aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

6. Zahurácka stopa
                                  Dňa 14.02.2015 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                         Zahurácka stopa.
 
 
Usporiadateľ :  Miestna akčná skupina   Sľubica
 
Trasa akcie : Olcnava – Kňazovka – Zbojský stôl – Hrebeň Galmusa – Neznačenou cestou smerom
 
                       Prostá – Druhé jazero – Sabinka – Kolinovce - Krompachy
 
Dĺžka trasy :  17.5 km         Prevýšenie : 490 m       Čas trasy podľa mapy:  5.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacky, Šlacka, Neubeller, Jenčík              
 
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125        Turistický atlas list č. 139, 140
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname od informačnej mapy Galmus na ŽSR, od smerovníka zelenou značkou smerom Za horou. <<<  Najstaršia
písomná zmienka o obci sa podľa Vlastivedného slovníka obcí na Slovensku i I.Chalupeckého zachovala z r. 1312.
Regestár listín a listov uvádza ako rok najstaršej písomnej zbierky 1317 a to v listine kráľa Karola Róberta z Anoju,
vydanej 12. novembra 1317. V tejto listine vystupuje obec pod názvom:"ALCZWNO, QUE VILLA ALBI DITRICI APPELATUR..."
teda "Olcnava, ktorá sa nazýva obcou Bieleho Ditricha..." Označenie "biely" pred menom ho malo odlíšiť od osôb s
rovnakým osobným menom, ide teda o zárodok priezviska. Pokiaľ ide o spomenutého Ditrich, ide zrejme o meno
zakladateľa obce, tzv. lokátora. Založenie obce iste súvisí s panstvom Richnavského hradu, pre ktorý Olcnava a okolité
obce vytvárali hospodárske zázemie. Po zániku Richnavského hradu sa Olcnava dostala do domény Spišského hradu.
Z vlastníkov obce možno spomenúť najmä Turzovcov v 16. a Čákiovcov od konca 17. storočia. >>>  Ráno je ešte hmla
a dosť čerstvo. Pri smerovníku v centre obce Olcnava zabočíme vpravo žltou značkou smerom na Zbojský stôl. Značka
vedie hore dolinou Raj, za poslednými domami zabočí vpravo na lúku okolo starej horárni vpravo do lesa a svahom sa
značka vracia smerom nad Olcnavu na rozsiahle lúky.  Je súvislá snehová prikrývka asi 10 cm.  Značka zabočí vľavo do
lesa a pokračuje lesom miestami hlbokými úvozmi a miestami peknými typickými hrebeňmi. Stúpajúc hore lesom nás čaká
milé oživenie výstupu v podobe malého skalného mestečka tvoreného vápencovými skalami. S pribudajúcou výškou vrstva
snehu čoraz hrubšia. Po chvíli krátkym strmým výstupom sa dostaneme na lúčnatý vrchol Kňazovky pokrytý snehom,
pekné oddychové miesto na trase. Kríž na vrchole postavili veriaci z Olcnavy. Zabočíme  vpravo až prídeme na severný
svah Kňazovky odkiaľ je výhľad do Hornádskej kotliny, Spišský hrad, Dreveník, hrebeň Braniska a tajomné a nepoznané
Levočské vrchy. Pokračujeme po žltej značke južným smerom / po chvíli môžete odbočiť vľavo kde je voľný svah a je pohľad
na hrebeň Galmusa a Branisko /. Hrúbka snehu je si 0,5 m, chodník je neprechodený, postupuje sa ťažko. Cez malé
sedielko až prídeme na hrebeň Galmusa k smerovníku na Zbojskom stole. Modrá značka pokračuje vľavo cestou po
hrebeni, tú už je viac snehu a pohyb je nároční.Cesta na hrebeni je neprechodená. Po chvíli  vpravo je vidieť Slovinskú skalu.
Prichádzame do plytkého sedla, kde odbočíme zo značky vľavo neznačenou cestou ktorou schádzame do Prostej na žltú
značku ktorou prídeme k druhému jazeru, zabočíme vpravo a pokračujeme zelenou značkou k chate Sabinka. <<<  Chata
Sabinka je chata, ktorá ponúka ubytovanie a stravovanie v príjemnom prostredí rekreačnej oblasti Zahura. V zimnom období
u nás máte možnosť využiť lyžiarsky vlek pre začiatočníkov, zamrznuté jazero, kde je možné korčuľovať sa. Zabezpečujeme
zjazdnosť bežkárskych tratí upravované snežným skútrom. Podľa záujmu Vás povozíme na snežnom skútri. V zime Vám
ponúkame kúpanie v kúpacej kadi. V blízkosti sa nachádza jedno z najvýznamnejších lyžiarskych stredísk Plejsy, ktoré
uspokojí každého lyžiara a krytá plaváreň v meste Krompachy. V letnom období u nás máte možnosť využiť širokú škálu
športového a relaxačného vyžitia, turistiky, cykloturistiky, či jazdy na vodnom bicykli. Priamo z Chaty Sabinka dovidíte na
detské ihrisko a tak máte svoje deti v bezpečí. Vaše deti môžu nakŕmiť naše ovečky alebo rybičky v jazierku. V blízkosti
chaty sa nachádza ihrisko i basketbalový kôš. Ponúkame možnosť zapožičania športových potrieb - volejbalovej siete,
volejbalovej lopty, futbalovej a basketbalovej lopty, soft tenisových rakiet, bedmintonu. >>>  V chate kde je cieľ trasy si
dáme výbornú kapustnicu, čapované pivo a popočúvame hudobnú skupinu ktorá hrá do tanca aj na počúvanie. Po chvíli
oddychu pokračujeme naspäť k smerovníku. Táto trasa je značená miestnym značením žlto - bielymi trojuholníkmi.
Od smerovníka pokračujeme rovno asfaltovou cestou ktorá prichádza zo Spišských Vlách na skládku dreva kde odbočíme
vpravo na lesnú cestu. Po čase cesta vyústi z lesa na lúky okolo železničnej trati.  Odtiaľ je pekný pohľad na časť
Spišských Vlach v pozadí vľavo hrebeň Vysokých Tatier, v strede sa čnie najväčšia travertínová kopa v strednej Európe,
vpravo najväčší hrad v strednej Európe Spišský hrad v pozadí tajomné a nepoznané Levočské vrchy. Značka sleduje
okraj lesa až k potôčiku kde značka prechádza popod železničnú trať, vpravo sa späť vráti k trati a pokračuje popod trať
okolo Hornádu / ktorý v týchto miestach oddeľuje hrebeň Braniska od hrebeňa Galmus / až k potôčiku. Opustime značku
a vľavo ulicou vojdeme do Kolinoviec.  <<< Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1312 ako Villa Colinii, neskôr
premenovaná na Kolendorf alebo Kolinfalva. V r. 1409 obec vtedy panujúci kráľ Žgmund, daroval fare Spišské Vlachy
ako základinu slúženia každodennej svätej omše ku cti sv. Jána Krstiteľa za kráľových rodičov. Vľavo na svahu postavený
okolo roku 1830 klasicistický kostol  sv. Jána Krstiteľa z Asisi. Išlo o stavbu sieňového typu s troma poľami pruskej klenby.
Oltár v klasicistickom štýle s obrazom sv. Františka z Asissi. Vpravo v strede novo postavený kostol. >>>   Pokračujeme
na hlavnú cestu kde sledujeme zelenú značku vpravo po ceste smerom do Krompách. Prejdene popod železničný podjazd.
Pri starej benzínovej pumpy vľavo za Hornádom pod svahom stojí budova prvej vodnej elektrárne na Slovensku
postavenej v roku 1889. Po chvíli vchádzame do Krompách, pokračujeme vpravo do centra kde ukončíme trasu.
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
Hornádska kotlina v pozadí sa tiahne hrebeň Vysokých Tatier pohľad z Kňazovky.
-
-
Hornádska kotlina v pozadí sa tiahnu Levočské vrchy pohľad z Kňazovky.  
-
-
Hornádska kotlina v pozadí sa tiahne hrebeň Braniska pohľad z Kňazovky.  
-
-
Vrchol Kňazovky.
-
-
Na modrej značke na hrebeni Galmus.
-
-
Interiér chaty Sabinka, hudobná skupina hrá do tanca aj na počúvanie.
-
-
Učastníci turistickej akcii v cieli v chate Sabinka.
-
-
Účastníci turistickej akcii v cieli v chate Sabinka.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Olcnava – Zbojský stôl /
                                  Fotogaléria - Krompachy / Krompachy - Galmus - Poráč  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-