aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

32. Pietná spomienka pri chate Lajoška.
                               Dňa 7.11.2015 sa  uskutočnila  turistická akcia.
 
                                       Pietna spomienka pri chate Lajoška.
 
 
Usporiadateľ : RR KST Klub turistov mesta Košice
                                             
                       KT MEDICÍNA
 
                       TOM Krtko Košice
 
 
Trasa akcie      :  Košická Bela – Železný vrch – Chata Lajoška – Železný vrch – Košická Bela
 
Dĺžka trasy :  12,5 km         Prevýšenie : 530 m       Čas trasy podľa mapy: 5.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacká, Muller, Mullerová,  Vozárová, Papcun, Stanek, Čupaj, Kunová, Furajtár,  Kokoroďová
 
 
Turistická mapa VOLOVSKÉ VRCHY – Košice  č.136      Turistický atlas list č.  181, 182
 
Popis trasy :
Trasu začíname v Košickej Belej žltou značkou smerom na Železný vrch. <<Názov obce je doložený z roku 1297 ako
Flumen Bela. Obec bola administratívne začlenená pod Abovsko-turniansku župu; pred rokom 1960 pod okres Košice,
kraj Košice; po roku 1960 pod okres Košice-vidiek, kraj Východoslovenský. Vyvinutá obec sa spomína z roku 1397, potok
toho mena z roku 1297. Patrila panstvu Sokoľ, od roku 1429 mestu Košice. V roku 1491 ju vydrancovali poľské vojská.
V roku 1553 mala 5 port. V roku 1630 odviedla deviatok ¼ porty od gazdov a ½ porty od želiarov-baníkov. V polovici
17. storočia mala 20 gazdovských a 22 železiarskych rodín, v roku 1715 mala 14 domácností, v roku 1762 mala 64 rodín
a v roku 1828 mala 133 domov a 964 obyvateľov. Boli drevorubači, už pred rokom 1580 baníci. Do 19. storočia boli v
 chotári v prevádzke bane na meď. Za I. ČSR boli obyvatelia zamestnaní väčšinou v  lesnom hospodárstve, časť v Košiciach
a okolí. V obci boli stupy, valchy, píly a 3 mlyny. Pôdu obrábali súkromne hospodáriaci roľníci. Väčšina obyvateľstva
pracovala v Košiciach. Presťahovala sa sem časť obyvateľstva z Košických Hámrov a Ružína. >>>  Ráno je jasné počasie
s riedkou oblačnosťou, pomerne chladno. Z autobusovej zastávky ulicou vpravo cez hlavnú cestu ktorá obchádza obec,
okolo Kamenného potoka, na skládke odbočíme z cesty vľavo strmým stúpaním na Kamenný hrb. Prechádzame veľkou
lúkou ktorá je v tieni, keďže sa nachádzame na severnom svahu Železného vrchu. Zabočíme vpravo cez lesík až
prichádzame na Železný vrch. So stúpajúcou výškou je teplejšie. <<<  Železný vrch je rozložitý vrchol na chrbte, ktorý
vybieha z Prednej holice na sever nad dolinu potoka Belá. V minulosti bol trávnatý, dnes zarastá vysadeným
smrekovo-smrekovcovým lesom. Na vrchole je vybudovaný televízny vysielač. Od 8. do 19. júna 1919 sa v tejto oblasti
odohrali prudké boje. Na pamiatku týchto obetí bol vybudovaný za 1. ČSR na Železnom vrchu obelisk, ktorý bol v r. 2000 z
iniciatívy Českého spolku na Slovensku obnovený. >>>  Pokračujeme pekným mladým a hustým lesom. Po čase vojdeme
do starého lesa s mnohými polomami. Z niektorých miest je vľavo vidieť na lesy okolo Opátky. Prechádzame okolo kaplnky
na veľkú lúku ktorá leží pod a vpravo od chaty Lajošku. Pekná drevená a stará turistická chata romanticky učupená pod
lesom v nádhernej okolitej prírody.  <<<  V roku 1914 bola táto chata vybudovaná s pomocou Turistického kruhu košického
okolia a Košicko-abovsko-turnianskou skupinou uhorského karpatského spolku. Prízemný zrub s dvoma izbami, kuchyňou
a otvorenou verandou bol postavený podľa plánov a pod vedením inžiniera Andreja Schaffera. Počas prvej svetovej vojny
chatu viackrát poškodili a vykradli tak, že ju nebolo možné používať. V roku 1925 boli odstránené zvyšky chaty a na jej
mieste bol postavený nový zrub s kapacitou 24 miest. Ešte v roku 1926 sa stavba rozšírila o trojizbový poschodový trakt,
čím vzrástla kapacita na 60 miest. V roku 1934 bola chata rozšírená na kapacitu 100 miest. 2. novebra 1938 pripadla
chata podľa Viedenskej arbitráže Horthyovskému Maďarsku. Hranica sa tiahla bezprostredne popri chate. Počas druhej
svetovej vojny bola striedavo okupovaná partizánmi a fašistickými vojskami, no v decembri 1944 ju maďarskí vojaci
vyhodili do vzduchu. V roku 1948 sa začala stavba terajšej chaty. Bola dokončená o tri roky neskôr. >>>  Chata a lúka
okolo nej je osvetlená, je dosť teplo. V chate s celoročnou prevádzkou si dáme v útulnej jedálni občerstvenie a čapované
pivo. Klub rodinnej turistiky Košice KRTKO a turistický klub Víkend pripravili na dnes podujatie s názvom Pietna spomienka
na Lajoške. Akcia je otvorená pre všetkých milovníkov prírody cítiacich potrebu zapáliť sviečku a spomenúť na priateľov,
ktorí už chodia po nebeských chodníčkoch. Jednoduchý pietny akt sa uskutočnil za zvukov hudby a pásma veršov na
Prednom holisku pri kaplnke pod chatou Lajoška. V chate si dáme dobrú polievku, posedíme a po chvíli sa vrátime
do Košickej Belej.
-
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Pred obecným úradom v obci Košická Bela.    
-
-
Posedenie pri poľovníckom posede pod Železným vrchom.
-
-
Pri pamätníku na Železnom vrchu na počesť obetiam prudkých bojov ktoré sa tu odohrali.
-
-
Interiér kaplnky pod chatou Lajoška.
-
-
 
Kríž pri kaplnke.
-
-
Zahájenie pietnej spomienky pri kaplnke.
-
-
Účastníci pietnej spomienky pri chate Lajoška.
-
-
Účastníci pietnej spomienky na lúke pod chatou Lajoška.
-
-
Účastníci pietnej spomienky na lúke pod chatou Lajoška.
-
-
V reštauračnej časti chaty Lajoška.   
-
-
Posedenie na lúke pod chatou Lajoška.
-
-
Pri kaplnke pod chatou Lajoška.
-
-
Nádherný exemplár domorodého obyvateľa okolitých lesov - Vretenica severná alebo Vretenica obyčajná.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria –  Kojšovské vrchy / Košická Bela – Železný vrch –  Chata Lajoška  /
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-