aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

29. Zverovka - Baníkov - Smutné sedlo
                                       Dňa 3.10.2015 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                           Západné Tatry – Výstup na Baníkov a prechod Hrubou kopou.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Zverovka – Roháčská dolina – Spálená dolina – Baníkov – Zverovka
 
Dĺžka trasy :  15 km         Prevýšenie :   1153  m       Čas trasy podľa mapy :  7  hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacka, Mullerová, Čupajová, Olšavská, Kunová,
 
                                    Furajtár, Kokoruďová                                  
 
Trasa akcie : Zverovka – Roháčská dolina – Spálená dolina – Baníkov – Hrubá kopa – Tri kopy –
 
                      Ťatliakové pleso - Zverovka
 
Dĺžka trasy :  18 km         Prevýšenie :   1390  m       Čas trasy podľa mapy :  8  hod
 
Členovia KST MŠK :  Muller, Čupaj, Papcun,
             
 
Turistická mapa ZÁPADNÉ  TATRY - Roháče  č.112     Turistický atlas list.  58  
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname na Zverovke červenou značkou Roháčskou dolinou. <<<  Roháčská dolina - na severnej strane
Západných Tatier sú doliny usporiadané celkom inak ako na južnej. Z hlavného hrebeňa na sever vybieha niekoľko strmých
žľabov a doliniek, ktoré sú nižšie zjednotené do veľkej Roháčskej doliny. V minulosti modeloval dolinu jeden z najväčších
tatranských ľadovcov, dosahoval dĺžku 12 kilometrov a hrúbku vyše 200 metrov. Impozantne pôsobí tróg doliny
dlhý 9 kilometrov. Čelné morény ľadovca siahali až pod Zverovku, kde zahradili najnižšie položené tatranské pliesko Maras.
Usporiadanie bočných dolín v Roháčskej doline je výrazne asymetrické, podstatne viac ich je na strane hlavného hrebeňa
pohoria. Pod Tromi kopami, Baníkovom, Spálenou a ďalšími roháčskymi dominantami sa nachádzajú mohutné ľadovcové
kotly, oddelené od hlavnej doliny vysokými skalnými prahmi. Na stupňoch Spálenej doliny sa vytvoril Roháčsky vodopád
vysoký 23 metrov. Okolo neho prechádza náučný chodník stúpajúci k Roháčskym plesám. Dôležitou turistickou bázou
v Roháčskej doline je poľana Zverovka s rovnomennou chatou. Najprv v roku 1923 vznikla v Látanej doline útulňa
poskytujúca skromný nocľah 36 turistom. V roku 1928 postavila na poľane prvú turistickú chatu dolnokubínska organizácia
Klubu československých turistov. V decembri 1944 chata neprežila boje medzi partizánmi a nemeckými fašistami. Projekt
novej chaty Zverovka vznikol hneď po vojne, ale s jeho realizáciou sa neponáhľalo. Otvorili ju až v lete 1951. Jej súčasným
vlastníkom je Klub slovenských turistov v Dolnom Kubíne. >>>  Čaká nás 1 hodina chôdze po asfaltovej ceste na Adamcuľu.
Počasie je pekné, slnečné bez jediného mraku. Miestami pofukuje studenší vietor. Postupujeme Roháčskou dolinou, vpravo
je stále vidieť vrcholky končiarov. Pri smerovníku na Adamculi odbočíme vpravo žltou značkou smerom do Baníkovského sedla.
<<<  Spálená dolina - preteká ňou Spálený potok, ktorý v dolnej časti doliny vytvára Roháčsky vodopád. Jej dolnou časťou
vedie modro-značkovaný chodník z rázcestia Adamcuľa ku Roháčskym plesám a jej hornou časťou vedie zeleno značkovaný
chodník od Roháčskych plies do Baníkovského sedla. Spadajú do nej strmé severné steny Baníkova (2 178 m n. m.).  >>> 
Prechádzame Roháčským potokom a začíname stúpať strmším výstupom okolo Roháčskeho vodopádu. Niektorý si odskočia
pozrieť Roháčský vodopád. <<<  Roháčský vodopád - k vodopádu sa dostaneme zo Spálenej doliny ľavovostrannou
odbočkou z hlavného chodníka, dlhej cca 100 metrov, ktorá Vás zavedie asi po piatich minútach k ďalšej atrakcii na trase
náučného chodníka k Roháčskym vodopádom. Obklopení smrekovým lesom, stojíme nad strmým, skalnatým korytom
Spáleného potoka a pred nami sa črtá silueta Vyšného Roháčskeho vodopádu. V povedomí širokej turistickej verejnosti
sa Roháčske vodopády spájajú len s týmto jedným vodopádom. Vo väčšine turistických máp je uvádzaný iba on, samozrejme
pod názvom Roháčsky vodopád, teda v jednotnom čísle. Môžu za to zrejme skutočnosti, že je k nemu oveľa jednoduchší
prístup a súčasne svojou mohutnosťou je z dvojice výraznejší. Údaje o jeho výške sa rôznia a uvádzajú sa v
rozpätí 18-23 metrov, pričom častejšie frekventovaná je hodnota 23 metrov, čo ho radí z pohľadu výšky na prvé miesto
v celých Západných Tatrách. Je pomerne vodnatý, s priemerným prietokom vody 500-1200 litrov za sekundu. Jeho vodný
režim, podobne, ako pri väčšine našich vodopádov, ležiacich v horskom prostredí, má výrazne nevyrovnaný charakter,
v závislosti od ročných období. Vyšný Roháčsky vodopád má glaciálny pôvod, s čiastkovým prispením selektívnej vodnej
erózie. Prúd Spáleného potoka prepadáva cez hornú skalnú hranu koryta a následne padá na jeho dno, kde sa voda triešti
na veľkých grandioritových balvanoch. >>>   Ostatný pokračujú vo výstupe. Vystúpime k smerovníku Rázcestie pod
Predným Zeleným, kde ja upravená plošina so stolom kde sa dá oddýchnuť a občerstviť sa.  Z plošiny už začínajú nádherné
výhľady na okolité končiare. Pokračujeme žltou značkou ďalej. Postupujeme Spálenou dolinou do Baníkovskeho sedla.
Počasie je stále pekné slnečné, iba miestami pofukuje studenší vietor. Zo Spálenej doliny je taktiež nádherný výhľad do
okolia. Dno doliny je pokryté na viacerých miestach obrovskými kameňmi. Vychádzame do Banikovského sedla. V sedle
začína fúkať studený vietor. Začíname vystupovať západným hrebeňom na vrchol Baníkov. Značka miestami pokračuje
severným svahom Baníkova, v týchto miestach sa nachádza slabá námraza, je potrebné dávať pozor. Hrebeň je veľmi
členitý a kamenistý, výstup na niektorých miestach náročnejší. Vychádzame na vrchol Baníkova. <<<  Baníkov (poľ. Banówka)
je najvyšší vrch v hlavnom hrebeni Západných Tatier. Jeho vrchol dosahuje výšku 2 178 m n. m. Nachádza sa nad Žiarskou,
Roháčskou, Bobroveckou a Jalovskou dolinou. Budujú ho granitoidné horniny, ostré formy vznikli podťatím niváciou a tiež
činnosťou horských ľadovcov. Zo severnej strany zostupujú strmé svahy asi 350 m smerom do Spálenej doliny. V spodnej
časti svahov sú veľké sutinové polia. >>>  Fúka veľmi silný a studený vietor. Z vrcholu je nádherný výhľad do okolia.
Sverozápadným smerom pred nami sa tiahne hrebeň Roháčov. Prvý vrchol Pachoľa, pokračuje Spálená, hrebeň Skriniarky,
Salatín, Brestová v pozadí  je vidieť vrchol Pilsko, na ktorý sme vystúpili predchádzajúci deň. Vpravo je vidieť dominantu
Oravy - Babiu horu, pod ňou sa rozprestiera Oravská priehrada. Severný smerom pod nami je vidieť vrchol Osobitej. Vrcho
l opradený legendami o bájnom Jánošíkovom poklade. Východným smerom sa tiahne pokračovanie hrebeňa Roháčov cez
Hrubú kopu, Tri kopy, Smutné sedlo, Plačlivé, Ostrý Roháč, Volovec kde pokračuje vľavo na Rákoň, Lúčnu a Bobrovec.
Z Plačlivého vybieha bočný hrebeň Južným smerom cez Žiarské sedlo, Smrek na vrchol Baranec. Za ním sa tiahne ďalší
bočný hrebeň ktorý vybieha z hlavného hrebeň Západných Tatier južným smerom z Hrubého vrchu cez Jakubinu, hrebeň
Otrhancov až končí na rázcestí Jamníckej a Račkovej doliny. Za hrebeňom Otrhancov je vidieť kužeľ najvyššieho vrcholu
Západných Tatier – Bystrá. Vľavo vedľa Bystrej sa ukazuje dominanta Vysokých Tatier – Kriváň. Vľavo od neho sa
rozprestierajú Poľské Tatry. Pod nami juhovýchodným smerom sa ukazuje obrovský kotol Veľké Závraty. Veľmi strmé steny
Baníkova dali pravdepodobne podnet na pomenovanie. Keď sa pozeráte dole ozaj Vás chytá závrat. Z Baníkova vybieha
ďalší bočný hrebeň južným smerom cez Príslop, Jalovské sedlo, Ráztoku na Širokú. Západným smerom vľavo od vrcholu
Pachoľa sa ukazuje vrchol Sivého vrchu. Za ním sa rozprestiera Liptovská kotlina, na obzore sa tiahne južným smerom hrebň
Veľkej Fatry. Z dôvodu silného vetra sa vraciame tou istou trasou späť na Zverovku. Traja sa rozhodli pokračovač ďalej cez
Hrubú kopu, Tri kopy, Smutného sedla, Ťatliakové pleso, Zverovka.       
-
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
V ústi Roháčskej doliny pri informačnej tabuli Roháčov. 
-
-
Roháčská dolina časť Adamcuľa v ústi Spálenej doliny v pozadí sa nachádza hrebeň Roháčov.
-
-
Chvíľka oddychu na plošine pri smerovníku Rázcestie pod Predným Zeleným.
-
-
V strednej časti Spálenej doliny.
-
-
Vrchná časť Spálenej doliny, vľavo je vidieť Baníkovské sedlo, vpravo vrchol Pachoľa.
-
-
Chvíľka oddychu vo vrchnej časti Spálenej doliny.
-
-
Vpravo v strede sa nachádza najvyššie položené Roháčské pleso v pozadí sa tiahne hrebeň z vrcholu Rakoň
na Volovec pohľad zo záveru Spálenej doliny.
-
-
V Baníkovskom sedle.
-
-
Vrchol Baníkov.
-
-
Na vrchole Baníkov.
-
-
Hrebeň Roháčov, zľava Hrubá kopa, Tri kopy, Plačlivé, Ostrý Roháč, Volovec kde pokračuje vľavo na Rákoň, Lúčnu a 
Bobrovec. V strede tiahne bočný hrebeň ktorý vybieha z hlavného hrebeň Západných Tatier južným smerom z Hrubého vrchu
cez Jakubinu, hrebeň Otrhancov až končí na rázcestí Jamníckej a Račkovej doliny. Za hrebeňom Otrhancov je vidieť kužeľ
najvyššieho vrcholu Západných Tatier – Bystrá. Vľavo vedľa Bystrej sa ukazuje dominanta Vysokých Tatier – Kriváň. Vľavo
od neho sa rozprestierajú Poľské Tatry.
-
-
Na hrebeni Roháčov v pozadí sa nachádza Hrubá kopa.
-
-
Roháčský hrebeň vrchol Tri kopi.
-
-
V Smutnom sedle.
-
-
Spoločná večera v penzióne Prieves – Zuberec.
-
-

Spoločná večera v penzióne Prieves – Zuberec.
-
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Západné Tatry /  Roháčská dolina /
                                   Fotogaléria - Západné Tatry  /  Spálená dolina – Roháčsky vodopád  /
                                   Fotogaléria - Západné Tatry  /  Baníkov – Baníkovské sedlo  
 
-                                  
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-