kamenice aspoň
do 9. storočia. >>>  Je nádherné slnečné počasie, obloha bez mrakov, v doline sa teplota pohybuje okolo nuly. Sneh je
zamrznutý a postupuje sa hore dolinou celkom dobre. V miestach kde svieti slnko doliny je sneh mäkší. Profil doliny je
nenáročne stúpajúci. Prichádzame k chate pod Minčolom. Svah je na vicerých miestach osvetlený, sneh zmäkol a k tomu
prirátame dosť strmý svah, výstup začína biť veľmi náročný. Vystupujeme na hrebeň Čergova v časti Lazy. Odtiaľ už začínajú
vďaka nádhernému počasiu výhľady do ďaleka a najmä na severnú časť pohoria Čergov. Trávnatý hrebeň je pokrytý hrubou
vrstvou snehu, ktorý je osvetlený a mäkší. Pod snehom sú ukryté kríčky borievky a miestami sa prepadávame do hlbokého
snehu. Na pred vrchole je postavený vysoký drevený kríž. Pomaličky hrebeňom vystupujeme na vrchol Minčola kde sa týči
betónový ihlan. Na vrchole pofukuje miernejší  vietor. Z vrcholu je pekný kruhový výhľad do okolia. Východným smerom sa
tiahne hrebeň Čergova na ktorého konci sa vypína vrchol Lysá. Vľavo sa rozprestierajú severné svahy Čergova s
množstvom doliniek a bočných hrebeňov tiahnucimi sa rôznymi smermi. Severozápadným smerom je vidieť Poľské vrchy
okolo mesta Krynica. Západným smerom vpravo sa rozprestiera Ľubovnianská vrchovina, vľavo je vidieť hrebeň
Vysokých Tatier. Juhozápadným smerom sa rozprestierajú Levočské vrchy. Južným smerom je vidieť pohorie Branisko.
Pokračujeme modrou značkou prudkým zostupom na rozsiahle lúky nad Kyjovom. Odtiaľ máme pred sebou údolie okolo
Plavča. Schádzame popod Lysú horu do obce.  <<< Obec Kyjov vznikla v 1. polovici 15. storočia na území panstva
Kamenica. Koncom 16. storočia bola stredne veľkou dedinou s výlučne poddanským obyvateľstvom, ktorého časť bola
roľnícka a časť valaská slovenského a rusínskeho pôvodu. Gréckokatolícky Kostol Narodenia Panny Márie bol postavený
roku 1868 v barokovo-klasicistickom štýle. Je to jednoloďový objekt s rovným uzáverom presbytéria a do štítového priečelia
situovanou barokovou vežou. Vnútorné zariadenie pochádza zo začiatku 20. storočia. >>>  V obci Kyjov pokračujeme od
kostola poľnou neznačenou cestou smerom do Kamenici. Po vyjdení z obce na mierny hrebeň, pred nami sa otvára
Šarišské medzihorie. Vľavo sa tiahne hrebeň Čergova s najvyšším vrcholom Minčol. Pred nami leží obec Kamenica s
 nepatrnými zvyškami hradu Kamenica. V Sokolej doline sa pred nami týči pekná kolmá stena Sokolej skaly. Pokračujeme
asfaltovou cestou do Sokolej doliny kde pokračujeme poľnou cestou dole dolinou smerom do obce Kamenica. Dolinou
prichádzame k rodinnej Farme Kamenica. Vedľa cesty je postavený vybudovaný oddychový areál so sochou
svätého Huberta. V priestoroch farmy za rybníkom je zriadená malá expozícia poľnohospodárskych  strojov a náradia.
Pri farme je postavený voltýžny parkúr. Tu ukončíme trasu.  
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Farma Kamenica. 
-
-
V ústi Sokolej doliny v pozadí sa vypína Sokolia skala.
-
-
Nádherná kužeľovitá Sokolia skala pohľad zo Sokolej doliny. 
-
-
Na hrebeni Čergova v časti Lazy.
-
-
Vrchol Minčol pohľad z časti Lazy.
-
-
Hlavný hrebeň Čergova tiahnuci sa východným smerom vpravo sa vypína vrchol Lysá pohľad z časti Lazy.
-
-
Dole sa nachádza Šarišské medziholie, Levočské vrchy v pozadí sa tiahne hrebeň Vysokých Tatier pohľad
z pred vrcholu Minčola.
-
-
Pred vrchol s vysokým dreveným krížom pohľad od vrcholu Minčol.
-
-
Vrchol Minčol s betónovým obeliskom.
-
-
Na vrchole Minčol.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Čergov  / Sedlo Ždiare - Minčol /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-