aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

15. Okolo Slovinok‚
                                  Dňa 8.05.2015 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                      Okolo Slovinok.
 
 
Usporiadateľ :  Obec Slovinky
 
Trasa akcie : Krompachy – Bačov vrch – Žakarovské vrchy – Plejsy Priehyba – Krompašský vrch
 
                      Tatárkov kríž - Slovinky
 
Dĺžka trasy :  15 km         Prevýšenie :  650 m       Čas trasy podľa mapy: 5.30  hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacka, Muller, Mullerová, Papcun, Olšavský, Olšavská, Hamráková,
 
                                   Neubeller, Gengeľ, Čupaj, Čupajová, Stanek, Kokoruďová, Nulasová              
 
Nečlenovia KST MŠK : 5 účastníci                               
                       
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125    
 
Turistický atlas list č. 140
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname od mapy Galmus pri Mestskom úrade. <<<  Prvý hodnoverný písomný doklad o existencií Krompách pochádza
z listiny kráľa Ladislava IV. z roku 1282. V tej dobe boli majetkom kráľovského Spišského hradu. Od začiatku 14. storočia
pribúdajú listinné doklady s údajmi o obchode s meďou, trhových právach, významných osobnostiach a ozbrojených konfliktoch.
Obdobia bez vojen boli vyplnené vnútornými majetkovými spormi, alebo povstaniami, ktoré vždy znamenali prekážku pre rozvoj.
Napriek tomu v 16. storočí bývalo v Krompachoch toľko šľachtických rodín, že vytvorili samostatný administratívny celok.
V tomto období tiež do mesta prichádzali bohatý kupci s rodina. V roku 1602 bola po dohode so zemepán poddanská práca
nahradená odvodmi. Odvtedy boli Krompachy považované za slobodné kráľovské mesto. Roku 1670 do mesta vpadli Kuruci.
Miestnymi zemepánmi sa v tom období stal rod Csákyovcov. V roku 1831 vypukli v meste tri spišské sedliacke povstania, ktoré
súviseli s epidémiou cholery. Po ich potlačení bolo popravených 12 osôb. Začiatok priemyselného rozvoja nastal v roku 1841,
kedy Ľudovít Trangus s ďalšími podnikateľmi založil modernú železiareň a valcovňu. V roku 1848 sa zemepán A. V. Csáky vzdal
svojich práv a nárokov voči mestu. Na prelome 19. a 20. storočia dosahuje mesto a železiareň najväčší rozmach. Železiareň
zamestnávala viac ako polovicu obyvateľov / 3500 zo 6500 / a jej produkcia dosahovala 85 tisíc ton železa a viac ako 100 tisíc
ton ocele ročne, čím sa stala najväčšou železiarňou v Uhorsku. V roku 1889 vznikla v Krompachoch prvá vodná elektráreň na
Slovensku s výkonom 22 kW. >>> Ráno je dosť teplo. Obloha sa vyčistila od oblačnosti a je slnečno s riedkou oblačnosťou.
Spred mestského úradu pokračujeme ulicou okolo domu kultúry smerom na Plejsy, zabočíme prvou ulicou vľavo, potom prvou
ulicou vpravo hore kopcom k Strednej združenej školy, pred školou sa pustíme vpravo a potom chodníkom do lesa ktorý je
značený miestnym značením žlto – biele trojuholníky.  Pred školou postojíme a obzrieme sa, odtiaľ je najlepší výhľad na mesto.
Vľavo centrum mesta okolo mestského úradu, vpravo pohľad smerom na Kolinovce v pozadí Hornádska kotlina so siluetou
Vysokých Tatier. Chodník vedie riedkym borovicovým lesom na Bačov vrch. Na Bačovom vrchu pokračujeme vpravo modrou
značkou vpravo smerom Plejsy. Z chodníka je najlepší pohľad na lyžiarsky areál Plejsy, kde pred nami sa ukazujú lyžiarske
trate v hornej polovici areálu. Chodník vedie bočným lúčnatým svahom Bačového vrchu ďalej lesom. V mieste kde modrá
značka zabočí prudko vpravo do kopca, pokračujeme po ceste značenej miestnym značením žlto – biele trojuholníky ktoré
nás  lesnou cestou vyvedie až na Žakarovské lúky. Vychádzame na rozsiahle lúky na hrebeni ktoré smerom nad Žakarovce
zaberajú celý južný svah. Pri kríži na červenej značke postojíme a občerstvíme sa. Tu už svieti slnko a je nádherný slnečný
deň s výborným výhľadom. Pokračujeme ďalej vpravo červenou značkou. Prechádzame lesíkom až vychádzame na širokú
lesnú cestu.  Z cesty je vidieť masív Kojšovskej holi. Značka vedie lesíkom po pevnej širokej ceste okolo smerovníka
Plejsy Priehyba – stretávajú sa tu všetky štyri farebné značené chodníky smerom k  smerovníku Sedlo pod Krompašským
vrchom. Pokračujeme vpravo červenou značkou smerom na Slovinky cez sedlo pod Krompašským vrchom, vychádzame
na lúku odkiaľ je vidieť vpravo Bielu skalu. Na lúke odbočíme zo značky vľavo a pokračujeme starou neznačenou lesnou
cestou, asi po 200 m odbočíme vpravo ledva viditeľnou lesnou cestou, ktorá sa drží náznaku širokého hrebeňa.
Prechádzame neveľkým lesným polom odkiaľ je výhľad do Hornádskej kotliny, Sľubicu a v pozadí vľavo sa tiahnu
Levočské vrchy.   Pred vrcholom Krompašského vrchu sa nachádzajú plytké priekopy ktoré sa rôzne križujú. Prichádzame
k dlhšej a širšej prepadline ktorá tu ostala po banskej činnosti ktorá tu prebiehala v minulosti. Je potrebné pokračovať 
cez priekopy a držať sa smerom na málo sa črtajúci zalesnený vrchol, ktorý sa dá ľahko obísť. Z vrcholu Krompašského
vrchu nie sú žiadne výhľady. Z vrcholu zabočíme východným smerom kde po chvíli vychádzame na neveľký polom pod
vrcholom. Odtiaľ je výhľad na Hnileckú stranu. Hrebeň ktorý tiahne cez Ostrý vrch až na Bukovec. V pozadí sa tiahne
hrebeň Kojšovských vrchov z ktorého vyčnieva ostrý špic vrcholu Kloptáň nad Mníškom nad Hnilcom. Je naďalej pekný
slnečný deň, na oblohe len riedky opar. Na vrchole si oddýchneme, občerstvíme sa a po chvíli pokračujeme vpravo dole
lesom. Po chvíle natrafíme na ledva viditeľnú starú lesnú cestu, ktorou pokračujeme dole svahom až prichádzame na
zelenú značku kde pokračujeme vľavo smerom k Tatarkovému krížu. Po chvíli schádzame na širokú lesnú cestu až
prichádzame k Tatarkovému krížu. Tu opustíme zelenú značku a zabočíme vpravo širokou lesnou neznačenou cestou
smerom na Slovinky. Po chvíli je pri ceste vyhliadka na Kostolnú dolinu, ktorá po rekultivačných prácach po banskej
činnosti začína ožívať a zarastať lesom. Pokračujeme cestou až schádzame poza základnú školu k cintorínu v centre obce.
Pri smerovníku zabočíme vpravo červenou značkou za cintorínom zabočíme vpravo k obecnému úradu kde je koniec trasy.
Pri obecnom úrade je zriadené malé banské múzeum, ktoré ukazuje históriu baníctva v Slovinkách.  
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
Začiatok trasy pri mestskom úrade v Krompachoch.
-
-
Pri smerovníku na Bačovom vrchu v pozadí sa nachádzajú Plejsy. 
-
-
Žakarovské lúky.
-
-
Pri smerovníku Plejsy – Priehyba.
-
-
Skalnaté steny prepadlín po banskej činnosti na vrchole Krompašského vrchu.
-
-
Skalnaté steny prepadlín po banskej činnosti na vrchole Krompašského vrchu.
-
-
Prechádzame jednou z prepadlín po po banskej činnosti na vrchole Krompašského vrchu.
-
-
Chvíľa oddychu na vrchole Krompašského vrchu.
-
-
Chvíľa oddychu na vrchole Krompašského vrchu.
-
-
V cieli trasy na obecnom úrade Slovinky. 
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-