aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

5. Jaklovce - Plejsy - Krompachy
                              Dňa 1.2.2015 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                           Prechod zimnými Plejsami.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Jaklovce – Dúbrava – Žakarovské lúky - Plejsy – Hotel Plejsy - Krompachy
 
Dĺžka trasy :   14,5  km         Prevýšenie :  600  m       Čas trasy podľa mapy:  5,30  hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Čupajová, Gengeľ, Olšavský, Olšavská, Neubeller
 
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125     Turistický atlas list č. 140, 141
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname na autobusovej zastávke v obci Jaklovce červenou značkou smerom Plejsy.  <<<  Prvá písomná zmienka o 
obci Jaklovce sa datuje do roku 1282, kedy sa nazývala Jekkelfalua. V ďalšom historickom vývoji sa jej názov menil
nasledovne: z roku 1773 je písomne doložený názov Jaklowcze. Po maďarsky sa obec úradne nazývala Jekelfalu, po
nemecky sa obec úradne nazývala Jekelsdorf. Po roku 1881 bola obec administratívne začlenená pod Spišskú župu; pred
rokom 1960 pod okres Gelnica, kraj Košice, po roku 1960 pod okres Spišská Nová Ves, kraj Východoslovenský. Obec
založil gelnický občan Jakul, ktorý dostal od Ladislava IV. les v gelnickom chotári. Patrila rodine Jekelfalussyovcov.
Obyvatelia boli baníkmi, ťažili tu železnú rudu. V roku 1787 mala 92 domov a 708 obyvateľov, v roku 1828 mala 134 domov
a 982 obyvateľov. V 19. storočí pracovali v poľnohospodárstve a v podnikoch na okolí.  >>>  Po včerajšom hustom
snežení sa vyjasnilo, je slnečné počasie s jemnou oblačnosťou, teplota sa pohybuje okolo -10 stupňov. Vpravo od
križovatky sa nachádza Jaklovský kaštieľ, dlhodobo nie je v prevádzke a pustne. Prechádzame obcou, za autobusovou
zastávkou zabočíme vpravo cez most ponad Hnilec, okolo poľnohospodárskeho družstva hore dolinkou. Pred nami sa
vypína vápencový lom Kurtova skala.  Za posledným domom pokračuje hore cestou a po chvíli zabočíme vľavo hore
lúkou smerom do lesa. Na lúke sa nachádza asi 20 cm snehu. Z luky začínajú prvé výhľady na kopce smerom nad
Veľkým Folkmarom. Vpravo sa nachádza Kurtová skala. Pôvodne holá vápencová skala, dnes hlboká jama po vyťaženom
vápenci ktorý sa páli vo vápenke Margecany. Stúpame lesom cestou popod Rúbaň na hrebeň. Snehu začína pribúdať,
zo stromov padá za golier sneh. Po príchode na hrebeň začína hrebeňová túra. Vpravo je výhľad na hrebeň Rohačky.
Prechádzame cez Dúbravu až prídeme na rozsiahle horské lúky nad Žakarovcami. Na lúkach hrúbka snehu sa pohybuje
okolo 40 cm. Z lúk je vidieť na Kojšovské vrchy s najvyšším vrcholom Kojšovskou hoľou. Prechádzame lúkou, cez malý
lesík až prichádzame na Plejsy - priehyba. Tu sa križujú všetky štyri pásové značky. Zelená značka do Krompách cez
Malé Plejsy, žltá značka do Žakaroviec, červená pokračuje smerom Slovinky, modrá do Krompách na ŽSR. Pokračujeme
vpravo žltou značkou k Horskému hotelu Hutník, celoročné otvorený s možnosťou občerstvenia. Na ceste je 50 cm snehu,
cesta je neprejdená, ťažšie sa postupuje čerstvým snehom.  Spred hotela je nádherný výhľad na Hornádsku kotlinu,
vľavo Biela skala začiatok hrebeňa Galmusu, vpravo Sľubica  a hrebeň Braniska. Pod nami sa nachádzajú lyžiarske
svahy strediska Plejsy. V hotely sa občerstvíme a pokračujeme žltou značkou smerom Krompachy. Schádzame po
ceste ktorá je odhrnutá, po chvíli zabočíme na lyžiarsky svah, ktorým schádzame dolu lyžiarskym svahom okolo hotela
Plejsy až schádzame do mesta Krompachy. <<< Prvý hodnoverný písomný doklad o existencií Krompách pochádza z
listiny kráľa Ladislava IV. z roku 1282. V tej dobe boli majetkom kráľovského Spišského hradu. Od začiatku 14. storočia
pribúdajú listinné doklady s údajmi o obchode s meďou, trhových právach, významných osobnostiach a ozbrojených
konfliktoch. Obdobia bez vojen boli vyplnené vnútornými majetkovými spormi, alebo povstaniami, ktoré vždy znamenali
prekážku pre rozvoj. Napriek tomu v 16. storočí bývalo v Krompachoch toľko šľachtických rodín, že vytvorili samostatný
administratívny celok. V tomto období tiež do mesta prichádzali bohatý kupci s rodina. V roku 1602 bola po dohode so
zemepán poddanská práca nahradená odvodmi. Odvtedy boli Krompachy považované za slobodné kráľovské mesto.
Roku 1670 do mesta vpadli Kuruci. Miestnymi zemepánmi sa v tom období stal rod Csákyovcov. V roku 1831 vypukli v
meste tri spišské sedliacke povstania, ktoré súviseli s epidémiou cholery. Po ich potlačení bolo popravených 12 osôb.
Začiatok priemyselného rozvoja nastal v roku 1841, kedy Ľudovít Trangus s ďalšími podnikateľmi založil modernú
železiareň a valcovňu. V roku 1848 sa zemepán A. V. Csáky vzdal svojich práv a nárokov voči mestu. >>>
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Vápencový lom Kurtová skala pohľad z červenej značky sponad obce Jaklovce.                                               
-
-
Z lúky nad obcou Jaklovce vchádzame do lesa.
-
-
Na červenej značke v časti Dúbrava.
-
-
Na červenej značke v časti Dúbrava.
-
-
Kopce okolo Folkmarskej skaly pohľad z červenej značky v časti Žakartovské lúky. 
-
-
Na červenej značke v časti Žakarovské lúky.
-
-
Žakarovská dolina pohľad z červenej značky v časti Žakarovské lúky.
-
-
Na červenej značke v časti Žakarovské lúky.
-
-
Na červenej značke v časti sedla Priehyba.
-
-
Sľubica pohľad od horského hotela Hutník.
-
-
Chvíľa oddychu v reštaurácii horského hotela Hutník.
-
-
Chvíľa oddychu v reštaurácii horského hotela Hutník.
-
-
Chvíľa oddychu v reštaurácii horského hotela Hutník.
-
-
Na lyžiarskom svahu Plejsy.
-
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Plejsy - Margecany /
                                  Fotogaléria - Krompachy / Krompachy - Plejsy  žltá  značka /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-