aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

3. Zimný prechod Sľubicou.
                              Dňa 17.01.2015 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                           Zimný prechod Sľubicou.
 
 
Usporiadateľ :  KST Richnava
 
Trasa akcie : Sedlo Branisko – Rudník – Rajtopiky – Sľubica – Predky – Gavart - Richnava
 
Dĺžka trasy :  16.5 km         Prevýšenie : 820 m       Čas trasy podľa mapy:  5.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Čupaj, Papcun, Kunová, Kokoruďová, Nulasová
 
                       
Turistická mapa ŠARIŠSKÁ VRCHOVINA – Branisko č. 115    
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125  
 
Turistický atlas list č. 100, 101, 140, 141
 
 
Popis trasy :
Organizátor trasy zabezpečil dopravu účastníkov autobusom z Richnavy do sedla Branisko. <<< Pohorie Branisko tvorí
morfologicky výrazný horský chrbát smeru S-J o dĺžke asi 18 km. Na západe a severe hraničí s Levočskými vrchmi a
Spišskou kotlinou, na východe so Šarišskou vrchovinou. Na juhu je oddelený tokom Hornádu, Dolinského a Kluknavského
potoka od masívu Čiernej hory (Slovenského rudohoria).  Z geomorfologického hľadiska je pohorie súčasťou
Fatransko-tatranskej oblasti. Sedlo Chvalabohu v priesmyku Branisko rozdeľuje pohorie na dva podcelky. Severnejšia
a masívnejšia Smrekovica s najvyšším vrchom Smrekovica a južnejšia Sľubica s najvyšším vrchom Sľubica . >>>
Trasu začíname v sedle Branisko kde organizátor turistickej akcie privítal účastníkov zimného prechodu zelenou značkou
smerom Sľubica. Sedlo Branisko „ Chvalabohu “ podľa ľudovej legendy  názov sedlo dostalo podľa výroku furmanov,
ktorý keď došli do sedla si vydýchli a povedali si  „ Chvalabohu sme hore “.  Počasie je celkom pekné, vysoká oblačnosť
a teplota nad nulou. Sneh nie je zamrznutý ale nie je vodnatý. Z cesty vystúpime  na lúku so súkromnou chatou a
 pokračujeme chodníkom cez les, po chvíli asfaltovou cestou k vysielaču na hrebeni smerom na  Rudník. Od vysielača
chodník vedie bočným lesným svahom až vystúpime na skalnatý vrchol Rudníka. Chodník je dobre vychodený a
 postupuje sa dobre. Vrchol Rudníka z južnej a východnej strany nie je porastený lesom, umožňuje pohľad do doliny
ktorou vedie cesta zo Širokého do sedla Braniska. Na chodníku je mélo snehu a postup je dosť náročný, je potrebné
dávať pozor na šmyknutie. Schádzame do sedla a krátky strmým výstupom vystupujeme na začiatok hrebeňa Rajtpiky.
<<< NPR Rajtopiky je vyhlásená od roku 1982 na výmere 1 196 700 m2  na ochranu lesných a reliktných nelesných
xerotermných spoločenstiev na dolomitickom podklade v pohorí Branisko. Vrchol Rajtopiky dosahuje nadmorskou
výšku 1036 m a v jeho okolí vystupujú na povrch skalne formacie triasovych bridlíc, kremencov a dolomitov. Tie vytvárajú
na pomerne dlhom, vyše kilometrovom úseku zaujímavý, členitý, miestami exponovaný skalnatý hrebienok s viacerými
pozoruhodnými formami reliéfu. Z hrebeňa Rajtopikov padajú smerom ku obciam Dúbrava a Harakovce príkre svahy,
tzv. Harakovska strana, na ktorých sa vyskytujú viaceré vzácne druhy rastlín a živočíchov, ako aj povodne lesné
spoločenstva. Tieto strane boli spoločne so spomínaným hrebenom. >>>  Krátky ale o to krajší hrebeň tvorený
vápencovým podložím vystupujúcim na povrch. Je tvorený rôznymi kolmými stenami, menšími a  väčšími vežičkami a 
rôznymi prírodnými útvarmi. Hrebeň ukrýva veľmi pekný prírodný útvar – nádherné skalné okno 3 m vysoké. Pri skalnom
okne pod chodníkom smerom na Rudník sa nachádza krátka jaskynka. Postupne prechádzame chodníkom ktorý vedie
západným svahom hrebeňa, je dosť snehu a preto je potrebná vysoká opatrnosť pri prechádzaní chodníkom. Na niektorých
miestach odbočujú chodníčky na skalnatú stenu odkiaľ je výhľad do Hornádskej kotliny. Najkrajší chodník je na jar, keď
južné svahy sú porastené vzácnymi teplomilnými rastlinami. Krátkym trochu strmším zostupom schádza do sedla Humenec,
  pokračuje vľavo cestou ktorá východným a severným svahom obchádza Suchý hrb až vychádza strmým výstupom hore
lúkou k Suchému hrbu, kde odbočí vľavo lesom až vyjde na kraj polomu odkiaľ začínajú prvé výhľady na Hornádsku
kotlinu so všetkými jej dominantami a pozadím. Postupujeme krajom polomu až vystúpime na hrebeň smerom na Skalu.
Tu už začína fúkať silnejší studený vietor. Pred sebou máme Širockú brázdu, s obcou Víťaz a Ovčie nad nimi vpravo je
vrchol Roháčky najvyšší vrchol Čiernej hory. V pozadí typická silueta okolia Prešova. Vľavo je Lysá Stráž, Stráž, vpravo
je Kapušiansky hradný kopec, pred nimi vľavo silueta Šarišského hradného kopca. Vľavo sa nachádza železný
Slovenský kríž Na skale za ním vľavo Smrekovica, vpravo Patria. Značka pokračuje vpravo do sedielka aby vystúpila na
vrchol Sľubice. Aj keď na oblohe je rozsiahly tmavý mrak, viditeľnosť je pomerne dobrá. Za pekného počasia výhľad ktorý
sa nám naskytne stojí za tú námahu výstupu na Sľubicu. Vľavo začína Bielou skalou, začiatok hrebeňa Galmus nad
Krompachmi, ktorý sa tiahne až po Vranie vrchy. Za Galmusom sa tiahne hrebeň Volovských vrchov, pokračujú obrysy
Vraních vrchov, za nimi sa vypína Kráľová hoľa začiatok hrebeňa Nízkych Tatier. Horizont prechádza vpravo na siluetu
hrebeňa Západných Tatier, postupne zubatý hrebeň Vysokých Tatier končiaci hrebeňom Belianských Tatier. Pred nimi
tajomné a nepoznané Levočské vrchy, končiac na hrebeni Braniska  a to Smrekovicou a Patriou. Pred nami sa
rozprestiera Hornádska kotlina so svojím klenotom pod Sľubicou. Najväčšia travertínová kopa v strednej Európe Dreveník,
najväčší hrad v strednej Európe Spišský hrad a historická Spišská kapitula. Z vrcholu pokračujeme žltou značkou do
Richnavy. Schádzame z vrcholu dlhou a úzkou lúkou, a pred nami je strmý zostup úzkym chodníkom ktorý vedie rovno
dole smerom na Predky. Značka zabočí vpravo, vľavo na začiatku lúky na drevenej tabuli je napísaná prosba lesa.
Postoj, prečítaj si prosbu lesa a rešpektuj ju.  Z Predkov sa ukazuje trochu pohľad smerom na Plejsy. Lesnou cestou
vľavo  pokračujeme popod Košiare  až vyjdeme z lesa na rozsiahle lúky na Svibíku,  ktoré sa tiahnu vľavo až nad Hrišovce.
Z lúky vľavo je vidieť časť Hrišoviec v pozadí hrebeň Čiernej hory, vpravo je vidieť obec Kaľavu. Prechádzame
nenápadným vrcholkom Gavart a pred nami je vidieť Hornádsku dolinu smerom k Margecanom. Vpravo sa naskytujú
výhľady smerom Krompachy. Vľavo je lyžiarske stredisko Plejsy, mesto Krompachy, vpravo Biela skala. Prejdeme nízkym
lesíkom až vyjdeme na asfaltovú cestu smerom do Hrišoviec. Pokračujeme vpravo cestou do Richnavy. <<< Richnava sa
ako obec spomína v roku 1246. Meno je slovansko-germánske. Podľa Levočskej kroniky Gašpara Maina bol v Richnave
založený roku 1261 kláštor križovníkov svätého hrobu. Prvým známym majiteľom bol comes Eugen, syn Jána „de Rychnou”
v roku 1300. Zomrel asi v roku 1304 bez dediča. Ostala po ňom vdova a dve dcéry. Jeho majetky si rozdelili príbuzní zo
šľachtickej rodiny zo Žehry. V roku 1314 sa spomína kostol svätej Kataríny. Po bitke pri Rozhanovciach od roku 1336 sa
Richnava dostala do majetku Perínskych (Perényi) a v ich držbe zostala až do polovice 15. storočia. V obci vznikol strážny
hrad a obec sa stala strediskom hradného panstva, ktoré tvorili Richnava, Kluknava, Hrišovce, Olcnava, Kaľava, Folkmár,
Jaklovce, Žakarovce, Margecany, Slovinky, Krompachy. V roku 1442 sa vlastníkmi stali bratríci pod vedením kapitána
hradu Jána Talafúsa, až do roku 1460, kedy sa stala majetkom Zápoľských. Po nich dostali panstvo Thurzovci. Po roku 1543,
keď umiera Alexius Thurzo, sa v Richnave usadil Andrej Báthory, manžel Alexiovej najstaršej dcéry. Po vymretí Thurzovcov
Richnavské panstvo tiskal Ján Rottal a jeho brat. Po ich smrti získavajú majetky Csákyovci. >>> Prechádzame obcou hlavnou
cestou do hostinca na Rázcesti kde je cieľ prechodu a  podané je občerstvenie.
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Prezentácia Zimného prechodu Sľubice v Hostinci na rázcesti.
-
-
Sedlo Branisko, začiatok Zimného prechodu Sľubice.
-
-
Sedlo Branisko, začiatok Zimného prechodu Sľubice.
-
-
Pri betónovej veži so spojovou technikou pod vrcholom Rudník.
-
-
Na hrebeni smerom na vrchol Rajtopiky.
-
-
Veterný polom na hrebeni Rajtopiky.    
-
-
Pri skalnom okne na hrebeni Rajtopiky.
-
-
Pri novej informačnej tabuli v sedle Humenec.
-
-
Výstup zasneženou lúkou na Sľubicu.
-
-
Informačné tabule na vrchole Sľubica.
-
-
Na vrchole Sľubica.
-
-
Na vrchole Sľubica.
-
-
V sedle Predky nás čakalo malé občerstvenie. Organizátor pripravil chlieb natretý dobrou domácou masťou,
posypaný narezanou cibuľou.
-
-
V sedle Predky.
-
-
Na zasneženej lúke pod Gavartom.
-
-
Cieľ Zimného prechodu Sľubice v Hostinci na rázcestí, kde bolo podané občerstvenie.
-
-
Cieľ Zimného prechodu Sľubice v Hostinci na rázcestí, kde bolo podané občerstvenie
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Rajtopiky - Rudník - Sedlo Branisko /
                                  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Sľubica  /
                                  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Richnava - Predky /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-