aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

23. Hajnačka hrad - Pohanský hrad
                              Dňa 29.07.2015 uskutočnili sme turistickú akciu.
 
                                   Výstup na hrad Hajnačka a Pohanský hrad.
 
 
Usporiadateľ :  Vlastná
 
Trasa akcie :  Obec Hajnačka – hrad Hajnačka – obec Hajnačka – vrchol Tilič – Pohanský hrad –
 
                       Vrchol Tilič – obec Hajnačka
                         
Dĺžka trasy :  10 km         Prevýšenie : 410 m       Čas trasy podľa mapy:  4.00 hod
 
Účastnici :  Šlacký, Šlacká,
 
       
Turistická mapa CEROVÁ VRCHOVINA - Lučenec  č.141       Turistický atlas list č. 325, 326
 
 
Popis trasy : Trasu začíname v obci spred obecného úradu. Počasie je pod mrakom s vyššou oblačnosťou a pomerne teplo.
<<< Obec Hajnačka - sa spomína od roku 1425 ako Danuskue, neskôr Kues (1255), Anyaskw (1344), Ayanaskewalya (1427-31), Haynachkeallya (1565), Hajnacžka (1773); maďarsky Ajnácskö. O hrade je prvá zmienka v r. 1245. Vznikol ako kráľovský na
mieste staršej pevnosti. Stal sa sídlom panstva, ku ktorému v polovici 15. storočia patrilo 15 obcí. V 16. a 17. storočí bol
významným bodom protitureckej obrannej línie. V roku 1545 ho na rok obsadili Turci a nakrátko aj koncom storočia. V 17. storočí
bol prestavaný, v 18. storočí spustol. Obec sa vyvinula z majera pod hradom. Mala roľnícko-pastiersky ráz. Patrila pôvodnému
hradnému panstvu Hajnáčka, v novoveku viacerým zemianskym rodinám. Za tureckej okupácie sa zmenila na samotu, potom sa
postupne zaľudňovala. V roku 1773 tu žilo len 13 želiarov a niekoľko panských remeselníkov. V r. 1828 mala obec už 84 domo
v a 375 obyvateľov. V 19. storočí tu vznikla väčšia tehelňa. Do roku 1945 sa obyvatelia zaoberali prevažne poľnohospodárstvom.
V rokoch 1938-1944 bola Hajnáčka pripojená k Maďarsku. Po oslobodení tu vybudovali závod Ipeľských tehelní. Taktiež tu
vznikol kameňolom a pekárenská výrobňa. JRD tu bolo založené v r. 1957. >>>  Pustíme sa vľavo do užšej ulice, po chvíli tabuľa
ukazuje smerom vľavo trávnatým chodníkom k hradu. Vychádzame na asfaltovú cestu, pokračujeme vľavo a sme pred peknou,
štýlovou , vyrezávanou drevenou bránou, ktorá označuje vstup na hrad. Pri bráne sa nachádza informačná tabuľa.
Prechádzame bránou a pokračujeme upravenou cestou smerom hrad. Prichádzame na plošinu pod hradom.
<<<  Hajnačka hrad - Za mongolského vpádu do Uhorska (1241-1242) vybudovali tu bývajúci jobagióni Beckovského hradu
opevnenie na kopci Darmskó. Pôvodne bol útočištným hradom. Neskôr, okolo polovice 15.storočia, hrad dobudovali. Napriek
tomu ho 1545 Turci dobyli a mali ho v rukách jeden rok. Koncom 16.storočia a v prvej tretine 17. storočia hrad ako významný
bod protitureckej obrannej línie znovu opevnili. Napriek tomu ho Turci 1645 znovu nakrátko obsadili, po ich odchode 1649 ho
znovu opevnili. Podľa správ z 18.storočia vieme, že už v 17. storočí ho obývali len sčasti. V roku 1703 vyhorel a už ho neobnovili.
Hradná skala tvorená vypreparovanou diatrémou ktorá vznikla počas finálnej fázy terciérneho vulkanizmu v Západných Karpatoch.
Na mnohých miestach skala tvorila časť hradieb i vnútornej architektúry, do nej bolo vysekané aj schodište. Na najvyššej časti
skaly bola pravdepodobne menšia palácová stavba, ktorú chránili dva pásy hradobného múru a podkovovitá bašta. >>>
Tu sa nachádza ďalšia informačná tabuľa, pred nami sa vypína hradná skala so zvyškom múru spodných hradných múrov.
Chodník ktorý vedie na hrad je spočiatku vyložený kameňom a zvyšok chodníka je vysekaný do skaly. Vychádzame na spodné
nádvorie odkiaľ je prístup k jedinej zachovalej miestnosti na hrade. Vpravo vystupujeme skalou na plochu hornej menšej
palácovej stavby. Po stavbe už nie sú žiadne stopy, iba v skale sú vysekané štvorcové otvory v ktorých boli pravdepodobne
zasadené drevené trámy strechy palácovej stavby. Z hradu je pekný výhľad na obec Hajnačka a do okolia. Tou istou cestou
sa vrátime do obce Hajnačka. Spred obedného úradu pokračujeme vpravo zelenou značkou smerom Pohanský hrad.
Prechádzame okolo pekne opraveného kostola, parku, opustíme hlavnú cestu a zabočíme ulicou do dolinky. Značka pokračuje
vľavo cez rozsiahle lúky až vychádzame na široký, nenápadný hrebeň porastený trávnatým porasto prerušovaný kríkmi černice,
kde už dozrievajú plody. Urobíme si černicové hody. Z hrebeňa je pekný výhľad do Petranskej kotliny a na obec Hajnačka s
 dominantou okolia hradu Hajnačka. Vchádzame do nízkeho listnatého lesa a po chvíľke vychádzame na vyhliadkový vrchol Tilič.
Z vrcholu je vidieť do Petranskej kotliny a na okolie obce Hajnačka. Po strmšom výstupe lesom prichádzame k smerovníku
Pohanský hrad, kde pokračujeme vľavo červenou značkou smerom Šiatorská Bukovinka. Po chvíli prichádzame ku skalnatému
východnému svahu náhornej plošiny smerom k vrcholu Pohanský hrad. Na plošine sa nachádzajú rozsiahlejšie lúky. Z červenej
značky odbočíme vľavo červenou vrcholovou značkou smerom na vrchol Pohanský hrad. Prechádzame južným svahom náhornej
plošiny až vychádzame na skalnatý vrchol Pohanský hrad.  <<< Pohanský hrad alebo i Pohanský vrch je tajomná lávová hora
neďaleko slovensko-maďarskej hranice, na ktorej sa nachádzajú zvyšky kamenného valu starých Keltov, pozostatky
slovanského hradiska, a tiež niekoľko nesprístupnených jaskýň, ktoré kedysi obývali naši pravekí predkovia. Lokalita bola pre
svoj význam vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. >>>  Skalnatý vrchol je zoskupenie väčšieho množstva veľkých skál,
ktoré poskytujú peknú vyhliadku južným smerom na Baštianskú kotlinu, vpravo na vrchol Obručná. Začíne svietiť aj slnko,
posedíme na vrchole, pokocháme sa výhľadom a späť sa vraciame tou istou trasou ako sme vyšli na vrchol.
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Centrum obce pred obecným úradom.
-
-
Pekná štýlová, drevená vyrezávaná brána pri začiatku výstupu na hrad Hajnačka.
-
-
Hradné skalnaté bralo, v strede je vidieť zvyšok spodného obranného múra.
-
-
 Plošina horného nádvoria hradu.
-
-
Obec Hajnačka s dominantou okolia, hradného brala z ruinami hradu Hajnačka pohľad zo zelenej značky smerom
na Pohanský hrad.
-
-
Na vrchole vyhliadkového vrcholu Tilič.
-
-
Obec Hajnačka s dominantou okolia, hradného brala z ruinami hradu Hajnačka pohľad z vrcholu Tilič.
-
-
Zoskupenie veľkých skál na vrchole Pohanský hrad.
-
-
Zoskupenie veľkých skál na vrchole Pohanský hrad.
-
-
Na vrchole Pohanský hrad.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Hrady a zámky  H  až  K  /  Hajnačka  /
                                   Fotogaléria – Veporské,Stolické  /  Hajnačka – Hajnačka hrad – Hajnačka –
                                   Pohanský hrad - Hajnačka  ­/                                                                                             
 
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-