aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

33. Prehliadka ľadového domu
                             Dňa 21.12.2015 uskutočnili sme turistickú akciu.
 
                                    Prehliadka Tatranského ľadového domu.
 
 
Usporiadateľ :  Vlastná
 
Trasa akcie : Starý Smokovec – Hrebienok – Obrovský vodopád – Skalnaté pleso – Tatranská Lomnica
 
Dĺžka trasy :  16 km         Prevýšenie : 740 m       Čas trasy podľa mapy:  5.00 hod
 
Účastníci akcie - správca web stránky : Šlacký, Šlacká
 
 
Turistická mapa VYSOKÉ TATRY č.113             Turistický atlas list č.  61, 62
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v Starom Smokovci zelenou značkou. <<< Najstaršia tatranská turisticko-rekreačná osada na úbočí
Slavkovského štítu, dôležité východisko do centrálnej časti Vysokých Tatier. Roku 1793 vyrástla v blízkosti prameňov
horáreň a poľovnícka chata majiteľa okolitých lesov Štefana Csákyho. R.1797 mala už osada - prvá svojho druhu vo
Vysokých Tatrách - funkciu letoviska. Prvý rozvoj nastal nastal v polovici 19. storočia za nájomcu Juraja Rainera
(1800 až 1872), ktorý Starý Smokovec sprístupnil aj širším spoločenským vrstvám. Vtedy vyrástli prvé väčšie hotely
a reštaurácie i vodoliečebné zariadenie so stálym lekárskym dozorom. Ďalší rast osady bol podmienený výstavbou
košicko-bohumínskej železnice (1871) a snahou úspešne konkurovať novým strediskám, ktoré vtedy rýchle jedno po
druhom vyrastali na južnom úbočí Vysokých Tatier. Ako dominanta Smokovca vyrástol 1904 Grandhotel podľa projektov
budapeštianskeho architekta Guida Hoepfnera, ktorý bol pôvodne monoblokom, neskôr bol trojnásobne rozšírený. >>>
 Je hustá hmla a dosť chladno. V Starom Smokovci nie je sneh. Spočiatku sledujeme koľajnicovú dráhu pozemnej lanovky
smerom na Hrebienok asfaltovou cestou. Hmla začína pomaly rednúť až nakoniec vychádzame z mliečneho mora ktoré sa
rozprestiera v Podtatranskej kotline. Nad hrebeňom Vysokých Tatier je nádherné slnečné počasie s modrou oblohou bez
jediného mraku. Vianočné Tatry sú bez snehu, len vrcholy končiarov sú pokryté slabou vrstvou snehu. Po chvíli vojdeme
do lesa striedajúc asfaltovú cestu s chodníkom lesom prídeme na bývalé lyžiarske svahy na Hrebienku. Ľadový dom je už
otvorený a prázdny. V pokoji si pozrieme nádherný výtvor slovenských sochárov. Ľad je ešte nový a dobre zachovali,
sochy sú priesvitné, kvety zamrznuté v ľade dotvárajú nádhernú kulisu ľadovej baziliky.  <<< Hrebienok (1285 m) je veľmi
dôležité turistické a lyžiarske centrum nad Starým Smokovcom, na juhovýchodnom úpätí Slavkovského štítu.
Od polovice 19. storočia kúpeľní hostia zo Starého Smokovca radi vyhľadávali toto obľúbené miesto. Prv ako vznikli budovy
na vlastnom Hrebienku, stáli už na jeho severovýchodnom úbočí na mieste Bilíkovej chaty tzv. Studenopotocké kúpele.
Popri dávnom turistickom chodníku vznikla r. 1894 vozovka s tvrdým podkladom (neskôr autocesta) a r. 1908 pozemná
lanovka. Od roku 1930 vyrastali pri hoteli lyžiarske cvičné lúky a zjazdovky. Roku 1956 postavili na slalomovej lúke zo
Slavkovskej vyhliadky 750 m dlhý vlek a r. 1968 rozhodcovské veže. >>>  Z Hrebienka pokračujeme Tatranskou magistrálou
červenou značkou smerom na Skalnaté pleso. Pred nami sa rozprestiera masív Lomnického štítu. Prechádzame okolo
Bilíkovej chaty. <<< Na mieste dnešnej Bilíkovej chaty stála od roku 1875 jednoduchá Ruženina chata. Roku 1884 k nej
pribudol o čosi väčší turistický hotel, ktorý však neskôr spolu s chatou vyhorel. Roku 1893 postavili na ich mieste dva
hotely majitelia Spišskosobotskej lesnej spoločnosti. Hotely tvorili malú osadu nazývanú Studenopotocké kúpele. Tieto
hotely však roku 1927 tiež vyhoreli. Na ich mieste bola 22. decembra 1934 otvorená Guhrova chata, ktorá bola
roku 1936 ešte stavebne rozšírená. Po 2. svetovej vojne bola k chate pristavaná turistická ubytovňa a v roku 1946 bola
premenovaná na Bilíkovu chatu na počesť lyžiara a pretekára Pavla Bilíka (1916 – 1944), ktorého Nemci ako účastníka
SNP zajali pri Starom Smokovci a 7. septembra 1944 v Kežmarku popravili. >>> Pokračujeme chodníkom lesom. Po
veterných polomoch je nádherný výhľad do Hornádskej kotliny. Dnes je zakrytá hmlou. Z chodníka je pekný výhľad na
Lomnický štít. Sneh na chodníku je zamrznutý a na viacerých miestach je ľad, z dôvodu bezpečného postupu si obujeme
turistické mačky.  Prechádzame ponad Rainerovú chatu ktorú je teraz vidieť aj z chodníka. Chodník sa zatáča smerom
k Lomnickej vyhliadke. Prichádzame k Obrovskému vodopádu ktorý leží v nadmorskej výške 1330 m s výškou 20 m.
Vodopád je bez ľadu, len vpravo na skalnej stene je vidieť niekoľko malých cencúľov. Postupujeme chodníkom, sneh
na chodníku so stúpajúcou výškou je mäkší a postupuje sa dobre. Postupujeme chodníkom popod Lomnický hrb k
 Lomnickej vyhliadke. Vychádzame na Lomnickú vyhliadku odkiaľ je  pohľad na vrchol Slavkovského štítu, nádherný
výhľad na Malú Studenú dolinu. Z Lomnickej vyhliadky je taktiež nádherný pohľad do Hornádskej kotliny s dominantou
Popradom v pozadí hrebeň Nízkych Tatier, dnes je však všetko zakryté hustou hmlou. Prechádzame najexponovanejšou
časťou trasy prechod východnou stranou Lomníckeho hrbu. Na chodníku je slabá vrstva snehu, je dobre viditeľný keďže
vystupuje zo svahu z dôvodu malého množstva snehu a dobre sa postupuje. Zasnežený svah je prerušovaný pásmi
kosodreviny a samostatne rastúcimi kríkmi kosodreviny. Nádherné slnečné počasie umožňuje výhľady do okolia.
Prechádzame lyžiarskou traťou ponad Skalnatú chatu až prichádzame k reštaurácii na Skalnatom plese.  <<< Skalnaté pleso
je morénové pleso v Tatrách na Slovensku v najnižšom kare Skalnatej doliny. Má rozlohu 1,23 ha, hĺbku 2 m a nachádza sa
v nadmorskej výške 1 754 m n. m. Pri plese je Stanica Skalnaté pleso lanovky Tatranská Lomnica–Lomnický štít (údolná
stanica lanovky na Lomnický štít, vrcholová stanica kabínkovej lanovky, ktorá premáva z Tatranskej Lomnice na
Skalnaté pleso s medzistanicou Štart a kabínovej lanovky, ktorá je mimo prevádzku), sedačková lanovka do
V suchom období je bez vody, pretože pri stavbe lanovky narušili nepriepustnosť jeho dna. >>> Na Skalnatom plese je
pekné slnečné počasie, nefúka vietor. Oddychujeme, vyhrievame sa na slniečku. Aj keď sa sedí dobre musíme pokračovať
ďalej. Ďalej pokračujeme zelenou značkou smerom do Tatranskej Lomnici. Prechádzame okolo Skalnatej chaty.
<<< Skalnatá chata (1751 m) sa nachádza na prahu Skalnatej doliny a bola predtým kamennou chatou.  Prví návštevníci
Skalnatej doliny nocovali pod previsnutým balvanom, tzv. Ohniskom, poniže Skalnatého plesa. Jeho zatarasením r. 1841 a
omurovaním r. 1877 vznikol primitívny prístrešok a ďalšími úpravami r. 1914 betónová chatka, ktorú turisti volali kavernou.
Po rôznych prístavbách dostala Skalnatá chata terajšiu podobu. Chata je otvorená celoročne. >>>  Značku vedie okolo
starého lyžiarskeho svahu a lesom. Postupujeme bokom lyžiarskeho svahu. Schádza sa dobre sneh je mäkký. Stará stanica
kabínovej lanovky Štart je opustená, stará lanovka je zrušená, stožiare sú demontované. Nad stanicou Štart je postavená
nová údolná stanica kabínkovej lanovky na Skalnaté pleso, vrcholová stanica sedačkovej lanovky z Tatranskej Lomnici.
Tu už vchádzame do hustej hmly ktorá sa drží v Podtatranskej kotline. V lyžiarskom stredisku Tatranská Lomnica sa veľa
vybudovalo, nové parkoviska. Lyžiarske stredisko veľmi zmodernizovalo a dosiahlo vysokú úroveň služieb. Schádzame do
Tatranskej Lomnici. <<< Významná turisticko-rekreačná obec pri ceste Slobody, východisko do centrálnej a východnej
časti Vysokých Tatier. Tatranskú Lomnicu založil r.1892 v chotári Veľkej Lomnice uhorský lesný erár ako prvé štátne
klimatické miesto vo Vysokých Tatrách. Ako prvé väčšie budovy vyrástli r.1893 terajší hotel Lomnica a r.1905 secesný
Grandhotel Praha. Časť stavebných parciel predal uhorský štát vplyvným záujemcom o výstavbu súkromných letohrádkov.
V medzivojnovom období sa tu objavili početné moderné penzióny. Najväčší z nich, hotel Morava, postavila Moravská
zemská poisťovňa v Brne. Atrakciou osady sa r.1940 stala visutá lanovka na Lomnický štít. >>>
-
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Kupola Tatranského ľadového domu na Hrebienku.
-
-
Hlavný portál baziliky v ľadovom dome vysoký až 6,5 metrov.
-
-
Kvety zamrznuté v ľade na začiatku pravej a ľavej strane ľadovej steny baziliky.
-
-
Ľavá stena baziliky so sochami anjela a barokovej postavy.
-
-
Kráľova hoľa pohľad od Tatranského ľadového domu.
-
-
Na Hrebienku v pozadí vľavo sa nachádza Prostredný hrebeň, vpravo Lomnický štít.
-
-
Koryto Studeného potoka so zvyškami lesa zničeného kôrovcom.
-
-
Obrovský vodopád na Studenom potoku.
-
-
Skalnaté pleso pripomína skôr jarnú pohodu ako vianočné Tatry.
-
-
Kráľova hoľa pohľad zo Skalnatého plesa s bielym morom v Podtatranskej kotline.
-
-
Lyžiarsky svah so stanicou Štart na úrovni hmly v Podtatranskej kotline, vľavo v pozadí sa tiahne
úzky pás Levočských vrchov.
-
-
Lyžiarsky svah smerom na Skalnaté pleso v pozadí s vrcholom Lomnického a Kežmarského štítu.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Vysoké Tatry / Hrebienok – Skalnaté pleso /
                                   Fotogaléria - Vysoké Tatry / Tatranská Lomnica – Skalnaté pleso /
                                   Fotogaléria - Vysoké Tatry  / Tatranský ľadový dom  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-