aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

2. Výstup na Krompašské vrchy
                              Dňa 10.01.2015 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                    Výstup na Krompašské vrchy – Ostrý vrch.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Slovinky – Ostrý vrch – Tatarkov kríž – Chata Gaborka – Priehyba Plejsy – Lyžiarsky svah - Krompachy
 
Dĺžka trasy :  14,5 km         Prevýšenie : 640 m       Čas trasy podľa mapy:  6.30 hod
 
Členovia KST MŠK : Šlacký, Šlacká, Muller, Mullerová, Čupaj, Čupajová, Papcun, Gengeľ
 
Nečlenovia KST MŠK :  8 účastníci                               
                       
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125     Turistický atlas list č. 140
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname od kostola v centre obce Slovinky. <<<  Obec Slovinky leží vznikla ako banícka osada na pôvodnom
gelnickom chotári. V prvej písomnej zmienke, kráľovskej listine kráľa Ľudovíta z roku 1368 sa prvýkrát spomínajú
Slovinky ako „Villa Abakuk“. Úryvok z dokumentu „Kráľovská listina kráľa Ľudovíta I.“ z roku 1368, kde sa prvý krát
spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“ V 14. storočí patrila obec Richnavskému panstvu. V 15. storočí Zápoľskovcom.
Po nich Thurzovcom, neskôr Csakyovcom až do zrušenia poddanstva v roku 1848. Z roku 1460 pochádza
dokument svedčiaci už o existencií dvoch obcí s názvom „Zluwinkautraque“. Od roku 1550 sa v dokumentoch
spomínajú Vyšné Slovinky – Zlowinka superior, Felsewszlovinka a od roku 1555 aj Nižné Slovinky – Alsószlovinka.
Obyvateľstvo Sloviniek tvorili väčšinou baníci, uhliari a drevorubači. Čiastočne sa zaoberali aj roľníctvom a
dobytkárstvom. V chotári Sloviniek sa v dávnej minulosti ťažilo striebro a meď. V 18. storočí sa Slovinky preslávili
aj oceliarskou hutou Sv. Mikuláš, ktorú vlastnili ťažiari zo spolku „Hornouhorských ťažiarov.“ Kostol a fara v
Slovinkách existovali už v 14. storočí. Súčasný Grécko-katolícky kostol zasvätený „ Sv. Jurajovi“ bol postavený
na prelome 18. a 19. storočia. 30. júna v roku 1993 vyfáral z bane posledný vozík medenej rudy. Týmto sa skončila
slávna história dobývania rúd v Slovinkách. >>>  Počasie je zamračené s nízkou oblačnosťou, jemne mrholí a 
teplota sa pohybuje trochu nad nulou. V obci je asi 10 cm snehu. Spred kostola sa pustíme vpravo cestou cez
most, pri krčme Taranda zabočíme vľavo okolo transformátorovej stanici, lúkou smerom na Bohdanec. Prejdeme
okolo priekopy do lesa. Odtiaľ je pekný výhľad na Slovinskú skalu, Poráčsku dolinu, hrebeň Galmusa a Bielu skalu.
Postupujeme úzkym a hlbokým chodníkom , po chvíli vpravo sa nachádza lúka odkiaľ je výhľad na Slovinskú skalu.
Postupujeme lesnou cestou nenápadným hrebeňom stále strmším výstupom, vysokým a hustým lesom. Vzhľad
lesa sa zmenil. Sú tu novo opravené cesty, nové polomy. Prechádzame zelenú značku a zdolávame  najstrmší
výstup do sedla medzi Banským a Ostrým vrchom. Tu už je asi 20 cm vrstva snehu. Zabočíme vľavo a širokým
strmším hrebeňom vystúpime západnou stranou na vrchol Ostrého vrchu. Vyvrátene stromy a asi 30 cm snehu
sťažuje postup cez vrchol Ostrého vrchu. Vpravo sa nachádza vyhliadková skala odkiaľ je pohľad do Hnileckej
doliny a na Kojšovské vrchy. Prestalo pršať, zlepšila sa viditeľnosť. Po chvíli pokračujeme vpravo dolu lesom.
Povyvracané stromy, množstvo snehu sťažujú orientáciu, na lesný pás popod vysoké napätie vychádzame v
polovici svahu nad zelenou značkou. Lesnou cestu sa dostaneme na zelenú značku, vpravo k Tatárkovému krížu.
Tu už je menšia vrstva snehu. Prechádzala tadiaľ banská cesta, ktorá spájala huty v obci Slovinky s baňami v
Gelnici. Nachádza sa tu liaty železný banícky kríž, ktorý bol postavený na podnet správcu miestnych lesov
Jána Tatarku v roku 1820. Pokračujeme zelenou značkou smerom Plejsy. Značka odbočí z lesnej cesty vľavo,
pokračujeme však stále širokou cestou ďalej. Po strmšom zostupe pokračujeme vľavo širokou cestou ktorá nás
privedie ku Gáborovej chate. Tu si oddýchneme, tradične opečieme. Pred nami sa nachádza Turzovská dolina
v pozadí vpravo Kojšovská hoľa, vľavo Folkmarská skala. Nepoužívaná chata ktorá bola už v dezolátnom stave
je už zbúraná. Pokračujeme vpravo na modrou značkou ktorá prichádza z Gelnice, po chvíli odbočíme zo značky
vpravo neznačenou lesnou cestou až vychádzame na modrú značku a prichádzame do Priehyba Plejsy kde sa
stretávajú chodníky značené všetkými farbami. Pokračujeme vľavo  k Horskému hotelu Hutník. Pred nami ležia
lyžiarske svahy strediska Plejsy. Tradícia lyžovania na Plejsoch siaha do roku 1952. Areál sa rozprestiera na
severných svahoch Krompašského vrchu. Spred hotela je nádherný výhľad do Hornádskej kotliny v pozadí
hrebeň Vysokých Tatier. Vpravo Sľubica začiatok hrebeňa Branisko. Vpravo dole Bačov vrch. Schádzame dole
lyžiarskym svahom, cestou okolo záhradkárskej osady, zabočíme vpravo k penziónu Plejsy kde urobíme
záver trasy.       
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
V obci Slovinky pri autobusovej zastávke.
-
-
Na neznačenom chodníku smerom na Ostrý vrch v pozadí sa tiahne hrebeň Galmus.
-
-
Slovinská skala pohľad z chodníka smerom na Ostrý vrch.
-
-
Pod Ostrým vrchom.
-
-
Pre množstvo snehu prechod vrcholom Ostrého vrchu je náročný.
-
-
Kóta na vrchole Ostrého vrchu.
-
-
Vyhliadková skala na vrchole Ostrý vrch smerom na Hnileckú dolinu.
-
-
Vrchol Kojšovskej holi pohľad z vyhliadkovej skaly na Ostrom vrchu.
-
-
Na vyhliadkovej skale na vrchole Ostrého vrchu.
-
-
Na vyhliadkovej skale na vrchole Ostrého vrchu.
-
-
Schádzame z vrcholu Ostrého vrchu.
-
-
Na vyrúbanom lesnom páse popod vedenie vysokého napätia.
-
-
Tradičné opekanie pri už zbúranej Gáborovej chate.
-
-
Hrebeň Braniske s vrcholom Sľubica pohľad od horského hotela Hutník.
-
-
Čierna Hora pohľad od horského hotela Hutník.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Krompachy - Plejsy  zelená  značka /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-