aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

4. Výstup na Smrekovicu
                               Dňa 24.01.2015 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                             Zimný výstup na Smrekovicu.
 
 
Usporiadateľ :  KST Sľubica Vojkovce
 
Trasa akcie :  Priesmyk Branisko – Smrekovica – Lesný polom - Priesmyk Branisko
 
Dĺžka trasy :  10,5 km         Prevýšenie : 450 m       Čas akcie :  5.00 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká,  Muller, Mullerová, Papcun, Neubeller, Kuray, Gengeľ, Matis, Matisová,
 
                                  Mikulová, Vozárová   
                       
 
Turistická mapa ŠARIŠSKÁ VRCHOVINA – Branisko č. 115            Turistický atlas list č. 100
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname modrou značkou z priesmyku  Branisko smerom Kravcová. <<<  Pohorie Branisko tvorí morfologicky
výraznýhorský chrbát smeru S—J o dĺžke asi 18 km. Na západe s Levočskými vrchmi a Spišskou kotlinou, na severe s 
celkom Bachureň, východe so Šarišskou vrchovinou. Na juhu je oddelený tokom Hornádu od hrebeňa Galmus,
Kluknavským potokom od  masívu Čiernej hory (Slovenského rudohoria).  Z geomorfologického hľadiska je pohorie
súčasťou Fatransko-tatranskej oblasti. Sedlo Chvalabohu v priesmyku Branisko rozdeľuje pohorie na dva podcelky.
Geologicky možno pohorie rozčleniť na severnejšiu a masívnejšia Smrekovicu s najvyšším vrchom Smrekovica a južnejšiu
Sľubicu s najvyšším vrchom Sľubica. Až tri štvrtiny pohoria sa nachádzajú vo výške od 700 do 1 200 m. Značné rozdiely
v nadmorskej výške mali za následok spätnú eróziu stráňových tokov, ktoré spôsobili zarezanie vodných tokov a vznik
systému rázsoch. >>>  Podľa ľudového podania názov sedlo dostalo podľa výroku furmanov, ktorý keď došli do sedla si
vydýchli  „ Chvalabohu sme hore “. Začíname v ústi doliny. Teplota je okolo nuly, slabá vrstva nového snehu, na ceste
pod snehom je blato. Slabo sneží. Postupujeme hore dolinou. Prichádzame k vstupnému otvoru jaskyni Diablová diera
ktorý sa nachádza vpravo od cesty pod skalnou stenou. <<<  Pohorie Branisko má niekoľko zaujímavých krasových
objektov. Jedným z nich je jaskyňa Diablova diera, ktorú vyhĺbili v dolomitoch vody potoka Svinka, pričom vytvorili výrazný
ponor na východnej i vyvieračku na západnej strane hrebeňa pohoria. Jaskyňa Diablova diera, ktorá je vytvorená v
dolomitových vrstvách, je typickou ukážkou krasových foriem. Vytvorená bola vodami Veľkej Svinky, ktorá je pozoruhodná
hlavne pre rozdvojenie toku rieky. Tento jav sa odborne nazýva bifurkácia (rozdvojenie) a je pri horských riekach
východného Slovenska vzácny. Vody Svinky Diablovou dierou pretekajú krasovými puklinami vo vrstvách dolomitu
a vytekajú v podobe prameňa na západnej Spišskej strane pohoria juhovýchodne od dediny Poľanovce  a potokom 
Branisko a Margecianka sa vlieva aj do Hornádu v Spišských Vlachoch. Povrchovým tokom odteká na východnú
Šarišskú stranu pohoria  potokom  Veľká Svinka vteká do Hornádu pri obci Kysak. Voda z prameňa sa tak dostane do
rieky dvoma cestami a paradoxné je, že odklonená časť pretekajúca Diablovou dierou oveľa skôr, ako hlavný tok
Veľkej Svinky. Voda vystupuje na povrch v podobe vyvieračky a výškový rozdiel medzi ponorom a výverom je 60m.
Ponor je miesto, kde povrchová voda vsakuje alebo vteká do podzemia. Voda presakuje väčšinou cez rôzne sedimenty
a zvetraliny. Menej často vtekajú povrchové vody priamo do jaskýň rôznych rozmerov. Väčšina ponorov je epizodických.
Sú aktívne iba pri topení snehu, alebo väčších zrážkach. Aktívne ponory sú hlavne na miestach, kde sa stále alochtónne
toky ponárajú na styku s krasovými horninami. Ponory majú väčšinou len obmedzenú kapacitu, čo spôsobuje vznik
občasných jazier na dnách slepých údolí aj niektorých závrtov. Ponor Diablovej diery sa nachádza v dostupnom teréne
neďaleko priesmyku Branisko. >>>  Postupujeme dolinou okolo viacero súkromných chatiek. Snehu začína trochu
pribúdať, počasie je stále pod mrakom a začína fúkať dosť silný vietor.  Pri samostatne stojacom mohutnom smreku
 vo vrchnej časti doliny sa už tradične oddýchneme a občerstvíme sa. Na lúke je asi 10 cm snehu. Pri smerovníku
odbočíme vľavo modrou vrcholovou značkou a pokračujeme na vrchol Smrekovice  značkou označujúcou vrchol
modrým trojuholníkom v bielom štvorci. Vchádzame do lesa až vyjdeme na menšie polomové miesto, tu už je
asi 20 cm snehu a postupuje sa ťažšie. Značka sa na viacerých miestach stráca pod námrazou a snehom. Polom je
porastený malinčím, malými stromčekmi ktorým sa ťažko postupuje. Vychádzame na hrebeň a nachádzame žltú značku
s modrou, zabočíme vľavo a po chvíli vychádzame na vrchol Smrekovice. Vrchol je pokrytý asi 10 cm vrstvou
neporušeného snehu. Na vrchole nás čakalo veľmi príjemné prekvapenie, ktoré poteší mnohých priaznivcov vrcholu
Smrekovica. Členovia KST Smrekovica Kamilky Vyšný Slavkov v spolupráci s obcou Vyšný Slavkov postavili vo veľmi
krátkej dobe novú útulňu na vrchole Smrekovica. Veľký prístrešok otočený na juh s dvoma po bokoch zriadenými
zatváracími priestormi v prípade nepriaznivého počasia veľmi dobru ochranu. Chcem sa touto cestou vo svojom mene
a samozrejme aj v mene mnohých priaznivcov turistiky a najmä priaznivcov vrcholu Smrekovica poďakovať členom
KST Smrekovica Kamilky Vyšný Slavkov a obci Vyšný Slavkov poďakovať za nádhernú útulňu ktorú postavili na
vrchole Smrekovica. Počasie sa nezmenilo. Je nízka oblačnosť, sneží a fúka silný studený vietor.  Na vrchole sa
občerstvíme, dáme si vrcholovú pečiatku a spoločnú vrcholovú fotografiu. Na vrchole Smrekovica sme si uctili minútkou
ticha pamiatku zosnulého predsedu KST Sľubica Vojkovce pána Emila Šmídu, ktorý zomrel 7.2.2014. Tento zimný výstup
na Smrekovicu sa uskutočňuje na jeho počesť. Z vrcholu pokračujeme žltou značkou smerom Pod Kravcovvu. Pred
rozsiahlym polomom ktorý sa nachádza na žltej značke, odbočíme vpravo dole starým polomom, ktorým zídeme na
modrú značku. Pokračujeme vpravo modrou značkou smerom do Sedla Branisko, kde sa autami sa vrátime na
motorest Branisko. Na motoreste je záver výstupu. Dáme si dobrú fazuľovú polievku a autami sa vrátime domov.  
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
Mohutný samostatne rastúci smrek je tradičným miestom prvého občerstvovania.
-
-
Na modrej značke smerom do Sedla Smrekovica.
-
-
Modrou výstupovou značkou prechádzame polomom smerom na vrchol Smrekovica.
-
-
Novopostavená útulňa na vrchole Smrekovica.
-
-
Vľavo sa nachádza vyhliadkový prístrešok na vrchole Smrekovica.
-
-
Chvíľa oddychu v útulni na vrchole Smrekovica.
-
-
Chvíľa oddychu v útulni na vrchole Smrekovica.
-
-
Spoločná fotografia pod prístreškom útulne na vrchole Smrekovica.
-
-
Záver výstupu na motoreste Branisko.  
-
-
Záver výstupu na motoreste Branisko.  
-
-
Záver výstupu na motoreste Branisko.  
-
-
Záver výstupu na motoreste Branisko.  
-
-
 
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Vyšný Slavkov - Smrekovica - Prašivá /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-