aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

35. Silvestrovský výstup na Bielu skalu
                               Dňa 31.12.2015 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                         Silvestrovský výstup na Bielu skalu.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Krompachy – Líšči vrch – Pod skalou – popod Kobylu – rovno hore lesom na Bielu skalu
 
                     Biela skala – zelená značka - Chata Vápenec - Krompachy
 
Dĺžka trasy :  14 km         Prevýšenie : 470 m       Čas trasy podľa mapy:  4:30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacky, Šlacka, Čupaj, Čupajová, Papcun, Olšavská, Kunová, Furajtár
 
                                   Gengeľ, Neubeler, Vozárová, Matisová, Kokoruďová, Nulasová
 
Nečlenovia KST MŠK : 21 účastníci                               
                       
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125     Turistický atlas list č. 140
 
Popis trasy :
Trasu začíname od informačnej mapy združenia Galmus, ktorá sa nachádza vľavo od mestského úradu modrou značkou
smerom  Galmus. <<< Prvý hodnoverný písomný doklad o existencií Krompách pochádza z listiny kráľa Ladislava IV. z
roku 1282. V tej dobe boli majetkom kráľovského Spišského hradu. Od začiatku 14. storočia pribúdajú listinné doklady s
údajmi o obchode s meďou, trhových právach, významných osobnostiach a ozbrojených konfliktoch. Obdobia bez vojen
boli vyplnené vnútornými majetkovými spormi, alebo povstaniami, ktoré vždy znamenali prekážku pre rozvoj. Napriek tomu
v 16. storočí bývalo v Krompachoch toľko šľachtických rodín, že vytvorili samostatný administratívny celok. V tomto období
tiež do mesta prichádzali bohatý kupci s rodina. V roku 1602 bola po dohode so zemepán poddanská práca nahradená
odvodmi. Odvtedy boli Krompachy považované za slobodné kráľovské mesto. Roku 1670 do mesta vpadli Kuruci. Miestnymi
zemepánmi sa v tom období stal rod Csákyovcov. V roku 1831 vypukli v meste tri spišské sedliacke povstania, ktoré súviseli
s epidémiou cholery. Po ich potlačení bolo popravených 12 osôb. Začiatok priemyselného rozvoja nastal v roku 1841, kedy
Ľudovít Trangus s ďalšími podnikateľmi založil modernú železiareň a valcovňu. V roku 1848 sa zemepán A. V. Csáky vzdal
svojich práv a nárokov voči mestu. Na prelome 19. a 20. storočia dosahuje mesto a železiareň najväčší rozmach. Železiareň
zamestnávala viac ako polovicu obyvateľov / 3500 zo 6500 / a jej produkcia dosahovala 85 tisíc ton železa a viac ako
100 tisíc ton ocele ročne, čím sa stala najväčšou železiarňou v Uhorsku. V roku 1889 vznikla v Krompachoch prvá vodná
elektráreň na Slovensku s výkonom 22 kW. >>>  Počasie je mrazivé ale slnečné, na oblohe ani mrak. Prechádzame modrou
značkou cez mostom okolo VÚB vľavo, pred kaplnkou sv. Jána Nepomúckeho postavenej v roku 1776 zabočíme vpravo
smerom na Čardu. <<< Vľavo sa nachádza Baroková kúria postavená v polovici 18. storočia a prebudovaná koncom
18. storočia  rodinou Gundelfingerovcou. Po nich sa stal majiteľom barón Piller – park okolo kúrie sa dodnes volá
Piller - park. >>> Dnes objekt slúži ako penzión. Pokračujeme ďalej, vľavo sa nachádza vitálny svet Velnes.  Za vitálnym
svetom odbočíme vpravo okolo betónových krížov, pri poslednom kríži značka prudko zabočí vľavo a pokračujeme lesným
chodníkom. Na južnom a východnom svahu Líščieho vrchu je vidieť množstvo lesných chodníkov vybudovaných v roku 1908
ako súčasť budovania slnečných kúpeľov ktoré v roku 1908 začal stavať na Líščom vrchu Ing. Viktor Lorenc.
<<< Pravdepodobne v roku 1910 sa konala veľkolepá slávnosť s príležitosti otvorenia časti kúpeľov.  V zime bola otvorená
sánkarská dráha s požičiavaním sánok. Nedostatok financií začalo sprevádzať stavbu kúpeľov. V roku 1912 prebehlo
exekučne konanie kde sa Lorencov majetok rozpredal. Kúpele skončili. Budovy ktoré tu ostali sa postupne rozobrali miestnym
obyvateľstvom.  >>>  Značka južným svahom postupne pokračuje lesnou cestou na lúčnatý hrebeň Líščieho vrchu, odtiaľ už
začínajú prvé výhľady. Oproti je vrchol Sľubice za nami sú Plejsy, vľavo je Biela skala. Cesta po chvíli pokračuje lesom,
v miestach Pod Kobylou kde niekedy bol les, vpravo teraz je polomové rúbanisko, ktoré umožňuje výhľad do Hornádskej
kotliny a na hrebeň Braniska so Sľubicou. Opustíme značku a pokračujeme vpravo lesnou cestou do kopca. Po krátkom
stúpaní vľavo sa nachádzajú kamene s vytesanými banskými znakmi. Význam týchto kameňov mi nie je jasný, ale
najpravdepodobnejšie ide o banské kamene vyznačujúce banský revír. Postupne prechádzame popod Kobylu až prídeme
na lúku pod Kobylou kde pokračujeme ďalej rovno lesnou cestou, ktorá spočiatku stúpa prudšie do kopca. Po chvíli prídeme
na rázcestie kde sa pustíme vľavo zreteľnejšou cestou až postupne cesta zmierni stúpanie a vychádzame na vrcholovú plošinu.
Sprava prichádza žltá značka od poľovníckej chaty na Galmuse ktorou vychádzame na vrchol Bielej skaly. Vrchol Bielej skaly
je otvorený smerom na juh. Pohľad je na hrebeň oddeľujúci Hnileckú dolinu od Sloviniek. Zľava začiatok hrebeňa Plejsy,
Krompašský vrch, Ostrý vrch, Havrania hlava hrebeň pokračuje na Bukovec. Vpravo masív Slovinskej skaly. <<<  Dole leží
stará banícka obec Slovinky,  vznikli ako banícka osada na pôvodnom gelnickom chotári. V prvej písomnej zmienke, kráľovskej
listine kráľa Ľudovíta z roku 1368 sa prvýkrát spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“. >>>  Na vrchole je pekné slnečné
počasie ale fúka silný studený vietor. Urobíme si spločnú fotografiu a pokračujeme zelenou značkou smerom Krompachy.
Po počiatočnom strmom zostupe východným svahom vrcholu Bielej skaly, chodník lesom sa zmierňuje až vychádzame na
širokú lesnú cestu, ktorou postupujeme cez časť Vápenec. Táto časť má pomenovanie podľa zvyškov starej pece na pálenie
vápenca na vápno. Pokračujeme ďalej zelenou značkou do Krompách. Na chate Vápenec / miestny názov Čárda / dáme si
malé občerstvenie, dobrý boršč a predtým niečo menšie. Posedíme si v útulných priestoroch tejto starej chaty vyhrievanej
železnou pieckou. Po chvíli zelenou značkou pokračujeme do Krompách s pocitom dobré stráveného dňa v peknej prírode
okolo Krompách.     
-
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Prvá zastávka na Líščom vrchu. 
-
-
Psia slečna počas Silvestrovského výstupu na Bielu skalu.
-
-
Počas výstupu v časti Pod skalou.
-
-
Chvíľka oddychu na vyhliadke do Hornádskej kotliny pod Kobylou.
-
-
Chvíľka oddychu na vyhliadke do Hornádskej kotliny pod Kobylou v pozadí sa vypína vrchol Sľubice.
-
-
Na vrchole Bielej skaly.
-
-
Na vrchole Bielej skaly. 
-
-
Na vrchole Bielej skaly.
-
-
Spoločná fotografia na vrchole Biela skala.
-
-
Záverečné posedenie na Chate Vápenec. 
-
-
Záverečné posedenie na Chate Vápenec.
-
-
Záverečné posedenie na Chate Vápenec. 
-
-
Záverečné posedenie na Chate Vápenec.
-
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Krompachy - Galmus - Poráč  /
                                  Fotogaléria - Krompachy / Biela skala /
-
-
-
Informácie pod fotografiami označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web
stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-