aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

13. Výstup na Kráľovú hoľu.
                                      Dňa 11.04.2015 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                   Jarný výstup na Kráľovu hoľu.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Šumiac – Kráľova hoľa - Šumiac
 
Dĺžka trasy :  12 km         Prevýšenie : 910 m       Čas trasy podľa mapy:  5.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacky, Šlacka, Muller, Papcun, Olšavský, Olšavská, Kunová, Kokoruďová, Čupaj, Čupajová       
 
Nečlenovia KST MŠK : 4 účastníci                               
                       
 
Turistická mapa NÍZKE TATRY – Kráľova hoľa č.123       Turistický atlas list č. 135, 175
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Šumiac. <<< Veľká vrchárska obec  vo východnej časti Heľpianskeho podolia. Patrí k nej osada
Červená skala. Na juhozápad od obce sa tiahnu k Hronu zvažujúce polia so zaujímavým šumiackym krasom, s vrcholom
Dudlavá skala / 892 m n. m. / a rovnomernom jaskyňou. Obec vznikla v 15. storočí kolonizáciou na valaskom práve.
Najstaršie známe práva obce sú z roku 1573, patrila muránskemu panstvu a mala dedičného richtára. Pôvodný obyvatelia
boli Rusíni, v 17. storočí už úplne poslovenčení. V daňových registroch sa Šumiac objavuje okolo roku 1566, listinne je
doložená roku 1575. Obyvateľstvo sa zaoberalo chovom dobytka a oviec, spracúvaním dreva a predajom dosák.  V 17. storočí
tu bola píla a sklená huta. Obyvateľstvo sa zaoberalo chovom dobytka a oviec, spracúvaním dreva a predajom dosák.
V 17. storočí tu bola píla a sklená huta. >>> Z centra obce začíname modrou značkou smerom na vrchol Kráľovej holi.
Je nádherné slnečné počasie, obloha bez jediného mraku. Viacero starých drevených chalúp, niektoré sú opravené, niektoré
sú opustené s pôvodnou architektúrou. Trochu strmšie stúpanie hore lesom, po chvíľke  odbočíme z chodníka vpravo k
 drevenému krížu, okolie je upravené a je odtiaľ prvý výhľad na Šumiac v pozadí  rozsiahla Muránska planina. Pod krížom je
vytvorená pekná krížová cesta veriacich z obce Šumiac. Pokračujeme do Predného sedla odkiaľ už môžeme pozorovať
hrebeň Nízkych Tatier,  Veporské vrchy, Muránsku planinu. Chodník skoro v celej dĺžke je pokrytý starým snehom, ktorý na
viacerých miestach je ešte zamrznutý, na otvorených miestach je už roztopený. Prechádzame Vyšným sedlom v ktorom počas
druhej svetovej vojny prebiehali boje, svedkom toho bol vrak nemeckého obrneného transportéra ktorý ešte v roku 1980  bol
v sedle vedľa chodníka. Svahy nad hranicou lesa sú ešte pokryté skoro súvislou vrstvou snehu, len miestami je vidieť trávu
kde je už roztopený sneh. Zo sedla už môžeme pozorovať hrebeň Nízkych Tatier, televízny vysielač a vrchol Kráľovej holi.
Bočným hrebeňom pokrytým ešte prerušovaným snehom vystúpime na cestu pri budove vysielača, ktorá prichádzala z obce
Šumiac. <<< Mohutná rozložitá hoľa, najvyšší vrch východnej časti Nízkych Tatier, nazývanej podľa nej Kráľovohoľské Tatry.
Vrcholová plošina má predĺžený tvar v smere východ - západ. Na sever vysiela krátku rázsochu Záturňu, strmo  spadajúcu
do údolia Čierneho Váhu v Teplickej kotline. Na severovýchod sa tiahne dlhá rázsocha cez Úplaz na Prednú hoľu a ďalej až
na sedlo Popová, ktorým sa Nízke Tatry spájajú so Slovenským rajom. Na juhovýchod  odbočuje krátka rázsocha na
Kráľovu skalu k Telgártu. Z vrcholu je rozsiahly a veľmi pôsobivý výhľad. >>>  Tu už fúka dosť silný studený vietor. Šťastie
že malá miestnosť v budove vysielača určená pre verejnosť bola malo obsadená a po chvíli sme ju mali sami k dispozícii.
Občerstvili sme sa a po chvíli pokračujeme na vrchol k smerovníku,  odfotografujeme sa a začíname zostupovať modrou
značkou južným svahom späť do obce Šumiac. Slnko už dosť zohriala sneh ktorý sa dosť topil a bol mäkký.
-
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
V centre obce Šumiac. 
-
-
Pekne upravené centrum obce Šumiac.
-
-
Drevený kríž nad obcou Šumiac, súčasťou kríža je aj krížová cesta ktorá je vybudovaná pod krížom.
-
-
Vrchol Kráľovej holi pohľad spod Vyšného sedla.
-
-
Výstup južným svahom na vrchol Kráľovej holi.
-
-
Podtatranská kotlina s hrebeňom Vysokých Tatier pohľad z vrcholu Kráľovej holi.
-
-
Na vrchole Kráľovej holi.
-
-
Na vrchole Kráľovej holi.
-
-
Na vrchole Kráľovej holi.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria trás – Nízke Tatry / Šumiac – Kráľova hoľa  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-