aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

1. Novoročný výstup na Volovec
                                   Dňa 3.01.2015 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                              Novoročný výstup na Skalisko.
 
 
Usporiadateľ :  KST Volovec Rožňava
 
Trasa akcie :  Henclová – Tichá dolina – Skalisko – sedlo Volovec - Henclová
 
Dĺžka trasy :     17,5 km         Prevýšenie :  750 m       Čas trasy podľa mapy :  5,30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Papcun,  Neubeller, Čupaj, Muller, Kokoruďová, Kunová
 
Nečlenovia KST MŠK :  1 účastník                               
 
 
Turistická mapa VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125         Turistický atlas list č. 178
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Henclová neznačenou cestou cez Tichú dolinu smerom na hrebeň Volovca. V obci sa nenachádza
žiadny sneh. Je mrazivé ale pekné slnečné počasie.  <<<  Štilbach vznikol v roku 1344 ako tretie banské mesto v hornom
údolí Hnilca. Podľa darovacej listiny z roku 1338 bolo celé územie Tichej Vody a jej okolie vyhlásené za slobodné banské
mesto. V okolitých horách patriacich k mestu sa ťažila hlavne meď. Meď bola vyvážaná pod názvom "Stillbacher" do Švédska,
Flandier (dnešného Belgicka) a Anglicka cez Poľsko (Gdaňsk). V roku 1435 bol v Štilbachu zriadený úrad banského majstra.
V rokoch 1489 - 1527 boli v prevádzke huty na spracovanie medenej rudy. Huty boli pravdepodobne aj na území časti Huta
ako hovorí jej názov. Časť Huta je spomínaná v roku 1548 ako súčasť Bebekovského panstva, bola pravdepodobne založená
Bebekom. Koncom roku 1556 bol Štilbach zničený a obyvateľstvo vyvraždené vojakmi Františka Bebeka pána Krásnej Hôrky,
čo spôsobilo odchod ľudí, ktorí sa zachránili v okolitých dedinách (Švedlár, Mníšek, Smolník) a zánik mestečka. Pozostatky
obetí našli pri stavbe kostola v rokoch 1888 - 1891. Časť Huta bola obývaná aj počas 17. storočia. Nové osídľovanie územia
Štilbachu sa začína v polovici 18. storočia. Po skončení povstaní a cholerových epidémií bolo územie osídľované predkami
súčasných obyvateľov dediny zväčša prisťahovalcami zo Zamaguria. Koncom 19. storočia začali ľudia masovo odchádzať za
prácou do Ameriky. Časť z nich sa vrátila a zarobené peniaze umožnili stavať prvé murované domy a v roku 1888 nový kostol.
V roku 1912 bola postavená úzkokoľajná železnica na sťahovanie dreva na parnú pílu do Vondišla (v súčasnosti Nálepkovo).
Po vzniku prvej Česko-slovenskej republiky sa obnovila ťažba medenej rudy, no pre nedostatok postupne zanikla.
V roku 1925 boli dediny Štilbach - Tichá Voda a Henclová spojené do jednej obce, ktorá dostala názov Henclová.
V roku 1960 bola Henclová elektrifikovaná ako posledná obec v Česko-Slovensku. V roku 1962 sa začalo s výstavbou
cesty do Nálepkova a prvý autobus prišiel do dediny v roku 1963. V súčasnosti sú pôvodné domy prestavované na
chalupy a obec sa zaľudňuje v lete, keď ju navštevujú rodáci a ich potomkovia.  >>> Na začiatku trasy vľavo nad cestou
v starej drevenici Krčma na rampe, štýlová krčma. Domy sú uložené okolo potoka Henclová  hore úzkou dolinou. Je tu
veľa dreveníc pravdepodobne opravené ako víkendové chalupy.  Vychádzame z obce a pokračujeme peknou dolinou s
 trávnatým porastom okolo potoka. Prechádzame hlbokou dolinou a skoro žiadnym lesom s množstvom polomov
vystupujem na hrebeň Volovca. Tu už začína súvislá vrstva snehu. V závere Tichej doliny je rozsiahly polom z ktorého
je výhľad smerom na Zlatý stôl, ktorý je tiež skoro zbavený lesa z dôvodu veterných polomov. Pokračujeme vľavo
červenou značkou smerom na Skalisko. Les na hrebeni smerom ku Skalisku je redší a na mnohých miestach otvorený a
 porastený trávou. Les je tu mladý, hustý a nízkeho vzrastu. Na hrebeni je sneh a stromy sú omrazené, spolu vytvárajú
zimnú atmosféru. Pred Skaliskom trávnaté porasty sú väčšie a porastené samostatné stojacími stromami a kríkmi.
Prichádzame na vrchol Skalisko. <<<  Volovec, vrch vo Volovských vrchoch, nachádzajúci sa v rožňavskom okrese
medzi mestom Rožňava a obcou Betliar. Jeho najvyšším bodom je skalné bralo Skalisko.(1 293, m n. m.), vrcholová
asi 10 metrová skupina brál na hôľnatom vrchole Volovca, s kruhovým výhľadom na hornatú časť východného
Slovenska. >>>  Naďalej pretrváva pekné slnečné počasie ale na vrchole fúka silný a studený vietor. Skalisko má
pomenovanie podľa svojej typickej črty a to  nádhernej skaly  ktorá vyčnieva z hrebeňa na vrcholu a poskytuje nádherný
výhľad na okolité Volovské vrchy. Severným smerom je vidieť Hnileckú dolinu s Bukovcom v pozadí sa tiahnu Levočské
vrchy, vľavo je vidieť hrebeň Vysokých Tatier. Východným smerom  sa tiahne hrebeň Volovských vrchov smerom
Kojšovská hoľa. Na juh sa pod nami tiahne Rožňavská kotlina s mestom Rožňava. Vľavo sa rozkladá náhorná plošina
Silická planina oddelená dolinou smerom Slavec od náhornej plošiny Plešivecká planina. Juhozápadným smerom je
vidieť obec Gemerská Poloma v pozadí sa ukazuje horizont Muránskej planiny. Západným smerom do sedla Volovec
sa ukazuje pekný trávnato – lesnatý hrebeň v pozadí sa vypína Kráľova hoľa. Na vrchole sa tu už nachádza množstvo
turistov, ktorý vystúpili na vrchol z obce Čučma ako účastníci novoročného výstupu na Volovec, ktorý organizujú turisti
z Rožňavy. Po vypočutí príhovoru pokračujeme naspäť červenou značkou smerom do sedla Volovec.  V sedle Volovec
zabočíme vpravo zelenou značkou smerom do Henclovej. Prechádzame lesom, ktorý je silne poškodený vetrom. Cesta
vedie bočným svahom až schádza do doliny. Nad obcou sa nachádzajú väčšie lúky, ktorými vchádzame do obce Henclová. -
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Postupujeme Tichou dolinou smerom do sedla Volovec.
-
-
Rozsiahly lesný polom v závere Tichej doliny.
-
-
Vrchol Zlatý stôl pohľad z lesného polomu v závere Tichej doliny.
-
-
Skalisko v hlavnom hrebeni Volovca.
-
-
Hrebene západnej časti Slovenského krasu pohľad spod Skaliska.
-
-
Účastníci novoročného výstupu na Skalisko.
-
-
Hrebeň smerom do sedla Volovec pohľad z vrcholu Skaliska.
-
-
Účastníci novoročného výstupu na Skalisko.
-
-
Účastníci novoročného výstupu na Skalisko.
-
-
Hrebene západnej časti Slovenského krasu pohľad spod Skaliska.
-
-
Na vrchole Skaliska.
-
-
Účastníci novoročného výstupu na Skalisko.
-
-
Účastníci novoročného výstupu na Skalisko.
-
-
Počas chvíľky oddychu na Skalisku museli sme sa schovať pred vetrom medzi Borovice.
-
-
Účastníci novoročného výstupu na Skalisko.
-
-
Účastníci novoročného výstupu na Skalisko.
-
-
Na hrebeni pod Skaliskom.
-
-
V obci Henclová.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Volovské – Kojšovské vrchy /  Nálepkovo - Henclová – Skalisko /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-