aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

12. Veľkonočný výstup na Bielu skalu.
                                     Dňa 6.04.2015 sa  uskutočnila  turistická akcia.
                                
                                              Veľkonočný výstup na Bielu skalu.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie      : Krompachy – Čarda – Biela skala – chata Galmus – Líšči vrch -  Krompachy
 
Dĺžka trasy :  14 km         Prevýšenie : 550 m       Čas trasy podľa mapy: 4.30 hod
 
Členovia KST MŠK :   Šlacký, Šlacká,  Muller, Čupaj, Čupajová, Papcun, Matisová, Kokoruďová, Nulasová, Olšavský, Olšavská      
 
                                       
Turistická mapa VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125         Turistický atlas list č. 140
          
 
Popis trasy:
Trasu začíname od mapy Galmus ktorá je vľavo od Mestskom úrade zelenou značkou smerom na Bielu skalu. Počasie je
s vysokou  tmavou oblačnosťou a pomerne chladno. <<<  Prvý hodnoverný písomný doklad o existencií Krompách pochádza
z listiny kráľa Ladislava IV. z roku 1282. V tej dobe boli majetkom kráľovského Spišského hradu. Od začiatku 14. storočia
pribúdajú listinné doklady s údajmi o obchode s meďou, trhových právach, významných osobnostiach a ozbrojených
konfliktoch. Obdobia bez vojen boli vyplnené vnútornými majetkovými spormi, alebo povstaniami, ktoré vždy znamenali
prekážku pre rozvoj. Napriek tomu v 16. storočí bývalo v Krompachoch toľko šľachtických rodín, že vytvorili samostatný
administratívny celok. V tomto období tiež do mesta prichádzali bohatý kupci s rodina. V roku 1602 bola po dohode so
zemepán poddanská práca nahradená odvodmi. Odvtedy boli Krompachy považované za slobodné kráľovské mesto.
Roku 1670 do mesta vpadli Kuruci. Miestnymi zemepánmi sa v tom období stal rod Csákyovcov. V roku 1831 vypukli v
meste tri spišské sedliacke povstania, ktoré súviseli s epidémiou cholery. Po ich potlačení bolo popravených 12 osôb.
Začiatok priemyselného rozvoja nastal v roku 1841, kedy Ľudovít Trangus s ďalšími podnikateľmi založil modernú železiareň
a valcovňu. V roku 1848 sa zemepán A. V. Csáky vzdal svojich práv a nárokov voči mestu. Na prelome 19. a 20. storočia
dosahuje mesto a železiareň najväčší rozmach. Železiareň zamestnávala viac ako polovicu obyvateľov / 3500 zo 6500 /
a jej produkcia dosahovala 85 tisíc ton železa a viac ako 100 tisíc ton ocele ročne, čím sa stala najväčšou železiarňou
v Uhorsku. V roku 1889 vznikla v Krompachoch prvá vodná elektráreň na Slovensku s výkonom 22 kW. >>>  Prechádzame
zelenou značkou cez most, vľavo okolo VÚB, pred kaplnkou sv. Jána Nepomúckeho postavenej v roku 1776 zabočíme
vpravo smerom na Čardu. Vľavo sa nachádza Baroková kúria postavená v polovici 18. storočia a prebudovaná
koncom 18. storočia  rodinou Gundelfingerovcou. Po nich sa stal majiteľom barón Piller – park okolo kúrie sa dodnes
volá Piller - park. Dnes objekt slúži ako penzión. Pokračujeme ďalej ulicou vľavo sa nachádza vitálny svet Velnes. Stúpame
hore dolinou vľavo na väčšej dĺžke sa nachádzajú záhradky až vyše chaty Vápenec. Začína snežiť. Míňame posledné domy,
vľavo sa nachádza hrádza kde sa zachytávala voda pre zaniknuté kúpalisko. Nad ním stojí chata Vápenec, ktorá je v
 súčasnosti zatvorená. Sledujeme ďalej širokú lesnú cestu ktorá vedie lesom, po polomoch sú z nej výhľady. Na starej
skládke dreva zelená značka zabočí vpravo hore lúkou, opustíme zelenú značku a pokračuje ďalej lesnou cestou. Miestami
sú výhľady na obec Slovinka a Plejsy. Prichádzame na najvyšší bod cesty, starej skládke dreva pod Bielou skalou po
chvíľke klesania prichádzame na žltú značku, ktorá začína pri kaplnke v ústi Poráčskej doliny a cez Bielu skalu pokračuje
až do mesta Spišské Vlachy. Vystupujeme strmším výstupom do sedla pod Bielou skalou. Na lúčke sa nachádza ešte trochu
snehu, ktorý využijeme na turistickú kúpačku a to snehom. Z lúky zabočíme vpravo smerom na vrchol Bielej skaly.
Vystupujeme južným pekným skalnatým svahom Bielej skaly. Prichádzame na vrchol Bielej skaly odkiaľ je otvorený svah
smeom na juh a je z neho výhľad na hrebeň oddeľujúci Hnileckú dolinu od Sloviniek. Zľava začiatok hrebeňa Plejsy,
Krompašský vrch, Ostrý vrch, Havrania hlava hrebeň pokračuje na Bukovec. Vpravo masív Slovinskej skaly.  Dole leží
stará banícka obec Slovinky,  vznikli ako banícka osada na pôvodnom gelnickom chotári. V prvej písomnej zmienke,
kráľovskej listine kráľa Ľudovíta z roku 1368 sa prvýkrát spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“.  Z vrcholu Bielej skaly
pokračujeme žltou značkou okolo prameňa Harmanka k poľovníckej chate Galmus. Z vrcholu lúky pri chate Galmus
smerom na sever v prípade dobrého počasia je vidieť štíty Vysokých Tatier. Od chaty pokračujeme modrou značkou
vpravo smerom Krompachy. Zo značky zabočíme k prameňu Striebrenica kde sú stoly s prístreškom. Tu si posedím,
občerstvíme sa a pokračujem ďalej modrou značkou smerom mesto Krompachy.   Cez tiahlu lúku pod Kobylou, popod
juhovýchodné skalné steny Kobyly. Za smerovníkom Pod skalou pokračujeme vpravo na hrebeň Líščieho vrchu, z ktorej
sú výhľady na Plejsy a Bačov vrch. Cestou vpravo schádzame postupne do doliny, okolo Vitálnym sveta vchádzame
do Krompách.
-
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Stará skládka dreva kde odbočuje modrá značka z cesty smerom hore lúkou.
-
-
Stará skládka dreva pod vrcholom Bielej skaly.   
-
-
Nádherný štvornohý turista.
-
-
V sedle pod Bielou skalou sme využili posledné zvyšky snehu a vykonali turistickú kúpačku pomocou snehu.
-
-
V sedle pod Bielou skalou sme využili posledné zvyšky snehu a vykonali turistickú kúpačku pomocou snehu.
-
-
Odmena za kúpačku  - čokoládové vajíčko.
-
-
Odmena za kúpačku – trochu percentuálne tekutina.
-
-
Výstup pekný južným skalnatým svahom Bielej skaly.
-
-
Na vrchole Bielej skaly.
-
-
Zápis do vrcholovej knihy na Bielej skale.
-
-
Spoločná fotografia na vrchole Bielej skaly.
-
-
Spoločná fotografia na vrchole Bielej skaly.
-
-
Oddych pri prameňu Striebrenica a konzumácia veľkonočných dobrôt.  
-
-
Oddych pri prameňu Striebrenica a konzumácia veľkonočných dobrôt. 
-
-
15  Oddych pri prameňu Striebrenica a konzumácia veľkonočných dobrôt. 
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria trás - Krompachy / Biela skala /
                                   Fotogaléria trás - Krompachy / Galmus - hrebeň
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-