aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

17. Nízke Tatry - výstup na Rovnú hoľu
                               Dňa 29.05.2015 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                              Výstup na Rovnú hoľu.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Vyšná Boca - Bocianské sedlo - Rovná hoľa - Chopec - Vyšná Boca.
 
Dĺžka trasy :  14,5 km         Prevýšenie :  770 m       Čas trasy podľa mapy:  4.45 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Muller, Mullerová, Papcún, Čupaj,Čupajová, 
 
                                   Kunová, Kokoruďová, Olšavský, Olšavská
 
Nečlenovia KST MŠK :  4 účastníci
 
 
Turistická mapa NÍZKE TATRY – Kráľova hoľa č.123                        Turistický atlas list č. 132
 
Popis trasy :   Trasu začíname žltou značkou z parkoviska pred kostolom v centre obce Vyšná Boca. <<<  Malá, pôvodne
banícka obec na konci Bocianskej doliny pod Čertovicou a Rovnou hoľou. Leží v ochrannom pásme NAPANT - u a je
výborným východiskom na túry do Ďumbierskych a Kráľovohorských Tatier. Obec sa vyčlenila v polovici 19. storočia z
bývalých obcí Kráľovská a Svätojánska Boca. Dovtedy bola administratívnou súčasťou Nižnej Boce. V minulosti sa v jej
chotári dolovalo železo, zlato a antimón, neskôr sa obyvateľstvo zaoberalo poľnohospodárstvom, prácou v lesoch a chovom
dobytka. Banícku minulosť pripomína reťazová zástavba v údolí s veľkými baníckymi domami s pavlačami, ktoré sa dnes
menia sa rekreačné chaty. V obci je klasicistický kostol z roku 1785 postavený ako tolerančný na mieste staršieho chrámu.
Oáza kľudu a ticha s vynikajúcimi možnosťami rekreačnej, vysokohorskej turistiky a cykloturistiky. V zime sú možnosti
zjazdového aj bežeckého lyžovania. Snehovú záruku garantuje umelé zasnežovanie s osvetlením a možnosťou večerného
lyžovania. >>>  Je pekné slnečné počasie a dosť teplo. Miesto po žltej značky sa pustíme hore ulicou okolo klasicistického
kostola z roku 1785. Okolo cesty sa nachádza viacero pôvodných domov, mnohé z nich sú opravené a využívané ako
chalupy. Vychádzame na hlavnú cestu ktorou vedie žltá značka až na zákrut  do ústia Starobocianskej doliny, kde odbočíme
vpravo do doliny. Ústie doliny má mierne stúpajúci profil. Už od ústia doliny bočné svahy sú na viacerých miestach holé po
veterných polomoch. Na niektorých miestach z holých svahov vystupujú skalné steny a samostatné skaly. Dno začína
strmšie stúpať, okolo sa začína ukazovať rozsiahlejší porast borievky. Krátkym ale strmým lúčnatým svahom vystupujeme
do Bocianského sedla. V sedle je malý prístrešok v ktorom sa dá ukryť v prípade zlého počasia. Západným smerom sa
tiahne dolina Štiavnica, kde nad jej záverom je postavená chata M. R. Štefánika. Vpravo sa vypína masív Ďumbiera. Vľavo
sa tiahne hlavný hrebeň Nízkych Tatier s časťou Panská hoľa a Králička. Severovýchodným smerom sa tiahne hrebeň
smerom na vrchol Rovná hoľa. Po chvíli oddychu pokračujeme zelenou značkou smerom vrchol Rovná hoľa. Prechádzame
trávnatým svahom pokrytým trsmi kríkov borievky. Chodník vedie bočným svahom hrebeňa pomedzi suché konáre
kosodreviny po požiari kosodreviny. Opúšťame kosodrevinu a južným svahom vystupujeme na vrchol Rovná hoľa pomedzi
veľké plochy kosodreviny. Vystúpime na holý vrchol Rovná hoľa, rozložitý mohutný masív medzi Jánskou a Bocianskou
dolinou. Hoci svojou výškou 1723 m n. m. nepatrí medzi najvyššie vrcholy Nízkych Tatier, svojou polohou poskytuje jedinečný
kruhový výhľad. Západným smerom sa vypína masív Ďumbiera v pozadí za ním sa tiahne hlavný hrebeň Nízkych Tatier
smerom na Chopok. Vpravo sa vypína skalnatý masív Krakovej holi za ním je vidieť vrchol Sina. Severným smerom sa
ukazuje nádherný skalnatý svah vrcholu Ohnište za ním v pozadí sa ukazuje začiatok hrebeňa Západných Tatier.
Severovýchodným smerom pod nami sa ukazuje Bocianská dolina za ňou sa tiahne Liptovská kotlina za ňou v pozadí sa
ukazuje hrebeň Západných a Vysokých Tatier. Východným smerom je vidieť bočný hrebeň ktorý vybieha zo Zadnej holi
severným smerom na vrchol Veľký Bok v pozadí sa vypína vrchol Kráľovej holi. Z juhovýchodu sa tiahne hlavný hrebeň
Nízkych Tatier smerom na západ cez Rovienky, Králičky k chate M. R. Štefánika. Je pekné slnečné počasie s vysokou
oblačnosťou. Oddychujeme na vrchole a nechce sa nám ísť dole, je tu nádherne. Dole schádzame žltou značkou smerom
Nižná Boca. Prechádzame lúčnatým svahom, po čase sme zistili že sme zišli zo značky. Je tu dosť zlé značenie. Rozhodli
sme sa pokračovať ďalej na vrchol Chopec, tu pokračujeme vpravo dole lesom až schádzame k lyžiarskemu svahu. Pred
nami leží obec Vyšná Boca. Od lyžiarskeho svahu pokračujeme vpravo lesnou cestou ktorou schádzame do
Starobocianskej doliny. Zostup je dosť náročný z dôvodu veľmi poškodenej cesty výmoľom. Prichádzame na žltú značku
ktorou sa vrátime do obce Vyšná Boca.        
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Spoločná fotografia na parkovisku pred kostolom v obci Vyšná Boca. 
-
-
Ulica v hornej časti obce Vyšná Boca.
-
-
V ústi Starobocianskej doliny.
-
-
Starobocianska dolina.
-
-
Starobocianska dolina pohľad spod Bocianskeho sedla.
-
-
Ďumbier pohľad z Bocianskeho sedla.
-
-
V Bocianskom sedle.
-
-
Na vrchole Rovná hoľa v pozadí sa nachádza vrchol Ďumbier.
-
-
Vrchol Ďumbier v pozadí sa nachádza hlavný hrebeň Nízkych Tatier pohľad z vrcholu Rovná hoľa.
-
-
Nádherné južné skalné steny vrcholu Ohnište pohľad z vrcholu Rovná hoľa.
-
-
Bočný hrebeň ktorý vybieha z vrcholu Zadná hoľa z hlavného hrebeňa Nízkych Tatier severným smerom na vrchol
Veľký bok pohľad v pozadí sa nachádza vrchol Kráľova hoľa pohľad z vrcholu Rovná hoľa.
-
-
Na vrcholu Rovná hoľa.
-
-
Bočný hrebeň ktorý vybieha z vrcholu Zadná hoľa z hlavného hrebeňa Nízkych Tatier severným smerom na vrchol
Veľký bok pohľad v pozadí sa nachádza vrchol Kráľova hoľa pohľad spod vrcholu Rovná hoľa.
-
-
Schádzame dole časťou Kompík.
-
-
Obec Vyšná Boca pohľad od vratnej stanici lyžiarskeho vleku.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria trás – Nízke Tatry / Vyšná Boca – Rovná hoľa  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-