aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

14. Vojkovská 25 - ka.
                                       Dňa 25.04.2015 uskutočnila sa turistická akcia.
                
                                                       Vojkovská 25 – ka.
 
 
Usporiadateľ :  KST Sľubica Vojkovce
 
Trasa akcie : Vojkovce – Sedlo Predky – Sľubica – Rajtopiky – Rudník – Sedlo Branisko –
 
                      Motorest Branisko – Sedlo Predky - Vojkovce
 
Dĺžka trasy :  25 km         Prevýšenie : 1000 m       Čas trasy podľa mapy:  7.00 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacky, Muller, Gengeľ, Olšavský, Olšavská       
                       
 
Turistická mapa VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125   
 
Turistický atlas list č. 100, 140
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Vojkovce zelenou značkou smerom sedlo Predky. <<<  Vojkovce patria najstarším spišským obciam
so slovanským osadením. Už koncom 13. Storočia sa v listinách uvádzajú ako dedina ( VILLA VOYK 1290. ) Neskoršie
pomenovanie má viac podôb napríklad Wykfoula, Woyk, Wojkenadorf, Wojkovce, Vojkócz, Vojkfalva. Spočiatku patrili rodu
Žehranských (Szigray) zo Źehry, od 16. storočia boli súčasťou hradného panstva Spiš. V 17. storočí ich majitelia
Spišského hradu Čákiovci zálohovali rodine Holló. V strede obce na malej vyvýšenine sa nachádza malý cintorín. Pôvodne
to bola okrajová časť obce. Miesto po malej kaplnke si obyvatelia zvolili pre stavbu nového chrámu.  Kostol svätého
Bartolomeja sa začal stavať v roku 1990, vysvätený bol v roku 1992. O dva roky potom architekt za toto dielo bol ocenený
prestížnou cenou Spolku architektov Slovenska a Fondu výtvarných umení – Cenou Dušana Jurkoviča. V kategórii
architektonickej tvorby získal cenu práve architekt Rybarčák za zrealizovanie diela „ Rímsko-katolícky kostol svätého
Bartolomeja vo Vojkovciach“ a to za výnimočné architektonické hodnoty. >>>  Pri kostole zabočíme vľavo po širokej ceste
smerom do doliny. Počasie je dosť slnečné s vysokou  oblačnosťou.  Postupujeme hore dolinkou. Za rampou značka odbočí
z cesty a pokračuje okolo potôčika hore dolinou, ale mi pokračujeme ako zvyčajne ďalej po ceste.  / Chodník ktorým vedie
značka v prípade zlého počasia je dosť nebezpečný, preto odporúčam neodbočiť z cesty a pokračovať stále po ceste, po
chvíli budeme križovať značku ktorá prichádza sprava, vyjdeme na skládku dreva kde už pokračujeme žltou značkou z
 Richnavy smerom na Sľubicu. / Prichádzame na lúku v sedle Predky. Vpravo na začiatku lúky na drevenej tabuli je napísaná
prosba lesa. Postoj, prečítaj si prosbu lesa a rešpektuj ju. Na lúke pokračujeme vľavo cestou do lesa. Vpravo začala
výstavba dreveného prístrešku. Pokračujeme cestou a po chvíli zabočíme vľavo do svahu. Pred nami je strmší výstup
úzkym chodníkom ktorý vedie rovno hore. Po zdolaní strminy prichádzame k polomu pred dlhou a úzkou lúkou pred vrcholom
Sľubice. Tu už začína fúkať studenší vietor. Pod vrcholom sa nachádza ďalší polom z tohto dôvodu je chodník preznačený
vľavo, obchádza vrchol a vychádza priamo k informačnej tabuli na vrchole.  Na vrchole už fúka silnejší studený vietor.
Z vrcholu Sľubice je nádherný výhľad do širokého okolia.  Vľavo sa začína Bielou skalou, začiatok hrebeňa Galmus nad
Krompachmi, ktorý sa tiahne až po Vranie vrchy. Za Galmusom sa tiahne hrebeň Volovských vrchov, pokračujú obrysy
Vraních vrchov, za nimi sa vypína Kráľová hoľa začiatok hrebeňa Nízkych Tatier. Horizont prechádza vpravo na siluetu
hrebeňa Západných Tatier, postupne zubatý hrebeň Vysokých Tatier končiaci hrebeňom Belianských Tatier. Pred nimi
tajomné a nepoznané Levočské vrchy, končiac na hrebeni Braniska  a to Smrekovicou a Patriou. Pred nami sa rozprestiera
Hornádska kotlina so svojím klenotom pod Sľubicou. Najväčšia travertínová kopa v strednej Európe Dreveník, najväčší
hrad v strednej Európe Spišský hrad a historická Spišská kapitula. Polom umožnil výhľad na Šarišskú stranu. V pozadí sa
nachádza typická silueta okolia Prešova. Vľavo je Lysá Stráž, Stráž, vpravo je Kapušiansky hradný kopec, pred nimi vľavo
silueta Šarišského hradného kopca. Z vrcholu pokračujeme vpravo cestou dolu lesom, po vyjdení z lesa je pred nami železný
Slovenský kríž Na skale za ním v prípade pekného počasia je vidieť vľavo Smrekovica, vpravo Patria. Po vyjdení z dolinky
na hrebeň a otočení sa je vidieť pred sebou Širockú brázdu, s obcou Víťaz a Ovčie nad nimi vpravo je vrchol Roháčky.
V pozadí typická silueta okolia Prešova. Vľavo je Lysá Stráž, Stráž, vpravo je Kapušiansky hradný kopec, pred nimi vľavo
silueta Šarišského hradného kopca. Pokračujeme značkou cez lúku až prichádzame na lesný polom. Odtiaľ sa nám naskytá
výhľad podobný ako zo Sľubice. Pred nami je hornádska kotlina so všetkými jej dominantami a pozadím. Lepší je však
pohľad na Dúbravu. Značka vedie krajom polomu, zabočí doprava cez les prichádza k Suchému hrbu, kde odbočí vpravo
dole strmším zostupom na cestu, pokračuje vľavo cestou ktorá východným a severným svahom obchádza Suchý hrb až
schádza do sedla Humenec. Tu už prestalo mrholiť, je vysoká vlhkosť vzduchu a je dosť teplo. Zo sedla Humence krátkym
trochu strmším výstupom zo sedla vystúpime na hrebeň Rajtopiky. Krátky ale o to krajší hrebeň tvorený vápencovým
podložím vystupujúcim na povrch. Je tvorený rôznymi kolmými stenami, menšími a väčšími vežičkami a rôznymi prírodnými
útvarmi. Hrebeň ukrýva veľmi pekný prírodný útvar – nádherné skalné okno. Pri skalnom okne nad chodníkom smerom na
Rudník sa nachádza krátka jaskynka. Postupne prechádzame chodníkom ktorý vedie západným svahom hrebeňa.
Na niektorých miestach odbočujú chodníčky na skalnaté steny odkiaľ je výhľad do Hornádskej kotliny. Najkrajší chodník
je na jar, keď južné svahy sú porastené vzácnymi teplomilnými rastlinami. Teraz z dôvodu krátkej a teplej zimy na hrebeni
Rajtopiky už poniklec odvitá. Schádzame do sedla a krátky strmým výstupom vystupujeme na Rudník. Vrchol Rudníka z
 južnej a východnej strany nie je porastený lesom umožňuje pohľad do doliny ktorou vedie cesta zo Širokého do sedla
Braniska. Prechádzame skalnatým vrcholom Rudníka, chodník vchádza do lesa a vedie hrebeňom po chvíli bočným
svahom až prídeme k vysielaču pod Rudníkom. Pokračujeme po ceste, chodník odbočí vľavo lesom vedie až na lúku
nad sedlom, po krátkom zostupe prídeme na hlavnú cestu v sedle Branisko / Chvalabohu /. Podľa ľudového podania
názov sedlo dostalo podľa výroku furmanov, ktorý keď došli do sedla si vydýchli  „ Chvalabohu sme hore “.  Zo sedla
pokračujeme vpravo modrou značkou po ceste smerom Široké. Táto značka v starších mapách nie je vyznačená.
V motoreste Branisko si oddýchneme, občerstvíme sa dobrou fazuľovou polievkou a po chvíli pokračujeme po ceste,
cez mostík zabočíme vpravo do doliny. Postupujeme hore dolinkou, popod Peklisko, vľavo cesta obchádza Brezovú,
prechádza Francovou dolinou  a stále sledujúc vrstevnice stúpa smerom do sedla Predky. V sedle fúka silnejší vietor.
Zo sedla Predky pokračujeme zelenou značkou smerom do Vojkoviec. / V prípade zlého počasia odporúčam pokračovať
žltou značkou po ceste až na skládku dreva kde opustíme značku a pokračujeme vpravo po ceste až do Vojkoviec /.
V obci ukončime trasu.
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Prezentácia účastníkov turistickej trasy na obecnom úrade Vojkovce
-
-
Stará dobrá značka autobusovej zastávky v sedle Predky pod vrcholom Sľubice. 
-
-
Lesný polom na turistickom chodníku pod vrcholom Sľubice.
-
-
Netradičný spôsob uloženia turistickej značky. Značka zavesená na konáriku brezy.
-
-
Na vrchole Sľubice v pozadí sa nachádza Hornádska kotlina s Levočskými vrchmi..
-
-
Dominanta Hornádskej kotliny Spišský hrad v pozadí sa ukazuje hrebeň Vysokých Tatier.
-
-
Na hrebeni Braniska v časti Rajtopiky s dominantou skalným oknom.
-
-
Na hrebeni Braniska v časti Rajtopiky s dominantou skalným oknom.
-
-
Dominanta hrebeňa Branisko – Poniklec alpinský.
-
-
V sedle Predky.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Krompachy - Predky /
                                   Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Sľubica  /
                                   Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Rajtopiky - Rudník - Sedlo Branisko /      
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-