aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

34. Štefánsky výstup na Sľubicu.
                                 Dňa 26.12.2015 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                 Štefansky výstup na Sľubicu.
 
 
Usporiadateľ :  KST Sľubica Vojkovce
 
Trasa akcie : Vojkovce – sedlo Predky – Sľubica - Slovenský kríž Na skale – sedlo Predky – Vojkovce
     
                      Kaľava - Krompachy
 
Dĺžka trasy :  16 km         Prevýšenie : 670 m       Čas trasy podľa mapy:  5.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Muller, Mullerová, Čupaj, Kunová, Furajtár, Gaľa, Gengeľ, Rodzík, Olšavský, Olšavská,
 
                                  Nulasová, Veseleňáková, Mertinko, Mertinková, Vozárová, Kokoruďová
 
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125      Turistický atlas list č. 140
 
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Vojkovce zelenou značkou smerom sedlo Predky. <<< Vojkovce patria k najstarším spišským
obciam so slovanským osadením. Už koncom 13. Storočia sa v listinách uvádzajú ako dedina ( VILLA VOYK 1290. )
Neskoršie pomenovanie má viac podôb napríklad Wykfoula, Woyk, Wojkenadorf, Wojkovce, Vojkócz, Vojkfalva. Spočiatku
patrili rodu Žehranských (Szigray) zo Źehry, od 16. storočia boli súčasťou hradného panstva Spiš. V 17. storočí ich majitelia
Spišského hradu Čákiovci zálohovali rodine Holló. V strede obce na malej vyvýšenine sa nachádza malý cintorín. Pôvodne
to bola okrajová časť obce. Miesto po malej kaplnke si obyvatelia zvolili pre stavbu nového chrámu.  Kostol svätého
Bartolomeja sa začal stavať v roku 1990, vysvätený bol v roku 1992. O dva roky potom architekt za toto dielo bol ocenený
prestížnou cenou Spolku architektov Slovenska a Fondu výtvarných umení – Cenou Dušana Jurkoviča. V kategórii
architektonickej tvorby získal cenu práve architekt Rybarčák za zrealizovanie diela „ Rímsko-katolícky kostol svätého
Bartolomeja vo Vojkovciach“ a to za výnimočné architektonické hodnoty. >>>  Je hustá hmla, teplota slabo nad nulou,
bez snehu.  Pri kostole zabočíme vľavo po širokej ceste smerom do doliny. Za rampou značka odbočí z cesty vpravo a
 pokračuje okolo potôčika hore dolinou. / Chodník ktorým vedie značka v prípade zlého počasia je dosť nebezpečný /.
Zvykli sme si už chodiť stále rovno ďalej po ceste. Po chvíli budeme križovať značku ktorá prichádza sprava a pokračujem
úzkou dolinkou ďalej. Pokračujeme ďalej lesnou cestou, až vyjdeme na skládku dreva kde už pokračujeme žltou značkou
ktorá prichádza sprava z Richnavy smerom na Sľubicu. / Hmla už zostala v doline, je pekné slnečné počasie len sem tam
sa objavuje biely mrak. Zo skládky je na hrebeň Galmusa. Zem je zamrznutá postupuje sa dobre. Postupujeme cestou až
prichádzame na zelenú značku, zabočíme vpravo a vychádzame na lúku v sedle Predky. Na začiatku lúky vpravo na
drevenej tabuli je napísaná prosba lesa. Postoj, prečítaj si prosbu lesa a rešpektuj ju. Na lúke zabočíme vľavo cestou do
lesa. Vpravo pod vedľa chodníka budujú prístrešok. Postup prác je veľmi pomaly, je zakrytá len časť strešky. Postojí je to
tradičné miesto občerstvenia.  Pokračujeme cestou, po chvíli značka odbočí vľavo do svahu. Pred nami je strmší výstup.
Úzky chodník je upravený strojom na širšiu vyrovnanú cestu ktorá vedie rovno hore. Vystupuje sa veľmi dobre, keďže je
možnosť aj výstupu serpentínovým spôsobom. Po zdolaní strminy vychádzame na dlhú a úzku lúku pred vrcholom Sľubice.
Polom je už sprataný a cesta vedie rovno na lúku.  Z dôvodu polomu je už z lúky vidieť turistov na vrchole Sľubice.
Prichádzame pod vrchol Sľubice kde je už vidieť rozsah zničenie lesa. Kedysi zalesnený vrchol z východnej strany teraz
je preč. Cesta cez polom vychádza rovno na vrchol Sľubice. Na vrchole je pekné slnečné počasie ale začal fúkať silný
studený severný vietor. Hornádska a Šarišská kotlina je ukrytá v hmle.  /  V prípade pekného počasia je nádherný výhľad
na okolité vrchy.  Vľavo začína Bielou skalou, začiatok hrebeňa Galmus nad Krompachmi, ktorý sa tiahne až po Vranie vrchy.
Za Galmusom sa tiahne hrebeň Volovských vrchov, pokračujú obrysy Vraních vrchov, za nimi sa vypína Kráľová hoľa
začiatok hrebeňa Nízkych Tatier. Horizont prechádza vpravo na siluetu hrebeňa Západných Tatier, postupne zubatý hrebeň
Vysokých Tatier končiaci hrebeňom Belianských Tatier. Pred nimi tajomné a nepoznané Levočské vrchy, končiac na hreben
i Braniska  a to Smrekovicou a Patriou. Z vrcholu vďaka polomu je už výhľad aj na Šarišskú stranu, je vidieť obec Široké,
Šarišský hradný vrch a vrcholy Stráž a Lysá stráž nad Prešovom. Výhľad z vrchlu Sľubice sa viac otvoril na východnú stranu.
Pred nami sa rozprestiera Hornádska kotlina so svojím klenotom pod Sľubicou. Najväčšia travertínová kopa v strednej
Európe Dreveník, najväčší hrad v strednej Európe Spišský hrad a historická Spišská kapitula. /  Na vrchole už tradične
niektorý turisti opekajú. Zabočíme vpravo a ukryjeme sa pred vetrom na okraji lesa. V závetrí lesa nefúka vietor a je
príjemne teplo na slnku. Na vrchole Sľubice si urobíme spoločnú fotografiu a pokračujeme vpravo cestou dolu lesom, po
vyjdení z lesa je pred nami železný Slovenský kríž Na skale  za ním je vidieť vľavo Smrekovicu, vpravo Patriu. Po vyjdení
na  hrebeň zabočíme vpravo a neznačeným chodníkom prechádzame okolo Slovenského kríža. Za krížom veriaci zo
Širokého majú postavenú striešku z oltárikom kde chodievajú na svätú omšu v lese. Schádzame dole svahom,  cestou
vpravo bočným východným svahom Sľubice. Vpravo sa ukazuje vrchol Roháčky ktorý vyčnieva z bieleho mora. Cestou
prídeme na zelenú značku ktorá prichádza sprava z vrcholu Sľubice. Pokračujeme rovno do sedla Predky, rovnakou trasou
sa vrátime do Vojkoviec kde na obecnom úrade je cieľ trasy. Občerstvíme sa, oddýchneme a pokračujeme zelenou
značkou smerom Krompachy. Prechádzame obcou, po chvíli cestou vystupujeme miernym svahom cez starú a už
nepoužívanú plantáž kde sa pestovali ríbezle. Tu už začína sa zjavovať hmla, fúkať  studený vietor. Vyjdeme na najvyšší
bod cesty Na Hŕbkoch, tu už je hustá hmla. Vchádzame do Kaľavy. <<<  Kaľava existovala už v 13. stor., v pís. prameňoch
sa objavuje začiatkom 14. stor. Prvýkrát v listine Spišskej kapituly z 2. 5. 1300 ako majetok rodiny zo Žehry (Kaloua).
Od pol. 15. stor. bola súčasťou richnavského hradného panstva. Obyvatelia boli roľníci a poľnohospodársky robotníci.
Časť pracovala v blízkych Krompachoch, ktoré sú aj dnes pre niektorých pracoviskom. Po r. 1989 ožilo drobné súkromné
podnikanie. Pôvodný rím. kat. kostol Povýšenia sv. Kríža bol postavený v r. 1933. Na jeho mieste postavili v r. 2001 nový. >>>
 V obci značka odbočuje vpravo do Kolinoviec, ale pokračujeme rovno ďalej cestou okolo kostola, pomedzi domy, za
cintorínom zabočíme vpravo cestou hore lúkou na vrchol. Na vrchole pokračujeme vľavo cestou cez lúku, vchádzame
do lesa a úzkou lesnou cestou schádzame k železničnej trati. Prechádzame trať, okolo budovy starej vodnej elektrárni
zabočíme vľavo cez most na hlavnú cestu až vojdeme do mesta.
-
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Prezentácia účastníkov Štefánského výstupu na  Sľubicu v priestoroch obecného úradu.
-
-
Prezentácia účastníkov Štefánského výstupu na  Sľubicu v priestoroch obecného úradu.
-
-
Účastníci Štefánského výstupu na  vrchole Sľubice.
-
-
Účastníci Štefánského výstupu na  vrchole Sľubice. 
-
-
Široký hrebeň Slovenského Rudohoria pohľad z vrcholu Sľubice.
-
-
Hrebeň Nízkych Tatier z vrcholom Kráľovej holi pohľad z vrcholu Sľubice.
-
-
Hrebeň Vysokých Tatier, dole nad hmlou sa rozprestierajú Levočské vrchy pohľad z vrcholu Sľubice. 
-
-
Chvíľa občerstvenie na vrchole Sľubica.
-
-
Chvíľa občerstvenie na vrchole Sľubica.
-
-
Chvíľa občerstvenie na vrchole Sľubica. 
-
-
Spoločná fotografia na vrchole Sľubica.
-
-
Pri Slovenskom kríži v časti Na skale. 
-
-
Novo stavaný prístrešok v sedle Predky.
-
-
Posedenie v cieli výstupu v priestoroch obecného úradu v obci Vojkovce.
-
-
Posedenie v cieli výstupu v priestoroch obecného úradu v obci Vojkovce.
-
-
Posedenie v cieli výstupu v priestoroch obecného úradu v obci Vojkovce.
-
-
Viac fotografii pozri : Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Krompachy - Predky /
                                  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Sľubica  /                                  
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-