aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

30. Zverovka - Lúčna - Zverovka
                                     Dňa 4.10.2015 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                          Výstup na Lúčnu.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie :  Zverovka – Látaná dolina – Zadná Látana – Lúčna – Látaná dolina - Zverovka
 
Dĺžka trasy :  13,5  km         Prevýšenie :   648  m       Čas trasy podľa mapy :  4:30  hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacka, Muller, Mullerová, Čupaj, Čupajová, Papcun, Kokoruďová, Olšavská
                
 
Turistická mapa ZÁPADNÉ  TATRY - Roháče  č.112         Turistický atlas list.  58  
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname na Zverovke žltou značkou cez Látanú dolinu. <<<  Látaná dolina - Menšia 3,5 km dlhá dolina v ktorej sa
niekedy ťažila železná ruda. Dolina začína na Zverovke juhovýchodným smerom a je ukončená hrebeňom Dlhý úplaz medzi
Vrcholmi Rákoň a Lúčna. Záver doliny vymodeloval štvrtohorný ľadovec do bohato členeného kotla. Z tohto dôvodu bol záver
Látanej doliny na Prednú a Zadnú Látanu. Zo severnej strany ju ohraničuje hrebeň z Lúčnej na Osobitu. Z juhu hrebeň
vybiehajúci z Rákoňa cez sedlo Zábrať, Zábrať, Predná Zábrať na Šindlovec. V doline sa nachádzajú pralesovité smrekové
porasty s prechodom do kosodreviny. Na planine na začiatku doliny bola postavená v roku 1926 turistická útulňa, ktorá ale
zakrátko vyhorela. Je studenšia a menej slnečná ako Roháčska dolina. >>>   V ústi doliny na ľavej strane je partizánsky
cintorín v ktorom sú pochovaný partizáni ktorý padli v Roháčoch, po chvíli vpravo stojí stará horáreň. Cesta je dlho asfaltová
a kopíruje ľavý breh potoka. Z doliny nie sú žiadne výhľady na hrebeň Roháčov. Prichádzame na do strednej časti doliny
kde sa nachádza väčšia trávnatá plocha z ktorej sa ponúka prvý výhľad na hrebeň z Lúčnej na Rakoň. Prichádzame na
Rázcestie Látaná dolina kde odbočíme vpravo z doliny smerom Zadná Látaná. Značka konečne zišla z asfaltovej cesty a
 vedie lesom. Prichádzame na lesný polom z ktorého je vidieť na hrebeň z Prednej Zábrati do sedla Zábrať. Pri smerovníku
na Zadnej Látanej zabočíme vľavo zelenou značkou smerom vrchol Lúčna. <<<  Zadná Látana - Látaná dolina je ukončená
hrebeňom Dlhý úplaz medzi Vrcholmi Rákoň a Lúčna. Záver doliny vymodeloval štvrtohorný ľadovec do bohato členeného
kotla. Z tohto dôvodu bol záver Látanej doliny rozdelený na Prednú a Zadnú Látanu. Zo severnej strany ju ohraničuje hrebeň
z Lúčnej na Osobitu. Z juhu hrebeň vybiehajúci z Rákoňa cez sedlo Zábrať, Zábrať, Predná Zábrať na Šindlovec. 
Zadná Látaná sa v závere delí na dva kotly Zaprašivé a Lúčna prechádzajúce v trávnaté svahy Dlhého úplazu. Zo severnej
strany ohraničuje dolinu hrebeň Osobitej napájajúci sa na trávnatý vrch Lúčna , ktorej svahy pokrýva rezervácia Kotlový
žľab. Chráni pôvodné pralesné smrekové porasty v strmých žľaboch s prechodom do kosodreviny. Za chránené územie
bol vyhlásený v roku 1926. Dôvodom ochrany je 200 ročná Jarabinová a Javorová Smrečina s prechodom do kosodreviny
na kryštaliniku (žula, kremenec, pararula), ponechaná samovoľnému vývoju. Porast predstavuje prales v závere
Látanej doliny pod Lúčnou v nadmorskej výške 1240 - 1572 m n. m. Faunu tvorí charakteristický súbor zoocenóz
montánneho vegetačného stupňa. >>>  Postupujeme lesom kde na niektorý miestach je výhľad na okolité hrebene. Les sa
začína meniť, objavujú sa viacero voľných plôch pokrytých borievkovým porastom. Z lesa vychádzame na trávnatý hrebeň
z ktorého je už vidieť do okolia. Južným smerom je výhľad na hrebeň roháčov s vrcholom Baníkov. Západným smerom je
vidieť cez Látanú dolinu okolie obce Zuberec. Vpravo sa vypína vrchol Osobitá. Postupujeme nenápadným hrebeňom, cez
riedky lesík až strmším chodníkom vystupujeme na vrchol Lúčna. Z vrcholu je nádherný kruhový výhľad. Južným smerom
vedie hlavný hrebeň roháčov smerom na Rákoň.  Volovec, Ostrý Roháč, Plačlivé, Tri kopy, Hrubá kopa, Baníkov sú ukryté
v mrakoch. Vrcholy Pachoľa, Spálená, Salatín, Brestová je zatiaľ vidieť. Západným smerom cez Látanú dolinu je vidieť okolie
okolo obce Zuberec. Vpravo sa vypína Osobitá, legendami opradená o bájnom Jánošíkovom poklade. Severovýchodným
smerom sa vypína nízka ale o to krajší vápencový vrchol Bobrovec. V súčasnosti je chodník na vrchol zrušený. Východným
smerom sa ukazujú Poľské Vysoké Tatry, niektoré vrcholy sú ukryté v mrakoch. Na vrchole fúka silný a veľmi studený vietor.
Urobíme si spoločnú fotografiu a vraciame sa späť do Látanej doliny. Prechádzame Látanou dolinou, ďalej pokračujeme na
chatu Zverovka. <<<  Chata Zverovka je pekná turistická chata na úpätí Roháčov, časti Západných Tatier. Nachádza sa 9 km
od obce Zuberec v nadmorskej výške 1037 m na poľane Zverovka s výhľadom na hlavný hrebeň Roháčov. Prvá chata v tejto
oblasti bola postavená v roku 1920 v neďalekej v Látanej doline pod názvom Maťašáková útulňa. V roku bola postavená
druhá Maťašaková útulňa na mieste dnešnej chaty Zverovka. Neskôr bola útulňa prestavaná na chatu. Na prelomu
roku 1944 až 1945 bola chata vypálená Nemeckými vojakmi. Už v roku 1946 bol postavený pred chatou dočasný zrub a
 začínajú prípravy na výstavbu novej chaty, ktorá je dokončená už v roku 1951. Nasledovalo niekoľko rekonštrukcii chaty,
ktoré rozšírili kapacitu chaty. Návštevníkom ponúka ubytovacie a stravovacie služby. Vzhľadom na umiestnenie, je  obľúbená
medzi turistami a lyžiarmi. Mnohé turistické chodníky začínajú priamo od Chaty Zverovka a lyžiarske vleky sú vzdialené iba
niekoľko minút chôdze od chaty. Chata Zverovka je vhodná tak pre jednotlivcov ako aj skupiny, rodiny s deťmi alebo školské
zájazdy. Chata Zverovka je otvorená počas celého roka.  >>>  Na chate si oddýchneme, dáme dobrý obed a ukončíme trasu.
-
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Chalupa – penzión Prieves v Zuberci kde sme boli ubytovaný.   
-
-
Pri pamätníku padlých partizánov v ústi Látanej doliny.
-
-
Na zelenej značke v Zadnej Látanej.
-
-
Nádherný svah Zadnej Létanej.
-
-
Hrebeň roháčov, vľavo je v mrakoch ukrytý vrchol Baníkov, vpravo sa nachádzajú vrcholy Pachoľa, Spálená,
Salatín pohľad z vrcholu Lúčnej.  
-
-
Nádherný vápencový vrchol Bobrovec.
-
-
Na vrchole Lúčna.
-
-
Legendami o bájnom Jánošíkovom poklade opradený vrchol Osobitá.
-
-
Chvíľka oddychu na Zadnej Látanej.
-
-
Pred chatou Zverovka.
-
-
Obedňajší oddych na chate Zverovka.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Západné Tatry /  Látaná dolina – Rakoň  /
                                   Fotogaléria - Západné Tatry  /  Zadná Látaná - Lúčna  /
                                   Fotogaléria – Západné Tatry /  Zuberec  /                     -
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-